NOA Katalog 2022

Page 1

ISBN 978-82-02-75786-1 Design: Tank Trykk: Livonia

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00

Læremidler 2022

Norsk som andrespråk Grunnskole – videregående skole – voksenopplæring

www.cdu.no

noa-katalogen_2022_omslag_org.indd Custom V 2

28/03/2022 14:13


LÆREMIDLER

Oversikt over læremidler Grunnskole

Grunnskole

Grunnskole

Grunnskole

Nynorsk

Nynorsk

NYHET!

Nynorsk

Norsk start 1–4 + Kom i gang

Norsk start 5–7 + Kom i gang

Norsk start 8–10 + Kom i gang

Norsk start 8–10 Grammatikk

1.–4. trinn Side 14

5.–7. trinn Side 16

Ungd.sk., vgs. Side 19

Alfabetisering

Begynneropplæring

Begynneropplæring

Nynorsk

Nynorsk

NY UTGAVE A2! Nynorsk

Hei! abc

Sesam – muntlig norsk

Hei! A1 og A2

Spor 1 Alfabetisering Ungd.sk., vgs., VO Side 24

Spor 1 og 2 Nivå A1–A2 Ungd.sk., vgs., VO Side 22

Ungd.sk., vgs., VO Side 19

Begynneropplæring

På vei Spor 1 og 2 Nivå A1–A2 Ungd.sk., vgs., VO Side 26

Spor 2 og 3 Nivå A1–A2 Vgs., VO Side 30

Videre opplæring

Videre opplæring

Lesetrening

Lesetrening

Stein på stein

Her på berget

Ida 1–6

To kamerater

Spor 2 og 3 Nivå B1 VO Side 32

Samfunnskunnskap

Spor 1 Nivå A1–A2 Ungd.sk., vgs., VO Side 44

Spor 2 og 3 Nivå B2–C1 VO Side 34

Arbeidsliv

Arbeidsliv

Spor 1 og 2 Nivå A1–A2 Ungd.sk, vgs., VO Side 46

Arbeidsliv

Nynorsk Norges og verdens historie Spor 2 og 3 Nivå B1–B2 Ungd.sk., vgs., VO Side 54

noa-katalogen_2022_omslag_org.indd Custom V

Jobbstart

I arbeidslivet

Spor 1 og 2 Nivå A1–A2 VO Side 47

I arbeidslivet yrkeshefter

Spor 2 og 3 Nivå A2–B1 Vgs., VO Side 48

Spor 2 og 3 Nivå A1–B1 Vgs., VO Side 49

28/03/2022 14:13


LÆREMIDLER

Grunnskole

Grunnskole

Grunnskole

Grunnskole

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Norsk start 8–10 Engelsk

Norsk start 8–10 Matematikk

Norsk start 8–10 Samfunnsfag

Norsk start 8–10 KRLE

Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 19

Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 19

Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 20

Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 21

Begynneropplæring

Alle nivåer

Øving til norskprøven

Videre opplæring

Norsk på 1–2–3

Basar

Norsklab

Hei! B1

Spor 3 Nivå A1–A2 Voksenopplæring Side 36

Lesetrening

Spor 1,2 og 3 Nivå A1–B2 Ungd.sk., vgs., VO Side 38

Grammatikk

Alle spor Nivå A1–B2 VO Side 40

Grammatikk

Spor 1 og 2 Nivå B1 Vgs., VO Side 29

Grammatikk

NY UTGAVE! Kort og godt 1 og 2

Praktisk norsk 1 og 2

Spor 1, 2 og 3 Nivå A2–B1 vgs., VO Side 45

Arbeidsliv

Norsk grammatikk

Spor 1, 2 og 3 Nivå A1–B1 Ungd.sk., vgs., VO Side 42

Arbeidsliv

Exploring Norwegian Grammar

Spor 2 og 3 Nivå A2–C1 Vgs., VO Side 41

Arbeidsliv

Spor 2 og 3 Nivå fra B1 VO Side 43

Arbeidsliv NYHET!

I arbeidslivet yrkesbøker

Spor 1 og 2 Nivå A1–A2 Vgs., VO Side 48

Jobbkoder og Jobbprat

Spor 2 og 3 Nivå A2–B1 Vgs., VO Side 50

Klar

Sikt Fagspråk i yresfagene BA, HO, RM, SR, TP Vgs., VO Side 52

A1–B2 Vgs., VO Side 53

Læremidler 2022

NOA.indb 3

3

28/03/2022 13:41


LEDER

Kjære skolefolk! I denne katalogen presenterer vi Cappelen Damm sine læremidler for skoleåret 2022/2023! Vi er stolte av å tilby et bredt utvalg læremidler av høy faglig kvalitet. Det legges ned en betydelig innsats for å gi lærere og elever de beste læreverkene i norsk som andrespråk: De kjennetegnes ved sitt oppdaterte og pedagogisk tilrettelagte innhold og er skrevet av fagfolk. Vi har som mål å gi deg som lærer det innholdet du trenger for å gi elevene størst mulig læringsutbytte! 4

NOA.indb 4

Med fagfornyelsen fikk norsk som andrespråkselever i grunnskole og videregående skole nye læreplaner. I 2021 kom også nye læreplaner for voksenopplæringen. Flere av læreverkene våre dekker de nye kravene, og vi jobber kontinuerlig med oppdateringer og nyutgivelser. Vi følger også opp myndighetenes arbeid for å forberede innvandrere for norsk arbeidsliv, og kan tilby et bredt spekter av læremidler på området. Etterspørselen etter digitale læremidler er økende, og vi tilbyr både heldigitale læreverk og digitale tilleggsressurser som gir helt nye pedagogiske muligheter. Her kan du følge opp og tilpasse til elevene, og de kan utforske, øve uttale og få motiverende filmer og podkaster. Sammen med digitale utgaver av lærebøkene ligger det godt til rette for nettbasert undervisning, om du foretrekker det. Vi ønsker dere lykke til med et nytt skoleår og gode læringsopplevelser med Cappelen Damm sine læreverk!

Inger Marie Kopperud Forlagssjef, Cappelen Damm Videregående

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


INNHOLD

Innhold

Hei! A2

27

Hei! B1

24

På vei

26

Stein på stein

28

Her på berget

30

Norsk på 1–2–3

32

Basar

34

Norsklab

40

Grammatikker Norsk grammatikk

41

Praktisk norsk

42

Exploring Norwegian Grammar

43

Lesetrening

Leder

4

Nyheter

6

Ida

44

Kort og godt

45

Lasse og Ali

46

Leseglede og Skriveglede

46

Digitale ressurser

10

Arbeidsliv

Digitale lærebøker

12

Jobbstart

47

Webinarer og seminarer

13

I arbeidslivet

48

I arbeidslivet | yrkeshefter og yrkesbøker

49

I arbeidslivet | Jobbkoder og Jobbprat

50

Grunnskole Norsk start 1—4

14

I arbeidslivet Digital

51

Norsk start 5—7

16

Klar

52

Norsk start 8—10

18

Sikt

53

Norsk start 8—10 Samfunnsfag

20

Norsk start 8—10 KRLE

21

Samfunnskunnskap Norges historie og Verdens historie

54

Aktuell faglitteratur

56

Bestillingsliste

60

Norsk og samfunnskunnskap Sesam

22

Hei! abc

24

Hei! A1

26

Læremidler 2022

NOA.indb 5

5

28/03/2022 13:41


NYHETER

Vil du vurdere de nye læremidlene? Vi sender noen vurderingseksemplarer av de fleste bøkene til alle voksenopplæringer uten at du trenger å bestille. Ved å gå til cdu.no og søke opp den aktuelle tittelen kan du også • be om digitalt vurderingseksemplar • bla i et utdrag av boka • be om prøvetilgang til den digitale ressursen Er du påmeldt nyhetsbrev om norsk som andrespråk, kan du også få tilbud om fysisk vurderingseksemplar, invitasjoner til seminarer og webinarer og informasjon om relevante læreverk og nyheter. Meld deg på og kryss av for undervisningsfag på cdu.no/Min side.

Ny utgave!

6

NOA.indb 6

NYHET!

Hei! A2

Sikt Karrierelæring

Engasjerende norsk og samfunnskunnskap for unge og voksne

Gir deltakerne karrierekompetanse og økt livsmestring

Nivå: A2

Nivå: Fra A1

Les mer på side 27

Les mer på side 53

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


NYHETER

NYHET!

Ny utgave!

Norsk start 8–10 Norsk

Norsk grammatikk

Grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid

Systematisk oversikt over norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv

Nivå 1, 2 og 3. Ungdomsskole og unge voksne.

Nivå A2–C1

Les mer på side 18

Les mer på side 41

Nye titler!

NYHET!

I arbeidslivet yrkeshefter

Klar Språkboks

I arbeidslivet Kantinemedarbeider og Murer og flislegger

Tverrfaglige undervisningsopplegg

Nivå A1–A2 / A2–B1

Grunnleggende ferdigheter. VO og vgs

Les mer på side 49

Les mer på side 52

Læremidler 2022

NOA.indb 7

7

28/03/2022 13:41


NY LÆREPLAN

Ny læreplan i norsk for voksne innvandrere Læreplanen er et viktig styringsdokument for undervisningen. Gjennom grundig arbeid sørger vi for at våre læremidler er godt fundamentert i planverket. Det betyr at du som lærer kan føle deg trygg med læremidlene våre. Sammen med forfattere og fagkonsulenter produserer vi innhold som ikke bare dekker læreplanens kompetansemål, men som i tillegg gjør din lærerhverdag enklere.

Hva kjennetegner den nye læreplanen? Hva er nytt? Læreplanen er en forskrift til integreringsloven, og den skal bidra til at innvandrerne får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet (integreringsloven). Endringene i læreplanen gjenspeiler loven, og det er en del endringer fra tidligere læreplan.

Tilpasse opplæring til deltakernes behov og forutsetninger En av de største endringene i læreplanen er søkelyset på tilpasning til deltakernes behov og forutsetninger. Denne tilpasningen skal resultere i en varig tilknytning til arbeidslivet for den enkelte deltaker. Det gir større valgfrihet for deg som underviser, men setter også større krav til tilpasning og differensiering. Vi sørger for at læremidlene hjelper deg med dette. Du finner alltid tekster og lærestoff på ulike nivåer, varierte oppgavetyper og ikke minst funksjonalitet som gjør det enkelt å tilpasse innhold og aktiviteter til den enkelte deltaker. Læreplanen har større fokus enn før på å dra veksler på deltakernes tidligere erfaringer. Det gjør det ekstra viktig med ordlister på ulike morsmål og oppgavetyper som legger til rette for å dra inn deltakernes erfaringer.

8

NOA.indb 8

For å spille sammen med læreplanen i samfunnskunnskap, og læreplaner i opplæringssystemet ellers, har norskopplæringsplanen ny struktur. Vi finner nå kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter også i denne planen. Som tidligere bygger læreplanen på det felles europeiske rammeverket for språk. Det betyr at de språklige nivåene er de samme (A1–B2). Savner du domenene? Domener og spor er ikke eksplisitt nevnt i den nye læreplanen, men er fortsatt en del av rammeverket. Det er derfor fortsatt relevant å hente innhold fra domenene. I tillegg er det viktig å tilpasse innholdet til den enkelte deltaker. Norskprøvene er foreløpig uendret.

Kjerneelementer Kjerneelementene beskriver de viktigste elementene i opplæringen. I kjerneelementene finner vi kunnskapsområder og begreper, men også metoder og tenkemåter. Kjerneelementene for norskopplæringen for voksne er: språklæringsstrategier, resepsjon, produksjon, samhandling og mediering. Disse skal samlet gi retning og skape sammenheng i arbeidet med kompetansemålene på tvers av språkferdigheter og nivåer. Språklæringsstrategier handler om å kunne bruke ulike strategier for å lære og prøve ut språk. Å sammenlikne norsk med andre språk deltakerne kan, eller å forstå ord og uttrykk ut fra kontekst, er en del av dette. Noen har kanskje lært språk

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


NY LÆREPLAN

tidligere og kan dra nytte av erfaringer fra tidligere språklæring. Andre trenger å lære og bruke ordbok eller å stille spørsmål når de ikke forstår. Samhandling handler om språk i bruk, der to eller flere parter må samarbeide for å forstå hverandre. Ofte skjer dette i en kombinasjon av to andre kjerneelementer: resepsjon og produksjon. Resepsjon handler om å motta, bearbeide og forstå informasjon. Produksjon handler om å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Mediering handler om å formidle, forklare og fortelle. Det kan være å oversette eller forklare innholdet i en tekst til andre, å tolke innhold fra tabeller eller andre visuelle framstillinger, og å notere eller gjenfortelle hovedinnholdet. Her må deltakeren kombinere resepsjon, produksjon og ofte også samhandling.

Tverrfaglige temaer I de tverrfaglige temaene finner vi overordnete tematiske rammer for norskopplæringen. Deltakeren møter disse temaene i norskopplæringen, i samfunnskunnskap og eventuelt i annen opplæring de får. Folkehelse og livsmestring handler om hvilke norskferdigheter deltakeren trenger for å ivareta sin egen livssituasjon i Norge. Familieliv,

personlig økonomi, utdanning, verdivalg, deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, deltakelse i arbeidslivet, fysisk og psykisk helse og kontakt med offentlige helsetjenester er naturlige emner å jobbe med for denne målgruppa. Demokrati og medborgerskap handler om å kunne bruke språket til å samhandle med andre, uttrykke egne meninger og medvirke aktivt i lokalsamfunn, i jobb og i utdanning/opplæring. Aktuelle emner er kunnskap om skole og arbeidsliv, kunnskap om Norge, lover, regler og rettssystemet, politikk og valg, livssyn og tradisjoner, menneskerettigheter og nettvett.

Grunnleggende ferdigheter De grunnleggende ferdighetene lese, lytte, muntlig og skrive kjenner vi godt fra tidligere læreplaner, men nå finner vi i tillegg å regne og digitale ferdigheter. Kompetansemålene struktureres fortsatt etter ferdighetene. I et læremiddel fra Cappelen Damm vil du finne kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter som en innarbeidet del av læremiddelet. Redaktører, forfattere og fagkonsulenter har analysert læreplanen og gir deg vår tolkning av den, gjennom valg av temaer og struktur. I tillegg gir vi deg veiledning og forslag til hvordan du kan legge til rette for dine deltakere, slik læreplanen forutsetter.

Læremidler 2022

NOA.indb 9

9

28/03/2022 13:41


DIGITALE RESSURSER

Digitale ressurser til læreverkene Våre digitale ressurser har innhold knyttet til tekstene og temaene i læreboka og gir mulighet for videre øving og utforsking. Alle nyere læreverk har funksjoner som gir gode pedagogiske muligheter enten en driver klasseromsundervisning eller digital undervisning. De digitale ressursene til hvert læreverk brukes sammen med boka på papir eller digitalt. Vi har også heldigitale læreverk. Hvert nettsted er rikt og variert med oppgaver og innhold for mer øving, fordypning og differensiering. Mange har også uttaleøving, innleste tekster fra boka, ulike filmer, bildekort og ordlister. Lærernettstedene inneholder som regel veiledninger, tavlebøker, fasit, prøver, bildesamlinger, lytteøvinger, undervisningsopplegg og annet innhold tilpasset faget og verket.

10

NOA.indb 10

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


DIGITALE RESSURSER

Elev- og lærernettsteder med pedagogiske muligheter Læreverk utgitt i 2018 eller seinere har utvidet funksjonalitet der læreren kan følge arbeidet og tilpasse undervisningen for enkeltelever og grupper.

Elevens arbeid lagres Utført arbeid lagres, og eleven kan enkelt holde oversikt over egen progresjon. Elever må ha egen lisens for å kunne bruke nettstedet.

Utforskende og fordypende læringsstier I tillegg til øvingsoppgaver har læringsstiene på nettstedene oppgaver og lærestoff for videre utforsking og fordypning presentert i video, bilder, lyd eller tekst.

Tilrettelagt for prosessorientert arbeid Utvalgte skriveoppgaver legger opp til prosessorientert arbeid ved at besvarelser kan sendes til læreren, som kan gi elevene tilbakemeldinger skriftlig eller muntlig – og returnere til eleven for bearbeiding.

Læreren kan lage eget innhold Læreren kan legge inn egne oppgaver og slik tilpasse opplegget. Diskusjoner der lærer og elever snakker om et tema, kan opprettes.

God oversikt og mulighet for tilpasning Rapporter viser elevenes tidsbruk og arbeid med enkeltaktiviteter. Læreren kan følge opp og tilpasse til enkeltelever eller grupper ved å tildele oppgaver ut fra behov. Les mer om funksjonalitet i våre digitale ressurser på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 11

11

28/03/2022 13:41


DIGITALE LÆREBØKER

Universell utforming!

Digitale lærebøker Bøker på pc og brett – alltid tilgjengelig Mange av tekstbøkene og arbeidsbøkene våre er tilgjengelige i digitale utgaver. Noen finnes inkludert i elev- og lærernettsteder, andre finnes som Unibok eller Brettbok.

12

NOA.indb 12

Unibok – digitale lærebøker med muligheter!

Brettbok

Unibok er god å lese også på mobil og andre mindre skjermer. Gode lese- og studieverktøy i Unibok legger til rette for at elevene kan arbeide med tekstene mens de leser. Å være en aktiv leser øker leseforståelsen, viser forskning. Unibok har digital ordbok, innlest læreboktekst, en god søkefunksjon, er universelt utformet og ivaretar alle krav til personvern og GDPR.

Brettboka er pdf-utgaven av boka. Her kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesing av teksten. Les mer på cdu.no/noa og søk opp hver enkelt tittel.

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


INFORMASJON

Cdu.no – læremidler og faglig påfyll • Bla i et utdrag av bøkene • Bestill digitalt vurderingseksemplar • Oversikt over alle komponenter og titler til hvert læreverk • Videoer der forfattere og redaktører presenterer lærebøker og digitale ressurser

På Cappelen Damm TV finner du forfatternes presentasjoner av læreverkene og faglige foredrag fra våre seminarer. Se cdu.no/cdtv På bloggen vår, Fagsnakk, finner du faglige artikler og undervisningsopplegg fra forskere, forfattere og lærere i norskopplæringen. Fagsnakk.no

Webinarer og fagseminarer • Presentasjoner av nye læremidler • Faglige foredrag • Utnytt mulighetene i elev- og lærerressursene • Unibok – gjør elevene til gode lesere Følg med på e-post og cdu.no/noa!

Sørg for at du er registrert med riktig e-post og undervisningsfag på cdu.no, min side, så får du invitasjoner til arrangementer som er relevante for deg. Digitale skolebesøk er også mulig – kontakt oss på noa@cappelendamm.no

Læremidler 2022

NOA.indb 13

13

28/03/2022 13:41


GRUNNSKOLE

Norsk start 1–4 gir grunnleggende språkopplæring gjennom temaer som er relevante for elever som er nye i Norge.

Også på nynorsk!

Norsk start 1–4 Grunnleggende språkopplæring for 1. til 4. trinn Sissel Holt Johansen, Solveig Veslestølen, Sara Blikstad Nyegaard, Anette Hagerup og Ragnar Arntzen

Norsk start 1–4 gir nødvendig språkforståelse og kunnskap for elever i mottaksgrupper, alfaklasser og i videre grunnleggende språkopplæring. Samfunnsfaglige temaer og innføring i norsk kultur introduseres underveis.

14

NOA.indb 14

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


GRUNNSKOLE

Innholdet er tematisk organisert. Hvert kapittel er knyttet til temaer som er relevante for nye elever i Norge. Norsk start 1–4 Kom i gang! gir begynneropplæring i lesing og skriving. Norsk start 1–4 Tekstbok, Arbeidsbok 1–2 og Arbeidsbok 3–4 gir elevene grunnleggende språkopplæring fram til de har ferdigheter til

å følge ordinær undervisning. Norsk start er enkel å bruke og gir god fleksibilitet gjennom temaene som presenteres, ved bruk av tavlebøker, bilder, nettressurser og ordbank. Arbeidsbok 1–2 er enklere og støtter fortsatt alfabetisering, mens Arbeidsbok 3–4 i sterkere grad bygger opp under innholdet i Tekstbok 1–4.

Komponenter Kom i gang! Elevbok

Arbeidsbok 3–4

Kom i gang! Lærerveiledning

Elevnettsted: norskstart1-4.cdu.no

Tekstbok, nivå 1, 2 og 3 på papir og digitalt

Lydnettsted

Arbeidsbok 1–2

Digital lærerveiledning

Læreverket passer for Barneskolen, 1.–4. trinn Priser og bestillingsinformasjon: Side 60 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 15

15

28/03/2022 13:41


GRUNNSKOLE

Kommer som nytt læreverk til LK20 vinteren 22/23

Norsk start 5–7 Grunnleggende språkopplæring for 5. til 7. trinn Linda Gjelseth, Benedikte Lofthus, Sissel Holt Johansen, Solveig Veslestølen og Sara Blikstad Nyegaard

Norsk start 5–7 gir nødvendig språkforståelse og kunnskap for elever i mottaksgrupper, alfaklasser og i videre grunnleggende språkopplæring. Samfunnsfaglige temaer og innføring i norsk kultur introduseres underveis.

Norsk start 5–7 legger vekt på å utvikle elevenes dagligtale og skriftlige ferdigheter.

16

NOA.indb 16

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


GRUNNSKOLE

Innholdet er tematisk organisert. Hvert kapittel er knyttet til temaer som er relevante for nye elever i Norge. Norsk start 5–7 Kom i gang! er beregnet på elever i mottaksgrupper og alfaklasser. Norsk start 5–7 Tekstbok og Arbeidsbok skal gi elevene grunnlag for å gå inn i ordinær under-

visning. Læreverket tar utgangspunkt i elevenes situasjon og tidligere erfaringer. Utvikling av elevenes dagligtale og skriftlige ferdigheter er vektlagt. Verket gir god fleksibilitet og mulighet for individuell tilpasning gjennom temaene som presenteres i samspill med tavlebøker, bilder, nettressurser og ordbank.

Komponenter Kom i gang! Elevbok

Elevnettsted: norskstart5-7.cdu.no

Kom i gang! Lærerveiledning

Lydnettsted

Tekstbok, nivå 1, 2 og 3 på papir og digitalt

Digital lærerveiledning

Arbeidsbok Læreverket passer for Barneskolen, 5.–7. trinn Priser og bestillingsinformasjon: Side 60 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 17

17

28/03/2022 13:41


GRUNNSKOLE

Nye Norsk start har et lekent uttrykk og nøye utvalgte illustrasjoner som inspirerer og støtter språklæringen.

NYHET!

Norsk start 8–10 (LK20) Grunnleggende norsk for 8. til 10. trinn Sara Blikstad Nyegaard

Med nye Norsk start 8–10 får eleven lære grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, og får ta i bruk sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Norsk start 8–10 legger opp til en naturlig progresjon, og med tekster på tre nivåer er det enkelt for læreren å tilpasse til den enkelte og samtidig inkludere alle i samtale og arbeid. Nøye utvalgte

bilder og illustrasjoner danner gode innledninger til temaer og støtter forståelse og begrepsinnlæring. I arbeidsbok og på elevnettsted får eleven jobbe videre med oppgaver som motiverer til språklæring.

Komponenter Tekstbok, nivå 1, 2 og 3 på papir og digitalt Arbeidsbok Elev- og lærernettsted: norskstart8-10.cdu.no Læreverket passer for Ungdomsskole, innføringsklasser i videregående skole og unge voksne Priser og bestillingsinformasjon: Side 61 Les mer på cdu.no/noa

18

NOA.indb 18

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


GRUNNSKOLE

Norsk start 8–10 Grunnleggende opplæring i norsk, engelsk og matematikk for ungdomstrinnet Toril Sjo, Vie Berg, Sara Blikstad Nyegaard, Linda Gjelseth, Diana Bennett, Silje Soldal og Kirsti Mac Donald

Norsk start 8–10 gir god språkforståelse og nødvendig kunnskap for elever i mottaksgrupper, alfaklasser og i videre grunnleggende språkopplæring. Norsk start 8–10 Kom i gang! kombinerer innlæring av bokstaver med lesing av enkle tekster, og tar høyde for at elevene har svært varierende forkunnskaper. Gjennom Norsk start 8–10 Engelsk 1 og 2 får elevene en tilrettelagt begynneropplæring med rask progresjon i engelsk.

Øvingsheftene Norsk start 8–10 Grammatikk og Norsk start 8–10 Matematikk – Tall og begreper gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk og matematiske begreper som gir et bedre språklig grunnlag.

Komponenter Kom i gang! Elevbok

Matematikk – Tall og begreper

Kom i gang! Lærerveiledning

Elevnettsted: norskstart8-10.cdu.no

Grammatikk

Lydnettsted for Engelsk 1 og 2

Engelsk 1 og 2 Tekst- og øvingsbok

Digital lærerveiledning

Læreverket passer for Ungdomsskole, innføringsklasser i videregående skole og unge voksne Priser og bestillingsinformasjon: Side 61 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 19

19

28/03/2022 13:41


GRUNNSKOLE

Norsk start Samfunnsfag inviterer elevene til selvstendig tenkning, diskusjon og kritisk tenkning rundt samfunnsfaglige temaer.

Norsk start 8–10 Samfunnsfag 1, 2 og 3 Samfunnsfag for ungdomstrinnet Petter Haagensen, Tarjei Helland, Bjørn Ingvaldsen og Anne Birgitta Nilsen

Norsk start Samfunnsfag inviterer elevene til selvstendig tenkning, diskusjon og kritisk tenkning rundt samfunnsfaglige temaer. De tre samfunnsfagsbøkene er laget for ungdom og voksne som skal ta ungdomsskoleeksamen. Bøkene dekker kravene i fagfornyelsen. Tekstene har forenklet språk og vektlegger forståelse for viktige samfunnsfaglige begreper gjennom rikelig med begrepsforklaringer. Norsk start 8–10 Samfunnsfag gir elevene nødvendig kunnskap om det norske samfunnet, om Europa og verdenssamfunnet. Bøkene inviterer til

selvstendig tenkning, diskusjon og kritisk tenkning. Elevene blir oppfordret til å sammenligne med det landet de kommer fra. Et overordnet mål i tekstene er også å medvirke til elevenes livsmestring og identitetsdannelse. Bilder og illustrasjoner gir god støtte til tekstforståelsen og opplevelsen av hendelser som omtales. Oversiktlige oppsummeringer etter hvert kapittel bidrar til økt forståelse.

Komponenter Tekstbok 1, 2 og 3 Elevnettsted: norskstart8-10.cdu.no Digital lærerveiledning Læreverket passer for Ungdomsskole, grunnskole for voksne Priser og bestillingsinformasjon: Side 61 Les mer på cdu.no/noa

20

NOA.indb 20

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


GRUNNSKOLE

Norsk start 8–10 KRLE KRLE for ungdomstrinnet Ragnhild Bakke Waale, Hanne Dølplads og Pål Wiik

KRLE-boka er en tematisk bok for ungdom og voksne som skal ta ungdomsskoleeksamen. Kunnskap om hverandres tro, sekulære livssyn og tradisjon er viktig i det norske mangfoldige samfunnet. Det skaper respekt, forståelse og anerkjennelse av majoriteter og minoriteter.

Boka gir kunnskap om det norske samfunnet og norsk kulturarv, og om religionenes og livssynenes betydning i en global sammenheng. Norsk start 8–10 KRLE inviterer til samtale og diskusjon om sentrale temaer i elevenes liv. Tekstene om filosofi, etikk og eksistensielle spørsmål bidrar også til livsmestring og identitetsdannelse. Elevene får øve seg i kritisk tenkning gjennom tekst og oppgaver. Bilder og illustrasjoner støtter teksten og gir opplevelser av den estetiske dimensjonen ved religion og livssyn.

Komponenter Tekstbok 1, 2 og 3 Elevnettsted: norskstart8-10.cdu.no Læreverket passer for Ungdomsskole, grunnskole for voksne Priser og bestillingsinformasjon: Side 61 Les mer på cdu.no/noa

Norsk start KRLE bidrar til livsmestring og identitetsdannelse og presenterer religionenes og livssynenes betydning i en global sammenheng.

Læremidler 2022

NOA.indb 21

21

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

«Dette er det beste læreverket for sakte progresjon-deltakere!»

Også på nynorsk!

Deltaker på læremiddelseminar

Sesam Muntlig norskopplæring, nivå A1–A2 Bente Sæter Günenc, Jorunn Mo og Solgunn Hjalming Moen

Med Sesam er det enkelt å drive grunnleggende opplæring i klasserommet. Verket innbyr til varierte aktiviteter der deltakerne er aktive i sin egen språkinnlæring. Verket er delt i tolv temaer som er aktuelle for ungdommer og voksne. Ved å bruke bilder, lyd og kreative aktiviteter tilegner deltakerne seg grunnleggende vokabular og språklige strukturer.

Det er også fokus på uttale. Med Sesam i klasserommet er det enkelt å differensiere opplæringen på A1-nivå for nybegynnere med lite eller noe skolegang fra før.

Komponenter Tekstbok

Elev- og lærernettsted: sesam.cdu.no

Aktivitetsbok

Aktivitetsboks med bildekort, spill og plakater

Læreverket passer for Sakte og middels progresjon Nivå A1–A2 Voksenopplæring, innføringsklasser og SNO i ungdomsskole og videregående skole. Priser og bestillingsinformasjon: Side 62 Les mer på cdu.no/noa

22

NOA.indb 22

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Eksempel på et læringsforløp Temaet er fritid 1 2

Start med ordsky og tankekart i aktivitetsboka.

Jobb med bilder og ord i tekstboka eller med bilder, ord og lyd i den digitale boka på nettstedet.

3 Løs interaktive oppgaver og øv på uttale på nettstedet. Noen vil ha god nytte av skriftlige aktiviteter i aktivitetsboka.

4 Klipp og lim. Lag eget vokabular i aktivitetsboka.

5 Jobb sammen med bildekort og spill fra aktivitetsboksen.

6 7 Jobb sammen med Muntligheisen på nettstedet.

Evaluer eget arbeid.

Læremidler 2022

NOA.indb 23

23

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Hei! abc er meningsfylt helt fra start, da det bygger på en motiverende, sammenhengende historie som deltakerne kan kjenne seg igjen i.

Også på nynorsk!

Hei! abc Alfabetisering for voksne Ingrid Alnes Buanes og Jon Olav Ringheim

Hei! abc er et komplett alfabetiseringsverk for unge og voksne innvandrere.

24

NOA.indb 24

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Hei! abc tar voksne analfabeter på alvor og gjør dem til deltakere i det norske samfunnet. Hei! abc er gjennomarbeidet og velutprøvd og er tuftet på moderne litterasitetsforskning. Et grunnleggende prinsipp i verket er å bruke god tid på muntlig arbeid først. Et velutviklet ordforråd på opplæringsspråket støtter leseprosessen. Det er lettere å knekke lesekoden med ord du forstår! Det er på samme måte viktig at det man leser, er meningsfylt. I Hei! abc følger deltakeren en sammenhengende historie det er lett å kjenne seg igjen i. Dette nærer lesegleden og dermed lesetreningen.

Heftet Hei! abc Les, les, les trener den tekniske lesingen og leseflyten. Verket legger i hovedsak opp til en syntetisk leseopplæringsmetode, men det gir samtidig gode muligheter for felles tekstskaping i klasserommet. Gjennom den digitale ressursen har deltaker og lærer bl.a. tilgang til tre tekstnivåer og innlest tekst. Lærer kan enkelt tilpasse opplæringen til den enkelte deltaker. Svært fyldig lærerveiledning.

Komponenter Tekstbok med lesehefte Arbeidsbok Elev- og lærernettsted med digital bok: hei.cdu.no Læreverket passer for Alfa, sakte progresjon Nivå A1 Voksenopplæring, SNO i ungdomsskole og videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 62 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 25

25

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

«Det skal ikke være kjedelig å lære norsk. Vi må ikke redusere klasserommet til å bli et sted der hovedfokuset hviler på grammatikkregler og øving til norskprøvene.» Vibece Moi Selvik, forfatter

Også på nynorsk!

Hei! A1 Norskopplæring med samfunnskunnskap, nivå A1 Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik

Hei! A1 er et læreverk som legger til rette for samarbeid mellom ulike deltakere. Læreverket passer godt på læresteder der nybegynnere med ulik grunnkompetanse får opplæring i samme gruppe. Hei! A1 Tekstbok har fem hovedpersoner som leseren blir godt kjent med. Handlingen i boka drives fram av personene, og deres historier flettes sammen på ulike måter. Tekstene er enkle og har et dagligdags og relevant språk som leseren straks kan ta i bruk. Det åpnes for mye muntlig aktivitet, og både de fortellende tekstene og dialogene kan brukes som utgangspunkt for å snakke

om personene i boka, og om seg selv. Gode fotografier underbygger tekstene. En arbeidsbok for hvert spor gjør det lett å differensiere. Til tekstboka hører det to arbeidsbøker som ivaretar behovet for differensiering. Nettressursen har lærerveiledning, oppgaver knyttet til tekstboka, uttaleøvinger, ordlister, grammatikkforklaringer og strukturerte grammatikkøvinger. I tillegg er det fasit for oppgavene i arbeidsboka, og en rekke tester og øvinger.

Komponenter Tekstbok Arbeidsbok Sakte progresjon Arbeidsbok Middels progresjon Elev- og lærernettsted med digital bok: hei.cdu.no Læreverket passer for Sakte og middels progresjon Nivå A1 VO, innføringsklasser og SNO i ungd.sk. og vgs. Priser og bestillingsinformasjon: Side 63 Les mer på cdu.no/noa

26

NOA.indb 26

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Ny utgave, Læreplan 2021

Hei! A2 Norskopplæring med samfunnskunnskap, nivå A2 Vibece Moi Selvik

Hei! A2 forbereder deltakerne til et liv i det norske samfunnet gjennom aktiv innlæring, autentisk språk og samfunnsaktuell tematikk. Språklæring er en sosial aktivitet, og med Hei! A2 får deltakerne samhandle og kommunisere mye. Den åpner for samtale og refleksjon med mål om å skape engasjement rundt samfunnsaktuelle temaer som tas opp. Samfunnskunnskap og arbeidsliv er spesielt viktige temaer, og del-

takeren blir introdusert for dem gjennom journalisten Adil. Hei! A2 gjør også deltakeren bevisst på betydningen av en aktiv læringsprosess. Læreren får stor frihet til å tilpasse aktiviteter til deltakerne ut fra nivå og gruppas størrelse. Hei! A2 sikrer en smidig overgang fra Hei! A1 og til Hei! B1. Et fyldig elevnettsted der lærer kan følge opp elevens aktivitet, sikrer god tilpasning til den enkelte. Komponenter Lærebok Arbeidsbok Elev- og lærernettsted med digital bok: hei.cdu.no Læreverket passer for Sakte og middels progresjon Nivå A2 VO, innføringsklasser og SNO i ungd.sk. og vgs. Priser og bestillingsinformasjon: Side 63 Les mer på cdu.no/noa

I Hei! A2 følger vi journalisten Adil. Han møter interessante personer, og elevene blir introdusert for samfunnsaktuelle temaer på en engasjerende måte.

Læremidler 2022

NOA.indb 27

27

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

I Hei! B1 får eleven mulighet til å gjøre seg opp meninger om temaer som engasjerer mange i Norge, som i leksjon 2, Miljøet vårt.

Også på nynorsk!

Hei! B1 Norskopplæring med samfunnskunnskap, nivå B1 Vibece Moi Selvik

Hei! B1 er et samfunnsaktuelt læreverk som speiler samfunnet vi lever i. Elevene får øve seg på å delta i samtaler og diskusjoner, uttrykke egne meninger og reflektere rundt egen læring.

28

NOA.indb 28

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

«Norskopplæringen bør engasjere og legge til rette for samtaler som gjør at deltakerne både lærer norsk og får kunnskap om og innsikt i holdninger og verdier som er viktige i Norge.» Vibece Moi Selvik, forfatter

Temaene er aktuelle og angår alle voksne som bor i Norge, for eksempel ulike samlivsformer, ytringsfrihet, nettvett og miljøvennlig livsstil. Arbeid og utdanning går igjen i flere leksjoner. Med personlige historier fra virkeligheten skapes det en nærhet til lærestoffet som gjør det mer interessant og tilgjengelig for unge og voksne som skal lære et nytt språk. Ny læring tar utgangspunkt i det som allerede er kjent, og elevene får rikelig anledning til å jobbe

med varierte oppgaver i arbeidsboka og på elevnettstedet, og til å samtale og reflektere rundt det de har lært. Læringssynet i Hei! B1 er at språk blir lært gjennom kommunikasjon og i samhandling med andre. Språklæring er en sosial aktivitet, og læreverket legger til rette for at deltakerne kan samarbeide og samtale om både læring og lærestoffet i tekstboka og arbeidsboka.

Komponenter Tekstbok Arbeidsbok Elev- og lærernettsted med digital bok: hei.cdu.no Læreverket passer for Sakte og middels progresjon Nivå B1 VO, SNO i ungdomsskole og videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 63 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 29

29

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

I På vei blir vi kjent med noen hovedpersoner som vi følger både privat og på jobb.

På vei Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå A1–A2 Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

På vei gir god innføring i vokabular og språkstruktur. Kommunikasjon er sentralt, og læreverket gir motiverende opplæring i norsk språk, dagligliv og samfunn.

30

NOA.indb 30

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Læreverket har en tydelig struktur og jevn progresjon. Vi følger et antall personer i privatliv, på jobb og på norskkurs, og vanlige situasjoner og kommunikasjon gjør innholdet aktuelt for unge og voksne deltakere. Det er stor variasjon i tekstsjangre og innhold, og tekstbok, arbeidsbok og På vei Digital er tett knyttet sammen med lærestoff og oppgaver i vokabular, struktur og uttale. På vei legger godt til rette for differensiering.

På vei Digital har oppgaver på tre ulike nivåer. Nettstedet har også engasjerende grammatikkfilmer, innlest tekst, eget opplegg for uttaletrening med korte filmer, lytte- og uttaleøvinger. Læreren kan følge elevenes arbeid og tilpasse undervisningen til enkeltelever og grupper, tildele oppgaver og rette og kommentere skriveoppgaver. På vei Digital inneholder oppgaver tilpasset læreplanen fra 2021, og veiledning som forteller hvordan læreverket tilfredsstiller kravene i den nye læreplanen.

Komponenter Tekstbok på papir og digitalt Arbeidsbok på papir og digitalt Ordlister på mange språk På vei Digital elev- og lærernettsted: pavei.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå A1–A2 Voksenopplæring, innføringsklasser og SNO i videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 64 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 31

31

28/03/2022 13:41


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Læreplan 2021

Stein på stein Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1 Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Stein på stein er et læreverk for voksne som vil videreutvikle ferdighetene sine i norsk. Den bygger på prinsippene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021.

Hvor lenge er det vanlig å bo hjemme? Og hvilke diskusjoner er det i familien før de unge flytter ut? Stein på stein tar opp ulike familiemønstre og veien til et selvstendig liv.

32

NOA.indb 32

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Målet er at deltakerne skal ta språket aktivt i bruk og få utvidet kjennskap til norske samfunnsforhold gjennom engasjerende møter med personer i deres jobb og dagligliv. De tverrfaglige emnene og kjerneelementene fra læreplanen er innarbeidet i læreverket, og temaer som omhandler fysisk og psykisk helse, selvrealisering, økonomi, jobbmuligheter, demokrati og samfunn, likestilling, menneskerettigheter og miljøvern, er naturlig integrert i teksten. Stein på stein gir svært gode muligheter for differensiering og har en tydelig struktur og jevn progresjon.

Stein på stein Digital har et rikholdig sett med oppgaver på to ulike nivåer, engasjerende podkaster, innlest tekst, eget opplegg for uttaletrening og flere Øv til prøven-tester. Nettstedet gir gode pedagogiske muligheter for læreren, som kan følge elevenes arbeid og tilpasse undervisningen til enkeltelever og grupper, tildele oppgaver og rette og kommentere skriveoppgaver. Læreren finner også veiledninger og ekstraoppgaver her.

Komponenter Tekstbok på papir og digitalt Arbeidsbok på papir og digitalt Ordlister på mange språk Stein på stein Digital: elev- og lærernettsted: steinpastein.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå B1 Voksenopplæring, SNO i videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 65 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 33

33

28/03/2022 13:42


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

«Vi stjeler barndommen fra barna», sier en forsker. De fleste er enige om at det er bra for barn å være ute med venner og leke på egen hånd. Da utvikler de seg best. Men i stedet ser vi at barna mer og mer driver med organiserte aktiviteter eller er opptatt av dataspill og sosiale medier

Her på berget kommer i ny utgave tidlig i 2024

Her på berget Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B2 Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Her på berget inviterer til engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål. Læreverket gir deltakerne et vokabular som er viktig i arbeidsliv og studier i Norge.

34

NOA.indb 34

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Sentrale historiske, sosiale og politiske emner viser sammenhengene mellom fortid og nåtid på en engasjerende måte. Tekstboka gir innsikt i det norske samfunnet, leveforhold og verdier, og varierte tekster i ulike sjangre gir deltakerne større språklig sikkerhet og inviterer til diskusjoner.

Arbeidsboka gir mer øving i vokabular og språklige strukturer. Den inneholder grammatiske oppgaver, skriveoppgaver, råd om tekststruktur og språklige kjennetegn, lyttetrening og en kort prøve i hvert kapittel. Nettstedet gir mer lyttetrening og varierte oppgaver. Lærernettstedet er rikholdig med veiledninger, ekstraoppgaver og ekstratekster helt opp til C1-nivå.

Komponenter Tekstbok på papir og digitalt Arbeidsbok på papir og digitalt Elev- og lærernettsted: herpaberget.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå B2 Voksenopplæring Priser og bestillingsinformasjon: Side 66 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 35

35

28/03/2022 13:42


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Progresjonen i Norsk på 1-2-3 er rask. Allerede i kapittel 2 lærer vi hvordan vi kan uttrykke framtid på norsk: Jeg skal slappe av i helga.

Norsk på 1–2–3 Norsk og samfunnskunnskap, nivå A1–A2 Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Norsk på 1–2–3 er et effektivt begynnerkurs i norsk for studenter og andre som vil lære språket raskt. Læreverket har engelsk som støttespråk.

Norsk på 1–2–3 inneholder varierte tekster, oppgaver og ordlister i samme bok. Det er lagt vekt på jevn og systematisk progresjon. Boka inneholder basisvokabular, uttrykk fra dagliglivet, uttaleregler, muntlige og skriftlige øvinger og innføring i norsk grammatikk.

Den har engelsk oversettelse av oversikter, grammatikk og ordlister. Læreverket passer både til undervisning i klasse og til selvstudium. Rask progresjon! Norsk på 1–2–3 Elevnettsted er gratis og gir mer øving i vokabular, grammatikk og uttale. Bruk gjerne Exploring Norwegian Grammar (s. 43) for å lære mer om norsk språk og grammatikk.

Komponenter Tekstbok på papir og digitalt Elev- og lærernettsted: norsk123.cdu.no Lydnettsted: norsk123.cdu.no Læreverket passer for Rask progresjon Nivå A1–A2 Voksenopplæring Priser og bestillingsinformasjon: Side 66 Les mer på cdu.no/noa

36

NOA.indb 36

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


ANNONSE

Fagstoff og presentasjoner Formidling av kunnskap er kjernen i Cappelen Damm Utdannings arbeid, og vi deler gjerne med andre. Fagsnakk.no er en blogg for lærere om fag og undervisning. Her skriver forskere, forelesere, forfattere og lærere for alle som er opptatt av skole og utdanning. Har du lyst til å skrive selv? Kontakt oss: fagsnakk@cappelendamm.no

fagsnakk.no

På Cappelen Damm TV kan du holde deg oppdatert med faglige foredrag fra seminarer og arrangementer. Skal du vurdere eller ta i bruk nye læreverk, kan du se forfatterne selv presentere tankene bak, innhold, struktur, ressurser og hvordan læremiddelet er tenkt brukt.

cdu.no/cdtv

Læremidler 2022

NOA.indb 37

37

28/03/2022 13:42


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP | DIGITALT

Basar er svært godt egnet til nettbasert undervisning og gir gode pedagogiske muligheter for læreren.

Inneholder også grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag!

Basar Norskopplæring A1–B2 og grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag Basar er en fleksibel og rik digital ressurs, med lærestoff og oppgaver i norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag for unge og voksne. Med Basar kan du kommunisere med elevene og følge opp arbeidet deres!

38

NOA.indb 38

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP | DIGITALT

Lærestoffet i Basar er organisert i leksjoner – små læringsforløp med lærestoff og oppgaver. En leksjon kan inneholde video, lyd og tekst, etterfulgt av oppgaver, mulighet for digital utforsking, muntlig aktivitet eller skriveoppgaver som kan sendes lærer. I Basar norsk kan du fokusere på ferdighetene lytte, lese, muntlig aktivitet og skriftlig framstilling gjennom interessante, aktuelle temaer. Les for eksempel om betydningsfulle personer, utforsk dikt og sangtekster, øv på varierte skriveoppgaver eller se videoer som forklarer uttale av norske lyder. I Basar matematikk, samfunnsfag og naturfag finner du tilpasset fagstoff som passer for forberedende voksenopplæring (FVO).

Basar har gode pedagogiske verktøy som gir mulighet for tett oppfølging av og tilrettelegging for enkeltelever og grupper. Ressursen egner seg derfor godt for nettbasert undervisning. Rapporter gir god oversikt over elevenes arbeid og resultater, og læreren kan tildele aktiviteter og lage egne oppgaver. Basar gir mulighet for prosessorientert skriving ved at elevene kan sende skriftlige besvarelser direkte til læreren, som kan rette, kommentere og sende tilbake. Basar er et levende, fleksibelt og rikt læremiddel som vi stadig utvider med nytt og aktuelt innhold.

Komponenter Elevnettsted: basar.cdu.no Lærernettsted: basar.cdu.no Læreverket passer for Sakte, middels og rask progresjon Nivå A1–B2 VO, innføringsklasser og SNO i ungdomsskole og videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 66 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 39

39

28/03/2022 13:42


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP | DIGITALT

«Når det gjelder norskprøvene, er «teach to the test» ikke bare lov, det er absolutt nødvendig for mange av elevene!» Gro Smørdal, forfatter

Norsklab Realistisk øving til norskprøvene! Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal

I den digitale ressursen Norsklab møter elevene de samme oppgave- typene som i norskprøven og får mulighet til å forberede seg til den digitale norskprøven. Norsklab inneholder over 500 oppgaver fordelt på de tre nivåene A1/A2, A2/B1 og B1/B2. Deltakerne får bli trygge på oppgavetypene gjennom målrettet øving på alle norskprøvens oppgavetyper i lytte- og leseforståelse og skriftlig framstilling. Temaene samsvarer med læreplanen på de ulike nivåer. Nettstedet lagrer elevenes progresjon slik at det er enkelt å se hva en har vært igjennom.

Komponenter Elevnettsted: norsklab.cdu.no Læreverket passer for Nivå A1–B2 VO, alle som skal ta norskprøven Priser og bestillingsinformasjon: Side 67 Les mer på cdu.no/noa

40

NOA.indb 40

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


GRAMMATIKKER

NY UTGAVE!

Norsk grammatikk Norsk som andrespråk, nivå A2–C1 Kirsti Mac Donald

Læreverket beskriver norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv, med mange eksempler og støttende illustrasjoner. Teoriboka gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, der forklaringer og regler er formulert ut fra behovet til dem som ikke har norsk som morsmål. Med mange eksempler på praktisk språkbruk og illustrerende tegninger og foto er boka lettlest både for lærere og elever.

Læreverket har to arbeidsbøker med oppgaver knyttet direkte til emnene i teoriboka. Arbeidsbok A2–B1 inneholder oppgaver som øver de grunnleggende ferdighetene. Arbeidsbok B2–C1 starter på et elementært nivå, før stadig flere momenter innføres, og oppgavene blir mer krevende.

Boka passer for innlærere fra nivå A2 til C1. Alle temaer behandles først på A2-nivå, der de elementære strukturene blir forklart. På nivåene B1 til C1 blir flere detaljer om alle emnene presentert.

På det gratis elevnettstedet er det mange ekstra oppgaver innenfor hvert emne. Komponenter Teoribok Arbeidsbok A2–B1 Arbeidsbok B2–C1 Elevnettsted: norskgrammatikk.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå A2–C1 Voksenopplæring, særskilt norskopplæring i vgs. Priser og bestillingsinformasjon: Side 67 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 41

41

28/03/2022 13:42


GRAMMATIKKER

Praktisk norsk Øvingsbøker i norsk, nivå A1–B1 Kirsti Mac Donald

Praktisk norsk er øvingsbøker i norsk for unge og voksne innvandrere. Bøkene kan brukes uavhengig av hvilke læreverk som ellers brukes i gruppa. Praktisk norsk 1, øvingsbok i norsk for A1 og A2, tar for seg sentrale emner som voksne innvandrere skal innom, og inneholder varierte tekster og oppgaver. Den gir også anledning til å trene på grunnleggende språklige strukturer. Arbeid med denne boka egner seg godt som forberedelse til norskprøvene. Praktisk norsk 2, øvingsbok i norsk grammatikk for A2 og B1, gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og

setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer, inneholder boka mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene. Praktisk norsk 2 egner seg som en første innføring i grammatikk, eller for å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har. Til begge bøkene finnes et stort og variert utvalg av interaktive oppgaver, også lytteøvinger, på elevnettstedet.

Komponenter Øvingsbok A1–A2 Øvingsbok A2–B1 Elev- og lærernettsted: praktisknorsk.cdu.no Læreverket passer for Praktisk norsk 1: Sakte og middels progresjon Nivå A1–A2 VO, innføringsklasser og SNO i ungd.sk. og vgs. Praktisk norsk 2: Middels og rask progresjon Nivå A2–B1 VO, SNO i videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 67 Les mer på cdu.no/noa

42

NOA.indb 42

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


GRAMMATIKKER

Exploring Norwegian Grammar Norsk som andrespråk, nivå A1–C1 Kirsti Mac Donald og Marianne MacDonald

Exploring Norwegian Grammar er en bok om norsk grammatikk med forklaringer på engelsk. Grammatikken er presentert i en underholdende stil i et enkelt språk. Exploring Norwegian Grammar gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk, sett i et fremmedspråksperspektiv. Boka legger en viss vekt på ulikheter mellom engelsk og norsk, og vil være av interesse for alle som lærer norsk som fremmedeller andrespråk. Det kreves ikke morsmålsferdigheter i engelsk. I tillegg til grammatikk inneholder boka et kapittel om høflighetsfraser og en systematisk oversikt over bøyningsmønstre.

Det språklige systemet er illustrert ved en rekke eksempler fra moderne norsk, og gjennom kjente sitater og litterære eksempler som vil skape gjenkjennelse hos en bred målgruppe. Alle eksempler er oversatt til engelsk. På nettstedet finner elevene interaktive oppgaver med gode muligheter for selvstudium og praktisk trening. Exploring Norwegian Grammar passer i kombinasjon med Norsk på 1–2–3, se side 36.

Komponenter Teoribok med oppgaver Elev- og lærernettsted: exploringnorwegiangrammar.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå A1–C1 VO, innføringsklasser og SNO i videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 67 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 43

43

28/03/2022 13:42


LESETRENING

Ida-bøkene Lesetrening , nivå A1–A2 Ingrid Alnes Buanes

De seks bøkene om Ida gir gode leseopplevelser for deltakere på spor 1. Visuelle grep og illustrasjoner gir den svake leseren støtte i lesingen av sine første bøker. Hver bok forteller en nær historie om familie, vennskap og kjærlighet. De tre første bøkene passer for deltakere som er på vei til et A1-nivå. Det er en langsom språklig progresjon, men mengden

tekst øker og den visuelle støtten forenkles i Ida 3. Ida 4, 5 og 6 har tekst på to nivåer: A1 og A2. Den svake leseren kan starte på den enkle, bildestøttede teksten og deretter lese den utvidede teksten og gjennom dette oppleve lesemestring og leseglede.

Komponenter Seks lesebøker Læreverket passer for Sakte progresjon Nivå A1 og A2 VO, innføringsklasser i ungdomsskole og vgs. Priser og bestillingsinformasjon: Side 68 Les mer på cdu.no/noa

44

NOA.indb 44

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


LESETRENING

Kort og godt Lesetrening, nivå A2–B1 Astrid Raen

I de ti leseheftene finner deltakeren lesestoff som er interessant og inspirerende. Heftene gir et blikk inn i kjente norske personers liv på en måte som engasjerer og motiverer til lesing. Hva var det som fikk Hulda Garborg til å lage den moderne versjonen av bunaden? Hvordan kom Ole Gunnar Solskjær seg til det avgjørende øyeblikket i mesterligafinalen mellom Manchester United og Bayern München i 1999? Hvilken kamp måtte Mari Boine kjempe for å bli musiker og artist? Ved å lese disse tekstene får deltaker-

ne oppleve skjellsettende øyeblikk og avgjørende episoder i kjente norske personers liv. Kort og godt 1 og Kort og godt 2 består begge av fem lesehefter. I hvert lesehefte er det tre tekster. Tekstene har mange og gode ordforklaringer, og etter hver tekst er det leseforståelsesoppgaver og spørsmål til ettertanke og diskusjon. : POLITIKK : IDRETT OG UNDERHOLDNING

Astrid Raen

Kort og godt 2 Kort og godt 2 Gro Harlem Brundtland Kort og godt 2 Jensen Ole GunnarSiv Solskjær Kort og godt 2 Sonja HenieVidkun Quisling Karen-Christine Friele Kort og godt 2 Annette Sagen Snorre Sturlason : HISTORIE

Astrid Raen : KULTUR

Astrid Raen

: VITENSKAP OG ARBEIDSLIV

Astrid Raen

Astrid Raen

Annbjørg Lien Henrik Wergeland Henrik Ibsen Roald Amundsen Alf Prøysen Niels Henrik Abel Hulda Garborg

Kort og godt 1:

Kort og godt 2:

Politikk: Raja, Gerhardsen og Solberg Idrett og underholdning: Waitz, Eckbo og Carlsen Historie: Dronning Sonja, Asbjørnsen, Olav den hellige Kultur: Andsnes, Boine, Munch Vitenskap og arbeidsliv: Moser, Hauge, Røkke

Politikk: Brundtland, Jensen, Quisling Idrett og underholdning: Solskjær, Henie, Sagen Historie: Friele, Sturlason, Wergeland Kultur: Lien, Ibsen, Prøysen Vitenskap og arbeidsliv: Amundsen, Abel, Garborg

Komponenter Kort og godt 1 Kort og godt 2 Læreverket passer for Sakte, middels og rask progresjon Nivå A2–B1 VO, innføringsklasser og SNO i ungdomsskole og videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 68 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 45

45

28/03/2022 13:42


LESETRENING

Lasse og Ali

Fortellingene om Lasse og Ali er korte, med et enkelt språk og morsomme illustrasjoner. Med utgangspunkt i vanlige dagligdagse situasjoner bruker forfatteren humor for å skape engasjement og leselyst også blant dem som ellers mangler lesemotivasjon. Det er enkelt å lage leseoppgaver til fortellingene ved å skille tekst og bilde som så skal kobles sammen. Fortellingene fungerer også fint som utgangspunkt for egen skriving.

Lesetrening for unge og voksne, nivå A1–A2 Johnny Lie

Lasse og Ali gjør så godt de kan, men det er ikke alltid det er godt nok.

Komponenter

Læreverket passer for

Lesehefte

Sakte og middels progresjon Nivå A1–A2 VO, ungd.sk. og vgs.

Priser og bestillingsinformasjon: Side 68 Les mer på cdu.no/noa

Leseglede og skriveglede Barbro Thorvaldsen

Lese- og Skriveglede er bøker som vil stimulere til lesing og skriving. Leseglede er skrevet i et muntlig språk, og form og innhold gir rask memorering og gode muligheter for aktiv språkbruk. Skriveglede gir eleven støtte til skriving gjennom illustrasjoner, tekstmodeller og reflekterende spørsmål.

Komponenter

Læreverket passer for

Lesehefte 1, 2, 3

Middels og rask progresjon

Lesehefte 4, 5, 6

Alle nivåer

Skriveglede

Voksenopplæring, ungdomsskole og videregående skole

Priser og bestillingsinformasjon: Side 68 Les mer på cdu.no/noa

46

NOA.indb 46

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


ARBEIDSLIV

Jobbstart Introduksjon til norsk arbeidsliv, nivå A1–A2 Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

Jobbstart er nettbasert og introduserer deltakerne for norsk arbeidsliv. Filmer og foto viser seks ulike yrker, jobbsøking og jobbintervju. Læreverket er kortfattet og enkelt å bruke. Filmer og foto fra arbeidsplassene kantine, renhold, barnehage, butikk, lager, pleie og omsorg viser enkelt hva yrkene går ut på. Hjelpemidler, rutiner og samarbeid vises også fram på en enkel måte. Alle yrkene inneholder oppgaver på to nivåer: A1 og A2. Langsom progresjon, ordforrådet bygges gradvis opp.

Delene søknad, CV og intervju viser en vanlig søknadsprosess og et vanlig jobbintervju. Jobbstart er enkelt å bruke og tar kort tid. Bruk det gjerne alene eller i tillegg til et læreverk i norsk eller I arbeidslivet (se side 48).

Komponenter Elev- og lærernettsted: jobbstart.cdu.no Læreverket passer for Sakte og middels progresjon Nivå A1–A2 Voksenopplæring, ungdomsskole og videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 69 Les mer på cdu.no/noa

Jobbstart inneholder enkle oppgaver om arbeidsoppgaver og yrker, med gradvis oppbygning av ordforrådet.

Læremidler 2022

NOA.indb 47

47

28/03/2022 13:42


ARBEIDSLIV

Alle delene i serien I arbeidslivet inneholder foto fra arbeidsplassene. Arbeidsoppgaver og forventninger blir vist i praksis.

I arbeidslivet Norsk arbeidsliv for unge og voksne innvandrere Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

I arbeidslivet er et stort læreverk i arbeidslivskunnskap, med en serie komponenter som kan brukes hver for seg eller sammen. Det er lagt stor vekt på kommunikative ferdigheter og aktuelt innhold. I arbeidslivet kan enkelt kombineres med et læreverk i norsk.

48

NOA.indb 48

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


ARBEIDSLIV

I arbeidslivet tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte. Tekstboka henter fram deltakernes egne erfaringer og fører arbeidstemaer naturlig inn i norskopplæringen. Det er lagt vekt på å lære deltakerne muntlig språk slik de møter det på jobb. De lærer også om formelle regler og krav i norsk arbeidsliv og om kompetansebehov og forventninger i ulike yrker. Heftet På praksisplassen kan brukes på alle praksisplasser. Det knytter undervisningen på skolen

og erfaringene fra praksisplassen tett sammen. Praksisheftet inneholder praktiske oppgaver og inviterer deltakeren til å finne ut av arbeidsoppgaver og arbeidskultur. I arbeidslivet inkluderer en rekke yrkeshefter der hjelpemidler og arbeidsoppgaver blir presentert, godt støttet av foto. Yrkesheftene er delt i to; nivå A1–A2 og A2–B1. Se side 51 om nettressursen I arbeidslivet Digital.

Komponenter

Læreverket passer for

Tekstbok A2–B1

Sakte, middels og rask progresjon

Praksisplasshefte

Nivå A1–A2 / A2–B1

Yrkeshefter

Voksenopplæring, SNO i videregående skole

Yrkesbøker («Jeg vil bli»-serien) Jobbkoder og Jobbprat (se neste side) Elev- og lærernettsted: iarbeidslivet.cdu.no Priser og bestillingsinformasjon: Side 69 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 49

49

28/03/2022 13:42


ARBEIDSLIV

Jobbkoder og Jobbprat handler om de kodene og kravene som gjelder på jobben, men som ofte ikke kommer klart til uttrykk. Hva bør du vite for å lykkes i det norske arbeidslivet?

Jobbkoder og Jobbprat Spilleregler og muntlig språk i norsk arbeidsliv Linda Hagen

Jobbkoder og Jobbprat er praktiske bøker som gir forklaringer på situasjoner man vil oppleve i norsk arbeidsliv, men som kan være vanskelige å forstå. Jobbkoder – Spilleregler i norsk arbeidsliv viser forventninger og krav til ansatte som kanskje ikke alle kjenner, men som arbeidsgivere regner med at alle er innforstått med. For eksempel at man bør vise initiativ, dele kunnskap med kolleger, og hvor viktig gjensidig tillit er i det norske arbeidslivet. Jobbprat – Muntlig språk i norsk arbeidsliv trener deltakernes muntlige ferdigheter gjennom praktis-

ke eksempler og dialoger. Boka viser for eksempel hvordan man kan bli kjent med kollaegene sine, hvordan man gir og mottar beskjeder, hvor aktiv man bør være – og hvem man kan spørre om man er usikker. Alle temaer blir presentert på tre nivåer med ulike vanskelighetsgrader. Nettressursen I arbeidslivet Digital inneholder tilleggsoppgaver til bøkene og styrker ordforrådet.

Komponenter Tekstbok Jobbkoder Tekstbok Jobbprat Elev- og lærernettsted: iarbeidslivet.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå A1–A2 VO, deltakere på BKA-kurs, i attføring, jobbtrening eller introprogram Priser og bestillingsinformasjon: Side 69 Les mer på cdu.no/noa

50

NOA.indb 50

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


ARBEIDSLIV

I arbeidslivet Digital Norsk arbeidsliv for unge og voksne innvandrere Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

I arbeidslivet Digital er nettressursen til læreverket I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for innvandrere. Elevnettstedet inneholder interaktive oppgaver til alle komponentene i læreverket og forbereder unge og voksne innvandrere til arbeid i Norge. I arbeidslivet inneholder tilleggsoppgaver til de trykte komponentene: I arbeidslivet Tekstbok, På praksisplassen, yrkeshefter, yrkesbøkene «Jeg vil bli», Jobbkoder og Jobbprat. Korte filmer viser vanlige situasjoner i arbeidslivet og jobbsøking, og inviterer til refleksjon og diskusjon. Lærernettstedet gir læreren tilgang til alt som ligger på elevnettstedet, men også lærerveiledning, ekstraoppgaver og tavlebøkene til I arbeidslivet Tekstbok og På praksisplassen. I arbeidslivet Digital er enkelt å bruke, og det er lett å finne fram. Elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultater og tidsbruk.

Dermed kan læreren følge opp og tilpasse undervisningen for enkeltelever og klassen som helhet. Læreren kan også lage og tildele oppgaver til enkeltelever og grupper. Komponenter Elevnettsted: iarbeidslivet.cdu.no Lærernettsted: iarbeidslivet.cdu.no Skolelisens tilgjengelig Se trykte komponenter, side 48—50 Læreverket passer for Sakte, middels og rask progresjon Nivå A1–A2 / A2–B1 Voksenopplæring, SNO i videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 69 Les mer på cdu.no/noa

Læremidler 2022

NOA.indb 51

51

28/03/2022 13:42


ARBEIDSLIV

Klar Fagspråk i yrkesfagene Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe

Klar lærer elevene fagspråket de trenger i praksis og for videre utdanning. Klar finnes for fem yrkesfaglige områder og gir en innføring i ord og uttrykk man må kunne i disse fagene.

Praksisordbøkene tar fagspråket på alvor ved å presentere de aller viktigste ord og uttrykk man trenger, sammen med et bilde og en forklaring. Klar – app inneholder samme ord og uttrykk som i bøkene, og gir skriftlig morsmålsstøtte på seks morsmål. Elevene kan få innholdet opplest på norsk, og tilbys en spillfunksjon for øving. Både i

bøkene og i appen kan elevene utvide ordlistene med egne ord og uttrykk. Klar Språkboks inneholder mange aktivitetskort med tilrettelagte undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene og tverrfaglig arbeid.

Klar Fem praksisordbøker

Apple Store

Google Play

Klar – språkboks Klar – app

Læreverket passer for Voksenopplæring, SNO og tilrettelagt undervisning i videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 70 Les mer på cdu.no/noa

52

Norsk som andrespråk

noa-katalogen_2022_org.indd 52

28/03/2022 14:10


ARBEIDSLIV

NYHET!

Sikt Karrierelæring for deltakere i norskopplæring Lidia Roland

Sikt er et digitalt læremiddel som vil bidra til økt livsmestring. Deltakerne jobber med autentiske historier knyttet til utdanning, jobb og karriere, og lærer hvordan de kan håndtere valgsituasjoner, endring og uforutsette hendelser. Sikt skal hjelpe deltakerne med å utvikle sin karrierekompetanse ved å bli kjent med og forstå seg selv og sin kontekst, lære å handle og ta valg, og å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Ressursen inneholder praktiske læringsaktiviteter og stimulerer til refleksjon, utforsking og egenvurdering, alene og sammen med andre. Undervisningsoppleggene kan brukes både digitalt og i klasserommet.

Karriere er ikke bare knyttet til utdanning og arbeid, men også øvrige roller og livsfaser mennesker er i, og derfor bør karrierelæring integreres i norskopplæringen. Det passer fint å kombinere Sikt med et norskopplæringsverk eller I arbeidslivet. Innholdet kan knyttes til det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i LK20 og læreplanen i norsk for voksne innvandrere.

Komponenter Elevnettsted: sikt.cdu.no Lærernettsted: sikt.cdu.no Læreverket passer for Sakte, middels og rask progresjon Nivå: A1–B2 Voksenopplæring, grunnskole og vgs for voksne Priser og bestillingsinformasjon: Side 70 Les mer på cdu.no/noa

I Sikt møter vi mennesker som har tatt aktive valg for å få et godt liv i Norge.

Læremidler 2022

noa-katalogen_2022_org.indd 53

53

28/03/2022 14:10


SAMFUNNSKUNNSKAP

Gjennom Norges historie og Verdens historie settes elevene i stand til å forstå og delta i samfunnsdebatten.

Norges historie og Verdens historie En innføring, nivå B1–B2 Øivind Stenersen og Asle Sveen

En viktig brikke for å forstå samtiden er å kjenne historien. Norges historie og Verdens historie gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet vårt. Bøkene gjør leseren godt rustet til å delta i norsk samfunnsdebatt. Norges historie og Verdens historie presenterer begivenheter og personer fra de tidligste tider og fram til vår tid, med ekstra vekt på historien om demokrati, likestilling og menneskerettigheter. Bøkene har tilrettelagt tekst, rikt bildemateriale, gode kart, begrepsforklaringer og visuelle hjelpe-

midler. For eksempel innledes hvert kapittel med en kort, oppsummerende tekst og illustrert tidslinje. Et innholdsrikt elevnettsted med oppgaver, innleste tekster, film og ordlister på flere språk gir mulighet for videre arbeid med lærestoffet.

Komponenter Norges historie på papir og digitalt Verdens historie på papir og digitalt Elev- og lærernettsted: historie-innforing.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå B1–B2 Voksenopplæring, SNO og historie i vgs. Priser og bestillingsinformasjon: Side 71 Les mer på cdu.no/noa

54

Norsk som andrespråk

noa-katalogen_2022_org.indd 54

28/03/2022 14:10


ANNONSE

Bli med i Cappelen Damm NOA på Facebook! Her deler vi nyttig og relevant stoff til bruk i klasserommet, og artikler og praktiske opplegg som kan være til inspirasjon og faglig påfyll. Vi viser litt av det vi arbeider med, spør dere om råd, og det hender også at vi gir bort ting til undervisningen. Som medlem er du velkommen til å stille spørsmål til NOA-redaksjonen, dele egne saker og ta opp ting til diskusjon. Gruppa er lukket og bare for lærere i norskopplæringen. Søk opp gruppa Cappelen Damm NOA og send medlemsforespørsel.

Læremidler 2022

NOA.indb 55

55

28/03/2022 13:42


AKTUELL FAGLITTERATUR

Broen til fagspråket 32 ideer som styrker språket i alle fag Helene Thise og Katja Vilien

Broen til fagspråket har konkrete ideer og verktøy til faglærere som ønsker å gi elevene en språkutviklende undervisning. Boka bygger på en helhetlig tilnærming til utvikling av språk i skolens fag, med særlig blikk for elever med et annet morsmål enn norsk. Leseren får en meny med konkrete forslag til undervisningsaktiviteter, maler og elevark, samt forklaring på hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Boka inneholder også en modell – bromodellen – som hjelp til å designe en språkutviklende undervisning. Bromodellen bevisstgjør læreren på hva de enkelte aktivitetene kan bidra til, og når det passer å bruke dem for å fremme elevenes språkutvikling og læring. Leseren får også verktøy til å synliggjøre det språket som det er relevant å fokusere på og arbeide med – inkludert «språklupen» og tankekart. Broen til fagspråket retter seg spesielt mot kommende og nåværende lærere, som kan bruke bromodellen som støtte til planlegging og refleksjon – og boka som håndbok og idébank i hverdagen. Boka er oversatt fra dansk og tilpasset norsk skole og norsk læreplan.

56

NOA.indb 56

978-82-02-68731-1 Pris 299,–

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


AKTUELL FAGLITTERATUR

Andrespråkslæring hos voksne Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner Marte Monsen og Verónica Pájaro (red.)

Hvordan lærer voksne norsk som andrespråk? Hvordan bør språkopplæringen være? De fleste utgivelsene innen norsk som andrespråk handler om barns læring av norsk i skolen og i barnehagen. Voksne innlærere har ikke fått like stor oppmerksomhet i forskningen. Voksne lærer imidlertid ikke språk helt på samme måte som barn, og voksnes språklæring skjer i andre kontekster og under andre betingelser. Derfor er det viktig med en oppdatert bok om andrespråkslæring hos voksne spesielt, både for forskningens del og for didaktisk refleksjon. Denne boka presenterer ny kunnskap om andrespråkslæring og andrespråksdidaktikk for voksne. Sentrale temaer er morsmålsbegrepet, språklige repertoar, investering, identitet, ordforråd, syntaks, numerasitet, lese- og skriveutvikling, norskprøven, språkkrav og jobbintervjuer. Forfatterne er forskere innen flerspråklighet og språklæring, og de undersøker temaene fra ulike perspektiver; kritiske, sosiolingvistiske, sosiokulturelle og kognitive. De drøfter også hvilke konsekvenser de nye innsiktene bør få for norskopplæringen.

978-82-02-68737-3 Pris 429,–

Flere språk, flere muligheter Håndbok i spesialpedagogisk tilrettelegging og flerspråklig læring Espen Egeberg

Forfatteren gir en grundig oversikt over pedagogisk og spesialpedagogisk tilrettelegging ved flerspråklighet, språkvansker og utviklingshemming i barnehage og skole. En målsetting for slik tilrettelegging er å gi alle muligheter til å delta i den ordinære opplæringen. Boka er bygd opp rundt en arbeidsmodell som hjelper leseren til å koordinere ulike typer tilrettelegging, som forarbeid, ord- og begrepslæring, flerspråklig læring og arbeidsmåter som støtter forståelse av læringsinnhold og utvikling av språkferdigheter. Denne andre utgaven er en større oppdatering av førsteutgaven fra 2012. Nye teorier og kunnskap fra internasjonal forskning er inkludert, i tillegg til erfaringer fra klinisk praksis og utviklingsarbeid gjennomført i samarbeid med kommuner, barnehager og skoler gjennom tjuefem år i Statped.

978-82-02-72765-9 Pris 499,–

Læremidler 2022

NOA.indb 57

57

28/03/2022 13:42


AKTUELL FAGLITTERATUR

Norsk grammatikk for læreren Spørsmål og svar når norsk er andrespråk Kirsti Mac Donald

Hvordan er reglene for bruk av preposisjoner? Når skrives ord sammen? Når sløyfer vi ubestemt artikkel? Hvorfor blir det så mange feil i ordstillingen? Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere gode svar, lage eksempler og gi enkle regler. Kursdeltakere og studenter med god grunnopplæring i norsk og interesse for grammatikk kan også ha nytte av boka. Grammatiske termer anbefalt av Språkrådet og Utdanningsdirektoratet er brukt i boka.

978-82-02-47589-5 Pris 485,–

Norsk som andrespråk

Andrespråksdidaktikk

– perspektiver på læring og utvikling

– en innføring Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen

Ann-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)

Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskningen i et internasjonalt landskap.

Ny utgave!

Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere og studenter. 978-82-02-58470-2

978-82-02-73842-6

Pris 589,–

Pris ikke fastsatt

58

NOA.indb 58

En grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk og bruker norsk når de lærer seg fag i skolen. Boka er skrevet for studenter i lærerutdanning og lærere i grunnskolen, og kan også være aktuell som en innføringsbok for studenter i norsk som andrespråk eller lærere i voksenopplæring.

Norsk som andrespråk

28/03/2022 13:42


AKTUELL FAGLITTERATUR

Transspråking

Med språklige minoriteter i klassen

Språk, tospråklighet og opplæring Ofelia García og Li Wei

Språklige og faglige utfordringer

Det nye begrepet «transspråking» har potensial til å endre vår forståelse av språkbrukere og påvirke samfunnets strukturer rundt språklæring. Denne boka presenterer tankegangen bak begrepet og hvordan det skiller seg fra tidligere teorier og modeller for språklæring og flerspråklighetsutvikling.

Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)

Denne boka gir en bred oversikt over utfordringer og muligheter for språk- og fagopplæringen i grunnskolen. Forfatterne beskriver og drøfter aktuelle tilnærminger til opplæringen, basert på norsk og internasjonal forskning, autentiske klasseromssituasjoner og elevhistorier.

Forfatterne viser også hvordan transspråking kan brukes i opplæring, sett fra elevers og læreres perspektiv.

En viktig bok for alle som arbeider eller skal arbeide i skolen.

978-82-02-61057-9

978-82-02-61583-3

Pris 359,–

Pris 499,–

Tospråklig oppvekst og læring

Minoritetsspråk og flerspråklighet En håndbok i utredning og vurdering

Kamil Øzerk

Espen Egeberg

I denne boka presenteres fenomenet tospråklighet i sin bredde. Forfatteren ser også på ulike aspekter ved tospråklig oppvekst hos barn fra ulike minoritetsgrupper.

En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn norsk, noe som gir en stor variasjon i erfaringer og kunnskaper hos flerspråklige i barnehage og skole. Dette er på mange måter positivt, men kan også gi en del utfordringer for barnehager, skoler og de som av ulike grunner skal gjøre psykologiske eller pedagogiske vurderinger og utredninger.

Han belyser vilkårene for god språktilegnelse og argumenterer for at disse barnas utfordringer må møtes med både gode pedagogiske metoder og etisk forsvarlige holdninger.

978-82-02-48246-6

978-82-02-49614-2

Pris 479,–

Pris 499,–

Læremidler 2022

NOA.indb 59

59

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

978-82-02-49693-7

978-82-02-52315-2

Grunnskole

Norsk start 1–4 Berg og Sjo

Norsk start 1–4 Kom i gang!

2017

Norsk start 1–4 Kom i gang! Lærerveiledning

978-82-02-54250-4

515,–

Norsk start 1–4 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-30405-8

Norsk start 1–4 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 Brettbok (pdf)

2010

978-82-02-48678-5

Norsk start 1–4 Arbeidsbok 1–2

2010

978-82-02-29493-9

978-82-02-30402-7

2010

978-82-02-33060-6

978-82-02-33061-3

Norsk start 1–4 Arbeidsbok 3–4 Norsk start 1–4 Digital Elevnettsted 1–4

norskstart.cdu.no

Norsk start 1–4 Digital Lærerveiledning 1–4

norskstart.cdu.no

235,–

978-82-02-30406-5

535,– 129,– 225,– 445,– Gratis

978-82-02-33929-6

308,– *

Norsk start 5–7 NYHET vinteren 22/23 Nyegaard, Flem, Strømme

Norsk start 5–7 Norsk Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2022

978-82-02-74077-1

Pris ikke fastsatt

Norsk start 5–7 Norsk Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 Brettbok (pdf)

2022

978-82-02-74082-5

Pris ikke fastsatt

Norsk start 5–7 Norsk Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 Unibok

2022

978-82-02-74080-1

Pris ikke fastsatt

Norsk start 5–7 Norsk Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

2022

978-82-02-74083-2

Pris ikke fastsatt

Norsk start 5–7 Elevnettsted

norskstart.cdu.no

2022

978-82-02-74078-8

Pris ikke fastsatt

Norsk start 5–7 Lærernettsted

norskstart.cdu.no

2022

978-82-02-74079-5

Pris ikke fastsatt

Norsk start 5–7 Berg og Sjo

Norsk start 5–7 Kom i gang!

2017

Norsk start 5–7 Kom i gang! Lærerveiledning Norsk start 5–7 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-29179-2

Norsk start 5–7 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 Brettbok (pdf)

2010

978-82-02-48681-5

Norsk start 5–7 Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-30408-9

Norsk start 5–7 Digital Elevnettsted 5–7

norskstart.cdu.no

Norsk start 5–7 Digital Lærerveiledning

norskstart.cdu.no

Norsk start 5–7 Lydnettsted 5–7 (skolelisens)

norskstart.cdu.no

60

NOA.indb 60

978-82-02-55614-3

Norsk som andrespråk 2020–22

978-82-02-55615-0

978-82-02-56943-3

235,– 515,–

978-82-02-30412-6

615,– 195,–

978-82-02-30409-6

445,– Gratis

2017

978-82-02-34054-4

308,– *

978-82-02-55976-2

404,– *

* eks. mva

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Norsk start 8–10 NYHET! LK20 Nyegaard

Norsk start 8–10 Norsk Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2022

978-82-02-68623-9

Norsk start 8–10 Norsk Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 Unibok

2022

978-82-02-74087-0

Norsk start 8–10 Norsk Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 Brettbok (pdf)

2022

978-82-02-74086-3

Norsk start 8–10 Norsk Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

2022

978-82-02-71401-7

Norsk start 8–10 Elevnettsted

norskstart.cdu.no

2022

978-82-02-71402-4

Norsk start 8–10 Lærernettsted

norskstart.cdu.no

2022

978-82-02-71403-1

Norsk start 8–10 Kom i gang!

2018

978-82-02-57954-8

Norsk start 8–10 Kom i gang! Lærerveiledning

2018

978-82-02-59691-0

Norsk start 8–10 Norsk Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-29130-3

Norsk start 8–10 Norsk Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 Brettbok (pdf)

2010

978-82-02-48684-6

Norsk start 8–10 Norsk Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-29126-6

978-82-02-29127-3

445,–

Norsk start 8–10 Grammatikk

2011

978-82-02-36122-8

978-82-02-36298-0

215,–

Norsk start 8–10 Engelsk 1

2016

978-82-02-51794-6

978-82-02-52307-7

355,–

978-82-02-53119-5

355,–

Norsk start 8–10 Berg og Sjo

Norsk start 8–10 Engelsk 1 Brettbok (pdf)

225,– 515,–

978-82-02-29131-0

595,– 195,–

978-82-02-54919-0

95,–

Norsk start 8–10 Engelsk 2

2018

978-82-02-53118-8

Norsk start 8–10 Engelsk 2 Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-69964-2

Norsk start 8–10 KRLE

2017

978-82-02-51795-3

978-82-02-54230-6

505,–

Norsk start 8–10 Samfunnsfag 1

2018

978-82-02-54285-6

978-82-02-59751-1

455,–

Norsk start 8–10 Samfunnsfag 2

2019

978-82-02-60070-9

978-82-02-60071-6

455,–

Norsk start 8–10 Samfunnsfag 3

2019

978-82-02-51796-0

978-82-02-54229-0

455,–

2012

978-82-02-38683-2

Norsk start 8–10 Matematikk Norsk start 8–10 Digital Elevnettsted 8–10

norskstart.cdu.no

Norsk start 8–10 Digital Lærerveiledning

norskstart.cdu.no

Norsk start 8–10 Lydnettsted 8–10 (skolelisens)

norskstart.cdu.no

* eks. mva

NOA.indb 61

978-82-02-57955-5

85,–

978-82-02-38704-4

215,–

bm/nyn

Gratis

978-82-02-33500-7

bm/nyn

308,– *

978-82-02-55977-9

bm/nyn

404,– *

Læremidler 2022

61

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Norsk og samfunnskunnskap

Sesam. Muntlig begynneropplæring i norsk Günenc, Mo, Moen

Sesam Tekstbok

2017

978-82-02-50387-1

978-82-02-55379-1

455,–

Sesam Aktivitetsbok

2020

978-82-02-61646-5

978-82-02-61647-2

255,–

Sesam Aktivitetsboks

2018

978-82-02-53990-0

978-82-02-55380-7

955,–

Sesam Elevnettsted m/digital bok

sesam.cdu.no

2017

978-82-02-53174-4

bm/nyn

76,– *

Sesam Elevnettsted skolelisens

sesam.cdu.no

2017

978-82-02-57702-5

bm/nyn

4244,– *

Sesam Lærernettsted

sesam.cdu.no

2017

978-82-02-57703-2

bm/nyn

220,– *

2017

978-82-02-55792-8

228,– *

Ord 1 Tekstbok

2014

978-82-02-41224-1

425,–

Ord 1 Tekstbok Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-48410-1

156,–

Ord 1 Arbeidsbok

2014

978-82-02-43263-8

385,–

Ord 2 Tekstbok

2014

978-82-02-43258-4

425,–

Ord 2 Tekstbok Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-48413-2

175,– *

2014

978-82-02-43260-7

Sesam Elev-CD

Ord. Alfabetisering for voksne Alver, Dregelid

Ord 2 Arbeidsbok

385,–

Ord 1 og 2 Elevnettsted

ord.cdu.no

2014

Gratis

Ord 1 og 2 Lærernettsted

ord.cdu.no

2014

978-82-02-43266-9

220,– *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Elev

ord.cdu.no

2015

978-82-02-48416-3

84,– *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Privat

ord.cdu.no

2015

978-82-02-48945-8

84,– *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Lærer

ord.cdu.no

2015

978-82-02-48943-4

220,– *

Hei! abc Tekstbok med leseflythefte

2019

978-82-02-61620-5

978-82-02-55240-4

515,–

Hei! abc Arbeidsbok spor 1 og 2

2019

978-82-02-61621-2

978-82-02-61622-9

275,– *

Hei! abc Les, les, les (leseflythefte)

2019

978-82-02-61623-6

978-82-02-62326-5

105,– *

Hei! abc

Buanes, Ringheim

Hei! abc Elevnettsted

hei.cdu.no

2019

978-82-02-61624-3

bm/nyn

108,– *

Hei! abc Lærernettsted

hei.cdu.no

2019

978-82-02-61625-0

bm/nyn

220,– *

62

NOA.indb 62

Norsk som andrespråk 2020–22

* eks. mva

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Hei! A1

Ringheim, Selvik

Hei! A1 Tekstbok

2015

978-82-02-44727-4

978-82-02-56919-8

475,–

Hei! A1 Arbeidsbok 1 spor 1

2015

978-82-02-47388-4

978-82-02-56920-4

275,–

Hei! A1 Arbeidsbok 1 spor 2

2015

978-82-02-47387-7

978-82-02-56921-1

275,–

Hei! A1 Elevnettsted

hei.cdu.no

2015

978-82-02-47389-1

bm/nyn

108,– *

Hei! A1 Lærernettsted

hei.cdu.no

2015

978-82-02-49009-6

bm/nyn

220,– *

2015

978-82-02-47390-7

228,– *

2022

978-82-02-70825-2

475,–

Hei! A1 CD

Hei! A2 Ny utgave Læreplan 2021 Selvik

Hei! A2 Tekstbok Hei! A2 Arbeidsbok spor 1 og 2

2022

978-82-02-74981-1

275,–

Hei! A2 Elevnettsted

hei.cdu.no

2022

978-82-02-71206-8

108,– *

Hei! A2 Lærernettsted

hei.cdu.no

2022

978-82-02-71205-1

2016

978-82-02-50504-2

978-82-02-57018-7

Hei! A2 Tekstbok Hei! A2 Arbeidsbok spor 1 og 2

220,– * 475,–

2016

978-82-02-50524-0

978-82-02-57019-4

275,–

Hei! A2 Elevnettsted

hei.cdu.no

2016

978-82-02-52480-7

bm/nyn

108,– *

Hei! A2 Lærernettsted

hei.cdu.no

2016

978-82-02-52482-1

bm/nyn

220,– *

2016

978-82-02-50528-8

2019

978-82-02-55400-2

978-82-02-55401-9

Hei! A2 CD

220,– *

Hei! B1

Selvik

Hei! B1 Tekstbok Hei! B1 Arbeidsbok

475,–

2019

978-82-02-61626-7

978-82-02-61629-8

275,–

Hei! B1 Elevnettsted

hei.cdu.no

2019

978-82-02-61634-2

bm/nyn

108,– *

Hei! B1 Lærernettsted

hei.cdu.no

2019

978-82-02-61636-6

bm/nyn

220,– *

* eks. mva

noa-katalogen_2022_bestillingsliste_org.indd 63

Læremidler 2022

63

28/03/2022 13:50


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

På vei

Ellingsen, Mac Donald

På vei Tekstbok

2018

978-82-02-57784-1

495,–

På vei Tekstbok Unibok

2019

978-82-02-61643-4

225,–

På vei Tekstbok Brettbok (pdf)

2019

978-82-02-61640-3

225,–

På vei Arbeidsbok

2018

978-82-02-57785-8

355,–

På vei Elev-CD

2019

978-82-02-62309-8

244,– *

På vei Lærer-CD

2019

978-82-02-62310-4

1548,– *

På vei Elevnettsted

pavei.cdu.no

2019

978-82-02-58678-2

108,– *

På vei Lærernettsted

pavei.cdu.no

2019

978-82-02-62384-5

220,– *

Norsk-amharisk ordliste

2018

978-82-02-62385-2

165,–

Norsk-arabisk ordliste

2018

978-82-02-62400-2

165,–

Norsk-bulgarsk ordliste

2019

978-82-02-62397-5

165,–

Norsk-engelsk ordliste

2018

978-82-02-62308-1

165,–

Norsk-farsi ordliste

2018

978-82-02-62403-3

165,–

Norsk-fransk ordliste

2018

978-82-02-62389-0

165,–

Norsk-gresk ordliste

2018

978-82-02-62391-3

165,–

Norsk-italiensk ordliste

2018

978-82-02-62399-9

165,–

Norsk-kinesisk ordliste

2018

978-82-02-62390-6

165,–

Norsk-kurdisk (sorani)

2018

978-82-02-62719-5

165,–

Norsk-litauisk ordliste

2018

978-82-02-62418-7

165,–

Norsk-pashto ordliste

2018

978-82-02-62502-3

165,–

Norsk-polsk ordliste

2018

978-82-02-62416-3

165,–

Norsk-portugisisk ordliste

2018

978-82-02-62393-7

165,–

Norsk-rumensk ordliste

2018

978-82-02-62395-1

165,–

Norsk-russisk ordliste

2018

978-82-02-62388-3

165,–

Norsk-serbisk ordliste

2018

978-82-02-62442-2

165,–

Norsk-slovakisk ordliste

2018

978-82-02-62443-9

165,–

Norsk-somali ordliste

2018

978-82-02-62402-6

165,–

Norsk-spansk ordliste

2018

978-82-02-62443-9

165,–

Norsk-tagalog ordliste

2018

978-82-02-62595-5

165,–

Norsk-tamilsk ordliste

2018

978-82-02-62594-8

165,–

Norsk-thai ordliste

2018

978-82-02-62417-0

165,–

Norsk-tigrinja ordliste

2018

978-82-02-62386-9

165,–

Norsk-tsjekkisk ordliste

2018

978-82-02-62392-0

165,–

På vei. Ordlister

64

NOA.indb 64

Norsk som andrespråk 2020–22

* eks. mva

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Norsk-tyrkisk ordliste

2018

978-82-02-62387-6

165,–

Norsk-tysk ordliste

2018

978-82-02-62396-8

165,–

Norsk-ukrainsk ordliste

2022

978-82-02-76369-5

165,–

Norsk-urdu ordliste

2018

978-82-02-62394-4

165,–

Norsk-vietnamesisk ordliste

2018

978-82-02-62398-2

165,–

Stein på stein Tekstbok

2021

978-82-02-64550-2

495,–

Stein på stein Tekstbok Unibok

2021

978-82-02-65536-5

225,–

Stein på stein Tekstbok Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-71423-9

225,–

Stein på stein Arbeidsbok

2021

978-82-02-65528-0

355,–

Stein på stein Elev-CD

2021

978-82-02-65531-0

244,– *

Stein på stein (læreplan 2021)

Ellingsen, Mac Donald

Stein på stein Lærer-CD

2021

978-82-02-65532-7

1548,– *

Stein på stein Digital Elevnettsted

steinpastein.cdu.no

2021

978-82-02-65529-7

108,– *

Stein på stein Digital Lærernettsted

steinpastein.cdu.no

2021

978-82-02-65530-3

220,– *

Norsk-amharisk ordliste

2021

978-82-02-71911-1

165,–

Norsk-arabisk ordliste

2021

978-82-02-71917-3

165,–

Norsk-engelsk ordliste

2021

978-82-02-71918-0

165,–

Norsk-fransk ordliste

2021

978-82-02-71920-3

165,–

Norsk-farsi (persisk) ordliste

2021

978-82-02-71919-7

165,–

Norsk-litauisk ordliste

2021

978-82-02-71921-0

165,–

Norsk-polsk ordliste

2021

978-82-02-71922-7

165,–

Norsk-portugisisk ordliste

2021

978-82-02-71923-4

165,–

Norsk-rumensk ordliste

2021

978-82-02-71933-3

165,–

Norsk-russisk ordliste

2021

978-82-02-71924-1

165,–

Norsk-somali ordliste

2021

978-82-02-71925-8

165,–

Norsk-spansk ordliste

2021

978-82-02-71926-5

165,–

Norsk-tagalog ordliste

2021

978-82-02-71927-2

165,–

Norsk-thai ordliste

2021

978-82-02-71928-9

165,–

Norsk-tigrinja ordliste

2021

978-82-02-71929-6

165,–

Norsk-tysk ordliste

2021

978-82-02-71930-2

165,–

Norsk-ukrainsk ordliste

2022

978-82-02-76371-8

165,–

Norsk-urdu ordliste

2021

978-82-02-71931-9

165,–

Stein på stein. Ordlister

* eks. mva

NOA.indb 65

Læremidler 2022

65

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Her på berget ­

Ellingsen, Mac Donald

Her på berget Tekstbok

2016

978-82-02-47258-0

545,–

Her på berget Tekstbok Brettbok

2016

978-82-02-51939-1

225,–

2016

978-82-02-47259-7

Her på berget Arbeidsbok

435,–

Her på berget Elevnettsted

herpaberget.cdu.no

2016

Gratis

Her på berget Lærernettsted

herpaberget.cdu.no

2016

978-82-02-47278-8

220,– *

Her på berget Lydnettsted Elev

herpaberget.cdu.no

2016

978-82-02-50760-2

84,– *

Her på berget Lydnettsted Privat

herpaberget.cdu.no

2016

978-82-02-50763-3

84,– *

Her på berget Lydnettsted Lærer

herpaberget.cdu.no

2016

978-82-02-50973-6

220,– *

Her på berget CD til tekstbok

2016

978-82-02-47261-0

220,– *

Her på berget CD til arbeidsbok

2016

978-82-02-47260-3

220,– *

Norsk på 1–2–3 Tekst- og oppgavebok

2017

978-82-02-53078-5

585,–

Norsk på 1–2–3 Tekst- og oppgavebok Unibok

2017

978-82-02-59014-7

225,–

Norsk på 1–2–3 Tekst- og oppgavebok Brettbok (pdf)

2017

978-82-02-55866-6

225,–

Norsk på 1–2–3

Ellingsen, Mac Donald

Norsk på 1–2–3 Elevnettsted

norsk123.cdu.no

2017

Norsk på 1–2–3 Lærernettsted

norsk123.cdu.no

2017

978-82-02-54102-6

Gratis 220,– *

Norsk på 1–2–3 Lydnettsted Elev

norsk123.cdu.no

2017

978-82-02-54098-2

84,– *

Norsk på 1–2–3 Lydnettsted Privat

norsk123.cdu.no

2017

978-82-02-54100-2

84,– *

Norsk på 1–2–3 Lydnettsted Lærer

norsk123.cdu.no

2017

978-82-02-54099-9

220,– *

Basar Elevnettsted

basar.cdu.no

2021

978-82-02-60889-7

108,– *

Basar Lærernettsted

basar.cdu.no

2021

978-82-02-70224-3

220,– *

Norsklab Enkeltlisens

norsklab.cdu.no

2016

978-82-02-47357-0

76,– *

Norsklab Skolelisens

norsklab.cdu.no

2016

978-82-02-52070-0

3212,– *

Basar

Norsklab

Smørdal, Fosen, Hofseth, Mørch

66

NOA.indb 66

Norsk som andrespråk 2020–22

* eks. mva

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Grammatikker

Praktisk norsk Mac Donald

Praktisk norsk 1

2013

978-82-02-40324-9

375,–

Praktisk norsk 2

2013

978-82-02-40325-6

455,–

Praktisk norsk 1 og 2. Elevnettsted

praktisknorsk.cdu.no

2013

Gratis

Norsk grammatikk Ny utgave Mac Donald

Norsk grammatikk Teoribok

2022

978-82-02-70754-5

475,–

Norsk grammatikk Arbeidsbok A2–B1

2022

978-82-02-70756-9

435,–

Norsk grammatikk Arbeidsbok B2–C1

2022

978-82-02-74029-0

435,–

Norsk grammatikk Elevnettsted

norskgrammatikk.cdu.no

2022

Gratis

Exploring Norwegian Grammar

Mac Donald

Exploring Norwegian Grammar Exploring Norwegian Grammar Elevnettsted

* eks. mva

NOA.indb 67

2013 exploringnorwegiangrammar.cdu.no

978-82-02-40333-1

475,– Gratis

Læremidler 2022

67

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Lesetrening

Ida-bøkene Buanes

Ida 1 Plaster og kjærlighet

2016

978-82-02-50385-7

115,–

Ida 2 En hemmelighet

2016

978-82-02-50541-7

115,–

Ida 3 Hvor er du?

2016

978-82-02-50542-4

115,–

Ida 4 Hvem er jeg?

2018

978-82-02-57771-1

165,–

Ida 5 Ida må velge

2018

978-82-02-57772-8

165,–

Ida 6 Ida og Ibrahim

2019

978-82-02-57773-5

165,–

Kort og godt 1

2020

978-82-02-61648-9

595,–

Kort og godt 2

2021

978-82-02-71262-4

595,–

978-82-02-69190-5

115,–

Kort og godt Raen

Lasse og Ali Lie

Lasse og Ali

2021

Leseglede og Skriveglede Thorvaldsen

Leseglede 1, 2, 3

2010

978-82-02-33403-1

335,–

Leseglede 4, 5, 6

2012

978-82-02-36750-3

335,–

Skriveglede

2014

978-82-02-44677-2

325,–

68

NOA.indb 68

Norsk som andrespråk 2020–22

* eks. mva

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Jobbstart Elevnettsted

jobbstart.cdu.no

2013

978-82-02-35619-4

92,– *

Jobbstart Lærernettsted

jobbstart.cdu.no

2013

978-82-02-37328-3

308,– *

2020

978-82-02-57775-9

978-82-02-68295-8

565,– 225,–

Arbeidslivskunnskap

Jobbstart

Dolve, Grønningen, Mo

I arbeidslivet

Dolve, Grønningen, Mo

I arbeidslivet Tekstbok A2–B1 I arbeidslivet På praksisplassen

2020

978-82-02-57778-0

978-82-02-68296-5

I arbeidslivet Digital Elevnettsted

iarbeidslivet.cdu.no

2019

978-82-02-58525-9

bm/nyn

I arbeidslivet Digital Lærernettsted

iarbeidslivet.cdu.no

2020

978-82-02-65046-9

bm/nyn

220,– *

I arbeidslivet Digital Skolelisens

iarbeidslivet.cdu.no

2019

978-82-02-61617-5

bm/nyn

6420,– *

I arbeidslivet Barne- og ungdomsarbeider

2019

978-82-02-61618-2

165,–

I arbeidslivet Butikkmedarbeider

2020

978-82-02-57780-3

165,–

I arbeidslivet Hotellmedarbeider

2019

978-82-02-57783-4

165,–

I arbeidslivet Servitør

2020

978-82-02-62574-0

165,–

I arbeidslivet Frisør

2021

978-82-02-62578-8

165,–

I arbeidslivet Lagermedarbeider

2020

978-82-02-62581-8

165,–

76,– *

I arbeidslivet yrkeshefter

I arbeidslivet Kantinemedarbeider NYHET!

2022

978-82-02-57781-0

165,–

I arbeidslivet Kokk

2019

978-82-02-60884-2

165,–

I arbeidslivet Murer og flislegger NYHET!

2022

978-82-02-62579-5

165,–

I arbeidslivet Maler

2020

978-82-02-66522-7

165,–

I arbeidslivet Industrimaler

2020

978-82-02-64672-1

165,–

I arbeidslivet Bussjåfør

2020

978-82-02-58949-3

165,–

I arbeidslivet Renholder

2020

978-82-02-57779-7

165,–

I arbeidslivet Ingeniør

2020

978-82-02-63994-5

165,–

I arbeidslivet Resepsjonist

2019

978-82-02-58950-9

165,–

I arbeidslivet Snekker og tømrer

2019

978-82-02-58951-6

165,–

I arbeidslivet Vaktmester/driftstekniker

2018

978-82-02-59457-2

165,–

* eks. mva

NOA.indb 69

Læremidler 2022

69

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

I arbeidslivet yrkesbøker

I arbeidslivet Jeg vil bli fiskeindustriarbeider

2019

978-82-02-62580-1

275,–

I arbeidslivet Jeg vil bli helsefagarbeider

2020

978-82-02-59524-1

265,–

I arbeidslivet Jeg vil bli renholder

2018

978-82-02-58948-6

275,–

Jobbkoder. Spilleregler i norsk arbeidsliv

2016

978-82-02-50047-4

325,–

Jobbprat. Muntlig språk i norsk arbeidsliv

2017

978-82-02-54103-3

325,–

Klar Teknikk og industriell produksjon

2021

978-82-02-67127-3

255,–

Klar Helse og oppvekst

2021

978-82-02-67126-6

255,–

Klar Restaurant og matfag

2021

978-82-02-67130-3

255,–

Klar Håndverk, design og produktutvikling

2021

978-82-02-67128-0

255,–

Klar Salg, service og reiseliv

2021

978-82-02-67129-7

255,–

Klar Språkboks

2021

978-82-02-67132-7

645,–

Klar–app

2021

Søk i Google play / App store

249,–

I arbeidslivet, andre titler Hagen

Klar

Lothe, Vikse

Sikt NYHET! Roland

Sikt Lærerlisens

sikt.cdu.no

2022

978-82-02-74522-6

220,– *

Sikt Elevlisens

sikt.cdu.no

2022

978-82-02-74523-3

76,– *

70

NOA.indb 70

Norsk som andrespråk 2020–22

* eks. mva

28/03/2022 13:42


BESTILLINGSLISTE

FAG/TITTEL

NETTADRESSE

UTGITT

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Samfunnskunnskap

Norges historie. En innføring Stenersen

Norges historie. En innføring

2014

978-82-02-43243-0

305,–

Norges historie. En innføring Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-43261-4

108,–

Norges historie. Elevnettsted

historie-innforing.cdu.no

2015

Gratis

Verdens historie. En innføring Stenersen og Sveen

Verdens historie. En innføring Verdens historie. Elevnettsted

2018 historie-innforing.cdu.no

978-82-02-56318-9

2018

305,– Gratis

Intro

Dolve og Grønningen

Intro bokmål

2015

978-82-02-48907-6

395,–

Intro arabisk

2016

978-82-02-51174-6

395,–

2016

978-82-02-50386-4

Intro engelsk Intro Lærernettsted

intro.cdu.no

2015

395,– Gratis

Annet

I trafikken

Norberg, Rogstad, Grønbeck

I trafikken I trafikken Elevnettsted

* eks. mva

NOA.indb 71

2012 itrafikken.cdu.no

2012

978-82-02-36748-0

355,– Gratis

Læremidler 2022

71

28/03/2022 13:43


Fotokrediteringer Artikkel s. 8–9: GettyImages/By Mascot Hei! A1-A2: Ellen Lande Gossner Hei! B1: Aleksander Andersen (foto), Tomas Drefvelin (illustrasjon) Her på berget: Jonas Frøland NTB/Scanpix I arbeidslivet: Aleksander Andersen Jobbkoder: M-Gucci iStock Jobbstart: Carsten Aniksdal Norges historie: Falt-i-det-fri Norsk på 1–2–3: Onzeg GettyImages/E+ Norsk start 1-4: Kali9/GettyImages Norsk start 5-7: FatCamera/GettyImages Norsk start 8-10: FatCamera/GettyImages Norsk start KRLE:Getty Images/iStock Norsk start Samffag: Bjørn S. Delebekk/NTB På vei: Aleksander Andersen Praktisk norsk: Marianne Thrap Sikt: GettyImages/recep-bg Stein på stein: DLGImages iStock

noa-katalogen_2022_bestillingsliste_org.indd 72

28/03/2022 14:06


Cappelen Damms miljøkrav og etiske retningslinjer for produksjon Cappelen Damm bestreber seg på å minske miljøbelastningen mest mulig. Vi jobber kontinuerlig med våre egne og samarbeidspartneres sertifiseringer og effektive produksjoner. Cappelen Damm er sertifisert Miljøfyrtårn, FSC, PEFC og benytter PREPS. Cappelen Damm har signert Grønnvaskingsplakaten, en veileder for bedrifter i Norge som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre produksjonen og bøkene våre enda mindre miljøbelastende og utarbeider årlige energi- og klimaregnskap. Alle forlagets innkjøp av varer og tjenester skal være forankret i våre ufravikelige krav om bærekraftige anskaffelser, slik som kontroll, åpenhet, respekt for menneskerettigheter og etisk adferd.

Skolebøkene fra Cappelen Damm er laget for å tåle mye og vare lenge Forlaget har utviklet Troy-innbinding, som betyr at boken har en forsterket innbinding. Tester viser at denne innbindingen tåler vesentlig hardere bruk over tid sammenliknet med bøker uten denne forsterkningen. Les mer på www.cappelendamm.no

noa-katalogen_2022_bestillingsliste_org.indd 73

28/03/2022 14:06


KONTAKT

Kontakt oss! Les mer og bestill på cdu.no

Spørsmål om læremidler

Bestillinger og lisenser

Kontakt markedsavdelingen vgsinfo@cappelendamm.no 21 61 66 72

Kontakt vår kundeservice cdukunde@cappelendamm.no 21 49 70 00

Hilde Haugen

Henriette Garnaas

Markedsansvarlig fremmedspråkene,

Salgs- og markedskonsulent

ordbøker og norsk som andrespråk

henriette.garnaas@cappelendamm.no

hilde.haugen@cappelendamm.no

988 43 193

404 53 825

Fredrik Pharo

Annette Buck Christoffersen

Salgs- og markedssjef

Salgs- og markedskonsulent

fredrik.pharo@cappelendamm.no

annette.buck.christoffersen@cappelendamm.no

978 58 384

214 97 000

Kine Sundby

Kari Kleven

Salgs- og markedskonsulent

Salgskonsulent

kine.sundby@cappelendamm.no

kari.kleven@cappelendamm.no

938 84 842

991 61 916

Redaktører og forfattere Du finner kontaktinformasjon til redaksjonene på cdu.no – kontakt oss – ansatte videregående. Ønsker du kontakt med forfatterne? Send oss en e-post, så videresender vi spørsmål og tilbakemeldinger. Alle læreverk har en egen e-postadresse som kommer til ansvarlig redaktør. Du finner adressen på nettsidene til læreverket.

noa-katalogen_2022_bestillingsliste_org.indd 74

28/03/2022 14:06


ISBN 978-82-02-75786-1 Design: Tank Trykk: Livonia

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00

Læremidler 2022

Norsk som andrespråk Grunnskole – videregående skole – voksenopplæring

www.cdu.no

noa-katalogen_2022_omslag_org.indd Custom V 2

28/03/2022 14:13