Page 1

Nye og oppdaterte læremidler

Norsk som andrespråk Læremidler 2018


Læremidler for voksne innvandrere LESE

ALFABETISERING

BEGYNNEROPPLÆRING

BEGYNNEROPPLÆRING

Ida-bøkene

ORD 1 og 2

Sesam

Hei! A1 og A2

• •

• •

Nye titler

• •

Spor 1, 2 og 3 Nivå A1

Spor 1 Nivå A1

Også på nynorsk

Spor 1 og 2 Nivå A1 og A2

Spor 1 og 2 Nivå A1 og A2

Ida-bøkene gir gode leseopplevelser for deltakere på spor 1. Visuelle grep og illustrasjoner gir god støtte i lesingen.

Alfabetisering for voksne innvandrere. Ord passer for deltakere med lite eller ingen skolegang fra før.

DIGITALT – ØVING

VIDERE OPPLÆRING 1

VIDERE OPPLÆRING 2

LESE OG SKRIVE

Norsklab

Stein på stein

Her på berget

Leseglede og Skriveglede

• •

• •

• •

Nivå A1, A2, B1 og B2

Spor 2 og 3 Nivå B1

En sterk pakke for den første muntligopplæringen i norsk. Sesam trener vokabular og språklige strukturer for en funksjonell muntlig ferdighet i norsk og inviterer til en aktiv, muntlig språkopplæring.

• •

Spor 3 Nivå B2 og C1

Også på nynorsk

Et begynnerverk med gode differensieringsmuligheter. Passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe.

Spor 2 og 3 Alle nivåer

Norsklab er en digital øvingsressurs som hjelper deltakerne med forberedelsene til norskprøven. Oppgavetypene er de samme som i norskprøven, og man kan både øve og teste.

Norsk og samfunnskunnskap for deltakere som har gjennomført begynneropplæring og skal lære mer. Middels progresjon.

Norsk og samfunnskunnskap for deltakere som skal ta norskprøve på nivå B2.

En serie illustrerte historier med oppgaver. Heftene stimulerer til lesing og skriving og passer for ungdom og voksne. Skriveglede inneholder skriveøvelser fram mot delprøvene i skriftlig framstilling.

SAMFUNNSKUNNSKAP

SAMFUNNSKUNNSKAP

ARBEIDSLIV

ARBEIDSLIV

Norges historie

Verdenshistorie

Jobbstart

I arbeidslivet

Nyhet!

• •

Spor 2 og 3 Nivå B1 og B2

Innføring i norsk historie fra istiden til det moderne Norge. Boka gir et godt grunnlag for å forstå det norske samfunnet og den norske kulturen.

• •

Spor 2 og 3 Nivå B1 og B2

En enkel innføring i verdenshistorien, fortalt fra et vestlig perspektiv. Ser det norske samfunnet opp mot den større europeiske og globale sammenhengen.

Nyhet!

• •

Spor 1 og 2 Nivå A1 og A2

En enkel introduksjon til norsk arbeidsliv ved hjelp av film og foto fra arbeidsplasser. Inkluderer jobbsøking: CV, søknad og intervju.

• •

Spor 2 og 3 Nivå A1, A2 og B1

I arbeidslivet er et nytt og innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt.


BEGYNNEROPPLÆRING

BEGYNNEROPPLÆRING

BEGYNNEROPPLÆRING

DIGITALT – ALLE NIVÅER

Her bor vi 1 og 2

På vei

Norsk på 1-2-3

Basar

• •

Spor 1 og 2 Nivå A1 og A2

• •

Ny utgave nov. 2018

Spor 2 og 3 Nivå A1 og A2

Nyhet!

• •

Spor 3 Nivå A1 og A2

• •

Spor 1, 2 og 3 Nivå A1, A2, B1 og B2

Et begynnerverk med tekster og oppgaver i samme bok for deltakere som trenger langsom til middels progresjon.

Et begynnerverk med arbeidslivstemaer naturlig integrert i norskopplæringen. På vei passer for deltakere som har noen års skolegang fra tidligere og trenger middels progresjon.

Norsk på 1–2–3 er et begynnerkurs i norsk for studenter og voksne innvandrere. Med engelsk som støttespråk egner boka seg for selvstudium. Rask progresjon!

Heldigitalt læremiddel med teori og oppgaver. Inneholder lesetekster, videoer, lytteoppgaver, uttaleøvinger og skriveoppgaver med skrivestøtte. Tilrettelagt for omvendt undervisning.

GRAMMATIKK

GRAMMATIKK

GRAMMATIKK

SAMFUNNSKUNNSKAP

Praktisk norsk 1 og 2

Norsk grammatikk

Exploring Norwegian Grammar

Intro

• •

• •

• •

• •

Spor 1, 2 og 3 Nivå A1, A2 og B1

Spor 2 og 3 Nivå fra B1

Øvingsbok i dagligdagse fraser og strukturer med varierte tekster og oppgaver. Passer for deltakere med lite skolegang fra før og behov for langsom progresjon.

Teori- og arbeidsbok i norsk grammatikk. Passer for deltakere som kan en del norsk og har kjennskap til språklige strukturer og grammatikk.

ARBEIDSLIV

ARBEIDSLIV

Jobb i sikte

Jobbkoder og Jobbprat

• •

• •

Spor 1, 2 og 3 Alle nivåer

Passer for alle deltakere som skal etablere seg og finne arbeid i Norge. Omfatter arbeid med CV, søknad og intervju, kartlegging av egen kompetanse og mål. Egne hefter om en rekke yrker.

Spor 2 og 3 Nivå A2 og B1

Gir forklaringer på fenomener og situasjoner man vil oppleve i norsk arbeidsliv, som kan være vanskelige å forstå. Bøkene viser praktiske eksempler og gir tips og råd.

Spor 2 og 3 Nivå fra B1

Innføring i norsk grammatikk, skrevet på engelsk. Grammatiske mønstre er forklart og illustrert med eksempler. Egner seg for engelskkyndige som planlegger å studere i Norge.

Spor 2 og 3 Nivå B1, B2 og C1

Intro gir nyttig informasjon om det norske samfunnet slik at det blir lettere å finne seg til rette. Legger godt grunnlag for å forstå hvordan systemet i Norge fungerer.


VOKSENOPPLÆRING

Innholdsfortegnelse

Norsk og samfunnskunnskap Ida-bøkene

7

Sesam

8

Ord 1 og Ord 2

10

Her bor vi 1 og 2

13

Hei! A1 og A2

14

På vei

16

Norsk på 1–2–3

18

Basar

20

Norsklab

22

Stein på stein

24

Her på berget

26

NYE TITLER!

NY UTGAVE!

NYHET

Grammatikk Praktisk norsk 1

28

Praktisk norsk 2

29

Norsk grammatikk

30

Exploring Norwegian grammar

31

Lese- og skrivestimulering Lese- og skriveglede

33

Arbeidslivskunnskap I arbeidslivet

34

Jobbstart

36

Jobb i sikte

38

Jobb i sikte. Yrkeshefter

39

Jobbkoder og Jobbprat

41

NYHET!

Samfunnskunnskap Intro

42

I trafikken

43

Norges historie

44

Verdenshistorie

45

GRUNNSKOLE Norsk start

46

ANNET Aktuelt for læreren

52

Pris- og bestillingsliste

56

Kontaktinformasjon

63

NYHET!


Nyheter 2018 PÅ VEI Kommer november 2018 NY UTGAVE Side 16–17

I ARBEIDSLIVET Kommer 2019 NYHET Side 34

Mer arbeidsretting!

BASAR Hva vil du lære? NYHET Side 20–21 Tilrettelagt for omvendt undervisning

IDA-BØKENE Lesetrening for spor 1 NYHETER Side 7

VERDENSHISTORIE – EN INNFØRING NYHET Side 45

NORSK START SAMFUNNSFAG 8–10 NYHET Side 46–51


Fagsnakk.no/noa En blogg for lærere om fag og undervisning Fagsnakk.no Formidling av kunnskap er kjernen i Cappelen Damm Undervisnings arbeid, og for oss handler det om godt tilrettelagt og kvalitetssikret innhold til hele utdanningsløpet. På Fagsnakk skriver forskere, forelesere, forfattere og lærere for alle som er opptatt av skole og utdanning.

Har du tips til oss? •

Saker vi kan dele

Saker vi kan skrive om

Undervisningsopplegg

Faglige nyheter

Eller har du lyst til å skrive selv?

Send e-post til fagsnakk@cappelendamm.no


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

7

Norsk og samfunnskunnskap

Nye titler

Ida-bøkene Ingrid Alnes Buanes

De tre bøkene om Ida gir gode leseopp­ levelser for deltakere på spor 1. Visuelle grep og illustrasjoner gir den svake leseren støtte i lesingen av sine første bøker.

Les mer og bla i boka på cdu.no

KOMPONENTER • Ida 1 – Plaster og kjærlighet • Ida 2 – En hemmelighet • Ida 3 — Hvor er du? • Ida 4 – Hvem er jeg? NYHET • Ida 5 – Ida må velge NYHET LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 1 • Nivå A1 og A2

Tre bøker – på vei til A1

NYHET! Ida 4 og Ida 5

Endelig kan deltakerne på spor 1 kjenne gleden over å lese en skikkelig bok! Hver bok forteller en nær historie om familie, vennskap og kjærlighet. De tre bøkene i serien passer for deltakere på spor 1 som er på vei til et A1-nivå. Det er en langsom språklig progresjon fra Ida 1 til Ida 3. Mengden tekst øker og den visuelle støtten forenkles i den tredje boken.

Den fjerde og femte boken om Ida har tekst på to nivåer: A1 og A2. Hvilken ende du starter lesingen i, avgjør om du får historien på et enkelt nivå, eller om du får en litt mer utfordrende tekst. Den svake leseren kan starte på den enkle, bildestøttede teksten og deretter lese den utvidede teksten og fortsatt oppleve lesemestring og leseglede.

Ida 1 – Plaster og kjærlighet. Ida får en lillesøster og følger med på at onkel Jon forelsker seg i en sykepleier. Ida 2 – En hemmelighet. Jon har en hemmelighet. Ida er bekymret for at dette vil stoppe bryllupsplanene til Jon og Anna-Katarina. Ida 3 – Hvor er du? Amina, Rage og barna deres må flykte fra Somalia. Amina og barna kommer til en flyktningleir, mens Rage får reise til Norge. De mister hverandre, men kjærligheten og håpet tar ikke slutt.

Ida 4 – Hvem er jeg? Ida har blitt 13 år og utforsker hvem hun er sammen med farmor og mormor. Ida 5 – Ida må velge. Ida er 15 år og forelsket. Hun møter valgsituasjoner unge mennesker vil kjenne igjen.

Bestillingsinformasjon på side 56


8

NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

Også på nynorsk!

Sesam

sesam.cdu.no

Bente Sæter Günenc, Jorunn Mo og Solgunn Hjalming Moen

Sesam er en sterk pakke for den første muntligopplæringen i norsk. Gjennom arbeid med bok, nettressurs og materiell bygger elevene vokabular og språklige strukturer for en funksjonell muntlig ferdighet. Læreverket inviterer elev og lærer til en aktiv, muntlig språkopplæring.

Sesam – en døråpner til det norske språket

Uttale

Gjennom 12 temaleksjoner bygger eleven et grunnleggende vokabular og et sett med grunn­ leggende språklige strukturer på norsk. Lek­sjonene bygger innledningsvis på hverandre, men det er fullt mulig å tilpasse rekkefølgen til lokal læreplan eller gruppas behov og interesser. Verket gir elevene en språklæringsarena der de selv oppfordres til å være aktive brukere av språket gjennom sam­tale og aktiviteter i klasserommet.

I boka avsluttes hver leksjon med en uttaledel. Uttalefenomener som ofte er vanskelige på norsk, er eksemplifisert med ord og bilder som er relevante for leksjonen. I nettressursen kan man jobbe videre med egen uttale. Det er særlig lagt vekt på lyder som mange synes det er vanskelig å skille fra hverandre (for eksempel i-y, p-b og t-d), konsonantopphopninger og sj-/kj-lyden. I nettressursen kan eleven ta opp sin egen uttale og lytte til den etterpå.

Språket i kontekst

Verket i bruk

Et grunnleggende prinsipp i verket er at ord og ­ struk­turer bearbeides i en kontekst. Små tekster viser språ­ket i bruk, og store illustrasjoner gir inspirasjon til samtale og egen muntlig språkbruk. Ord og begreper knyttes til personer og deres hverdagsliv. På denne måten settes vokabularet inn i en større sammenheng, og mekanismene for språklæring forsterkes.

Sesam passer i grupper som har en konsentrert opplæringsperiode i muntlig norsk før man fortsetter med et norskopplæringsverk, eller det kan brukes parallelt med et komplett nybegynnerverk. For eksempel er det mange som velger å timeplanfeste muntlig opplæring, slik at innlæringen av nye ord og strukturer kan skje så effektivt som mulig. Materiellet i aktivitetsboksen sikrer aktive norskelever og inneholder blant annet brettspill, bildekort og plakater knyttet til de 12 leksjonene.


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

9

KOMMER: AKTIVITETSBOKS • Spill • Bildekort • Plakater

KOMPONENTER • Alt-i-ett-bok • Alt-i-ett-bok Brettbok • Elevnettsted m/digital bok, lisens • Lærernettsted, lisens • Aktivitetsboks ( høsten 2018) • Elev-CD LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 1 og 2 • Nivå A1 og A2

• Skaper muntlig aktivitet • God for uttaletrening • Elevnettsted med digital tekstbok

Les mer og bla i boka på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 56


10 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

ORD

ord.cdu.no

ALFABETISERING FOR VOKSNE INNVANDRERE

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid

Læreverket ORD er utviklet av forfattere med solid erfaring og kunnskap om voksne og alfabetisering. I ORD legges det vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og skriveopplæringen.

ORD 1 – for deltakere som skal lære å lese og skrive

Arbeidsbøkene

ORD 1 Tekstbok inneholder et bokstavprogram med systematisk presentasjon av bokstaver og stavelser. Alle bokstavpresentasjonene starter med et samtalebilde som er en viktig forberedelse til avkodingsarbeidet. Lesetekstene i siste del ligger nær talespråket og er skrevet i sjangre som deltakerne møter i hverdagen.

Arbeidsbøkene er nær knyttet til tekstbøkene med hensyn til bokstavgjennomgang, ordforråd og arbeidsmåter. Her får deltakerne bearbeidet stoffet fra tekstbøkene.

ORD 2 – for deltakere som har knekket lesekoden

ORD 2 Tekstbok er utviklet for deltakere som trenger mer leseøving og tekstkunnskap. Deltakerne skal også utvide ordforrådet sitt. Det er fokusert på situasjoner som deltakerne kan kjenne seg igjen i, og ulike teksttyper. ORD 2 bygger på det muntlige og skriftlige arbeidet i ORD 1, men forutsetter ikke at deltakerne har brukt ORD 1.

Uttale- og lyttetrening på nett eller CD

All lyd fås både på nett og på CD-er. Lydstoffet for elever inneholder innleste tekster fra tekstboka slik at deltakerne får hjelp med uttalen, de innleste tekstene kan også brukes til diktater. Lydstoffet til læreren inneholder lyd til tilleggstekster samt ulike lytte- og uttaleøvelser.


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

11

• Solid for alfabetisering! • Lyd på nett!

Elevnettsted med interaktive oppgaver

På elevnettstedet er det varierte interaktive oppgaver som supplerer oppgavene i bøkene. Det er lyd på alle instruksjoner. Elevene kan også lytte til en egen «ordbank» og til alfabetet.

Lærernettsted med god veiledning

I lærerressursen er alle samtalebildene fra tekstboka samlet slik at de kan brukes i klasserommet. Her er også tekstene til lytte- og uttaleøvelsene fra lærerlyden, tilleggsoppgaver og en fyldig generell veiledning til læreverket og hvordan man underviser voksne analfabeter fra andre kulturer og språkområder.

KOMPONENTER • Tekstbok 1 og 2 • Brettbok Tekstbok 1 og 2 • Arbeidsbok 1 og 2 • Lyd på nett/CD, elev • Lyd på nett/CD, lærer • Elevnettsted, gratis • Lærerressurs på nett

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 1 • Nivå A

Les mer og bla i boka på cdu.no

 Fra Ord 1  Fra Ord 2

Les mer og bla i boka på cdu.no Bestillingsinformasjon på side 56


Bøker på pc og brett Flere av tekstbøkene våre er tilgjengelig i digitale utgaver av Brettbok Her er alt fra den trykte boka, og i tillegg kan du: •

Notere og skrive i boka

Understreke og markere

Søke og bla raskt i bok

Lytte til innlest lyd

Les mer på cdu.no/noa og søk opp hver enkelt tittel

cdu.no/noa


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

13

Oppdatert!

Her bor vi

herborvi.cdu.no

Ingebjørg Dolve, Elisabeth Ellingsen, Janne Grønningen og Kirsti Mac Donald

Tekster og oppgaver er knyttet sammen til en naturlig helhet i en alt-i-ett-bok som gir deltakerne god oversikt over lærestoffet.

Les mer og bla i boka på cdu.no

Muntlig aktivitet i bunnen for språkopplæringen

Lærernettsted

Tekstene i Her bor vi kretser rundt et lite samfunn og beboerne i deres daglige gjøremål og opplevelser. Det er lagt opp til mye muntlig aktivitet omkring temaer deltakerne allerede kan kjenne seg igjen i. Vokabular og elementære språklige strukturer innføres systematisk, slik at alle får bygd opp språket sitt fra bunnen av. Det brukes få grammatiske betegnelser.

Til hvert kapittel er det lytteoppgaver, oppgaver for uttaletrening, kopieringsoriginaler og fasit til oppgavene i bøkene. Passord fås ved henvendelse til forlaget.

Ordlister i bøkene og som hefter på 15 språk

Det er ordlister bakerst i hvert kapittel med de nye ordene og skriveplass til forklaringer. I tillegg til­­byr vi egne ordlister som inneholder ordforråd fra begge bøkene. Åpent elevnettsted

De interaktive oppgavene på nettstedet er et viktig supplement til bøkene. Her kan deltakerne øve så mye de har behov for og få tilbakemeldinger på svarene. Lytte- og uttaletrening på CD-ene

Elev-CD-ene inneholder innleste tekster fra bøkene. Lærer-CD-ene inneholder lyd til alle lytte- og uttaleoppgavene på nettstedet.

KOMPONENTER • Tekst- og oppgavebok 1 og 2 • Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis • Elev-CD 1 og 2 • Lærer-CD 1 og 2

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 1 og 2 • Nivå A1 og A2 • Nybegynnerverk med langsom/ middels progresjon

Bestillingsinformasjon på side 57


14 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

Også på nynorsk!

Hei! A1 og A2 Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik

Hei! er et begynnerverk som legger til rette for differensiert undervisning. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. Hei! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Hei! A1 Brukervennlig og engasjerende

Hei! A1 er enkel å bruke for spor 1- og spor 2-deltakerne, og har to teksttyper: fortellende tekster og dialoger. Andre teksttyper og forklaringer finnes i n ­ ettressursen og i arbeidsbøkene. Tekstboka passer derfor godt som lydbok, noe som gjør Hei! A1 svært brukervennlig for deltakere med svake lese­ferdigheter. På nettstedet ligger det ordlister som hjelper ­del­takerne med å lære sentrale ord og begreper, samt grammatikkdokumenter og verbliste. Hei! A1 er skrevet av Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik.

seg som utgangspunkt for samtale og diskusjon, og til muntlig produksjon om seg selv. Begge t­ ekstbøkene finnes i lydformat. Arbeidsbøker for spor 1 og spor 2

Hei! A1 har to arbeidsbøker tilpasset hvert sitt spor: spor 1 og spor 2. Bøkene har samme struktur og oppbygging, slik at elevene kan jobbe med det samme temaet på ulike nivåer. Hei! A2 har alle oppgavene i en felles arbeidsbok. Her skjer differensieringen ved at deltakerne svarer ut fra sitt språklige nivå, og alle elevene skal gjøre de samme oppgavene.

Hei! A2 Samfunnet inn i klasserommet

Hei! A2 legger til rette for både refleksjon og diskusjon om temaer som opptar voksne. Tekstene tar opp aktuelle problemstillinger som vil engasjere og bringe ­samfunnet inn i klasserommet, samtidig som deltakerne lærer mer norsk. Tre av bokas ti leksjoner har hovedfokus på temaer fra arbeidslivet. Dette gjør at Hei! A2 også passer godt for deltakere som lærer norsk samtidig som de har arbeidspraksis. På nettstedet ligger det ordlister som hjelper deltakerne med å lære sentrale ord og begreper, og i arbeidsboka finnes det en minigrammatikk. Hei! A2 er skrevet av Vibece M ­ oi Selvik. Tekstbøker som oppfordrer til muntlig aktivitet

Tekstbøkene, med tilhørende digitale bøker, er enkle å bruke. Bøkene inneholder et utvalg fortellende tekster og dialoger. Tekstene har god støtte av bilder og egner

Rikholdige nettsteder med digitale bøker

Hei! har omfattende nettsteder på bokmål og nynorsk for deltakere og lærere. Nettressursene for deltakerne inneholder digital bok (tekstboka med tekst, lyd og bilder), oppgaver til tekstene og temaene i tekstboka, oppgaver i uttale, lytte- og leseforståelse, skriftlige ­oppgaver, ordlister, grammatikkforklaringer (Hei! A1) og strukturerte grammatikkøvinger. Lærernettstedet inneholder en fyldig veiledning og ­tavlebøker som egner seg til felles gjennomgang i ­klasserommet. I tillegg finnes bildesamlinger, lytteøvelser, skriveoppgaver, prøver m.m. som kan brukes som øving og forberedelser til norskprøven.


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

15

 Fra A1 tekstbok  Fra A2 tekstbok  Fra A1 arbeidsbok, spor 1  Fra A1 arbeidsbok, spor 2

• Bokmål og nynorsk • Differensiering på tvers av spor • God bildestøtte • Elevnettsteder med digital tekstbok

KOMPONENTER • Tekstbok A1 • Tekstbok A2 • Arbeidsbok A1, spor 1 • Arbeidsbok A1, spor 2 • Arbeidsbok A2, spor 1 og 2 • Elevnettsted med digital bok, lisens • Lærernettsted, lisens • Lyd på CD, elev

hei.cdu.no

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 1 og 2 • Nivå A1 og A2

Les mer og bla i boka på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 57


16 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

Ny utgave!

KOMPONENTER

På vei

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

På vei kommer høsten 2018 ut i ny og spennende utgave. Arbeidslivstemaer er naturlig integrert i norskopplæringen.

• Tekstbok (trykt og digital versjon) • Arbeidsbok (trykt og ­digital versjon) • Ordlister på mange språk • Elevnettsted • Lærernettsted

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 2 og 3 • Nivå A1 og A2 • Nybegynnere som ønsker middels progresjon

På vei – og på jobb!

Differensiering og valgfrihet

I den nye utgaven er vanlige situasjoner og språk på jobb en naturlig og engasjerende del av innholdet. Vi følger et utvalg personer i privatliv, på jobb og på norskkurs, og vi lærer om forventninger og arbeidskultur. Muntlig bruk av språket står sentralt, og filmer og foto fra arbeidslivet og andre områder setter i gang samtalene.

Elevnettstedet er kraftig utvidet med flere oppgaver, aktiviteter, lytte- og uttaleøvelser, bilder og filmer, men det er likevel lett å bruke og lett å orientere seg i. Oppgavene gir god trening til norskprøvene. Elever og lærere får enkelt oversikt over utført arbeid og tidsbruk. Alle innlesninger til læreverket ligger på nettstedet, og digital bok med lyd er integrert. Lærere har også tilgang til et bredt utvalg ekstraoppgaver, tilleggstekster, varierte undervisningsopplegg, prøver og fasiter.

Klar og tydelig progresjon

Innholdet er aktuelt for unge og voksne deltakere, og ordforråd og grammatikk bygges systematisk og trinnvis opp.


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

17

• Verket er grundig oppdatert og revidert • Filmer og foto fra arbeidslivet • Større valgfrihet og rikere digitale ressurser • Tilrettelagt for differensiering pavei.cdu.no

1

TERESA HAR MYE Å GJØRE

Figur: foto av situasjonen

(ramme et sted i marg)

Bianca er journalist i en lokalavis. Hun skal skrive om Solvik hotell og har en avtale med Teresa klokka fire. Bianca kommer til hotellet fem på fire, men hun må vente i resepsjonen. Teresa har mye å gjøre, og hun kan ikke gå fra jobben. Det er 16. mai og mange gjester på hotellet. Gjestene skal feire 17. mai i byen, og de har mange spørsmål. Hvordan blir været i morgen? Blir det sol? Blir det regn? Hvor går barnetoget?

MÅNEDENE januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember

10

GRAMMATIKK

Possessiver (eiendomsord)

Teresa er sliten, men hun smiler og svarer.

(jeg) (du) (hun) (han) (vi) (dere) (de)

En gjest: Hvor stopper bussen? Teresa:

Den stopper på den andre siden av gata.

Gjesten: Når går den? Teresa:

Den går hvert kvarter.

Gjesten: Hvor langt er det til sentrum?

Det er tre kilometer, men med buss tar det bare sju minutter. Figur (tydelig nervøs Gjesten: Det er bra. Når starter barnetoget i morgen? mann i bil. Foran bilen står Teresa:

KAPITTEL 7

|

Her bor jeg!

Hankjønn

Hunkjønn

Intetkjønn

Flertall

bilen min bilen din bilen hennes bilen hans bilen vår bilen deres bilen deres

dattera mi dattera di dattera hennes dattera hans dattera vår dattera deres dattera deres

rommet mitt rommet ditt rommet hennes rommet hans rommet vårt rommet deres rommet deres

naboene mine naboene dine naboene hennes naboene hans naboene våre naboene deres naboene deres

bilen min eller min bil

Vi kan si:

streng, myndig politimann og stopper ham)

Vil du vite mer? Se side 220.

Refleksivt Han/Hun/De snakker om bilen sin, dattera si, rommet sitt, naboene sine. Han sitter i bilen sin. Politimannen stopper bilen hans.

Genitiv katten til Andrea budsjettet til Bianca

eller Andreas katt eller Biancas budsjett

Ja – jo Er det dyrt? Er det ikke dyrt?

Ja, det er dyrt. Jo, det er dyrt.

Vi svarer jo i stedet for ja når vi har ikke i spørsmålet.

18

KAPITTEL 7

|

Her bor jeg!

Les mer og bla i boka på cdu.no Bestillingsinformasjon på side 58


18 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

norsk123.cdu.no

Norsk på 1-2-3 Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Norsk på 1–2–3 gir en effektiv innføring i norsk for studenter og andre som vil lære språket raskt. Verket har varierte tekster, oversiktlig grammatikk og engelsk som støttespråk. På norsk og engelsk

Flere oppgaver på elevnettstedet

Dette er et begynnerkurs i norsk for studenter og voksne innvandrere. Boka inneholder varierte tekster og oppgaver med basisvokabular, vanlige uttrykk fra dagliglivet, uttaleregler, muntlige og skriftlige øvelser og innføring i norsk grammatikk. Oversikter, grammatikk og ordlister er oversatt til engelsk, og læreverket passer derfor både til undervisning i klasser og til selvstudium. Hvert kapittel avsluttes med en kort test. Rask progresjon!

Supplerende interaktive øvelser i vokabular, grammatikk og uttale ligger på elevnettstedet. Nettstedet inkluderer oppgaver i lese- og lytteforståelse på nivå med norskprøven. Fasit til oppgavene i boka ligger også her.

Lydinnspillinger

Lær mer!

Lydfiler til tekstboka og lytteprøver for lærere kan strømmes fra nettsiden til læreverket.

Bruk gjerne boka Exploring Norwegian Grammar for å lære mer om norsk språk og grammatikk.

Lukket lærernettsted med prøver

På lærernettstedet ligger veiledning til undervisningen, tilleggsoppgaver og to prøver.


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

19

• Engelsk som støttespråk • Rask progresjon • Kan brukes sammen med Exploring Norwegian Grammar (se s. 31)

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 3 • Nivå A1 og A2 • Norskprøve 1 og 2 • Nybegynnere som ønsker rask progresjon KOMPONENTER

Les mer og bla i boka på cdu.no

• Tekstbok med oppgaver og ordlister • Tekstbok Brettbok • Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, lisens • Lyd på nett, elev • Lyd på nett, lærer

Bestillingsinformasjon på side 58


20 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

NYHET!

Basar

basar.cdu.no

Basar er en rik, digital ressurs med lærestoff og oppgaver for elever i innføringstilbud og voksenopplæring. I Basar finner elevene lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte på alle nivåer (A1, A2, B1 og B2). Lærestoffet i Basar er organisert i leksjoner – små læringsforløp med presentasjon av lærestoff og oppgaver. Leksjonene er knyttet til mål og domener fra læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Leksjonene er knyttet til kategoriene Lese, Lytte, Skrive, Muntlig og Grammatikk, og elevene kan enkelt filtrere ut leksjoner på sitt nivå. En leksjon kan inneholde ulike læringselementer som video, lyd og tekst, og disse følges opp med digitale, selvrettende oppgaver eller friere skriveoppgaver som kan sendes lærer. Læreren kan sende kommentarer til teksten tilbake til eleven. Hver leksjon avsluttes med en egenevaluering og en oversikt over arbeidet i leksjonen. Eleven får også anbefalinger om videre arbeid. For læreren finnes det funksjonalitet for raskt å få oversikt over gruppas arbeid med en spesiell leksjon

eller oversikt over en elevs aktivitet og resultater. Dette er verktøy som gjør Basar spesielt godt egnet for omvendt undervisning. Basar er en levende ressurs, og nye leksjoner publiseres fortløpende. Vi tilrettelegger også lærestoff som er spesielt aktuelle for årstiden eller for hendelser i det norske samfunnet.

KOMPONENTER • Elevnettsted, lisens • Lærernettsted, lisens LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 1, 2 og 3 • Nivå A1, A2, B1 og B2


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

21

• Tilpasset omvendt undervisning • Motiverende læring!  Lærestoffet er organisert i leksjoner  Eksempel på leksjon  Hver leksjon avsluttes med en oversikt  Lærerens oversikt over gruppas arbeid

Introtilbud! 50 % rabatt for skoleåret 18/19: Kr 50 per elev

Les mer og bestill prøvetilgang på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 60


22 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

Mer enn 500 oppgaver

Norsklab

Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch, Gro Smørdal

Norsklab er en digital øvingsressurs som hjelper deltakerne med forberedelsene til norskprøven. Oppgavetypene er de samme som i norskprøvene og omfatter nivåene A1–B2. Norsklab gir øvelse i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Deltakeren møter de samme oppgavetypene som i norskprøven, og ressursen har både øvingsoppgaver og tester. Øvingsoppgavene gir umiddelbar og tydelig respons på om svaret er rett eller galt. I testene kommer resultatet først etter at alle oppgavene er besvart, hvilket gir realistisk tre­ning til den faktiske prøven. Nettstedet lagrer deltakernes progresjon slik at det er enkelt å se hva man har vært igjennom. Norsklab inneholder over 500 oppgaver fordelt på de tre nivåene A1/A2, A2/B1 og B1/B2 og gir variert og målrettet øving på alle norskprøvens oppgavetyper innenfor lese- og lytteforståelse og i skriftlig ­ fram­stilling. Temaene i oppgavene samsvarer med lære­planen på de ulike nivåer, og oppgavene egner seg både til bruk i klasserom på digital tavle og av deltakere på egen hånd.

KOMPONENTER • Elevnettsted, enkeltlisens • Elevnettsted, skolelisens LÆRE VERKET PASSER FOR • Nivå A1—B2 • Alle som skal ta norskprøven


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

23

 Progresjon lagres og markeres  Leseforståelse A1/A2  Lytteforståelse A1/A2

 Skriftlig framstilling A1/A2 Oppgavene i skriftlig framstilling har skrivefelt, ordtelling og mulighet for utskrift  Lytteforståelse A2/B1

• Øv til norskprøven! • Heldigital ressurs

norsklab.cdu.no

Les mer og bestill prøvetilgang på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 60


24 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

For viderekomne!

Stein på stein

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Stein på stein utvider kursdeltakernes kunnskap om norsk språk og samfunnsforhold. Engasjerende innhold inviterer til samtaler og aktivitet, og strukturert progresjon legger til rette for god læring. Det rikholdige lyttestoffet er tilgjengelig både på CD og som nettbasert strømmetjeneste. Norsk språk og norske samfunnsforhold

Lyd og flere oppgaver på nett

Varierte og aktuelle tekster, illustrasjoner og oppgaver formidler kunnskap om det norske samfunnet og øver språklig sikkerhet, både skriftlig og muntlig. Grammatikken har en tydelig progresjon. I hvert kapittel er det framhevet noen hovedområder slik at lærere og elever lett får oversikt over hvilke emner de skal arbeide med. Målet er å utvide elevenes kjennskap til norsk språk og norske samfunnsforhold.

Elevnettstedet inneholder oppgaver til alle kapitlene og trener lytteforståelse, uttale, grammatikk, vokabular og setningsoppbygging. Deltakerne får direkte tilbakemelding på svarene.

Arbeidsboka

Arbeidsboka inneholder oppgaver som på varierte måter øver inn grammatikk, vokabular og strukturer fra tekstboka. Alle kapitlene inneholder oppgaver som øver på lytteforståelsen og repeterer det nye vokabularet og strukturene.

Lærernettsted med prøver og fasit

Lærernettstedet inneholder ekstraoppgaver, prøver, undervisningsopplegg, lyden fra elev-CD-ene, tekstforståelsesoppgaver som i norskprøvene, fasit til arbeidsboka og tekster til lytteoppgavene. Læreren kan hente illustrasjonene fra bøkene og tilrettelegge egne undervisningsopplegg ved hjelp av tavlebøkene. Lytte- og uttaletrening på CD og nett

Lydstoffet for elever inneholder tekstene fra tekstboka for lyttetrening. Lyttestoffet for lærere inneholder uttale-, struktur- og lytteøvelser til hvert kapittel, samt innlesninger med ulik dialektbakgrunn.


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

steinpåstein.cdu.no

25

• Rikholdig lyttestoff på CD og nett • Ordlister på 16 språk

 Fra tekstbok  Fra arbeidsbok

KOMPONENTER • Tekstbok • Brettbok Tekstbok • Arbeidsbok • Ordlister (16 språk) • Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, lisens • Lyd på CD og nett, elev • Lyd på CD og nett, lærer

Les mer og bla i boka på cdu.no

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 2 og 3 • Nivå B1 • Bygger på grunnleggende norskkunnskaper, middels progresjon Bestillingsinformasjon på side 59


26 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

Her på berget

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Her på berget oppfordrer til engasjement for aktuelle samfunnsspørsmål. Læreverket legger til rette for at deltakerne skal bli gode tekstbrukere og tilegne seg et vokabular som er viktig i arbeidsliv og studier i Norge. Verket er helhetlig og praktisk i bruk. Her på berget skaper samfunnsengasjement

Variert arbeid som gir gode språkferdigheter

Tekstboka tar for seg sentrale emner innen historiske, sosiale og politiske forhold på en engasjerende måte. Det er lagt vekt på å få fram begivenheter og utviklingslinjer som viser sammenhengene mellom fortid og nåtid. Her på berget vil gi større innsikt i og forståelse for det norske samfunnet, leveforhold og verdier. En slik samfunnsforståelse gjør det enklere å delta i diskusjoner og uttrykke egne meninger og vurderinger.

Gjennom oppgavene bidrar arbeidsboka til å befeste vokabular og språklige strukturer. Det finnes grammatiske oppgaver og skriveoppgaver i ulike sjangre med eksempeltekster og råd om tekststrukturer og språklige kjennetegn. Arbeidsboka inneholder også oppgaver for lyttetrening og en kort prøve etter hvert kapittel. Utvidet og variert innhold på nett

Gjennom arbeid med varierte tekster i ulike sjangre som for eksempel fortellende tekster, dialoger, debattartikler og litterære tekster, vil deltakerne få større språklig sikkerhet og bli gode tekstbrukere. Tekstene oppfordrer også til diskusjoner og samtale i klassen. Her på berget er tilrettelagt for nye norskprøver på B2-nivå og Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten), og inkluderer stoff på C1-nivå.

Det rikholdige elevnettstedet inneholder varierte og interaktive øvelser i ordforråd, grammatikk og tekstforståelse. Mange av oppgavene gir lyttetrening. Lærernettstedet har variert tilleggsstoff, veiledning, ekstraoppgaver og ekstratekster, også på C1-nivå. Her ligger fasit til oppgavene i arbeidsboka og alle tekstene til lytteøvelsene samt ekstraprøver. Tekstbok og arbeidsbok finnes som tavlebøker. Lytte- og uttaletrening finnes på CD og nett.


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSK AP

1

27

2

1

 Fra tekstbok   

2

 Fra arbeidsbok

• Engasjerende om samfunn og arbeidsliv • Lytte- og uttaletrening på CD og nett KOMPONENTER • Tekstbok • Arbeidsbok • CD til tekstbok • CD til arbeidsbok • Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, lisens • Elevlyd på nett • Lærerlyd på nett

Les mer og bla i boka på cdu.no

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 3 • Nivå B2 (og C1 på nett) • Trinn 3 på universitetsnivå • Viderekomne

herpaberget.cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 59


28 GRAMMATIKK

Grammatikk

Praktisk norsk 1

• Rikelig med nettoppgaver! • Aktuell for differensiering

ØVINGSBOK I NORSK FOR A1 OG A2

Kirsti Mac Donald

Praktisk norsk 1 gir god trening i praktisk bruk av norsk, både skriftlig og muntlig. Boka presenterer en rekke oppgaver og øvelser i grunnleggende språklige mønstre. Boka inneholder autentiske tekster som skjemaer, oppslag og annonser ut fra varierte emner som familie, arbeid, transport, mat og tall. Boka er rikt illustrert med fotografier og tegninger. Flere oppgaver og fasit på nett

KOMPONENTER • Øvingsbok • Elevnettsted med fasit, gratis LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 1 og 2 • Nivå A1 og A2 • Nybegynnere med liten skolegang fra før

Det er et stort og variert utvalg interaktive oppgaver på nettstedet som gir deltakerne anledning til å trene på egen hånd. Fasit til oppgavene i boka ligger også på nettstedet. Til hvert emne er det laget lytteøvelser som gir svært god trening.

Les mer og bla i boka på cdu.no Bestillingsinformasjon på side 56


GRAMMATIKK

29

praktisknorsk.cdu.no

Praktisk norsk 2 ØVINGSBOK I NORSK GRAMMATIKK FOR A2 OG B1

• Mer til de raske

Les mer og bla i boka på cdu.no

Kirsti Mac Donald En enkel norsk grammatikk

Praktisk norsk 2 gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene. Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har. Brukerne trenger ikke ha kjennskap til grammatikk fra før, men må kunne noe norsk. Flere oppgaver og fasit på nett

KOMPONENTER • Øvingsbok • Elevnettsted med fasit, gratis LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 2 og 3 • Nivå A2 og B1 • De som kan litt norsk

Det er et stort og variert utvalg interaktive oppgaver på nettstedet som gir deltakerne anledning til å trene på egen hånd. Fasit til boka ligger også på nettstedet. Til hvert emne er det laget lytteøvelser som gir svært god trening. Praktisk norsk 1 og 2 egner seg godt som supplement for elever som ønsker ekstra øvelser og utfordringer.

Bestillingsinformasjon på side 56


30 GRAMMATIKK

• For den som vil lære mer • Systematisk og grundig

Les mer og bla i boka på cdu.no

Norsk grammatikk NORSK SOM ANDRESPRÅK

Kirsti Mac Donald

En systematisk oversikt

Teoriboka gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andre­språksperspektiv. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk. Lærere som underviser i faget, vil også ha nytte av læreverket. Arbeidsboka følger teoriboka

I arbeidsboka følges regler og eksempler opp med mange gjentakelser og oppgaver. Det legges vekt på øvelser som tar for seg emner og strukturer mange i målgruppen ofte har problemer med. Fasit til oppgavene i arbeidsboka er på nettstedet. Flere oppgaver og fasit på nettstedet

På nettstedet er det selvinstruerende øvelser til hvert kapittel der deltakerne får direkte respons på svarene. Mange av oppgavene er med lyd. Her er også fasit til arbeidsboka.

norskgrammatikk.cdu.no

KOMPONENTER • Teoribok • Arbeidsbok • Elevnettsted med fasit, gratis LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 2 og 3 • Nivå fra B1 • Viderekomne i norsk

Bestillingsinformasjon på side 56


GRAMMATIKK

Exploring Norwegian Grammar

31

Passer med Norsk på 1-2-3

Kirsti Mac Donald og Marianne Macdonald

Norsk grammatikk på engelsk

Exploring Norwegian Grammar gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk for fremmedspråklige. Boka tar for seg ulikheter mellom engelsk og norsk, og er av interesse for alle som lærer norsk som fremmedeller andrespråk. Grammatikken er presentert i en underholdende stil i et enkelt språk som ikke krever morsmålsferdigheter i engelsk. I tillegg til den sentrale grammatikken inneholder boka et kapittel om høflighetsfraser. Det er også en systematisk oversikt over bøyningsmønstre til slutt i boka. Det språklige systemet er illustrert ved en rekke eksempler fra moderne norsk, kjente sitater og litterære utdrag, som vil skape gjenkjennelse hos en bred målgruppe. Alle eksempler er oversatt til engelsk.

Les mer og bla i boka på cdu.no

Oppgaver på nettstedet

Nettstedet tilbyr interaktive oppgaver og gir gode muligheter for selvstudium og praktisk trening. Exploring Norwegian Grammar kan brukes i kombinasjon med Norsk på 1-2-3, se s. 18.

KOMPONENTER • Teoribok med oppgaver • Elevnettsted, gratis

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 2 og 3 • Nivå fra B1 • Viderekomne i norsk

exploringnorwegian.cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 56


Cappelen Damm TV Se videoforedrag og presentasjoner av nye læreverk på Cappelen Damm TV Vi deler kunnskap I likhet med lærere setter vi i forlaget kunnskap høyt og vil gjerne dele med andre. På Cappelen Damm TV kan du holde deg oppdatert med faglige foredrag fra seminarer og arrangementer.

Presentasjon av nye læreverk Skal du vurdere eller ta i bruk nytt læreverk? På Cappelen Damm TV kan du se forfatterne selv presentere de nye læreverkene: tankene bak, endringer i læreplaner, struktur, verktøy og ressurser.


Lese- og skrivestimulering Leseglede 1–6 LETTLESTE TEKSTER

Barbro Thorvaldsen

Leseglede er en serie illustrerte historier med oppgaver som stimulerer til lesing og skriving. Historiene er skrevet i et muntlig og dagligdags språk. De handler om endringer og overganger i livet, h ­ vordan man kan møte forandringer, finne nye venner eller ­oppleve det å flytte til et nytt land. Det er lagt vekt på at leseren skal kunne identifisere seg med personene og temaene.

KOMPONENTER • Leseglede 1, 2, 3 (pakke) • Leseglede 4, 5, 6 (pakke) • Skriveglede

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 2 og 3 • Alle nivåer • Alle som ønsker lese- eller skrivetrening

• Motiverende lesetrening! Les mer og bla i boka på cdu.no

Historiene er prøvd ut i ulike klasser og blant n ­ orsklærere. Erfaringene viser at Leseglede gjennom form og innhold gir rask memorering og gode muligheter for aktiv språkbruk.

Skriveglede • Motiverende skrivetrening!

Barbro Thorvaldsen

Skriveglede vil stimulere elever som ønsker å skrive egne tekster. Ved hjelp av illustrasjoner, tekstmodeller og ­­ reflekt­erende spørsmål vil eleven få hjelp til å komme i gang med egen skriving. Kreativitet og lystbetont s­ kriving er sentralt i Skriveglede, samtidig som det er fokus på målene i læreplanen og norskprøvene. I Skriveglede er det også gode innspill til hvordan l­ æreren kan tilrettelegge tekstene, og konkrete tips til metoder og organisering av skriveundervisningen. Skriveglede er en naturlig fortsettelse av Leseglede-serien.

Bestillingsinformasjon på side 59


34 ARBEIDSLIVSKUNNSK AP

Arbeidslivskunnskap

Kommer 2018/2019

I arbeidslivet

Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Jorunn Mo

I arbeidslivet er et nytt og innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt. Kvalifisering for arbeid

Fleksibelt og valgfritt

Målgruppa for I arbeidslivet er unge og voksne ­ inn­vandrere som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i Norge. Innholdet tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte. Læreverket legger vekt på å hente fram deltakernes erfaringer og fører arbeidslivet inn i norskopplæringen på en naturlig måte.

Tekstboka er delt inn temaer. Innholdet kan gjennomgås i valgfri rekkefølge, etter behov og interesse. Læreverket har en enkel og klar struktur, som gjør det lett å finne fram til ønsket tema. Tekstboka foreligger i to varianter for ulike nivåer og spor, med engasjerende samtaleoppgaver og refleksjonsoppgaver. Deltakere kan jobbe med samme tematikk og gjøre oppgaver på sitt nivå. Dette gjør læreverket godt egnet i sammensatte klasser der behovet for differensiering er stort.

Språket som brukes på arbeidsplasser, skiller seg ofte fra språket i undervisningsrommet på skolen, og deltakeren lærer hvordan det er vanlig å uttrykke seg på jobb. De lærer også om formelle regler og krav i det norske arbeidslivet og om kompetansebehov og forventninger i ulike yrker. I arbeidslivet kan enkelt kombineres med læreverk i norsk.


ARBEIDSLIVSKUNNSK AP

35

UTGIVELSER HØSTEN 2018: • Renholder • Butikkmedarbeider • Hotellmedarbeider • Resepsjonist • Kokk • Vaktmester • Gründer • Snekker og tømrer • Murer • Jeg vil bli renholder • Jeg vil bli helsefagarbeider

Alle innlesninger til læreverket ligger på nettstedet, og her finner du også en digital tekstbok med bilder, tekst og lyd. Elever og lærere får enkelt oversikt over utført arbeid og tidsbruk. Alle bøker og hefter har supplerende oppgaver og utdypinger på nettstedet, og alt digitalt innhold kan brukes på smarttelefoner og nettbrett. Lærere har også tilgang til ekstra aktiviteter og veiledning på nettstedet. På praksisplassen

Deltakere i språkpraksis vil ha nytte av heftet På praksisplassen. Heftet inneholder praktiske oppgaver og inviterer deltakeren til å finne ut av arbeidsoppgaver og arbeidskultur. Målet er å hjelpe deltakeren til å bli en aktuell kandidat for ansettelse. Yrkesretting

I arbeidslivet inkluderer en rekke yrkeshefter. Hjelpemidler og arbeidsoppgaver blir presentert, og heftene viser fram vanlige situasjoner og krav i yrket, støttet av foto fra arbeidsplassene. Yrkesheftene kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt, på nivå A1–A2 og A2–B1. Serien Jeg vil bli … går grundigere inn i et yrke og viser veien fram til fagbrev. Nettstedet inneholder supplerende oppgaver og filmer fra arbeidsplassene som presenteres i heftene. Forfatterne har tidligere utviklet læreverket Jobb i sikte.

Les mer på cdu.no

KOMPONENTER • Tekstbok A1–A2 • Tekstbok A2–B1 • Jobbkoder (i salg, se s. 41) • Jobbprat (i salg, se s. 41) • På praksisplassen • Elevnettsted • Lærernettsted • Yrkeshefter • Jeg vil bli renholder • Jeg vil bli helsefagarbeider • CD-versjoner til tekstbøkene LÆRERVERKET PASSER FOR • Spor 2 og 3 • Nivå A1–B1

Bestillingsinformasjon på side 60


36 ARBEIDSLIVSKUNNSK AP

Jobbstart INTRODUKSJON TIL NORSK ARBEIDSLIV

Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

Jobbstart er et nettbasert læreverk som introduserer deltakerne for norsk arbeidsliv på en enkel og engasjerende måte. Jobbstart inneholder filmer og bilder fra seks yrker, jobbsøking og jobbintervju. Norsk arbeidsliv i praksis

Jobbstart gir en introduksjon til vanlige arbeids­ oppgaver og dagligdagse uttrykk i utvalgte yrker. Læreverket passer for voksne innvandrere som vil lære om jobber i Norge, navn på gjenstander og hjelpemidler, vanlige arbeidsoppgaver og rutiner. Læreverket er nettbasert og enkelt å bruke. Kommunikasjon på jobben

Alt innhold presenteres og bearbeides gjennom interaktive oppgaver, med stor vekt på å oppfatte og forstå muntlige beskjeder og informasjon.

 Forside: Kantine  Film: Kantine

Læreverket tar også for seg viktige krav i yrkene, forventninger til de ansatte, relevante regler og HMSkrav på arbeids­plassen. Innholdet er overførbart til andre yrker enn de som blir tatt opp. Jobbstart inkluderer oppgaver om jobbsøking, CV og jobbintervju. Filmer og foto fra arbeidsplasser

Hvert oppgavesett blir innledet med en kort film fra arbeidsplassene, og bilder støtter opp om innholdet i oppgavene. Hver yrkesdel inneholder mer enn 200 oppgaver på nivåene A1 og A2. Nettstedet inkluderer filmer fra jobbintervju.


ARBEIDSLIVSKUNNSK AP

37

Les mer og be om prøvetilgang på cdu.no

Jobbstart Elevnettsted

Jobbstart Elevnettsted er enkelt og morsomt å bruke for deltakerne. Det har en tydelig struktur som gjør det lett å velge mellom ulike yrker, nivåer og oppgaver. De fleste oppgavene er enkle flervalgsoppgaver med lyd og bilder. Oppgavesamlingene til hvert tema introduseres med en film eller med bilder. Deltakerne kan gå tilbake og se på filmen igjen uten at tidligere svar på oppgaver slettes. Enkle skriveoppgaver kan leveres digitalt til læreren.

• Film og foto • Enkelt og praktisk • Utviklet med støtte fra Kompetanse Norge

Jobbstart Lærernettsted

Lærernettstedet inkluderer elevnettstedet og inneholder i tillegg lærerveiledning, foto- og filmmapper og forslag til felles aktiviteter. Læreren kan opprette grupper for å motta og kommentere skriveoppgaver fra deltakerne.

KOMPONENTER • Elevnettsted, lisens • Lærernettsted, lisens LÆRERVERKET PASSER FOR • Spor 1 og 2 • Nivå A1 og A2 • Alle som søker jobb YRKER OG TEMAER I JOBBSTART • Kantine • Lager • Pleie og omsorg • Renhold • Barnehage • Butikk • Jobbsøking • CV • Jobbintervju

jobbstart.cdu.no Bestillingsinformasjon på side 61


38 ARBEIDSLIVSKUNNSK AP

Jobb i sikte

• Solid og gjennomarbeidet

ARBEIDSLIVSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE

Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

Jobb i sikte legger stor vekt på egenaktivitet og diskusjon. Læreverket kan brukes i all opplæring som har som mål å kvalifisere innvandrere for arbeid i Norge. Hva er det viktig å vite om arbeidslivet i Norge?

I deltakerboka blir deltakerne kjent med Ali og Miriam Goren. De ønsker å få et godt liv i Norge, få seg jobb og forsørge seg selv og barna sine. Vi følger dem på kurs og på vei mot arbeid. Boka tar for seg mye av det som er viktig å vite når man har kommet til Norge. Deltakerne lærer om rettigheter og plikter i arbeidslivet, og får tips om hvordan man kan finne og søke jobb.

Oppfølging på praksisplassen

På praksisplassen er et arbeidshefte som kan brukes på alle typer praksisplasser. Opplegget forbereder og følger opp deltakeren i praksis og tar opp temaer som aktiviserer og bevisstgjør deltakeren. Aktuelle temaer er pauseprat, språklige misforståelser, service, arbeidsoppgaver og formålet med praksisplassen.

Bestillingsinformasjon på side 61

jobbisikte.cdu.no


ARBEIDSLIVSKUNNSK AP

Jobb i sikte Yrkeshefter Deltakerne kan velge blant 15 hefter som tar for seg ulike yrker. Hensikten med heftene er å la deltakerne øve på språk, oppgaver og situasjoner som er spesielle for yrkene, slik at de er bedre forberedt og kan komme raskere i gang på arbeidsplassen. Heftene legger opp til den samme engasjerende og selvutviklende metoden man ellers finner i Jobb i sikte-serien.

39

• Morsomt og lærerikt!

LÆRE VERKET PASSER FOR • Fra nivå A2 • Alle som søker jobb

15 YRKER • Anleggsgartner • Barnehageassistent • Bussjåfør • Butikkmedarbeider • Frisør • Hjemmehjelper • Hotellmedarbeider • Industriarbeider • Kantinemedarbeider • Lagerarbeider • Pleieassistent • Renholder • Servitør • Skoleassistent • Taxisjåfør

Les mer og bla i boka på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 61


Lyd for elever og lærere på nett Til læreverkene våre har vi også mye lydstoff på nett! Innholdet er ofte identisk med innholdet på CD-ene til læreverkene. Lyttestoffet varierer med læreverk, spor og nivå, men vil ofte omfatte:

•  • 

Elevene kan høre innlest tekst til læreverket Lytte- og uttaleøvelser

• 

Lytteprøver/diktater

• 

Ulike dialekter Lyd på nett!

Inngang til lyden er på nettstedene til læreverkene. For å få tilgang kjøper du lisenser på cdu.no/noa.

Lyttestoff på nett er foreløpig tilgengelig for Ord, Norsk på 1–2–3, På vei, Stein på Stein og Her på berget.


ARBEIDSLIVSKUNNSK AP

41

Forstå arbeidslivet!

Jobbkoder og Jobbprat

Kommer: Nettoppgaver

SPILLEREGLER OG MUNTLIG SPRÅK I NORSK ARBEIDSLIV

Linda Hagen

Jobbkoder og Jobbprat er praktiske bøker som gir forklaringer på situasjoner man vil oppleve i norsk arbeidsliv, men som kan være vanskelige å forstå. Hvordan skjønner man hvilke forventninger arbeidsgiver har, og hva er det lurt å si når det oppstår en vanskelig situasjon?

Jobbkoder – Spilleregler i norsk arbeidsliv viser forventninger og krav til ansatte som kanskje ikke alle kjenner, men som arbeidsgivere regner med at alle er ­innforstått med. For eksempel at man bør vise initiativ, dele ­kunnskap med kolleger, og hvor viktig gjensidig tillit er i det norske arbeidslivet. Jobbkoder tar blant annet for seg kundeservice, lederstil, HMS, effektivitet, holdninger og konflikter.

Jobbprat – Muntlig språk i norsk arbeidsliv trener ­deltakernes muntlige ferdigheter gjennom praktiske eksempler og dialoger. Boka viser for eksempel hvordan man kan bli kjent med kollegene sine, hvordan man gir og mottar beskjeder, hvor aktiv bør man være – og hvem kan man spørre om man er usikker. Jobbprat forbereder også deltakeren på jobbintervju. Alle temaer blir presentert på tre nivåer med ulik ­vanskelighetsgrad. Innholdet bygger på Læringsmål i muntlige ferdigheter og Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandre.

BØKENE PASSER FOR • Deltakere på basiskompetansekurs i arbeidslivet, i attføring, jobbtrening eller introprogram • Nivå A2 og B1

Les mer og bla i boka på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 61


42 SAMFUNNSKUNNSK AP

Samfunns­ kunnskap intro.cdu.no

50 timer samfunnskunnskap

Intro SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen

Intro gir nyttig informasjon om det norske samfunnet, slik at det blir lettere å finne seg til rette, og inviterer til egen refleksjon og diskusjoner. Intro dekker målene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap.

En rød tråd gjennom verket er oppfordringene til å diskutere, se i sammenheng, opparbeide selvinnsikt og bygge bro mellom det livet og den kulturen man kommer fra, og det man har kommet til. Intro inneholder derfor diskusjonsoppgaver som skal skape engasjement, interesse og forståelse. Boka inneholder ikke tradisjonelle oppgaver hvor svaret er gitt i teksten. Det er brukt ulike virkemidler for å fremme diskusjon, som kunstbilder, dialoger på tvers av generasjoner og gjennomgangsfigurer som deltakerne kan kjenne ­ seg igjen i.

Intro dekker både målene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og tar for seg alle tema i læreplanen i norsk på nivå A1, A2 og B1. Læreverket kan derfor brukes gjennom hele opplæringen i samfunnskunnskap. Hvert kapittel starter med en oversikt over hvilke mål i læreplanen kapittelet dekker. Intro finnes på norsk, engelsk og arabisk, men kan bli utvidet til flere språkversjoner. Lærernettsted

Intro har et lærernettsted hvor lærere kan finne veiledning og nyttige tips til undervisningen.

Informasjon og faktatekster

Det er et mål å gi informasjon som samfunnet mener det er nødvendig at nyankomne innvandrere har, og informasjon som innvandreren selv mener å ha behov for. Intro omfatter sju sentrale emner og presenterer faktatekster om disse. Viktige ord det er nødvendig å kunne på norsk, står uthevet i margen.

Bestillingsinformasjon på side 60

KOMPONENTER • Tekstbok • Lærernettsted, gratis

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 2 og 3 • Nivå B1– C1


SAMFUNNSKUNNSK AP

43

I trafikken INTRODUKSJON TIL NORSK FØRERKORT

Odd Grønbeck, Perly Folstad Norberg og Arne Rogstad

Boka gir en innføring i norsk trafikksystem og trafikkultur og forklarer hovedreglene slik at det blir enklere å gjennomgå innholdet i et komplett trafikkopplæringsverk.

Motiverende lesetrening!

En raskere vei til førerkortet

Flere øvelser på nettstedet

Det faglige innholdet blir presentert på et språklig nivå som de fleste vil forstå, og innholdet konkretiseres med eksempler og illustrasjoner. Illustrasjonene fungerer også som ordforklaringer og gjør mye av stoffet til­gjengelig for spor 1-deltakere.

Nettstedet inneholder interaktive oppgaver knyttet til innholdet i boka. Øvelsene er selvinstruerende og gir direkte respons. Her finner også læreren undervisningstips. Forfatterne

Trafikksystem og kulturrefleksjoner

Boka passer for voksne og unge som ønsker å ta norsk førerkort. Innholdet inviterer til refleksjon om likheter og ulikheter mellom Norge og trafikksystemet i andre land. Læreverket passer både i gruppeundervisning og selvstudium.

Arne Rogstad og Odd Grønbeck er trafikklærere, har gitt ut flere trafikklærebøker og undervist innvandrere i mange år. Perly Folstad Norberg har lang erfaring fra forskning på voksnes læring og undervisning av voksne innvandrere.

Sentrale trafikkbegreper er oversatt til 15 språk

Bak i boka er det ordlister på arabisk, engelsk, farsi, fransk, kroatisk, pashto, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

LÆRE VERKET PASSER FOR

KOMPONENTER • Tekstbok med oppgaver • Elevnettsted, gratis • Lærernettsted, gratis

• Spor 1, 2 og 3 • Nivå fra A2 • Alle som skal ta teoriprøven eller vil lese mer på norsk

Les mer og bla i boka på cdu.no

itrafikken.cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 60


44 SAMFUNNSKUNNSK AP

NYHET!

Norges historie og Verdenshistorie – EN INNFØRING

Øivind Stenersen og Asle Sveen

En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges historie og Verdenshistorie gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet vårt. Bøkene utdyper temaer i norsk og samfunnskunnskap for voksne, og gjør leseren godt rustet til å delta i norsk samfunnsdebatt.

Norges historie og Verdenshistorie presenterer begivenheter og personer fra de tidligste tider og fram til vår tid, med ekstra vekt på historien om demokrati, likestilling og menneskerettigheter. Bøkene har tilrettelagt tekst, rikt bildemateriale, gode kart og visuelle hjelpemidler. For eksempel innledes hvert kapittel med kort, oppsummerende tekst og en illustrert tidslinje. Bak i boka gis det enkle begrepsforklaringer. Norges historie

Norges historie er skrevet av Øivind Stenersen og handler om Norge fra istiden til vårt moderne samfunn. I boka er det særlig lagt vekt på å fortelle om utviklingen

av velferd og demokrati, og å gi leseren kjennskap til hva som har formet den norske kulturarven. Norges historie har begrepsordlister på mange språk. Verdenshistorie

I Verdenshistorie får leseren en innføring i historien fra de tidligste tider og fram til i dag. Historien er fortalt fra et vestlig perspektiv, men gir et globalhistorisk overblikk. Verdenshistorie hjelper leseren til å se det norske samfunnet i en større europeisk og global sammenheng. Verdenshistorie er skrevet av Øivind Stenersen og Asle Sveen.

Nettsted for Verdenshistorie kommer.


SAMFUNNSKUNNSK AP

45

• Lyd og film på nett! • Motiverende og godt tilrettelagt

Rikt, åpent nettsted for Norges historie

Det åpne nettstedet inneholder verdifull støtte for leseren med norsk som andrespråk. All hovedtekst i boka er lest inn, kapittelingresser, historiske begreps­forklaringer, og ordlisten er oversatt til burmesisk, somalisk, arabisk, persisk, tigrinja og kurdisk sorani. Disse verktøyene gir et godt grunnlag for å arbeide med ord og begreper på norsk med støtte i morsmålet.

historie-innforing.cdu.no

I tillegg finnes det til hvert kapittel ressurser for be­arbeiding av lærestoffet gjennom inter­aktive oppgaver og tilrettelagte filmklipp med for- og etter­ arbeidsoppgaver. Det ligger med andre ord godt til rette for en variert og levende historieundervisning også når norsk er andrespråk!

KOMPONENTER Les mer og bla i boka på cdu.no

• Norges historie tekstbok • Norges historie Unibok • Norges historie Brettbok • Verdenshistorie tekstbok • Verdenshistorie Unibok • Verdenshistorie Brettbok • Nettsted, gratis

LÆRE VERKET PASSER FOR • Spor 2 og 3 • Nivå B1—B2 • Grunnskole for voksne • Videregående skole for voksne • Tilrettelagt opplæring i videregående skole

Bestillingsinformasjon på side 60


Grunnskole

Grunnleggende norsk

Norsk start VI UTVIDER OG FORNYER VÅR MARKEDSLEDER FOR GRUNNLEGGENDE NORSK!

Vi svarer på ønskene fra dere: Nå har alfabetiseringsbøker for mottaksgrupper og alfaklasser kommet. I tillegg har vi laget nye bøker i engelsk, KRLE og samfunnsfag for ungdomstrinnet. Nettsidene oppdateres med mye nytt innhold.

Norsk start Digital Elevnettsted

På det åpne og gratis nettstedet kan elevene jobbe med oppgaver relatert til temaene i elevbøkene. Ordbanken gir god mulighet for å øve inn ordforråd. Digital Lærerveiledning (med tavlebøker)

Du vil finne filmer som demonstrerer lyder og uttaleøvelser, noe som vil være til stor hjelp i undervisningen. Vi har også lagt tavlebøkene inn i lærerlisensen. I tillegg vil dere som tidligere finne metodiske opplegg for hvert kapittel i elevboka, ekstra bildemateriale og lyd- og filmkutt. Norsk start Lyd (skolelisens)

Lisensen inneholder all lyd til tekstbøkene og vil være tilgjengelig for alle elever og lærere.

norskstart.cdu.no


GRUNNSKOLE

47

Norsk start 1– 4 Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge ordinær undervisning. Alle komponenter er inndelt i trinn 1, 2 og 3, i samsvar med de tre nivåene i læreplanen for grunnleggende norsk. Elever som har vært gjennom nivå 3, er klare til å gå inn i vanlig undervisning. Kom i gang! dekker behovet til elever i mottaksgrupper og alfaklasser.

KOMPONENTER • Kom i gang! • Tekstbok nivå 1, 2 og 3 • Arbeidsbok trinn 1–2, nivå 1, 2 og 3 • Arbeidsbok trinn 3–4, nivå 1, 2 og 3 • Elevnettsted til nivå 1, 2 og 3 • Digital lærerveiledning (inneholder tavlebøker med lyd) • Lyd (all lyd til tekstbøkene)

Norsk start 1– 4 Kom i gang! BOKA FOR BARN I MOTTAKSGRUPPER OG ALFAKLASSER

Sissel Holt Johansen og Solveig Veslestølen

Kom i gang! er tematisk organisert slik at den passer i grupper som har elevinntak spredt gjennom skoleåret. Hvert kapittel • er knyttet til et tema som er relevant for nye elever i Norge • øver bokstaver og lyder • øver begreper og muntlige ferdigheter • gir skrive- og lesetrening gjennom varierte oppgaver • stimulerer til å komme videre i språkinnlæringen

Bilder og illustrasjoner gir grunnlag for samtale.

Les mer og bla i boka på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 62


48 GRUNNSKOLE

Norsk start 5–7 Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språk­ferdigheter til å følge ordinær undervisning. Alle kompo­nenter er inndelt i trinn 1, 2 og 3, i samsvar med de tre nivåene i læreplanen for grunnleggende norsk. Elever som har vært gjennom nivå 3, er klare til å gå inn i vanlig undervisning. Kom i gang! dekker behovet til elever i mottaksgrupper og alfaklasser.

KOMPONENTER • Kom i gang! • Tekstbok nivå 1, 2 og 3 • Arbeidsbok nivå 1, 2 og 3 • Elevnettsted til nivå 1, 2 og 3 • Digital lærerveiledning (inneholder tavlebøker med lyd) • Lyd (all lyd til tekstbøkene)

Norsk start 5–7 Kom i gang! BOKA FOR BARN I MOTTAKSGRUPPER OG ALFAKLASSER

Sissel Holt Johansen og Solveig Veslestølen

Kom i gang! er tematisk organisert slik at den passer i grupper som har elevinntak spredt gjennom skoleåret.

Hvert kapittel • er knyttet til et tema som er relevant for nye elever i Norge • øver bokstaver og lyder • øver begreper og muntlige ferdigheter • gir skrive- og lesetrening gjennom varierte oppgaver • stimulerer til å komme videre i språkinnlæringen

Bilder og illustrasjoner gir grunnlag for samtale.


GRUNNSKOLE

Norsk start 8–10 Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige ­ språk­ferdigheter til å følge ordinær undervisning. Alle kom­po­nenter er inndelt i trinn 1, 2 og 3, i samsvar med de tre nivåene i læreplanen for grunnleggende norsk. Elever som har vært gjennom nivå 3, er klare til å gå inn i vanlig undervisning. Kom i gang! dekker behovet til elever i mottaksgrupper og alfaklasser.

49

Les mer og bla i boka på cdu.no

KOMPONENTER • Kom i gang! • Tekstbok nivå 1, 2 og 3 • Arbeidsbok nivå 1, 2 og 3 • Elevnettsted til nivå 1, 2 og 3 • KRLE • Samfunnsfag • 8–10 Engelsk 1 • 8–10 Engelsk 2 • 8–10 Grammatikk • 8–10 Matematikk • Digital lærerveiledning (inneholder tavlebøker med lyd) • Lyd (all lyd til tekstbøkene)

Norsk start 8–10 Engelsk Linda B. Gjelseth, Diana Bennett og Silje Soldal

Norsk start 8-10 Engelsk er beregnet på elever i ungdomsskolen som ikke har grunnleggende kunnskaper i engelsk. Gjennom Norsk start 8-10 Engelsk 1 og Engelsk 2 får elevene et tilrettelagt opplegg med relativt hurtig progresjon. Målet er at de skal få mulighet til å følge ordinær undervisning i engelsk så fort som mulig. Bøkene er kombinerte tekst- og arbeidsbøker.

• Norsk start Engelsk 2 kommer høsten 2018

Bestillingsinformasjon på side 62


50 GRUNNSKOLE

Norsk start 8–10 Kom i gang!

NYHET!

ALFABETISERINGSHEFTE SOM DEKKER BEHOVET TIL ELEVER I MOTTAKSGRUPPER OG ALFAKLASSER

Sara Blikstad Nyegaard

Kom i gang! er tematisk organisert slik at den passer i grupper som har elevinntak spredt gjennom skoleåret. Hvert kapittel • er knyttet til et tema som er relevant for nye elever i Norge • øver bokstaver og lyder • øver begreper og muntlige ferdigheter • gir skrive- og lesetrening gjennom varierte oppgaver • stimulerer til å komme videre i språkinnlæringen

Bilder og illustrasjoner gir grunnlag for samtale.

Norsk start 8–10 KRLE

NYHET!

Ragnhild Bakke Waale, Hanne Dølplads og Pål Wiig

KRLE er et viktig fag, ikke minst for nye elever i Norge. Tariq Ramadan, sveitsisk professor i islam, er opptatt av brobygging mellom kulturer. Han sier: «Dere er heldige i Norge som har et fag i skolen som KRLE, fordi skolen er svært viktig i det pluralistiske samfunnet.» For å treffe minoritetspråklige best mulig har boka: • enkle formuleringer • rikelig med begrepsforklaringer

Hvert kapittel har en innledning, «Kort om …», som gir eleven en forståelse av temaet i kapittelet og en innføring i viktige, bærende begreper. Bilder og illustrasjoner støtter teksten på en helhetlig måte. Alle kompetansemålene for 10. trinn dekkes ved bok og nettsted.

NB! Interaktive oppgaver på nettstedet gir elevene gode muligheter til å lære abstrakte faglige begreper og å øve på bruken av dem (se Norsk start Digital).


GRUNNSKOLE

51

Norsk start 8–10 Samfunnsfag Petter Haagensen, Tarjei Helland og Bjørn Ingvaldsen

NYHET!

Én bok for hvert klassetrinn med tematisk oppbygning og et nettsted som til sammen dekker alle kompetansemålene. Bøkene har et språk som er beregnet på ­ minoritetsspråklige: • enkle formuleringer • rikelig med begrepsforklaringer • tydelige forklaringer av årsakssammenhenger

Hvert kapittel har en innledning, «Kort om …», som gir eleven en forståelse av temaet i kapitlet og en innføring i de bærende begrepene. Bilder, illustrasjoner, kart og statistikk støtter teksten på en helhetlig måte.

NB! Interaktive oppgaver på nettstedet gir elevene gode muligheter til å lære abstrakte faglige begreper og å øve på bruken av dem (se Norsk start Digital).

Les mer og bla i boka på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 62


52 AKTUELT FOR LÆREREN

Andrespråksdidaktikk – en innføring Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen

Andrespråksdidaktikk – en innføring gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de bruker norsk som læringsspråk. Forfatterne legger vekt på lærerens betydning for elevenes språklige og faglige utvikling. Kapitlene tar utgangspunkt i fortellinger fra skolesituasjoner og viser hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes i praksis. Denne boka krever ingen omfattende forkunnskaper om språk og språklæring og er slik aktuell for alle som underviser eller skal undervise grunnskoleelever med et annet morsmål enn norsk, særlig studenter i grunnskolelærerutdanning og lærere i etterutdanning.

ISBN: 978-82-02-48246-6 419,–

ISBN: 978-82-02-40037-8 319,–

Tospråklig oppvekst og læring

Minoritetsspråk og flerspråklighet

KAMIL ØZERK

En håndbok i utredning og vurdering

Det er et økende antall barn i Norge som vokser opp med minst to språk. De som har ansvaret for denne barnegruppens læring og utvikling, står overfor viktige pedagogiske utfordringer og trenger en solid kompetanseutvikling for å kunne følge opp barna på en god måte. I denne boka presenteres fenomenet tospråklighet i sin bredde. Forfatteren ser også på ulike aspekter ved tospråklig oppvekst hos barn fra ulike minoritetsgrupper.

ESPEN EGEBERG

ISBN: 978-82-02-49614-2 389,–

Skriving på norsk som andrespråk

Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer

TOR BJØRKLUND OG JOHANNES BERGH

ANNE GOLDEN OG ELISABETH SELJ (RED.)

ISBN: 978-82-02-48966-3 399,–

Denne boka handler om skriving og om det å undervise i skriving når norsk er andrespråk, i ungdoms­ skole og videregående skole, i voksenopplæring og høy­ere ut­danning. Forfatterne under­søker ulike forhold knyttet til å skrive på et andrespråk, og de viser hvordan man kan forbedre skriveopplæringen med utgangspunkt i innsikter fra denne forskningen.

En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn norsk, noe som gir en stor variasjon i erfaringer og kunnskaper hos flerspråklige i barnehage og skole. Dette er på mange måter positivt, men kan også gi en del utfordringer for barnehager, skoler og dem som av ulike grunner skal gjøre psykologiske eller pedagogiske vurderinger og utredninger.

ISBN: 978-82-02-39698-5 429,–

Denne boka handler om innvandrere med bakgrunn fra såkalte ikke-vestlige land. Søkelyset settes på deres rolle som politiske aktører. Deltar innvandrere i politiske valg, og – i så fall – hvilke partier stemmer de på? Finner vi dem blant de folkevalgte?


AKTUELT FOR LÆREREN

53

Norsk grammatikk for læreren SPØRSMÅL OG SVAR NÅR NORSK ER ANDRESPRÅK

Kirsti Mac Donald

Hvordan er reglene for bruk av preposisjoner? Når skrives ord sammen? Når sløyfer vi ubestemt artikkel? Hvorfor blir det så mange feil i ordstillingen? Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere gode svar, lage eksempler og gi enkle regler. Kursdeltakere og studenter med god grunnopplæring i norsk og interesse for grammatikk kan også ha nytte av boka. Grammatiske termer anbefalt av Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet er brukt i boka.

ISBN: 978-82-02-47589-5 395,-

Med språklige ­minoriteter i klassen

Norsk grammatikk for grunnskolelæreren

Språklige og faglige utfordringer

OLAV VAAGEN, KJARTAN SØRLAND OG MORTEN RØNNING

ELISABETH SELJ OG ELSE RYEN (RED.)

ISBN: 978-82-02-27707-9 519,–

Denne boka gir en bred og solid oversikt over aktuelle utfordringer for språk- og fagopplæringen i den flerspråklige skolen. Forfatterne kommer med innspill til hvordan man kan gi maksimale læremuligheter for alle elever, uavhengig av språklig bakgrunn og ferdighetsnivå. En viktig bok for alle som arbeider eller skal arbeide i skolen.

ISBN:978-82-02-42809-9 419,–

Kulturmøter i matematikkundervisningen

ISBN: 978-82-02-39425-7 429,–

Dette er en bok for kommende lærere/språkdidaktikere som gir grunnlag for å kunne undervise i emner som muntlig og skriftlig språkbruk, språkvariasjon i tid og rom, lese- og skrivevansker, sidemål og norsk som andrespråk. Boka har kapitler om fonologi, morfologi, syntaks, tekstbinding og norsk som andrespråk.

God nok i norsk?

Matematikk på 41 ulike språk

Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk

MADELEINE LÖWING OG WIGGO KILBORN

BERGGREEN, SØRLAND OG ALVER

I denne boka får man en kortfattet oversikt over hvordan matematikken kan se ut på drøyt 40 forskjellige språk og innenfor ulike kulturer. Boka er svært godt egnet for lærere som jobber med minoritetsspråklige elever i grunnskolen og i voksenopplæringen.

Hvordan utvikler elevene skriveferdighetene sine når de skriver på andrespråket? Hva kan elevtekster fortelle oss om elevenes språkutvikling? Denne boka er en hjelp til lærere som skal vurdere språk- og skriveutviklingen hos elever med et annet morsmål enn norsk.

ISBN: 978-82-02-37001-5 429,–


Cappelen Damm Undervisning cdu.no for å gjøre det enkelt! cdu.no/noa

Bla i bøkene på nett

Oppdater deg på våre nyhetsbrev

Bestill vurderingseksemplar av bøker

Be om prøvetilgang av digitale læremidler

Meld deg på seminarer og kurs for lærere


m g

t!

Gratis og åpne elevnettsteder De fleste læreverkene våre har gratis og åpne elevnettsteder med nyttige digitale ressurser. Innholdet varierer med fagets egenart og er et verdifullt supplement til læreboka, enten den er på papir eller digital.

Lisensierte elevnettsteder Noen av våre læreverk har elevnettsteder som er lisensbelagte. Disse har ekstra innhold, for eksempel tekstbok i digitalt format, tavlebok, innlest lyd og ordlister.

Egne lærerressurser På lærernettstedene finner du nyttig innhold til undervisningen som forslag til årsplan, undervisningsopplegg, presentasjoner, ekstra oppgaver og relevante ressurser for de ulike fagene. De fleste lærernettstedene krever innlogging og lisens. Standard pris for lisens er kr 188.

Digitale læremidler Enkeltstående digitale produkter som Norsklab og Basar er nyttige supplement til undervisningen, eller selvstendige læremidler, som Jobbstart. Disse krever lisens og varierer i pris ut fra omfang og innhold.


56 PRIS- OG BESTILLINGSLISTE TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

VOKSENOPPLÆRING GRAMMATIKKER

Se side 28

Praktisk norsk Mac Donald Praktisk norsk 1

2013

978-82-02-40324-9

Praktisk norsk 2

2013

978-82-02-40325-6

395,–

praktisknorsk.cdu.no

Gratis

395,–

Praktisk norsk 1 og 2. Elevnettsted

330,–

Norsk grammatikk Mac Donald Norsk grammatikk Teoribok

2009

978-82-02-29254-6

Norsk grammatikk Arbeidsbok

2009

978-82-02-29255-3

395,–

norskgrammatikk.cdu.no

Gratis

Norsk grammatikk Elevnettsted Mac Donald Exploring Norwegian Grammar

2013

Exploring Norwegian Grammar Elevnettsted

978-82-02-40333-1

410,–

exploringnorwegiangrammar.cdu.no

Gratis

BEGYNNEROPPLÆRING. NORSK OG SAMFUNNSFAG

Se side 7

Ida-bøkene Buanes Ida 1 Plaster og kjærlighet

2016

978-82-02-50385-7

95,–

Ida 2 En hemmelighet

2016

978-82-02-50541-7

95,–

Ida 3 Hvor er du?

2016

978-82-02-50542-4

95,–

Ida 4 Hvem er jeg? NYHET!

2018

978-82-02-57771-1

150,–

Ida 5 Ida må velge NYHET!

2018

978-82-02-57772-8

150,–

Sesam NYHET!

2017

978-82-02-50387-1

978-82-02-55379-1

Sesam Elevnettsted m/digital bok NYHET!

2017

978-82-02-53174-4

bm/nyn

76,– *

Sesam Elevnettsted skolelisens NYHET!

2017

978-82-02-57702-5

bm/nyn

3800,– *

Sesam Lærernettsted NYHET!

2017

978-82-02-57703-2

bm/nyn

188,– *

Sesam Aktivitetsboks NYHET!

2018

978-82-02-53990-0

978-82-02-55380-7

700,– *

Sesam Elev-CD NYHET!

2017

978-82-02-55792-8

Ord 1 Tekstbok

2014

978-82-02-41224-1

370,–

Ord 1 Tekstbok Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-48410-1

156,– *

Ord 1 Arbeidsbok

2014

978-82-02-43263-8

335,–

Ord 1 Elev-CD

2014

978-82-02-43256-0

196,– *

Ord 1 Lærer-CD

2014

978-82-02-43257-7

456,– *

Ord 2 Tekstbok

2014

978-82-02-43258-4

370,–

Ord 2 Tekstbok Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-48413-2

156,– *

Ord 2 Arbeidsbok

2014

978-82-02-43260-7

335,–

Ord 2 Elev-CD

2014

978-82-02-43264-5

196,– *

Ord 2 Lærer-CD

2014

978-82-02-43265-2

456,– *

Sesam. Muntlig begynneropplæring i norsk Günenc, Mo, Moen 395,–

76,– *

Ord. Alfabetisering for voksne Alver, Dregelid

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


57

PRIS- OG BESTILLINGSLISTE

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Ord 1 og 2 Elevnettsted

2014

ord.cdu.no

Gratis

Ord 1 og 2 Lærernettsted

2014

978-82-02-43266-9

188,– * 80,– *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Elev

2015

978-82-02-48416-3

Ord 1 og 2 Lyd på nett Privat

2015

978-82-02-48945-8

80,– *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Lærer

2015

978-82-02-48943-4

188,– *

Hei! A1 Tekstbok

2015

978-82-02-44727-4

978-82-02-56919-8

410,–

Hei! A1 Arbeidsbok 1 spor 1

2015

978-82-02-47388-4

978-82-02-56920-4

240,–

Hei! A1 Arbeidsbok 1 spor 2

2015

978-82-02-47387-7

978-82-02-56921-1

240,–

Hei! A1 Elevnettsted

2015

978-82-02-47389-1

bm/nyn

100,– *

Hei! A1 Lærernettsted

2015

978-82-02-49009-6

bm/nyn

188,– *

Hei! A1 CD

2015

978-82-02-47390-7

Hei! A2 Tekstbok

2016

978-82-02-50504-2

978-82-02-57018-7

410,–

Hei! A2 Arbeidsbok spor 1 og 2

2016

978-82-02-50524-0

978-82-02-57019-4

240,–

Hei! A2 Elevnettsted

2016

978-82-02-52480-7

bm/nyn

100,– *

Hei! A2 Lærernettsted

2016

978-82-02-52482-1

bm/nyn

188,– *

Hei! A2 CD

2016

978-82-02-50528-8

196,– *

Her bor vi 1 Tekst og oppgavebok

2009

978-82-02-28332-2

465,–

Her bor vi 1 Elev-CD

2009

978-82-02-29397-0

144,– *

Her bor vi 1 Lærer-CD

2009

978-82-02-29399-4

812,– *

Her bor vi 2 Tekst og oppgavebok

2009

978-82-02-29395-6

465,–

Her bor vi 2 Elev-CD

2009

978-82-02-29398-7

144,– *

Her bor vi 2 Lærer-CD

2010

978-82-02-29400-7

812,– *

Her bor vi 1 og 2 Elevnettsted

herborvi.cdu.no

Gratis

Her bor vi 1 og 2 Lærernettsted (passordbeskyttet)

herborvi.cdu.no

Gratis

Hei! Ringheim, Selvik

196,– *

Her bor vi Dolve, Ellingsen, Mac Donald, Grønningen

Her bor vi 1 og 2. Ordlister Norsk-arabisk ordliste

2009

978-82-02-31554-2

135,–

Norsk-burmesisk ordliste

2009

978-82-02-31548-1

135,–

Norsk-engelsk ordliste

2009

978-82-02-31516-0

135,–

Norsk-kinesisk ordliste

2009

978-82-02-31550-4

135,–

Norsk-persisk ordliste

2009

978-82-02-31555-9

135,–

Norsk-polsk ordliste

2009

978-82-02-31546-7

135,–

Norsk-russisk ordliste

2009

978-82-02-31545-0

135,–

Norsk-somali ordliste

2009

978-82-02-31553-5

135,–

Norsk-spansk ordliste

2009

978-82-02-31543-6

135,–

Norsk-thai ordliste

2009

978-82-02-31547-4

135,–

Norsk-tigrinja ordliste

2009

978-82-02-31552-8

135,–

Norsk-tyrkisk ordliste

2009

978-82-02-31551-1

135,–

Norsk-tysk ordliste

2009

978-82-02-31544-3

135,–

Norsk-urdu ordliste

2009

978-82-02-31549-8

135,–

Norsk-vietnamesisk ordliste

2009

978-82-02-31631-0

135,–

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


58 PRIS- OG BESTILLINGSLISTE TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

På vei (2012) Ellingsen, Mac Donald På vei Tekstbok

2012

978-82-02-34094-0

455,–

På vei Tekstbok Brettbok (pdf)

2012

978-82-02-48432-3

196,– *

På vei Arbeidsbok

2012

978-82-02-34316-3

395,–

På vei Elev-CD (2 stk)

2012

978-82-02-37186-9

196,– *

På vei Lærer-CD (5 stk)

2012

978-82-02-34320-0

1160,– *

På vei Lyd på nett Elev

2015

978-82-02-48414-9

80,– *

På vei Lyd på nett Privat

2015

978-82-02-48947-2

80,– *

På vei Lyd på nett Lærer

2015

978-82-02-48946-5

188,– *

pavei.cdu.no

Gratis

2012

978-82-02-36965-1

188,– *

Norsk-albansk ordliste

2012

978-82-02-37241-5

145,–

Norsk-amharisk ordliste

2015

978-82-02-49994-5

145,–

Norsk-arabisk ordliste

2012

978-82-02-37214-9

145,–

Norsk-burmesisk ordliste

2015

978-82-02-49995-2

145,–

Norsk-engelsk ordliste

2012

978-82-02-37225-5

145,–

Norsk-farsi ordliste

2012

978-82-02-37229-3

145,–

Norsk-fransk ordliste

2012

978-82-02-37226-2

145,–

Norsk-gresk ordliste

2012

978-82-02-39178-2

145,–

Norsk-kinesisk ordliste

2012

978-82-02-37227-9

145,–

Norsk-latvisk ordliste

2015

978-82-02-49997-6

145,–

Norsk-litauisk ordliste

2012

978-82-02-37243-9

145,–

Norsk-polsk ordliste

2012

978-82-02-37230-9

145,–

Norsk-portugisisk ordliste

2015

978-82-02-49996-9

145,–

Norsk-rumensk ordliste

2012

978-82-02-37244-6

145,–

Norsk-russisk ordliste

2012

978-82-02-37231-6

145,–

Norsk-serbisk ordliste

2012

978-82-02-37232-3

145,–

Norsk-somali ordliste

2012

978-82-02-37233-0

145,–

Norsk-sorani ordliste

2012

978-82-02-37228-6

145,–

Norsk-spansk ordliste

2012

978-82-02-37234-7

145,–

Norsk-tagalog ordliste

2012

978-82-02-37242-2

145,–

Norsk-tamil ordliste

2012

978-82-02-37601-7

145,–

Norsk-thai ordliste

2012

978-82-02-37235-4

145,–

Norsk-tigrinja ordliste

2012

978-82-02-37236-1

145,–

Norsk-tyrkisk ordliste

2012

978-82-02-37237-8

145,–

Norsk-tysk ordliste

2012

978-82-02-37238-5

145,–

Norsk-urdu ordliste

2012

978-82-02-37239-2

145,–

Norsk-vietnamesisk ordliste

2012

978-82-02-37240-8

145,–

Norsk-ukrainsk ordliste

2016

978-82-02-49998-3

145,–

Norsk på 1–2–3 Tekst- og oppgavebok

2017

978-82-02-53078-5

510,–

Norsk på 1–2–3 Tekst- og oppgavebok Brettbok (pdf)

2017

978-82-02-55866-6

248,– *

Norsk på 1–2–3 Elevnettsted

2017

norskpa123.cdu.no

Gratis

Norsk på 1–2–3 Lærernettsted

2017

978-82-02-54102-6

188,– *

På vei Elevnettsted På vei Lærernettsted

På vei. Ordlister

Norsk på 1-2-3 Ellingsen, Mac Donald

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


59

PRIS- OG BESTILLINGSLISTE

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Norsk på 1–2–3 Lyd på nett Elev

2017

978-82-02-54098-2

Norsk på 1–2–3 Lyd på nett Privat

2017

978-82-02-54100-2

80,– * 80,– *

Norsk på 1–2–3 Lyd på nett Lærer

2017

978-82-02-54099-9

188,– *

LESE- OG SKRIVESTIMULERING

Se side 33

Leseglede og Skriveglede Thorvaldsen Leseglede 1, 2, 3

2010

978-82-02-33403-1

295,–

Leseglede 4, 5, 6

2012

978-82-02-36750-3

295,–

Skriveglede

2014

978-82-02-44677-2

290,–

VIDERE OPPLÆRING. NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Se side 24

Stein på stein Ellingsen, Mac Donald Stein på stein Tekstbok

2014

978-82-02-41964-6

470,–

Stein på stein Tekstbok Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-43302-4

196,– *

Stein på stein Arbeidsbok

2014

978-82-02-42797-9

395,–

steinpastein.cdu.no

Gratis

Stein på stein Elevnettsted Stein på stein Lærernettsted

2014

978-82-02-43299-7

188,– *

Stein på stein Lyd på nett Elev

2015

978-82-02-48415-6

80,– *

Stein på stein Lyd på nett Privat

2015

978-82-02-48949-6

80,– *

Stein på stein Lyd på nett Lærer

2015

978-82-02-48948-9

188,– *

Stein på stein Elev-CD

2014

978-82-02-43304-8

196,– *

Stein på stein Lærer-CD

2014

978-82-02-43303-1

1120,– *

Norsk-amharisk ordliste

2015

978-82-02-49999-0

145,–

Norsk-arabisk ordliste

2014

978-82-02-43288-1

145,–

Norsk-engelsk ordliste

2014

978-82-02-43290-4

145,–

Norsk-fransk ordliste

2014

978-82-02-43285-0

145,–

Norsk-litauisk ordliste

2014

978-82-02-43295-9

145,–

Norsk-persisk ordliste

2014

978-82-02-43291-1

145,–

Norsk-polsk ordliste

2014

978-82-02-43293-5

145,–

Norsk-portugisisk ordliste

2015

978-82-02-50003-0

145,–

Norsk-russisk ordliste

2014

978-82-02-43292-8

145,–

Norsk-somali ordliste

2014

978-82-02-43298-0

145,–

Norsk-spansk ordliste

2014

978-82-02-43296-6

145,–

Norsk-tagalog ordliste

2015

978-82-02-50005-4

145,–

Norsk-thai ordliste

2015

978-82-02-50002-3

145,–

Norsk-tigrinja ordliste

2015

978-82-02-50000-9

145,–

Norsk-tysk ordliste

2014

978-82-02-43294-2

145,–

Norsk-urdu ordliste

2015

978-82-02-50004-7

145,–

Her på berget Tekstbok

2016

978-82-02-47258-0

480,–

Her på berget Tekstbok Brettbok

2016

978-82-02-51939-1

196,– *

Stein på stein. Ordlister

Her på berget Ellingsen, Mac Donald

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


60 PRIS- OG BESTILLINGSLISTE TITTEL

UTG.ÅR

Her på berget Arbeidsbok

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

978-82-02-47259-7

385,–

Her på berget Elevnettsted

2016

herpaberget.cdu.no

Gratis

Her på berget Lærernettsted

2016

978-82-02-47278-8

188,– *

Her på berget Lyd på nett Elev

2016

978-82-02-50760-2

80,– *

Her på berget Lyd på nett Privat

2016

978-82-02-50763-3

80,– *

Her på berget Lyd på nett Lærer

2016

978-82-02-50973-6

188,– *

Her på berget CD til tekstbok

2016

978-82-02-47261-0

188,– *

Her på berget CD til arbeidsbok

2016

978-82-02-47260-3

188,– *

Basar Elevnettsted (enkeltlisens) NYHET!

2017

978-82-02-51608-6

100,– *

Basar Lærernettsted NYHET!

2017

978-82-02-56376-9

188,– *

Basar Smørdal, Fosen, Hofseth, Mørch

Norsklab Smørdal, Fosen, Hofseth, Mørch Norsklab Enkeltlisens

2016

978-82-02-47357-0

76,– *

Norsklab Skolelisens

2016

978-82-02-52070-0

2800,– *

SAMFUNNSKUNSKAP

Se side 42

Intro Dolve og Grønningen Intro bokmål

2015

978-82-02-48907-6

340,–

Intro arabisk

2016

978-82-02-51174-6

340,–

Intro engelsk

2016

978-82-02-50386-4

340,–

Intro Lærernettsted

2015

intro.cdu.no

Gratis

Norges historie. En innføring

2014

978-82-02-43243-0

270,–

Norges historie. En innføring Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-43261-4

108,– *

Norges historie. Elevnettsted

2015

norgeshistorie.cdu.no

Gratis

Verdenshistorie. En innføring NYHET!

2018

978-82-02-56318-9

270,–

Verdenshistorie. En innføring Brettbok (pdf) NYHET!

2018

978-82-02-59643-9

108,– *

Verdenshistorie. Elevnettsted NYHET!

2018

historie-innforing.cdu.no

Gratis

2012

978-82-02-36748-0

315,–

itrafikken.cdu.no

Gratis

Norges historie. En innføring Stenersen

Stenersen og Sveen

I trafikken Norberg, Rogstad, Grønbeck I trafikken I trafikken Elevnettsted

ARBEIDSLIVSKUNNSKAP

Se side 34

I arbeidslivet Dolve, Grønningen, Mo I arbeidslivet Tekstbok A1-A2 NYHET!

2019

978-82-02-57774-2

**

I arbeidslivet Tekstbok A2-B1 NYHET!

2019

978-82-02-57775-9

**

I arbeidslivet På praksisplassen  NYHET!

2019

978-82-02-57778-0

**

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


61

PRIS- OG BESTILLINGSLISTE

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

I arbeidslivet Elevnettsted NYHET!

2019

978-82-02-58525-9

**

I arbeidslivet Lærernettsted NYHET!

2019

978-82-02-58684-3

**

I arbeidslivet Barnehageassistent NYHET!

2018

978-82-02-57777-3

**

I arbeidslivet Butikkmedarbeider NYHET!

2018

978-82-02-57780-3

**

I arbeidslivet Hotellmedarbeider NYHET!

2018

978-82-02-57783-4

**

I arbeidslivet Kantinemedarbeider NYHET!

2018

978-82-02-57781-0

**

I arbeidslivet Pleieassistent NYHET!

2018

978-82-02-57776-6

**

I arbeidslivet Renholder NYHET!

2018

978-82-02-57779-7

**

I arbeidslivet Skoleassistent NYHET!

2018

978-82-02-57782-7

**

Jeg vil bli renholder NYHET!

2018

978-82-02-58948-6

**

Jeg vil bli helsefagarbeider NYHET!

2019

978-82-02-59524-1

**

Jobbstart (2013) Dolve, Grønningen, Mo Jobbstart Elevnettsted

978-82-02-35619-4

84,– *

Jobbstart Lærernettsted

978-82-02-37328-3

268,– *

Jobb i sikte Dolve, Grønningen, Mo Jobb i sikte Deltakerbok

2010

978-82-02-29934-7

510,–

Jobb i sikte På praksisplassen

2010

978-82-02-32894-8

190,–

Jobb i sikte Elev-CD

2010

978-82-02-32891-7

144,– *

Jobb i sikte Lærer-CD

2010

978-82-02-32892-4

456,– *

jobbisikte.cdu.no

Gratis

Jobb i sikte Elevnettsted

Jobb i sikte yrkeshefter Anleggsgartner

2016

978-82-02-49545-9

140,–

Barnehageassistent

2010

978-82-02-32883-2

140,–

Bussjåfør

2010

978-82-02-32886-3

140,–

Butikkmedarbeider

2010

978-82-02-32888-7

140,–

Frisør

2015

978-82-02-45177-6

140,–

Hjemmehjelper

2010

978-82-02-32885-6

140,–

Hotellmedarbeider

2013

978-82-02-41138-1

140,–

Industriarbeider

2014

978-82-02-44658-1

140,–

Kantinemedarbeider

2010

978-82-02-32882-5

140,–

Lagerarbeider

2010

978-82-02-32890-0

140,–

Pleieassistent

2010

978-82-02-32884-9

140,–

Renholder

2010

978-82-02-32889-4

140,–

Servitør

2010

978-82-02-32887-0

140,–

Skoleassistent

2010

978-82-02-29935-4

140,–

Taxisjåfør

2013

978-82-02-42802-0

140,–

Jobbkoder. Spilleregler i norsk arbeidsliv

2016

978-82-02-50047-4

290,–

Jobbprat. Muntlig språk i norsk arbeidsliv

2017

978-82-02-54103-3

290,–

Jobb i sikte - andre titler Hagen

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


62 PRIS- OG BESTILLINGSLISTE

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

GRUNNSKOLE, 1.-10. TRINN

Se side 46

Norsk start 1–4 Berg og Sjo Kom i gang!

2017

978-82-02-49693-7

978-82-02-52315-2

199,—

Arbeidsbok 1–2

2010

978-82-02-29493-9

978-82-02-30402-7

189,–

Arbeidsbok 3–4

2010

978-82-02-33060-6

978-82-02-33061-3

369,–

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-30405-8

978-82-02-30406-5

459,–

Digital lærerveiledning

norskstart.cdu.no

271,– *

2017

978-82-02-55970-0

343,– *

Kom i gang! NYHET!

2017

978-82-02-55614-3

978-82-02-55615-0

199,–

Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-30408-9

978-82-02-30409-6

369,–

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-29179-2

978-82-02-30412-6

539,–

1-4 Lyd (skolelisens) Norsk start 5–7

Digital lærerveiledning

norskstart.cdu.no

271,– *

2017

978-82-02-55976-2

343,– *

Kom i gang! NYHET!

2018

978-82-02-57954-8

978-82-02-57955-5

189,–

Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-29126-6

978-82-02-29127-3

369,–

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-29130-3

978-82-02-29131-0

519,–

Engelsk 1

2016

978-82-02-51794-6

978-82-02-52307-7

309,–

Engelsk 2  NYHET!

2018

978-82-02-53118-8

978-82-02-53119-5

309,–

KRLE NYHET!

2017

978-82-02-51795-3

978-82-02-54230-6

429,–

Samfunnsfag 8 NYHET!

2018

978-82-02-54285-6

978-82-02-54286-3

379,–

Grammatikk

2011

978-82-02-36122-8

978-82-02-36298-0

179,–

Matematikk

2012

978-82-02-38683-2

978-82-02-38704-4

179,–

5-7 Lyd (skolelisens) Norsk start 8–10

Digital lærerveiledning

norskstart.cdu.no

271,– *

8-10 Lyd (skolelisens)

978-82-02-55977-9

343,– *

Språkhefte – øv og lær! Norsk – Grammatikk

2009

978-82-02-30680-9

129,–

Norsk – Rettskriving

2009

978-82-02-30692-2

129,–

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


Kontakt oss! Bestillinger og lisenser Kontakt vår kundeservice

Spørsmål om læremidler Kontakt markedsavdelingen

21 49 70 00 cdukunde@cappelendamm.no

21 61 66 72 noa@cappelendamm.no

Hilde Haugen Markedsansvarlig fremmedspråk, ordbøker og norsk som andrespråk 404 53 825 hilde.haugen@cappelendamm.no

Fredrik Pharo Salgs- og markedssjef 478 58 384 fredrik.pharo@cappelendamm.no


ISBN: 978-82-02-59480-0 Design: Tank Trykk: Livonia

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00 www.cdu.no

ISBN 978-82-02-59480-0

Norsk som andrespråk, katalog 2018  

Cappelen Damm

Norsk som andrespråk, katalog 2018  

Cappelen Damm