__MAIN_TEXT__

Page 1

Norsk som andrespråk Læremidler 2019

Hei! Abc Tar voksne analfabeter på alvor og gjør dem til deltakere i det norske samfunnet. Les mer på side 10

Hei! B1 Samfunnsaktuelt læreverk som gir mye trening i kommunikasjon og samarbeid. Les mer på side 24


Læremidler for voksne innvandrere LESE

ALFABETISERING

ALFABETISERING

BEGYNNEROPPLÆRING

Ida-bøkene

Hei! Abc

ORD 1 og 2

Sesam Også på nynorsk

Nyhet!

Ny tittel

• Spor 1 og 2 • Nivå A1 og A2

• Spor 1 • Nivå A1–A2

• Spor 1 • Nivå A1

• Spor 1 • Nivå A1

Ida-bøkene gir gode ­­lese­opp­level­ser for deltakere på spor 1. Visuelle grep og illustrasjoner gir god støtte i lesingen.

Meningsfylt alfabetisering som tar den voksne deltakeren på alvor. Planmessig oppbygging av ordforråd og mye lesetrening. God for differensiering.

Alfabetisering for voksne inn­vandrere. Ord passer for deltakere med lite eller ingen skolegang fra før.

En sterk pakke for den første muntligopplæringen i norsk. Sesam trener vokabular og språklige strukturer og inviterer til en aktiv, muntlig språkopplæring.

DIGITALT – ØVING

VIDERE OPPLÆRING 1

VIDERE OPPLÆRING 1

VIDERE OPPLÆRING 2

Norsklab

Hei! B1

Stein på stein

Her på berget

• Spor 1 og 2 • Nivå B1

• Spor 2 og 3 • Nivå B1

• Spor 3 • Nivå B2 og C1

Et samfunnsaktuelt og engasjerende læreverk som lar deltakeren reflektere. Ekstra fokus på arbeidslivstema. En naturlig fortsettelse fra Hei! A2.

Utvider elevenes kunnskap om norsk språk og norske samfunnsforhold. Øver språklig sikkerhet og kjennetegnes av ryddig struktur og tydelig progresjon.

Øver språklig og grammatisk sikkerhet gjennom arbeid med varierte tekster. Fokus på norske samfunnsforhold. Verket har god og tydelig struktur og progresjon.

SAMFUNNSKUNNSKAP

SAMFUNNSKUNNSKAP

ARBEIDSLIV

ARBEIDSLIV

Intro

Norges og verdens historie

Jobbstart

I arbeidslivet

Nyhet!

• Nivå A1, A2, B1 og B2 Norsklab er en digital ­øvings­ressurs som hjelper deltakerne med forberedelsene til norsk­prøven. Oppgavetypene er de samme som i norsk­prøven.

Nyhet!

• Spor 2 og 3 • Nivå B1, B2 og C1

• Spor 2 og 3 • Nivå B1 og B2

• Spor 1 og 2 • Nivå A1 og A2

• Spor 2 og 3 • Nivå A1–B1

Intro gir nyttig informasjon om det norske samfunnet slik at det blir lettere å finne seg til rette. Legger godt grunnlag for å forstå hvordan systemet i Norge fungerer.

En enkel innføring, fortalt fra et vestlig perspektiv. Ser det norske samfunnet opp mot den europeiske og globale sammenhengen og gir god forståelse for den norske kulturen.

En enkel introduksjon til norsk arbeids­liv ved hjelp av film og foto fra arbeidsplasser. Inkluderer jobbsøking: CV, søknad og intervju.

Et innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap som tar for seg norsk arbeidsliv på en engasjerende og kortfattet måte. Mange yrkeshefter kommer i 2019, hovedbøkene tidlig i 2020.


BEGYNNEROPPLÆRING

BEGYNNEROPPLÆRING

BEGYNNEROPPLÆRING

DIGITALT – ALLE NIVÅER

Hei! A1 og A2

På vei

Norsk på 1-2-3

Basar

Ny i 2018

Også på nynorsk

• Spor 1 • Nivå A1–A2

• Spor 2 og 3 • Nivå A1 og A2

• Spor 3 • Nivå A1 og A2

• Spor 1, 2 og 2 • Nivå A1, A2, B1 og B2

Et begynnerverk med gode differensieringsmuligheter. Passer på læresteder der deltakeremed ulik skolebakgrunn får opplæring i samme gruppe.

Et solid begynnerverk med arbeidslivstemaer naturlig i ntegrert i norskopplæringen. Tydelig struktur og progresjon, gode differensieringsmuligheter.

Norsk på 1–2–3 er et ­­begynner­kurs i norsk for studenter og voksne inn­vandrere. Med engelsk som støttespråk egner boka seg for selvstudium. Rask progresjon!

Heldigitalt læremiddel med teori og oppgaver i kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk. Tilrettelagt for omvendt undervisning.

LESE OG SKRIVE

GRAMMATIKK

GRAMMATIKK

GRAMMATIKK

Leseglede og Skriveglede

Praktisk norsk 1 og 2

Norsk grammatikk

Exploring Norwegian Grammar

• Spor 2 og 3 • Alle nivåer

• Spor 1, 2 og 2 • Nivå A1, A2 og B1

• Spor 2 og 3 • Nivå B1–C1

• Spor 2 og 3 • Nivå fra B1

Illustrerte historier med oppgaver som stimulerer til lesing og skriving. Skriveglede inneholder skriveøvelser fram mot delprøvene i skriftlig framstilling.

Øvingsbok i dagligdagse fraser og strukturer med varierte tekster og oppgaver. Passer for deltakere med lite skolegang fra før og behov for langsom progresjon.

Teori- og arbeidsbok i norsk grammatikk. Passer for del­takere som kan en del norsk og har k­ jenn­skap til språklige strukturer og grammatikk.

Innføring i norsk grammatikk, skrevet på engelsk. Grammatiske mønstre er forklart og illustrert med eksempler. Egner seg for engelskkyndige.

ARBEIDSLIV

ARBEIDSLIV

ARBEIDSLIV

I arbeidslivet. Jeg vil bli ...

Jobb i sikte

Jobbkoder og Jobbprat

• Spor 1 og 2 • Nivå A1 og A2

• Spor 1, 2 og 3 • Alle nivåer

• Spor 2 og 3 • Nivå A2 og B1

En serie som gir en grunnleggende innføring i ulike yrker, med ord og uttrykk, arbeidsoppgaver og krav.

Passer for alle som skal etablere seg og finne arbeid i Norge. Omfatter arbeid med CV, søknad og intervju, kartlegging av egen kompetanse og mål. 15 yrkeshefter.

Gir forklaringer på fenomener og situasjoner man vil oppleve i norsk arbeidsliv, som kan være vanskelige å forstå. Bøkene viser praktiske eksempler og gir tips og råd.

Nyhet!


VOKSENOPPLÆRING Norsk og samfunnskunnskap

Innholdsfortegnelse

Ida-bøkene

7 NY TITTEL

Sesam

8

Hei! Abc

10 NYHET

Ord 1 og Ord 2

12

Hei! A1 og A2

14

På vei

16 NYHET

Norsk på 1–2–3

18

Basar

20

Norsklab

22

Hei! B1

24 NYHET

Stein på stein

26

Her på berget

28

Grammatikk Praktisk norsk 1

30

Praktisk norsk 2

31

Norsk grammatikk

32

Exploring Norwegian grammar

33

Lese- og skrivestimulering Lese- og skriveglede

35

Arbeidslivskunnskap Jobbstart

36

I arbeidslivet

38

I arbeidslivet. Jeg vil bli ...

40 NYHET

Jobbkoder og jobbprat

41

Jobb i sikte

43

Samfunnskunnskap Intro

44

I trafikken

45

Norges historie

46

Verdenshistorie

47

GRUNNSKOLE Norsk start

48

ANNET Faglitteratur for læreren

54

Pris- og bestillingsliste

56


Nyheter 2019

Hei! Abc

Utgivelse 2019 NYHET Side 10

Hei! B1

Utgivelse 2019 NYHET Side 24

På vei

Norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv NYHET Side 40

I arbeidslivet yrkeshefter Utgivelse 2019 NYHETER Side 38

Ida-bøkene

Lesetrening for spor 1 NY TITTEL: Ida 6. Ida og Ibrahim Side 7

I arbeidslivet: Jeg vil bli ... Fordypning i yrker NYHETER Side 40

Norsk start 8–10 Kom i gang! 8–10 NYHET Side 49

Norsk start 8–10 Engelsk 2 NYHET Side 50


6

Norsk og samfunnskunnskap

Cappelen Damm NOA på Facebook

Bli med i Facebook-gruppa vår! Vi deler nyttig og relevant stoff til bruk i klasserommet, og artikler og praktiske opplegg som kan være til inspirasjon og faglig påfyll. Vi viser litt av det vi arbeider med, spør dere om råd, og det hender også at vi gir bort ting til undervisningen. Som medlem er du velkommen til å stille spørsmål til NOA-redaksjonen, dele egne saker og ta opp ting til diskusjon. Gruppa er lukket, og kun for lærere i norskopplæringen. Søk opp gruppa Cappelen Damm NOA og send medlemsforespørsel.

Les mer og bla i boka på cdu.no Bestillingsinformasjon på side XX


Norsk og samfunnskunnskap

Ny tittel! Komponenter IDA 1 – PLASTER OG KJÆRLIGHET IDA 2 – EN HEMMELIGHET IDA 3 — HVOR ER DU? IDA 4 – HVEM ER JEG? IDA 5 – IDA MÅ VELGE IDA 6 – IDA OG IBRAHIM NYHET

Læreverket passer for SPOR 1 NIVÅ A1 OG A2

Ida-bøkene

Les mer og bla i boka på cdu.no

Ingrid Alnes Buanes

De tre bøkene om Ida gir gode leseopp­ levelser for deltakere på spor 1. Visuelle grep og illustrasjoner gir den svake leseren støtte i lesingen av sine første bøker.

Ida 3 – Hvor er du? Amina, Rage og barna deres må flykte fra Somalia. Amina og barna kommer til en flyktningleir, mens Rage får reise til Norge. De mister hverandre, men kjærligheten og håpet tar ikke slutt. På vei til A2

På vei til A1

Endelig kan deltakerne på spor 1 kjenne gleden over å lese en skikkelig bok! Hver bok forteller en nær historie om familie, vennskap og kjærlighet. De tre bøkene i serien passer for deltakere på spor 1 som er på vei til et A1-nivå. Det er en langsom språklig progresjon fra Ida 1 til Ida 3. Mengden tekst øker og den visuelle støtten forenkles i den tredje boken. Ida 1 – Plaster og kjærlighet. Ida får en lillesøster og følger med på at onkel Jon forelsker seg i en sykepleier. Ida 2 – En hemmelighet. Jon har en hemmelighet. Ida er bekymret for at dette vil stoppe bryllupsplanene til Jon og Anna-Katarina.

Bok fire, fem og seks om Ida har tekst på to nivåer: A1 og A2. Hvilken ende du starter lesingen i, avgjør om du får historien på et enkelt nivå, eller om du får en litt mer utfordrende tekst. Den svake leseren kan starte på den enkle, bildestøttede teksten og deretter lese den utvidede teksten og fortsatt oppleve lesemestring og leseglede. Ida 4 – Hvem er jeg? Ida har blitt 13 år og utforsker hvem hun er sammen med farmor og mormor. Ida 5 – Ida må velge. Ida er 15 år og forelsket. Hun møter valgsituasjoner unge mennesker vil kjenne igjen. Nyhet: Ida 6 – Ida og Ibrahim. Ida er kjæreste med Ibrahim. Ibrahim er muslim. Familiene synes det er litt vanskelig. Kan Ida og Ibrahim finne ut av det? Les mer og bla i boka på cdu.no Bestillingsinformasjon på side 56

7


8

Norsk og samfunnskunnskap

Også på nynorsk!

sesam.cdu.no

Sesam Bente Sæter Günenc, Jorunn Mo og Solgunn Hjalming Moen

Sesam er en sterk pakke for den første muntligopplæringen i norsk. Gjennom arbeid med bok, nettressurs og materiell bygger elevene vokabular og språklige strukturer for en funksjonell muntlig ferdighet. Læreverket inviterer elev og lærer til en aktiv, muntlig språkopplæring. Sesam – en døråpner til det norske språket

Gjennom 12 temaleksjoner bygger eleven et grunnleggende vokabular og et sett med enkle språklige strukturer på norsk. Lek­sjonene bygger innledningsvis på hverandre, men det er fullt mulig å tilpasse rekkefølgen til lokal læreplan eller gruppas behov og interesser. Verket gir elevene en språklæringsarena der de selv oppfordres til å være aktive brukere av språket gjennom sam­tale og aktiviteter i klasserommet. Språket i kontekst

Et grunnleggende prinsipp i verket er at ord og ­ struk­turer bearbeides i en kontekst. Små tekster viser språ­ket i bruk, og store illustrasjoner gir inspirasjon til

samtale og egen, muntlig språkbruk. Ord og begreper knyttes til personer og deres hverdagsliv. På denne måten settes vokabularet inn i en større sammenheng, og mekanismene for språklæring forsterkes. Uttale

I boka avsluttes hver leksjon med en uttaledel. Uttalefenomener som ofte er vanskelige på norsk, er eksemplifisert med ord og bilder som er relevante for leksjonen. I nettressursen kan man jobbe videre med egen uttale. Det er særlig lagt vekt på lyder som mange synes det er vanskelig å skille fra hverandre, konsonantopphopninger og sj-/kj-lyden. I nettressursen kan eleven ta opp sin egen uttale og lytte til den etterpå.


Norsk og samfunnskunnskap

Sesam aktivitetsboks • Brettspill med spillkort • To typer bildekort (1100 kort) • 18 plakater

• Skaper muntlig aktivitet • God for uttaletrening • Elevnettsted med digital tekstbok Komponenter ALT-I-ETT-BOK ALT-I-ETT-BOK BRETTBOK AKTIVITETSBOK (HØST 2019) ELEVNETTSTED MED DIGITAL BOK

Verket i bruk

Sesam passer i grupper som har en konsentrert opplæringsperiode i muntlig norsk før man fortsetter med et norskopplæringsverk, eller det kan brukes parallelt med et komplett nybegynnerverk. For eksempel er det mange som velger å timeplanfeste muntlig opplæring, slik at innlæringen av nye ord og strukturer kan skje så effektivt som mulig. Materiellet i aktivitetsboksen sikrer aktive norskelever og inneholder blant annet brettspill, bildekort og plakater knyttet til de 12 leksjonene.

LÆRERNETTSTED AKTIVITETSBOKS ELEV-CD

Læreverket passer for SPOR 1 OG 2 NIVÅ A1 OG A2

Aktivitetsboks SPILL BILDEKORT PLAKATER

Les mer og bla i boka cdu.no Bestillingsinformasjon på side 56

9


10

Norsk og samfunnskunnskap

Også på nynorsk!

Hei! Abc ALFABETISERING FOR VOKSNE Ingrid Alnes Buanes og Jon Olav Ringheim

Hei! Abc er et moderne læreverk som tar voksne analfabeter på alvor og gjør dem til deltakere i det norske samfunnet. Hei! Abc er utviklet med basis i moderne forskning og mange års undervisningspraksis med målgruppa.

Muntlig først

Et velutviklet ordforråd på opplæringsspråket støtter leseprosessen. Hei! Abc har derfor en innledende muntlig norskopplæringsdel før bokstavgjennomgang og grunnleggende leseopplæring. På denne måten kan leseopplæringen skje på en etablert grunnmur med kjente, norske ord. Denne delen har detaljerte illustrasjoner og lyd som sine hovedelementer. Meningsfylt fra første bokstav

Hei! Abc bygger på en motiverende, sammenhengende historie som deltakerne kan kjenne seg igjen i. Denne deltakergruppen finner sjelden plass for sine egne, rike livserfaringer i klasseromssituasjonen, og Hei! Abc søker derfor å skape en sammenheng mellom opplæringssituasjonen og deltakernes liv. Læreverket har mye, men enkel tekst, da deltakerne trenger mye lesetrening for å oppnå en funksjonell leseflyt. Gjennom arbeid med leseflytheftet Les, les, les automatiseres den tekniske leseferdigheten. Hei! Abc dekker læreplanmålene i alfamodulen til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Muntlig mål for læreverket er nivå A1, mens man skriftlig ønsker å gjøre deltakerne til stødige nybegynnerskrivere. Differensiering

Tekstene må være enkle nok leseteknisk og inneholde et kjent vokabular slik at alle deltakerne opplever mestring. Samtidig må det være utfordringer nok for

alle. Hei! Abc har tekster på tre ulike nivå. Den enkleste teksten finnes i den trykte komponenten, nivå to ligger i den digitale boken på elevnettstedet, mens nivå tre kun er en muntlig tekst tilgjengeliggjort gjennom en lydfil. Metode

Læreverket er i hovedsak lagt opp etter syntetisk leseopplæringsmetode, men samtidig gir det gode muligheter for felles tekstskaping i klassen. Lærerveiledningen vil gi metodiske tips som bygger på prinsippet om repetert lesing. Hei! Abc skal forberede deltakerne på det skriftsamfunnet de skal fungere i. Hverdagstekster som SMS, e-post, brev, handleliste, meny og lignende er derfor en naturlig del av Hei! Abc.

Hei! – Et komplett læreverk for nybegynnere

Hei! Abc kompletterer læreverket Hei! som nå dekker nivåene fra Alfa til B1 på begge målføre. Læreverket gir god støtte til læreren. Gjennom digitale bøker får eleven presentert lyd og bilder i sammenheng og gir alle deltakere utfordringer og muligheten til å lykkes.


Norsk og samfunnskunnskap 11 Norsk og samfunnskunnskap

Komponenter (BM/NN) TEKSTBOK MED LESEFLYTHEFTE ARBEIDSBOK ELEVNETTSTED MED DIGITAL BOK OG LYD LÆRERNETTSTED ELEV-CD

Læreverket passer for SPOR 1 DELTAKERE MED LITE ELLER INGEN SKOLEGANG

hei.cdu.no

• Meningsfylt leseopplæring • Gode illustrasjoner og lyd • Differensiering – tre nivåer


12

Norsk og samfunnskunnskap

• Solid for alfabetisering • Lyd på nett

ORD ALFABETISERING FOR VOKSNE INNVANDRERE Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid

Læreverket ORD er utviklet av forfattere med solid erfaring og kunnskap om voksne og alfabetisering. I ORD legges det vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og skriveopplæringen. ORD 1 – for deltakere som skal lære å lese og skrive

ORD 1 Tekstbok inneholder et bokstavprogram med systematisk presentasjon av bokstaver og stavelser. I tillegg finnes lesetekster skrevet i sjangre som deltakerne møter i hverdagen. ORD 2 – for deltakere som har knekket lesekoden

ORD 2 Tekstbok fokuserer på leseøving, tekstkunnskap og økt ordforråd. ORD 2 bygger på det muntlige og skriftlige arbeidet i ORD 1, men forutsetter ikke at deltakerne har brukt ORD 1.

På lærernettstedet finnes tilleggsmateriell og en fyldig generell veiledning til læreverket. På lydnettstedene finnes lydmateriell for elev og lærer.

Komponenter

Læreverket passer for

TEKSTBOK 1 OG 2

SPOR 1

BRETTBOK TEKSTBOK 1 OG 2

NIVÅ A1

ARBEIDSBOK 1 OG 2 LYD PÅ NETT/CD, ELEV LYD PÅ NETT/CD, LÆRER ELEVNETTSTED, GRATIS

Arbeidsbøkene

Arbeidsbøkene er nær knyttet til tekstbøkene med hensyn til bokstavgjennomgang, ordforråd og arbeidsmåter. Digitale komponenter

På elevnettstedet er det varierte interaktive oppgaver som supplerer oppgavene i bøkene. Elevene kan også lytte til en egen «ordbank» og til alfabetet.

LÆRERNETTSTED

ord.cdu.no


Norsk og samfunnskunnskap

Fagsnakk.no/noa EN BLOGG FOR LÆRERE OM FAG OG UNDERVISNING Fagsnakk.no

Formidling av kunnskap er kjernen i Cappelen Damm Undervisnings arbeid, og for oss handler det om godt tilrettelagt og kvalitetssikret innhold til hele utdanningsløpet. På Fagsnakk skriver forskere, forelesere, forfattere og lærere for alle som er opptatt av skole og utdanning. Har du tips til oss? • Saker vi kan dele • Saker vi kan skrive om • Undervisningsopplegg • Faglige nyheter

Eller har du lyst til å skrive selv? Send e-post til fagsnakk@cappelendamm.no

Les mer og bla i boka på cdu.no Bestillingsinformasjon på side XX

13


14

Norsk og samfunnskunnskap

Også på nynorsk!

Hei! A1 og A2 Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik

Hei! er et begynnerverk som legger til rette for differensiert undervisning. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. Hei! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Hei! A1 Brukervennlig og engasjerende

Hei! A1 er enkel å bruke for spor 1- og spor 2-deltakerne, og har to teksttyper: fortellende tekster og dialoger. Andre teksttyper og forklaringer finnes i ­nettressursen og i arbeidsbøkene. Tekstboka passer derfor godt som lydbok, noe som gjør Hei! A1 svært brukervennlig for deltakere med svake lese­ferdigheter. På nettstedet ligger ordlister, grammatikkdokumenter og verbliste. Hei! A1 er skrevet av Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik. Hei! A2 Samfunnet inn i klasserommet

Hei! A2 legger til rette for både refleksjon og diskusjon om temaer som opptar voksne. Tekstene tar opp aktuelle problemstillinger som vil engasjere og bringe ­samfunnet inn i klasserommet, samtidig som deltakerne lærer mer norsk. Tre av bokas ti leksjoner har hovedfokus på temaer fra arbeidslivet. Dette gjør at Hei! A2 også passer godt for deltakere som lærer norsk samtidig som de har arbeidspraksis. På nettstedet ligger ordlister og i arbeidsboka finnes det en minigrammatikk. Hei! A2 er skrevet av Vibece ­Moi Selvik. Tekstbøker som oppfordrer til muntlig aktivitet

Tekstbøkene, med tilhørende digitale bøker, er enkle å bruke. Bøkene inneholder et utvalg fortellende tekster og dialoger. Tekstene har god støtte av bilder og egner

seg som utgangspunkt for samtale og diskusjon, og til muntlig produksjon om seg selv. Begge ­tekstbøkene finnes i lydformat. Arbeidsbøker for spor 1 og spor 2

Hei! A1 har to arbeidsbøker tilpasset hvert sitt spor: spor 1 og spor 2. Bøkene har samme struktur og oppbygging, slik at elevene kan jobbe med det samme temaet på ulike nivåer. Hei! A2 har alle oppgavene i en felles arbeidsbok. Her skjer differensieringen ved at deltakerne svarer ut fra sitt språklige nivå, og alle elevene skal gjøre de samme oppgavene. Rikholdige nettsteder med digitale bøker

Hei! har omfattende nettsteder på bokmål og nynorsk for deltakere og lærere. Nettressursene for deltakerne inneholder digital bok (tekstboka med tekst, lyd og bilder), oppgaver til tekstene og temaene i tekstboka, oppgaver i uttale, lytte- og leseforståelse, skriftlige ­oppgaver, ordlister, grammatikkforklaringer (Hei! A1) og strukturerte grammatikkøvinger. Lærernettstedet inneholder en fyldig veiledning og ­tavlebøker som egner seg til felles gjennomgang i ­klasserommet. I tillegg finnes bildesamlinger, lytteøvelser, skriveoppgaver, prøver m.m. som kan brukes som øving og forberedelser til norskprøven.


Norsk og samfunnskunnskap

Fra A1 tekstbok

Fra A2 tekstbok

Komponenter TEKSTBOK A1 TEKSTBOK A2 ARBEIDSBOK A1, SPOR 1 ARBEIDSBOK A1, SPOR 2 ARBEIDSBOK A2, SPOR 1 OG 2 ELEVNETTSTED MED DIGITAL BOK LÆRERNETTSTED LYD PÅ CD, ELEV

Læreverket passer for SPOR 1 OG 2 NIVÅ A1 OG A2

hei.cdu.no

• Bokmål og nynorsk • Differensiering på tvers av spor • God bildestøtte • Elevnettsteder med digital tekstbok

Les også om Hei! Abc på side 10 og Hei! B1 på side 24.

Bestillingsinformasjon på side 57

15


16

Norsk og samfunnskunnskap

Ny utgave!

På vei NORSK, SAMFUNNSKUNNSKAP OG ARBEIDSLIV FOR VOKSNE INNVANDRERE Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

På vei har kommet i ny og spennende utgave. Arbeidslivstemaer er naturlig integrert i norskopplæringen. På vei – og på jobb!

Differensiering og valgfrihet

I den nye utgaven er vanlige situasjoner og språk på jobb en naturlig og engasjerende del av innholdet. Vi følger et utvalg personer i privatliv, på jobb og på norskkurs, og vi lærer om forventninger og arbeidskultur. Muntlig bruk av språket står sentralt, og filmer og foto fra arbeidslivet og andre områder setter i gang samtalene.

Elevnettstedet er kraftig utvidet med flere oppgaver, aktiviteter, lytte- og uttaleøvelser, bilder og filmer, men det er likevel lett å bruke og lett å orientere seg i. Oppgavene er på tre nivåer og gir god trening til norskprøvene. Elever og lærere får enkelt oversikt over utført arbeid og tidsbruk. All lyd til læreverket ligger på nettstedet. Lærere har også tilgang til et bredt utvalg ekstraoppgaver, tilleggstekster, tavlebøker, varierte undervisningsopplegg, prøver og fasiter.

Klar og tydelig progresjon

Innholdet er aktuelt for unge og voksne deltakere, og ordforråd og grammatikk bygges systematisk og trinnvis opp.


Norsk og samfunnskunnskap

• Grundig oppdatert og revidert • Filmer og foto fra arbeidslivet • Større valgfrihet og rikere digitale ressurser • Gode muligheter for differensiering • Ordlister på 29 språk

Komponenter TEKSTBOK (TRYKT OG DIGITAL) ARBEIDSBOK ORDLISTER PÅ MANGE SPRÅK ELEVNETTSTED LÆRERNETTSTED ELEV-CD OG LÆRER-CD

Læreverket passer for SPOR 2 OG 3 NIVÅ A1 OG A2 NYBEGYNNERE SOM ØNSKER MIDDELS PROGRESJON

pavei.cdu.no

Les mer og bla i boken på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 57

17


18

Norsk og samfunnskunnskap

norsk123.cdu.no

Norsk på 1–2–3 Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Norsk på 1–2–3 gir en effektiv innføring i norsk for studenter og andre som vil lære språket raskt. Verket har varierte tekster, oversiktlig grammatikk og engelsk som støttespråk. På norsk og engelsk

Flere oppgaver på elevnettstedet

Dette er et begynnerkurs i norsk for studenter og voksne innvandrere. Boka inneholder varierte tekster og oppgaver med basisvokabular, vanlige uttrykk fra dagliglivet, uttaleregler, muntlige og skriftlige øvelser og innføring i norsk grammatikk. Oversikter, grammatikk og ordlister er oversatt til engelsk, og læreverket passer derfor både til undervisning i klasser og til selvstudium. Hvert kapittel avsluttes med en kort test. Rask progresjon!

Supplerende interaktive øvelser i vokabular, grammatikk og uttale ligger på elevnettstedet. Nettstedet inkluderer oppgaver i lese- og lytteforståelse på nivå med norskprøven. Fasit til oppgavene i boka ligger også her.

Lydinnspillinger

Lær mer!

Lydfiler til tekstboka og lytteprøver for lærere kan strømmes fra nettsiden til læreverket.

Bruk gjerne boka Exploring Norwegian Grammar for å lære mer om norsk språk og grammatikk.

Lukket lærernettsted med prøver

På lærernettstedet ligger veiledning til undervisningen, tilleggsoppgaver og to prøver.


Norsk og samfunnskunnskap

• Engelsk som støttespråk • Rask progresjon • Passer sammen med Exploring Norwegian Grammar (se s. 33)

Læreverket passer for SPOR 3 NIVÅ A1 OG A2 NORSKPRØVE 1 OG 2 NYBEGYNNERE SOM ØNSKER RASK PROGRESJON

Komponenter TEKSTBOK MED OPPGAVER OG ORDLISTER TEKSTBOK BRETTBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED LYD PÅ NETT, ELEV LYD PÅ NETT, LÆRER

Les mer og bla i boken på cdu.no Bestillingsinformasjon på side 58

19


20

Norsk og samfunnskunnskap

Over 350 leksjoner!

Basar

basar.cdu.no

Basar er en rik, digital ressurs med lærestoff og oppgaver for elever i innføringstilbud og voksenopplæring. I Basar finner elevene lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte på alle nivåer (A1–B2). Lærestoffet i Basar er organisert i leksjoner – små læringsforløp med presentasjon av lærestoff og oppgaver. Leksjonene er knyttet til mål og domener fra læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Leksjonene er knyttet til kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk, og elevene kan enkelt filtrere ut leksjoner på sitt nivå. En leksjon kan inneholde ulike læringselementer som video, lyd og tekst, og disse følges opp med digitale, selvrettende oppgaver eller friere skriveoppgaver som kan sendes lærer. Læreren kan sende kommentarer til teksten tilbake til eleven. Hver leksjon avsluttes med en egenevaluering og en oversikt over arbeidet i leksjonen. Eleven får også tips om videre arbeid. For læreren finnes det funksjonalitet for raskt å få oversikt over gruppas arbeid med en spesiell leksjon eller oversikt

over en elevs aktivitet og resultater. Dette er verktøy som gjør Basar spesielt godt egnet for omvendt undervisning. Basar er en levende ressurs, og nye leksjoner publiseres fortløpende. Vi tilrettelegger også lærestoff som er spesielt aktuelle for årstiden eller for hendelser i det norske samfunnet.

Komponenter ELEVNETTSTED LÆRERNETTSTED

Læreverket passer for SPOR 1, 2 OG 3 NIVÅ A1, A2, B1 OG B2


Norsk og samfunnskunnskap 21 Norsk og samfunnskunnskap

• Tilpasset omvendt undervisning • Motiverende læring

Lærestoffet er organisert i leksjoner

Eksempel på leksjon

Les mer og bestill prøvetilgang på cdu.no

Lærerens oversikt over gruppas arbeid

Bestillingsinformasjon på side 59


22

Norsk og samfunnskunnskap

Mer enn 500 oppgaver

Norsklab Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch, Gro Smørdal

Norsklab er en digital øvingsressurs som hjelper deltakerne med forberedelsene til norskprøven. Oppgavetypene er de samme som i norskprøvene og omfatter nivåene A1–B2. Norsklab gir øvelse i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Deltakeren møter de samme oppgavetypene som i norskprøven, og ressursen har både øvingsoppgaver og tester. Øvingsoppgavene gir umiddelbar og tydelig respons på om svaret er rett eller galt. I testene kommer resultatet først etter at alle oppgavene er besvart, hvilket gir realistisk tre­ning til den faktiske prøven. Nettstedet lagrer deltakernes progresjon slik at det er enkelt å se hva man har vært igjennom. Norsklab inneholder over 500 oppgaver fordelt på de tre nivåene A1/A2, A2/B1 og B1/B2 og gir variert og målrettet øving på alle norskprøvens oppgavetyper innenfor lese- og lytteforståelse og i skriftlig ­ fram­stilling. Temaene i oppgavene samsvarer med lære­planen på de ulike nivåer, og oppgavene egner seg både til bruk i klasserom på digital tavle og av deltakere på egen hånd.

Komponenter ELEVNETTSTED, ENKELTLISENS ELEVNETTSTED, SKOLELISENS

Læreverket passer for NIVÅ A1—B2 ALLE SOM SKAL TA NORSKPRØVEN

norsklab.cdu.no


Norsk og samfunnskunnskap

 Progresjon lagres og markeres  Leseforståelse A1/A2  Lytteforståelse A1/A2

 Skriftlig framstilling A1/A2 Oppgavene i skriftlig framstilling har skrivefelt, ordtelling og mulighet for utskrift  Lytteforståelse A2/B1

• Realistisk øving til norskprøven! • Heldigital ressurs

Les mer og bestill prøvetilgang på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 60

23


24

Norsk og samfunnskunnskap

NYHET!

Hei! B1 NORSKOPPLÆRING MED SAMFUNNSKUNNSKAP Hei! B1 gir deltakerne mulighet til å lære mer norsk og få økt kunnskap om det norske samfunnet og arbeidslivet. Læreverket passer godt for voksne kursdeltakere som har nådd nivå A2 muntlig og legger til rette for mye kommunikasjon og samarbeid i klasserommet. Tekstboka – engasjerende med aktuelle tema

Arbeidsboka – vi starter med det kjente

Vi ønsker å gjøre språkopplæringen interessant og relevant og har tatt med tekster og temaer som passer for voksne. Eksempler er ulike samlivsformer og familietyper, ytringsfrihet, nettvett, miljøvennlig livsstil, barnevern og «norske» verdier. Temaer fra arbeidslivsog opplæringsdomenet går igjen i mange av leksjonene.

Hver leksjon starter med oppgaver som henter fram bakgrunnskunnskap om temaet. Vi legger til rette for at deltakerne får utvidet kunnskap ved å bygge på det de vet fra før.

Foto og illustrasjoner visualiserer temaene og legger opp til at leserne kan bygge på egne erfaringer og forventninger i møte med begreper som kan være vanskelige å forstå, som for eksempel den norske velferdsstaten. Tekstboka har tekster i ulike sjangre: for eksempel faktatekster med tabeller og grafikk, skjønnlitterære tekster, personlige fortellinger, kronikker og dialoger med dagligdags tale.

Varierte muntlige og skriftlige oppgaver gir trening i å bruke nytt vokabular. Deltakerne får øving i å skrive tekster med logisk oppbygging, god sammenheng og et ordforråd som passer til temaet. Rollespilloppgaver gir trening i å utrykke meninger, se en sak fra flere sider og gi respons som passer til situasjonen. Arbeidsboka har oppgaver som skal hjelpe deltakerne med å forstå grunnleggende grammatiske strukturer, og bakerst i arbeidsboka er det en minigrammatikk.


Norsk og samfunnskunnskap 25 Norsk og samfunnskunnskap

Også på nynorsk!

• Samfunnsaktuell og relevant • Oppmuntrer til å lære nye ord og uttrykk • Mye kommunikasjon og samarbeid i klasserommet hei.cdu.no

Nettsted med mye innhold

Komponenter

På elevnettstedet får deltakerne jobbe med oppgaver til hver leksjon og øve på uttale av ord og uttrykk. De har tilgang til ordlister på flere språk, og kan lese og høre på tekstboka i digital versjon. Deltakerne kan også høre på tekstutdrag på flere dialekter, spille inn egen lyd og høre på lydopptak av seg selv.

TEKSTBOK

På lærernettstedet er det tavlebøker, lærerveiledning, ekstra lærestoff og prøver. Nettstedene er en viktig del av verket og gjør Hei! B1 til et komplett læreverk. Nytt for Hei! B1 er at læreren får oversikt over deltakernes progresjon og kan kommunisere med deltakerne om innleverte tekster via nettressursen.

NIVÅ B1

Hei! B1 har 12 leksjoner med temaer hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

ARBEIDSBOK ELEVNETTSTED MED DIGITAL BOK LÆRERNETTSTED ELEV-CD

Læreverket passer for SPOR 1 OG 2

Les mer og bla i boken på cdu.no Bestillingsinformasjon på side 60 58


26

Norsk og samfunnskunnskap

For viderekomne!

Stein på stein Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Stein på stein utvider kursdeltakernes kunnskap om norsk språk og samfunnsforhold. Engasjerende innhold inviterer til samtaler og aktivitet, og strukturert progresjon legger til rette for god læring. Det rikholdige lyttestoffet er tilgjengelig både på CD og som nettbasert strømmetjeneste. Norsk språk og norske samfunnsforhold

Lyd og flere oppgaver på nett

Varierte og aktuelle tekster, illustrasjoner og oppgaver formidler kunnskap om det norske samfunnet og øver språklig sikkerhet, både skriftlig og muntlig. Grammatikken har en tydelig progresjon. I hvert kapittel er det framhevet noen hovedområder slik at lærere og elever lett får oversikt over hvilke emner de skal arbeide med. Målet er å utvide elevenes kjennskap til norsk språk og norske samfunnsforhold.

Elevnettstedet inneholder oppgaver til alle kapitlene og trener lytteforståelse, uttale, grammatikk, vokabular og setningsoppbygging. Deltakerne får direkte tilbakemelding på svarene.

Arbeidsboka

Arbeidsboka inneholder oppgaver som på varierte måter øver inn grammatikk, vokabular og strukturer fra tekstboka. Alle kapitlene inneholder oppgaver som øver på lytteforståelsen og repeterer det nye vokabularet og strukturene.

Lærernettsted med prøver og fasit

Lærernettstedet inneholder ekstraoppgaver, prøver, undervisningsopplegg, lyden fra elev-CD-ene, tekstforståelsesoppgaver som i norskprøvene, fasit til arbeidsboka og tekster til lytteoppgavene. Læreren kan hente illustrasjonene fra bøkene og tilrettelegge egne undervisningsopplegg ved hjelp av tavlebøkene. Lytte- og uttaletrening på CD og nett

Lydstoffet for elever inneholder tekstene fra tekstboka for lyttetrening. Lyttestoffet for lærere inneholder uttale-, struktur- og lytteøvelser til hvert kapittel, samt innlesninger med ulik dialektbakgrunn.


Norsk og samfunnskunnskap

 Fra tekstbok  Fra arbeidsbok

• Rikholdig lyttestoff på CD og nett • Ordlister på 16 språk steinpastein.cdu.no

Komponenter TEKSTBOK BRETTBOK TEKSTBOK ARBEIDSBOK ORDLISTER (16 SPRÅK) ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED LYD PÅ CD OG NETT, ELEV LYD PÅ CD OG NETT, LÆRER

Læreverket passer for

Les mer og bla i boken på cdu.no

SPOR 2 OG 3 NIVÅ B1 BYGGER PÅ GRUNNLEGGENDE NORSKKUNNSKAPER, MIDDELS PROGRESJON

Bestillingsinformasjon på side 59

27


28

Norsk og samfunnskunnskap

Her på berget Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Her på berget oppfordrer til engasjement for aktuelle samfunnsspørsmål. Læreverket legger til rette for at deltakerne skal bli gode tekstbrukere og tilegne seg et vokabular som er viktig i arbeidsliv og studier i Norge. Verket er helhetlig og praktisk i bruk. Her på berget skaper samfunnsengasjement

Variert arbeid som gir gode språkferdigheter

Tekstboka tar for seg sentrale emner innen historiske, sosiale og politiske forhold på en engasjerende måte. Det er lagt vekt på å få fram begivenheter og utviklingslinjer som viser sammenhengene mellom fortid og nåtid. Her på berget vil gi større innsikt i og forståelse for det norske samfunnet, leveforhold og verdier. En slik samfunnsforståelse gjør det enklere å delta i diskusjoner og uttrykke egne meninger og vurderinger.

Gjennom oppgavene bidrar arbeidsboka til å befeste vokabular og språklige strukturer. Det finnes grammatiske oppgaver og skriveoppgaver i ulike sjangre med eksempeltekster og råd om tekststrukturer og språklige kjennetegn. Arbeidsboka inneholder også oppgaver for lyttetrening og en kort prøve etter hvert kapittel. Utvidet og variert innhold på nett

Gjennom arbeid med varierte tekster i ulike sjangre som for eksempel fortellende tekster, dialoger, debattartikler og litterære tekster, vil deltakerne få større språklig sikkerhet og bli gode tekstbrukere. Tekstene oppfordrer også til diskusjoner og samtale i klassen. Her på berget er tilrettelagt for nye norskprøver på B2nivå og Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten), og inkluderer stoff på C1-nivå.

Det rikholdige elevnettstedet inneholder varierte og interaktive øvelser i ordforråd, grammatikk og tekstforståelse. Mange av oppgavene gir lyttetrening. Lærernettstedet har variert tilleggsstoff, veiledning, ekstraoppgaver og ekstratekster, også på C1-nivå. Her ligger fasit til oppgavene i arbeidsboka og alle tekstene til lytteøvelsene samt ekstraprøver. Tekstbok og arbeidsbok finnes som tavlebøker. Lytte- og uttaletrening finnes på CD og nett.


Norsk og samfunnskunnskap

• Engasjerende om samfunn og arbeidsliv • Lytte- og uttaletrening på CD og nett 1

2

1

 Fra tekstbok

2

 Fra arbeidsbok

herpaberget.cdu.no

Komponenter TEKSTBOK ARBEIDSBOK CD TIL TEKSTBOK CD TIL ARBEIDSBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED ELEVLYD PÅ NETT LÆRERLYD PÅ NETT

Læreverket passer for SPOR 3 NIVÅ B2 (OG C1 PÅ NETT) TRINN 3 PÅ UNIVERSITETSNIVÅ VIDEREKOMNE

Les mer og bla i boken på cdu.no Bestillingsinformasjon på side 59

29


30

Grammatikk

Praktisk norsk 1 ØVINGSBOK I NORSK FOR A1 OG A2 Kirsti Mac Donald

Praktisk norsk 1 gir god trening i praktisk bruk av norsk, både skriftlig og muntlig. Boka presenterer en rekke oppgaver og øvelser i grunnleggende språklige mønstre. Boka inneholder autentiske tekster som skjemaer, oppslag og annonser ut fra varierte emner som familie, arbeid, transport, mat og tall. Boka er rikt illustrert med fotografier og tegninger. Flere oppgaver og fasit på nett

Det er et stort og variert utvalg interaktive oppgaver på nettstedet som gir deltakerne anledning til å trene på egen hånd. Fasit til oppgavene i boka ligger også på nettstedet. Til hvert emne er det laget lytteøvelser som gir svært god trening.

Bestillingsinformasjon på side 56

• Rikelig med nettoppgaver • Aktuell for differensiering Komponenter ØVINGSBOK ELEVNETTSTED MED FASIT, GRATIS

Læreverket passer for SPOR 1 OG 2 NIVÅ A1 OG A2 NYBEGYNNERE MED LITEN SKOLEGANG FRA FØR

Les mer og bla i boken på cdu.no


Grammatikk

praktisknorsk.cdu.no

Praktisk norsk 2 ØVINGSBOK I NORSK GRAMMATIKK FOR A2 OG B1 Kirsti Mac Donald En enkel norsk grammatikk

Praktisk norsk 2 gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene. Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller til å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har. Brukerne trenger ikke ha kjennskap til grammatikk fra før, men må kunne noe norsk.

• Mer til de raske • Aktuell for differensiering Komponenter ØVINGSBOK

Flere oppgaver og fasit på nett

Det er et stort og variert utvalg interaktive oppgaver på nettstedet som gir deltakerne anledning til å trene på egen hånd. Fasit til boka ligger også på nettstedet. Til hvert emne er det laget lytteøvelser som gir svært god trening. Praktisk norsk 1 og 2 egner seg godt som supplement for elever som ønsker ekstra øvelser og utfordringer.

ELEVNETTSTED MED FASIT, GRATIS

Læreverket passer for SPOR 2 OG 3 NIVÅ A2 OG B1 DE SOM KAN LITT NORSK

Les mer og bla i boken på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 56

31


32

Grammatikk

• For den som vil lære mer • Systematisk og grundig Les mer og bla i boken på cdu.no

Norsk grammatikk NORSK SOM ANDRESPRÅK Kirsti Mac Donald

En systematisk oversikt

Teoriboka gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andre­språksperspektiv. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk. Lærere som underviser i faget, vil også ha nytte av læreverket. Arbeidsboka følger teoriboka

I arbeidsboka følges regler og eksempler opp med mange gjentakelser og oppgaver. Det legges vekt på øvelser som tar for seg emner og strukturer mange i målgruppen ofte har problemer med. Fasit til oppgavene i arbeidsboka er på nettstedet.

norskgrammatikk.cdu.no

Komponenter TEORIBOK ARBEIDSBOK

Flere oppgaver og fasit på nettstedet

På nettstedet er det selvinstruerende øvelser til hvert kapittel der deltakerne får direkte respons på svarene. Mange av oppgavene er med lyd. Her er også fasit til arbeidsboka. Bestillingsinformasjon på side 56

ELEVNETTSTED MED FASIT, GRATIS

Læreverket passer for SPOR 2 OG 3 NIVÅ B1–C1 VIDEREKOMNE I NORSK


Grammatikk

Exploring Norwegian Grammar

Passer med Norsk på 1-2-3

Kirsti Mac Donald og Marianne MacDonald Norsk grammatikk på engelsk

Exploring Norwegian Grammar gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk for fremmedspråklige. Boka tar for seg ulikheter mellom engelsk og norsk, og er av interesse for alle som lærer norsk som fremmed- eller andrespråk. Grammatikken er presentert i en underholdende stil i et enkelt språk som ikke krever morsmålsferdigheter i engelsk. I tillegg til den sentrale grammatikken inneholder boka et kapittel om høflighetsfraser. Det er også en systematisk oversikt over bøyningsmønstre til slutt i boka. Det språklige systemet er illustrert ved en rekke eksempler fra moderne norsk, kjente sitater og litterære utdrag, som vil skape gjenkjennelse hos en bred målgruppe. Alle eksempler er oversatt til engelsk. Oppgaver på nettstedet

Nettstedet tilbyr interaktive oppgaver og gir gode muligheter for selvstudium og praktisk trening. Exploring Norwegian Grammar kan brukes i kombinasjon med Norsk på 1–2–3, se s. 18.

Komponenter TEORIBOK MED OPPGAVER ELEVNETTSTED, GRATIS

Læreverket passer for SPOR 2 OG 3 NIVÅ FRA B1 VIDEREKOMNE I NORSK

Les mer og bla i boken på cdu.no

exploringnorwegian.cdu.no Bestillingsinformasjon på side 56

33


Cappelen Damm TV Se videoforedrag og presentasjoner av nye læreverk på Cappelen Damm TV. Vi deler kunnskap I likhet med lærere setter vi i forlaget kunnskap høyt og vil gjerne dele m  ed andre. På Cappelen Damm TV kan du holde deg oppdatert med faglige f­ oredrag fra seminarer og arrangementer. Presentasjon av nye læreverk Skal du vurdere eller ta i bruk nytt læreverk? På Cappelen Damm TV kan du se forfatterne selv presentere de nye læreverkene: tankene bak, endringer i læreplaner, struktur, verktøy og ressurser. cdu.no/cdtv


Lese- og skrivestimulering

Leseglede 1–6 LETTLESTE TEKSTER Barbro Thorvaldsen

Leseglede er en serie illustrerte historier med oppgaver som stimulerer til lesing og skriving. Historiene er skrevet i et muntlig og dagligdags språk. De handler om endringer og overganger i livet, ­hvordan man kan møte forandringer, finne nye venner eller ­oppleve det å flytte til et nytt land. Det er lagt vekt på at leseren skal kunne identifisere seg med personene og temaene. Historiene er prøvd ut i ulike klasser og blant ­norsklærere. Erfaringene viser at Leseglede gjennom form og innhold gir rask memorering og gode muligheter for aktiv språkbruk.

Skriveglede Barbro Thorvaldsen

Skriveglede vil stimulere elever som ønsker å skrive egne tekster. Ved hjelp av illustrasjoner, tekstmodeller og ­­ reflekt­erende spørsmål vil eleven få hjelp til å komme i gang med egen skriving. Kreativitet og lystbetont ­skriving er sentralt i Skriveglede, samtidig som det er fokus på målene i læreplanen og norskprøvene. I Skriveglede er det også gode innspill til hvordan ­læreren kan tilrettelegge tekstene, og konkrete tips til metoder og organisering av skriveundervisningen. Skriveglede er en naturlig fortsettelse av Leseglede-serien.

• Motiverende skrivetrening

Komponenter LESEGLEDE 1, 2, 3 (PAKKE) LESEGLEDE 4, 5, 6 (PAKKE) SKRIVEGLEDE

Læreverket passer for SPOR 2 OG 3 ALLE NIVÅER ALLE SOM ØNSKER LESE- ELLER SKRIVETRENING

• Motiverende lesetrening Les mer og bla i boken på cdu.no Les mer og bla i boka på cdu.no Bestillingsinformasjon på side 58

35


36

Arbeidslivskunnskap

Jobbstart INTRODUKSJON TIL NORSK ARBEIDSLIV Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

Jobbstart er et nettbasert læreverk som introduserer deltakerne for norsk arbeidsliv på en enkel og engasjerende måte. Jobbstart inneholder filmer og bilder fra seks yrker, jobbsøking og jobbintervju.

Norsk arbeidsliv i praksis

Jobbstart gir en introduksjon til vanlige arbeids­ oppgaver og dagligdagse uttrykk i utvalgte yrker. Læreverket passer for voksne innvandrere som vil lære om jobber i Norge, navn på gjenstander og hjelpemidler, vanlige arbeidsoppgaver og rutiner. Læreverket er nettbasert og enkelt å bruke. Kommunikasjon på jobben

Alt innhold presenteres og bearbeides gjennom interaktive oppgaver, med stor vekt på å oppfatte og forstå muntlige beskjeder og informasjon.

 Forside: Kantine  Film: Kantine

Læreverket tar også for seg viktige krav i yrkene, forventninger til de ansatte, relevante regler og HMS-krav på arbeids­plassen. Innholdet er overførbart til andre yrker enn de som blir tatt opp. Jobbstart inkluderer oppgaver om jobbsøking, CV og jobbintervju. Filmer og foto fra arbeidsplasser

Hvert oppgavesett blir innledet med en kort film fra arbeidsplassene, og bilder støtter opp om innholdet i oppgavene. Hver yrkesdel inneholder mer enn 200 oppgaver på nivåene A1 og A2. Nettstedet inkluderer filmer fra jobbintervju.


Arbeidslivskunnskap

Jobbstart Elevnettsted

Jobbstart Elevnettsted er enkelt og morsomt å bruke for deltakerne. Det har en tydelig struktur som gjør det lett å velge mellom ulike yrker, nivåer og oppgaver. De fleste oppgavene er enkle flervalgsoppgaver med lyd og bilder. Oppgavesamlingene til hvert tema introduseres med en film eller med bilder. Deltakerne kan gå tilbake og se på filmen igjen uten at tidligere svar på oppgaver slettes. Enkle skriveoppgaver kan leveres digitalt til læreren.

• Film og foto • Enkelt og praktisk • Utviklet med støtte fra Kompetanse Norge

Jobbstart Lærernettsted

Lærernettstedet inkluderer elevnettstedet og inneholder i tillegg lærerveiledning, foto- og filmmapper og forslag til felles aktiviteter. Læreren kan opprette grupper for å motta og kommentere skriveoppgaver fra deltakerne.

Les mer og bestill prøvetilgang på cdu.no

Komponenter ELEVNETTSTED LÆRERNETTSTED

Lærerverket passer for SPOR 1 OG 2 NIVÅ A1 OG A2 ALLE SOM SØKER JOBB

Yrker og temaer i jobbstart KANTINE LAGER PLEIE OG OMSORG RENHOLD BARNEHAGE BUTIKK JOBBSØKING

jobbstart.cdu.no

CV JOBBINTERVJU

Bestillingsinformasjon på side 61

37


38

Arbeidslivskunnskap

Utgivelse 2019/2020

I arbeidslivet Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Jorunn Mo

I arbeidslivet er et nytt og innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt. Kvalifisering for arbeid

Fleksibelt og valgfritt

Målgruppa for I arbeidslivet er unge og voksne ­ inn­vandrere som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i Norge. Innholdet tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte. Læreverket legger vekt på å hente fram deltakernes erfaringer og fører arbeidslivet inn i norskopplæringen på en naturlig måte.

Tekstboka er delt inn temaer. Innholdet kan gjennomgås i valgfri rekkefølge, etter behov og interesse. Læreverket har en enkel og klar struktur, som gjør det lett å finne fram til ønsket tema. Tekstboka foreligger i to varianter for ulike nivåer og spor, med engasjerende samtaleoppgaver og refleksjonsoppgaver. Deltakere kan jobbe med samme tematikk og gjøre oppgaver på sitt nivå. Dette gjør læreverket godt egnet i sammensatte klasser der behovet for differensiering er stort.

Språket som brukes på arbeidsplasser, skiller seg ofte fra språket i undervisningsrommet på skolen, og deltakeren lærer hvordan det er vanlig å uttrykke seg på jobb. De lærer også om formelle regler og krav i det norske arbeidslivet og om kompetansebehov og forventninger i ulike yrker. I arbeidslivet kan enkelt kombineres med læreverk i norsk.

Alle innlesninger til læreverket ligger på nettstedet. Elever og lærere får enkelt oversikt over utført arbeid og tidsbruk. Alle bøker og hefter har supplerende oppgaver og utdypinger på nettstedet, og alt digitalt


Arbeidslivskunnskap 39 Arbeidslivskunnskap

Yrkeshefter med utgivelse 2019: RENHOLDER BUTIKKMEDARBEIDER HOTELLMEDARBEIDER RESEPSJONIST KOKK VAKTMESTER/DRIFTSTEKNIKER GRÜNDER SNEKKER OG TØMRER MURER BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

innhold kan brukes på smarttelefoner og nettbrett. Lærere har også tilgang til ekstra aktiviteter og veiledning på nettstedet.

LAGERMEDARBEIDER

Les mer cdu.no

På praksisplassen

Deltakere i språkpraksis vil ha nytte av heftet På praksisplassen. Heftet inneholder praktiske oppgaver og inviterer deltakeren til å finne ut av arbeidsoppgaver og arbeidskultur. Målet er å hjelpe deltakeren til å bli en aktuell kandidat for ansettelse. Yrkesretting

I arbeidslivet inkluderer en rekke yrkeshefter. Hjelpemidler og arbeidsoppgaver blir presentert, og heftene viser fram vanlige situasjoner og krav i yrket, støttet av foto fra arbeidsplassene. Yrkesheftene kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt, på nivå A1–A2 og A2–B1. Forfatterne har tidligere utviklet læreverket Jobb i sikte.

Komponenter TEKSTBOK A1–A2 TEKSTBOK A2–B1 JOBBKODER (SE S. 41) JOBBPRAT (SE S. 41) PÅ PRAKSISPLASSEN ELEVNETTSTED LÆRERNETTSTED YRKESHEFTER JEG VIL BLI RENHOLDER (SE S. 40) JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER JEG VIL BLI HELSEFAGARBEIDER (SE S. 40) CD-ER TIL TEKSTBØKENE

Læreverket passer for SPOR 2 OG 3 NIVÅ A1–B1

Bestillingsinformasjon på side 60


40

Arbeidslivskunnskap

NYHET!

I arbeidslivet. Jeg vil bli ... Jeg vil bli … er en serie som gir en grunnleggende innføring i ulike yrker på nivå A1–A2. Her blir relevante ord og uttrykk presentert samtidig som boka gir et innblikk i vanlige arbeidsoppgaver og krav i yrket. Innholdet vil hjelpe deltakerne med å bli bedre kjent med det norske språket og yrket før praksis, i praksis eller i jobb. Bøkene inneholder foto fra arbeidsplassene, bildeforklaringer, ordlister, uttaleoppgaver og ulike oppgaver som er relevante i praksis. Jeg vil bli ... kan brukes individuelt, i grupper eller i hele klasser. Serien Jeg vil bli ... er en del av læreverket I arbeidslivet. I arbeidslivet Digital inneholder aktiviteter og oppgaver knyttet til alle deler av læreverket. Les mer på side 38–39.

• Motiverende og lærerikt • Relevant lesetrening Komponenter JEG VIL BLI RENHOLDER JEG VIL BLI HELSEFAGARBEIDER JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER

Læreverket passer for SPOR 1 OG 2 NIVÅ A1 ALLE SOM VIL LÆRE MER OM YRKENE


Arbeidslivskunnskap

Forstå arbeidslivet!

Kommer: Nettoppgaver

Jobbkoder og Jobbprat SPILLEREGLER OG MUNTLIG SPRÅK I NORSK ARBEIDSLIV Linda Hagen

Jobbkoder og Jobbprat er praktiske bøker som gir forklaringer på situasjoner man vil oppleve i norsk arbeidsliv, men som kan være vanskelige å forstå. Hvordan skjønner man hvilke forventninger arbeidsgiver har, og hva er det lurt å si når det oppstår en vanskelig situasjon? Jobbkoder – Spilleregler i norsk arbeidsliv viser forventninger og krav til ansatte som kanskje ikke alle kjenner, men som arbeidsgivere regner med at alle er ­innforstått med. For eksempel at man bør vise initiativ, dele ­kunnskap med kolleger, og hvor viktig gjensidig tillit er i det norske arbeidslivet.

Alle temaer blir presentert på tre nivåer med ulik ­vanskelighetsgrad. Innholdet bygger på Læringsmål i muntlige ferdigheter og Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandre.

Jobbkoder tar blant annet for seg kundeservice, lederstil, HMS, effektivitet, holdninger og konflikter. Jobbprat – Muntlig språk i norsk arbeidsliv trener ­deltakernes muntlige ferdigheter gjennom praktiske eksempler og dialoger. Boka viser for eksempel hvordan man kan bli kjent med kollegene sine, hvordan man gir og mottar beskjeder, hvor aktiv bør man være – og hvem kan man spørre om man er usikker. Jobbprat forbereder også deltakeren på jobbintervju.

Bøkene passer for DELTAKERE PÅ BASISKOMPETANSEKURS I ARBEIDSLIVET, I ATTFØRING, JOBBTRENING ELLER INTROPROGRAM NIVÅ A2 OG B1

Les mer og og bla i boka på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 61

41


42

Arbeidslivskunnskap

Bøker på pc og brett Flere av tekstbøkene våre er tilgjengelige i digital utgave på brettboka.no Her er alt fra den trykte boka, og i tillegg kan du: • Notere og skrive i boka • Understreke og markere • Søke og bla raskt i bok • Lytte til innlest lyd

Les mer på cdu.no/noa og søk opp hver enkelt tittel


Arbeidslivskunnskap

Jobb i sikte Yrkeshefter Jobb i sikte ARBEIDSLIVSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE

Deltakerne kan velge blant 15 hefter som tar for seg ulike yrker. Hensikten med heftene er å la deltakerne øve på språk, oppgaver og situasjoner som er spesielle for yrkene, slik at de er bedre forberedt og kan komme raskere i gang på arbeidsplassen. Heftene legger opp til den samme engasjerende og selvutviklende metoden man ellers finner i Jobb i sikte-serien.

Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

Jobb i sikte legger stor vekt på egenaktivitet og diskusjon. Læreverket kan brukes i all opplæring som har som mål å kvalifisere innvandrere for arbeid i Norge. Hva er det viktig å vite om arbeidslivet i Norge?

I deltakerboka blir deltakerne kjent med Ali og Miriam Goren. De ønsker å få et godt liv i Norge, få seg jobb og forsørge seg selv og barna sine. Vi følger dem på kurs og på vei mot arbeid. Boka tar for seg mye av det som er viktig å vite når man har kommet til Norge. Deltakerne lærer om rettigheter og plikter i arbeidslivet, og får tips om hvordan man kan finne og søke jobb.

Læreverket passer for NIVÅ FRA A2

Oppfølging på praksisplassen

På praksisplassen er et arbeidshefte som kan brukes på alle typer praksisplasser. Opplegget forbereder og følger opp deltakeren i praksis og tar opp temaer som aktiviserer og bevisstgjør deltakeren. Aktuelle temaer er pauseprat, språklige misforståelser, service, arbeidsoppgaver og formålet med praksisplassen.

jobbisikte.cdu.no

HJEMMEHJELPER HOTELLMEDARBEIDER

ALLE SOM SØKER JOBB

INDUSTRIARBEIDER

15 yrker

LAGERARBEIDER

ANLEGGSGARTNER BARNEHAGEASSISTENT BUSSJÅFØR BUTIKKMEDARBEIDER FRISØR

KANTINEMEDARBEIDER PLEIEASSISTENT RENHOLDER SERVITØR SKOLEASSISTENT TAXISJÅFØR

Les mer på cdu.no Bestillingsinformasjon på side 61

43


44

Samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap

Intro SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen

Intro gir nyttig informasjon om det norske samfunnet, slik at det blir lettere å finne seg til rette, og inviterer til egen refleksjon og diskusjoner. Intro dekker målene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. En rød tråd gjennom verket er oppfordringene til å diskutere, se i sammenheng, opparbeide selvinnsikt og bygge bro mellom det livet og den kulturen man kommer fra, og det man har kommet til. Intro inneholder derfor diskusjonsoppgaver som skal skape engasjement, interesse og forståelse. Boka inneholder ikke tradisjonelle oppgaver hvor svaret er gitt i teksten. Det er brukt ulike virkemidler for å fremme diskusjon, som kunstbilder, dialoger på tvers av generasjoner og gjennomgangsfigurer som deltakerne kan kjenne ­ seg igjen i.

intro.cdu.no

Intro dekker både målene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og tar for seg alle tema i læreplanen i norsk på nivå A1, A2 og B1. Læreverket kan derfor brukes gjennom hele opplæringen i samfunnskunnskap. Hvert kapittel starter med en oversikt over hvilke mål i læreplanen kapittelet dekker. Intro finnes på norsk, engelsk og arabisk, men kan bli utvidet til flere språkversjoner. Lærernettsted

Intro har et lærernettsted hvor lærere kan finne veiledning og nyttige tips til undervisningen.

Informasjon og faktatekster

Det er et mål å gi informasjon som samfunnet mener det er nødvendig at nyankomne innvandrere har, og informasjon som innvandreren selv mener å ha behov for. Intro omfatter sju sentrale emner og presenterer faktatekster om disse. Viktige ord det er nødvendig å kunne på norsk, står uthevet i margen.

Komponenter

Læreverket passer for

TEKSTBOK

SPOR 2 OG 3

LÆRERNETTSTED, GRATIS

NIVÅ B1– C1


Samfunnskunnskap

I trafikken INTRODUKSJON TIL NORSK FØRERKORT Odd Grønbeck, Perly Folstad Norberg og Arne Rogstad

Boka gir en innføring i norsk trafikksystem og trafikkultur og forklarer hovedreglene slik at det blir enklere å gjennomgå innholdet i et komplett trafikkopplæringsverk.

Praktisk lesetrening!

En raskere vei til førerkortet

Flere øvelser på nettstedet

Det faglige innholdet blir presentert på et språklig nivå som de fleste vil forstå, og innholdet konkretiseres med eksempler og illustrasjoner. Illustrasjonene fungerer også som ordforklaringer og gjør mye av stoffet til­gjengelig for spor 1-deltakere.

Nettstedet inneholder interaktive oppgaver knyttet til innholdet i boka. Øvelsene er selvinstruerende og gir direkte respons. Her finner også læreren undervisningstips. Forfatterne

Trafikksystem og kulturrefleksjoner

Boka passer for voksne og unge som ønsker å ta norsk førerkort. Innholdet inviterer til refleksjon om likheter og ulikheter mellom Norge og trafikksystemet i andre land. Læreverket passer både i gruppeundervisning og selvstudium.

Arne Rogstad og Odd Grønbeck er trafikklærere, har gitt ut flere trafikklærebøker og undervist innvandrere i mange år. Perly Folstad Norberg har lang erfaring fra forskning på voksnes læring og undervisning av voksne innvandrere.

Sentrale trafikkbegreper er oversatt til 15 språk

Bak i boka er det ordlister på arabisk, engelsk, farsi, fransk, kroatisk, pashto, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

itrafikken.cdu.no

Komponenter TEKSTBOK MED OPPGAVER ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, GRATIS

Læreverket passer for SPOR 1, 2 OG 3 NIVÅ FRA A2 ALLE SOM SKAL TA TEORIPRØVEN ELLER VIL LESE MER PÅ NORSK

Les mer og bla i boka på cdu.no Bestillingsinformasjon på side 60

45


46

Samfunnskunnskap

Ny 2018!

Norges historie og Verdens historie EN INNFØRING Øivind Stenersen og Asle Sveen

En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges historie og Verdens historie gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet vårt. Bøkene utdyper temaer i norsk og samfunnskunnskap for voksne, og gjør leseren godt rustet til å delta i norsk samfunnsdebatt. Norges historie og Verdens historie presenterer begivenheter og personer fra de tidligste tider og fram til vår tid, med ekstra vekt på historien om demokrati, likestilling og menneskerettigheter. Bøkene har tilrettelagt tekst, rikt bildemateriale, gode kart og visuelle hjelpemidler. For eksempel innledes hvert kapittel med en kort, oppsummerende tekst og illustrert tidslinje. Bak i boka gis det enkle begrepsforklaringer. Norges historie

Norges historie er skrevet av Øivind Stenersen og handler om Norge fra istiden til vårt moderne samfunn. I boka er det særlig lagt vekt på å fortelle om utviklin-

gen av velferd og demokrati, og å gi leseren kjennskap til hva som har formet den norske kulturarven. Norges historie har begrepsordlister på mange språk. Verdens historie

I Verdens historie får leseren en innføring i historien fra de tidligste tider og fram til i dag. Historien er fortalt fra et vestlig perspektiv, men gir et globalhistorisk overblikk. Verdens historie hjelper leseren til å se det norske samfunnet i en større europeisk og global sammenheng. Boka er skrevet av Øivind Stenersen og Asle Sveen.


Samfunnskunnskap

• Lyd og film på nett • Motiverende og godt tilrettelagt

historie-innforing.cdu.no

Komponenter NORGES HISTORIE TEKSTBOK NORGES HISTORIE UNIBOK NORGES HISTORIE BRETTBOK

Rikt, åpent nettsted for Norges historie

Det åpne nettstedet inneholder verdifull støtte for leseren med norsk som andrespråk. All hovedtekst i boka er lest inn, kapittelingresser, historiske begreps­ forklaringer, og ordlisten er oversatt til burmesisk, somalisk, arabisk, persisk, tigrinja og kurdisk sorani. Disse verktøyene gir et godt grunnlag for å arbeide med ord og begreper på norsk med støtte i morsmålet.

VERDENS HISTORIE TEKSTBOK VERDENS HISTORIE UNIBOK VERDENS HISTORIE BRETTBOK NETTSTED, GRATIS

Læreverket passer for SPOR 2 OG 3 NIVÅ B1—B2 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE VIDEREGÅENDE SKOLE FOR VOKSNE TILRETTELAGT OPPLÆRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

I tillegg finnes det til hvert kapittel ressurser for be­arbeiding av lærestoffet gjennom inter­aktive oppgaver og tilrettelagte filmklipp med for- og etter­ arbeidsoppgaver. Det ligger med andre ord godt til rette for en variert og levende historieundervisning også når norsk er andrespråk!

Les mer og bla i boka på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 60

47


48

Grunnskole

Norsk start Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge ordinær undervisning. Språkbøkene som er skrevet etter læreplanen i grunnleggende norsk, er inndelt i trinn 1, 2 og 3. Elever som har vært gjennom nivå 3, er klare til å gå inn i vanlig undervisning. For ungdommer og unge voksne (Norsk start 8–10) har vi i tillegg laget gode fagbøker med begrepsforklaringer som vil være svært nyttige til denne overgangen. Komponenter 1–4

Komponenter 5–7

Komponenter 8–10

KOM I GANG!

KOM I GANG!

KOM I GANG!

TEKSTBOK NIVÅ 1, 2 OG 3

TEKSTBOK NIVÅ 1, 2 OG 3

TEKSTBOK NIVÅ 1, 2 OG 3

ARBEIDSBOK TRINN 1–2, NIVÅ 1, 2 OG 3

ARBEIDSBOK NIVÅ 1, 2 OG 3

ARBEIDSBOK NIVÅ 1, 2 OG 3

ARBEIDSBOK TRINN 3–4, NIVÅ 1, 2 OG 3

ELEVNETTSTED TIL NIVÅ 1, 2 OG 3

ELEVNETTSTED TIL NIVÅ 1, 2 OG 3

ELEVNETTSTED TIL NIVÅ 1, 2 OG 3

DIGITAL LÆRERVEILEDNING (INNEHOLDER TAVLEBØKER MED LYD)

KRLE

DIGITAL LÆRERVEILEDNING (INNEHOLDER TAVLEBØKER MED LYD) LYD (ALL LYD TIL TEKSTBØKENE)

LYD (ALL LYD TIL TEKSTBØKENE)

SAMFUNNSFAG ENGELSK 1 ENGELSK 2 GRAMMATIKK MATEMATIKK - tall og begreper DIGITAL LÆRERVEILEDNING (INNEHOLDER TAVLEBØKER MED LYD) LYD (ALL LYD TIL TEKSTBØKENE)

norskstart.cdu.no


Grunnskole

NYHET!

Norsk start 1–10 Kom i gang! Sissel Holt Johansen og Solveig Veslestølen (1–4 og 5–7) Sara Blikstad Nyegaard (8–10)

Dette er boka for elever i mottaksgrupper og alfaklasser. Kom i gang! er tematisk organisert slik at den passer i grupper som har elevinntak spredt gjennom skoleåret. Hvert kapittel

• er knyttet til et tema som er relevant for nye elever i Norge • øver bokstaver og lyder • øver begreper og muntlige ferdigheter • gir skrive- og lesetrening gjennom varierte oppgaver • stimulerer til å komme videre i språkinnlæringen Bilder og illustrasjoner gir grunnlag for samtale. Lærerveiledninger

Mange vil ha stor nytte av lærerveiledninger til Kom i gang-bøkene. Norsk start 8–10 Kom i gang! Lærerveiledning foreligger. Lærerveiledningene for 5–7 og 1–4 kommer.

 Norsk start 1–4  Norsk start 5—7  Norsk start 8–10

Bestillingsinformasjon på side 62

49


50

Grunnskole

NYHET!

Norsk start 8–10 Engelsk Linda B. Gjelseth, Diana Bennett og Silje Soldal

Norsk start 8–10 Engelsk er beregnet på ungdommer og unge voksne som ikke har grunnleggende kunnskaper i engelsk. Gjennom Norsk start 8–10 Engelsk 1 og Engelsk 2 får elevene et tilrettelagt opplegg med relativt hurtig progresjon. Målet er at de skal få mulighet til å følge ordinær undervisning i engelsk så fort som mulig. Bøkene er kombinerte tekst- og arbeidsbøker. Norsk start 8–10 Engelsk 3 kommer i løpet av 2019. Denne vil forberede elevene til grunnskoleeksamen i faget.

 Oppslag fra Norsk start Engelsk 2 8-10  Oppslag fra Norsk start Engelsk 2 8-10

Les mer og bla i boka på cdu.no


Grunnskole

NYHET!

Norsk start 8–10 Samfunnsfag 1, 2 og 3 Petter Haagensen, Tarjei Helland og Bjørn Ingvaldsen

Én bok for hvert klassetrinn med tematisk oppbygning som til sammen dekker alle kompetansemålene i samfunnsfag for ungdomstrinnet.

Interaktive oppgaver på nettstedet gir elevene gode muligheter til å lære abstrakte faglige begreper og å øve på bruken av dem (se Norsk start 8–10 Digital).

Bøkene har et språk som er beregnet på minoritetsspråklige: • enkle formuleringer • rikelig med begrepsforklaringer • tydelige forklaringer av årsakssammenhenger

Samfunnsfag 1 foreligger. Samfunnsfag 2 kommer til påske og Samfunnsfag 3 kommer til skolestart.

Hvert kapittel har en innledning, «Kort om …», som gir eleven en forståelse av temaet i kapitlet og en innføring i de bærende begrepene. Bilder, illustrasjoner, kart og statistikk støtter teksten på en helhetlig måte.

Les mer og bla i boka på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 62

51


52

Grunnskole

NYHET!

Norsk start 8–10 KRLE Ragnhild Bakke Waale, Hanne Dølplads og Pål Wiig

KRLE er et viktig fag, ikke minst for nye elever i Norge. Tariq Ramadan, sveitsisk professor i islam, er opptatt av brobygging mellom kulturer. Han sier: «Dere er heldige i Norge som har et fag i skolen som KRLE, fordi skolen er svært viktig i det pluralistiske samfunnet.»

Interaktive oppgaver på nettstedet gir elevene gode muligheter til å lære abstrakte faglige begreper og å øve på bruken av dem (se Norsk start 8–10 Digital).

For å treffe minoritetspråklige best mulig har boka: • enkle formuleringer • rikelig med begrepsforklaringer Hvert kapittel har en innledning, «Kort om …», som gir eleven en forståelse av temaet i kapitlet og en innføring i viktige, bærende begreper. Bilder og illustrasjoner støtter teksten på en helhetlig måte. Alle kompetansemålene for 10. trinn dekkes ved bok og nettsted.

Les mer og bla i boka på cdu.no


Grunnskole

Norsk start Digital Elevnettsted

På det åpne og gratis nettstedet kan elevene jobbe med oppgaver relatert til temaene i elevbøkene. Ordbanken gir god mulighet for å øve inn ordforråd. Digitale lærerveiledninger (med tavlebøker)

I de digitale veiledningene finner du filmer som demonstrerer lyder og uttaleøvelser, noe som vil være til stor hjelp i undervisningen. Du finner også alle trykte bøker i verket som tavlebøker. I tillegg er det metodiske opplegg for hvert kapittel i elevboka, ekstra bildemateriale og lyd- og filmkutt. Brettbøker

Alle tekstbøkene til Norsk start, samt Engelsk 1 foreligger også i digital utgave hos brettboka.no. I løpet av våren vil vi produsere brettbøker av alle fagbøkene til Norsk start 8–10. Norsk start Lyd (skolelisens)

Lisensen inneholder all lyd til tekstbøkene, og vil være tilgjengelig for alle elever og lærere.

Les mer og bla i boka på cdu.no

Bestillingsinformasjon på side 62

53


54

Faglitteratur for læreren

Norsk som andrespråk –PERSPEKTIVER PÅ LÆRING OG UTVIKLING

Ann-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.) Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskningen i et internasjonalt landskap. Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere i norsk og norsk som andrespråk og studenter i emner knyttet til norsk, norsk som andrespråk, flerspråklighet og språk generelt. Forfatterne av de ulike kapitlene er alle eksperter på forskjellige områder av andrespråksfeltet: Guro Busterud, Teresa Cadierno, Cecilie Hamnes Carlsen, Anne Marit Vesteraas Danbolt, Birgitte Fondevik, Anne Golden, Ann-Kristin H. Gujord, Hana Gustafsson, Lars Holm, Bård Uri Jensen, Ingri Dommersnes Jølbo, Lise Iversen Kulbrandstad, Lars Anders Kulbrandstad, Helle Pia Laursen, Marte Monsen, Ingvild Nistov, Marte Nordanger, Hilde Osdal, Silje Ragnhildstveit, Gunhild Tveit Randen, Else Ryen, Guri Bordal Steien, Bente Ailin Svendsen og Ingebjørg Tonne. ISBN: 978-82-02-58470-2 549,–

Andrespråksdidaktikk – en innføring

Transspråking Språk, tospråklighet og opplæring

Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen

ISBN: 978-82-02-40037-8 339,–

ISBN: 978-82-02-48246-6 429,–

En grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de bruker norsk som læringsspråk. Forfatterne legger vekt på lærerens betydning for elevenes språklige og faglige utvikling. Kapitlene tar utgangspunkt i fortellinger fra skolesituasjoner og viser hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes i praksis.

Ofelia García og Li Wei

ISBN: 978-82-02-61057-9 349,–

Det nye begrepet «transspråking» har potensial til å endre vår forståelse av språkbrukere og påvirke samfunnets strukturer rundt språklæring. Denne boken presenterer tankegangen bak begrepet og hvordan det skiller seg fra tidligere teorier og modeller for språklæring og flerspråklighetsutvikling. Forfatterne viser også hvordan transspråking kan brukes i opplæring, sett fra elevers og læreres perspektiv.

Tospråklig oppvekst og læring

Minoritetsspråk og flerspråklighet

Kamil Øzerk

En håndbok i utredning og vurdering

Det er et økende antall barn i Norge som vokser opp med minst to språk. De som har ansvaret for denne barnegruppens læring og utvikling, står overfor viktige pedagogiske utfordringer og trenger en solid kompetanseutvikling for å kunne følge opp barna på en god måte. I denne boka presenteres fenomenet tospråklighet i sin bredde. Forfatteren ser også på ulike aspekter ved tospråklig oppvekst hos barn fra ulike minoritetsgrupper.

Espen Egeberg

ISBN: 978-82-02-49614-2 409,–

En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn norsk, noe som gir en stor variasjon i erfaringer og kunnskaper hos flerspråklige i barnehage og skole. Dette er på mange måter positivt, men kan også gi en del utfordringer for barnehager, skoler og dem som av ulike grunner skal gjøre psykologiske eller pedagogiske vurderinger og utredninger.


Faglitteratur for læreren

Norsk grammatikk for læreren SPØRSMÅL OG SVAR NÅR NORSK ER ANDRESPRÅK

Kirsti Mac Donald Hvordan er reglene for bruk av preposisjoner? Når skrives ord sammen? Når sløyfer vi ubestemt artikkel? Hvorfor blir det så mange feil i ordstillingen? Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere gode svar, lage eksempler og gi enkle regler. Kursdeltakere og studenter med god grunnopplæring i norsk og interesse for grammatikk kan også ha nytte av boka. Grammatiske termer anbefalt av Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet er brukt i boka. ISBN: 978-82-02-47589-5 440,–

Ny utgave mai 2019

ISBN: 978-82-02-61583-3 Pris ikke fastsatt

Med språklige ­ minoriteter i klassen

Skriving på norsk som andrespråk

Språklige og faglige utfordringer

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer

Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)

Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)

Denne boka gir en bred og solid oversikt over aktuelle utfordringer for språk- og fagopplæringen i den flerspråklige skolen. Boka kommer i ny utgave i mai 2019 med oppdaterte kapitler og nye temaer. En viktig bok for alle som arbeider eller skal arbeide i skolen.

Denne boka handler om skriving og om det å undervise i skriving når norsk er andrespråk, i ungdoms­skole og videregående skole, i voksenopplæring og høy­ere ut­danning. Forfatterne under­søker ulike forhold knyttet til å skrive på et andrespråk, og de viser hvordan man kan forbedre skriveopplæringen med utgangspunkt i innsikter fra denne forskningen.

ISBN: 978-82-02-48966-3 419,–

Kulturmøter i matematikk-undervisningen

God nok i norsk? Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk

Matematikk på 41 ulike språk

Berggreen, Sørland og Alver

Madeleine Löwing og Wiggo Kilborn

ISBN: 978-82-02-39425-7 449,–

I denne boka får man en kortfattet oversikt over hvordan matematikken kan se ut på drøyt 40 forskjellige språk og innenfor ulike kulturer. Boka er svært godt egnet for lærere som jobber med minoritetsspråklige elever i grunnskolen og i voksenopplæringen.

ISBN: 978-82-02-37001-5 449,–

Hvordan utvikler elevene skriveferdighetene sine når de skriver på andrespråket? Hva kan elevtekster fortelle oss om elevenes språkutvikling? Denne boka er en hjelp til lærere som skal vurdere språk- og skriveutviklingen hos elever med et annet morsmål enn norsk.

55


56

Pris- og bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

VOKSENOPPLÆRING

GRAMMATIKKER

Se side 30

Praktisk norsk Mac Donald Praktisk norsk 1

2013

978-82-02-40324-9

Praktisk norsk 2

2013

978-82-02-40325-6

410,–

praktisknorsk.cdu.no

Gratis

Praktisk norsk 1 og 2. Elevnettsted

340,–

Norsk grammatikk Mac Donald Norsk grammatikk Teoribok

2009

978-82-02-29254-6

410,–

Norsk grammatikk Arbeidsbok

2009

978-82-02-29255-3

395,–

norskgrammatikk.cdu.no

Gratis

Norsk grammatikk Elevnettsted

Mac Donald Exploring Norwegian Grammar

2013

Exploring Norwegian Grammar Elevnettsted

978-82-02-40333-1

425,–

exploringnorwegiangrammar.cdu.no

Gratis

BEGYNNEROPPLÆRING. NORSK OG SAMFUNNSFAG

Se side 7

Ida-bøkene Buanes Ida 1 Plaster og kjærlighet

2016

978-82-02-50385-7

110,–

Ida 2 En hemmelighet

2016

978-82-02-50541-7

110,–

Ida 3 Hvor er du?

2016

978-82-02-50542-4

110,–

Ida 4 Hvem er jeg?

2018

978-82-02-57771-1

150,–

Ida 5 Ida må velge

2018

978-82-02-57772-8

150,–

Ida 6 Ida og Ibrahim

2019

978-82-02-57773-5

150,–

Sesam

2017

978-82-02-50387-1

978-82-02-55379-1

Sesam Elevnettsted m/digital bok

2017

978-82-02-53174-4

bm/nyn

76,– * 3800,– *

Sesam. Muntlig begynneropplæring i norsk Günenc, Mo, Moen 410,–

Sesam Elevnettsted skolelisens

2017

978-82-02-57702-5

bm/nyn

Sesam Lærernettsted

2017

978-82-02-57703-2

bm/nyn

196,– *

Sesam Aktivitetsboks

2018

978-82-02-53990-0

978-82-02-55380-7

700,– *

Sesam Elev-CD

2017

978-82-02-55792-8

204,– *

385,–

Ord. Alfabetisering for voksne Alver, Dregelid Ord 1 Tekstbok

2014

978-82-02-41224-1

Ord 1 Tekstbok Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-48410-1

156,– *

Ord 1 Arbeidsbok

2014

978-82-02-43263-8

350,–

Ord 1 Elev-CD

2014

978-82-02-43256-0

204,– *

Ord 1 Lærer-CD

2014

978-82-02-43257-7

472,– *

Ord 2 Tekstbok

2014

978-82-02-43258-4

385,–

Ord 2 Tekstbok Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-48413-2

156,– *

Ord 2 Arbeidsbok

2014

978-82-02-43260-7

350,–

Ord 2 Elev-CD

2014

978-82-02-43264-5

204,– *

* eks. mva  ** pris ikke fastsatt


57

Pris- og bestillingsliste TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Ord 2 Lærer-CD

2014

978-82-02-43265-2

472,– *

Ord 1 og 2 Elevnettsted

2014

ord.cdu.no

Gratis

Ord 1 og 2 Lærernettsted

2014

978-82-02-43266-9

196,– *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Elev

2015

978-82-02-48416-3

80,– *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Privat

2015

978-82-02-48945-8

80,– *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Lærer

2015

978-82-02-48943-4

196,– *

Hei! Abc Tekstbok med Leseflythefte Nyhet!

2019

978-82-02-61620-5

978-82-02-55240-4

465,–

Hei! Abc Arbeidsbok spor 1 og 2 Nyhet!

2019

978-82-02-61621-2

978-82-02-61622-9

250,–

Hei! Abc Les, les, les (Leseflythefte) Nyhet!

2019

978-82-02-61623-6

978-82-02-62326-5

100,–

Hei! Abc Elevnettsted Nyhet!

2019

978-82-02-61624-3

100,– *

Hei! Abc Lærernettsted Nyhet!

2019

978-82-02-61625-0

196,– *

Hei! Abc

Hei! Ringheim, Selvik Hei! A1 Tekstbok

2015

978-82-02-44727-4

978-82-02-56919-8

425,–

Hei! A1 Arbeidsbok 1 spor 1

2015

978-82-02-47388-4

978-82-02-56920-4

250,–

Hei! A1 Arbeidsbok 1 spor 2

2015

978-82-02-47387-7

978-82-02-56921-1

250,–

Hei! A1 Elevnettsted

2015

978-82-02-47389-1

bm/nyn

100,– *

bm/nyn

Hei! A1 Lærernettsted

2015

978-82-02-49009-6

Hei! A1 CD

2015

978-82-02-47390-7

196,– * 204,– *

Hei! A2 Tekstbok

2016

978-82-02-50504-2

978-82-02-57018-7

425,–

Hei! A2 Arbeidsbok spor 1 og 2

2016

978-82-02-50524-0

978-82-02-57019-4

250,– 100,– *

Hei! A2 Elevnettsted

2016

978-82-02-52480-7

bm/nyn

Hei! A2 Lærernettsted

2016

978-82-02-52482-1

bm/nyn

Hei! A2 CD

2016

978-82-02-50528-8

På vei Tekstbok Nyhet!

2018

978-82-02-57784-1

På vei Tekstbok Unibok Nyhet!

2019

978-82-02-61643-4

196,– * 204,– *

På vei (2018) Ellingsen, Mac Donald 978-82-02-61638-0

450,– **

På vei Tekstbok Brettbok (pdf) Nyhet!

2019

978-82-02-61640-3

På vei Arbeidsbok Nyhet!

2018

978-82-02-57785-8

196,– *

På vei Elev-CD (6 stk) Nyhet!

2019

978-82-02-62309-8

224,– *

På vei Lærer-CD (8 stk) Nyhet!

2019

978-82-02-62310-4

1400,– *

På vei Elevnettsted Nyhet!         50% rabatt skoleåret 2019/2020

2019

978-82-02-58678-2

100,– *

På vei Lærernettsted Nyhet!         50% rabatt skoleåret 2019/2020

2019

978-82-02-62384-5

196,– *

978-82-02-61637-3

325,–

På vei. Ordlister Norsk-amharisk ordliste

2018

978-82-02-62385-2

145,–

Norsk-arabisk ordliste

2018

978-82-02-62400-2

145,–

Norsk-bulgarsk ordliste

2019

978-82-02-62397-5

145,–

Norsk-engelsk ordliste

2018

978-82-02-62308-1

145,–

Norsk-farsi ordliste

2018

978-82-02-62403-3

145,–

Norsk-fransk ordliste

2018

978-82-02-62389-0

145,–

Norsk-gresk ordliste

2018

978-82-02-62391-3

145,–

Norsk-italiensk ordliste

2018

978-82-02-62399-9

145,–

* eks. mva  ** pris ikke fastsatt


58

Pris- og bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Norsk-kinesisk ordliste

2018

978-82-02-62390-6

145,–

Norsk-kurdisk (sorani)

2018

978-82-02-62719-5

145,–

Norsk-litauisk ordliste

2018

978-82-02-62418-7

145,–

Norsk-pashto ordliste

2018

978-82-02-62502-3

145,–

Norsk-polsk ordliste

2018

978-82-02-62416-3

145,–

Norsk-portugisisk ordliste

2018

978-82-02-62393-7

145,–

Norsk-rumensk ordliste

2018

978-82-02-62395-1

145,–

Norsk-russisk ordliste

2018

978-82-02-62388-3

145,–

Norsk-serbisk ordliste

2018

978-82-02-62442-2

145,–

Norsk-slovakisk ordliste

2018

978-82-02-62443-9

145,–

Norsk-somali ordliste

2018

978-82-02-62402-6

145,–

Norsk-spansk ordliste

2018

978-82-02-62401-9

145,–

Norsk-tagalog ordliste

2018

978-82-02-62595-5

145,–

Norsk-tamil ordliste

2018

978-82-02-62594-8

145,–

Norsk-thai ordliste

2018

978-82-02-62417-0

145,–

Norsk-tigrinja ordliste

2018

978-82-02-62386-9

145,–

Norsk-tsjekkisk ordliste

2018

978-82-02-62392-0

145,–

Norsk-tyrkisk ordliste

2018

978-82-02-62387-6

145,–

Norsk-tysk ordliste

2018

978-82-02-62396-8

145,–

Norsk-urdu ordliste

2018

978-82-02-62394-4

145,–

Norsk-vietnamesisk ordliste

2018

978-82-02-62398-2

145,–

530,–

Norsk på 1-2-3 Ellingsen, Mac Donald Norsk på 1–2–3 Tekst- og oppgavebok

2017

978-82-02-53078-5

Norsk på 1–2–3 Tekst- og oppgavebok Brettbok (pdf)

2017

978-82-02-55866-6

192,– *

Norsk på 1–2–3 Elevnettsted

2017

norskpa123.cdu.no

Gratis

Norsk på 1–2–3 Lærernettsted

2017

978-82-02-54102-6

196,– *

Norsk på 1–2–3 Lyd på nett Elev

2017

978-82-02-54098-2

80,– *

Norsk på 1–2–3 Lyd på nett Privat

2017

978-82-02-54100-2

80,– *

Norsk på 1–2–3 Lyd på nett Lærer

2017

978-82-02-54099-9

196,– *

LESE- OG SKRIVESTIMULERING

Se side 35

Leseglede og Skriveglede Thorvaldsen Leseglede 1, 2, 3

2010

978-82-02-33403-1

310,–

Leseglede 4, 5, 6

2012

978-82-02-36750-3

310,–

Skriveglede

2014

978-82-02-44677-2

295,–

2019

978-82-02-55400-2

978-82-02-55401-9

425,–

978-82-02-61629-8

250,–

Hei! B1 Hei! B1 Tekstbok Nyhet! Hei! B1 Arbeidsbok Nyhet!

2019

978-82-02-61626-7

Hei! B1 Elevnettsted Nyhet!

2019

978-82-02-61634-2

100,– *

Hei! B1 Lærernettsted Nyhet!

2019

978-82-02-61636-6

196,– *

* eks. mva  ** pris ikke fastsatt


59

Pris- og bestillingsliste TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

VIDERE OPPLÆRING. NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Se side 26

Stein på stein Ellingsen, Mac Donald Stein på stein Tekstbok

2014

978-82-02-41964-6

495,–

Stein på stein Tekstbok Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-43302-4

196,– *

Stein på stein Arbeidsbok

2014

978-82-02-42797-9

395,–

steinpastein.cdu.no

Gratis

Stein på stein Elevnettsted Stein på stein Lærernettsted

2014

978-82-02-43299-7

196,– *

Stein på stein Lyd på nett Elev

2015

978-82-02-48415-6

80,– *

Stein på stein Lyd på nett Privat

2015

978-82-02-48949-6

80,– *

Stein på stein Lyd på nett Lærer

2015

978-82-02-48948-9

196,– *

Stein på stein Elev-CD

2014

978-82-02-43304-8

204,– *

Stein på stein Lærer-CD

2014

978-82-02-43303-1

1156,– *

2015

978-82-02-49999-0

Stein på stein. Ordlister Norsk-amharisk ordliste

150,–

Norsk-arabisk ordliste

2014

978-82-02-43288-1

150,–

Norsk-engelsk ordliste

2014

978-82-02-43290-4

150,–

Norsk-fransk ordliste

2014

978-82-02-43285-0

150,–

Norsk-litauisk ordliste

2014

978-82-02-43295-9

150,–

Norsk-persisk ordliste

2014

978-82-02-43291-1

150,–

Norsk-polsk ordliste

2014

978-82-02-43293-5

150,–

Norsk-portugisisk ordliste

2015

978-82-02-50003-0

150,–

Norsk-russisk ordliste

2014

978-82-02-43292-8

150,–

Norsk-somali ordliste

2014

978-82-02-43298-0

150,–

Norsk-spansk ordliste

2014

978-82-02-43296-6

150,–

Norsk-tagalog ordliste

2015

978-82-02-50005-4

150,–

Norsk-thai ordliste

2015

978-82-02-50002-3

150,–

Norsk-tigrinja ordliste

2015

978-82-02-50000-9

150,–

Norsk-tysk ordliste

2014

978-82-02-43294-2

150,–

Norsk-urdu ordliste

2015

978-82-02-50004-7

150,–

2016

978-82-02-47258-0

495,–

Her på berget Ellingsen, Mac Donald Her på berget Tekstbok Her på berget Tekstbok Brettbok

2016

978-82-02-51939-1

196,– *

Her på berget Arbeidsbok

2016

978-82-02-47259-7

395,–

Her på berget Elevnettsted

2016

herpaberget.cdu.no

Gratis

Her på berget Lærernettsted

2016

978-82-02-47278-8

196,– *

Her på berget Lyd på nett Elev

2016

978-82-02-50760-2

80,– *

Her på berget Lyd på nett Privat

2016

978-82-02-50763-3

80,– *

Her på berget Lyd på nett Lærer

2016

978-82-02-50973-6

196,– *

Her på berget CD til tekstbok

2016

978-82-02-47261-0

196,– *

Her på berget CD til arbeidsbok

2016

978-82-02-47260-3

196,– *

Basar Smørdal, Fosen, Hofseth, Mørch Basar Elevnettsted (enkeltlisens)

2017

978-82-02-51608-6

100,– *

Basar Lærernettsted Nyhet!

2017

978-82-02-56376-9

196,– *

* eks. mva  ** pris ikke fastsatt


60

Pris- og bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Norsklab Smørdal, Fosen, Hofseth, Mørch Norsklab Enkeltlisens

2016

978-82-02-47357-0

76,– *

Norsklab Skolelisens

2016

978-82-02-52070-0

2880,– *

SAMFUNNSKUNSKAP

Se side 44

Intro Dolve og Grønningen Intro bokmål

2015

978-82-02-48907-6

355,– 355,–

Intro arabisk

2016

978-82-02-51174-6

Intro engelsk

2016

978-82-02-50386-4

355,–

Intro Lærernettsted

2015

intro.cdu.no

Gratis

Norges historie. En innføring

2014

978-82-02-43243-0

280,–

Norges historie. En innføring Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-43261-4

108,– *

Norges historie. Elevnettsted

2015

historie-innforing.cdu.no

Gratis

2018

978-82-02-56318-9

280,–

Norges historie. En innføring Stenersen

Stenersen og Sveen Verdenshistorie. En innføring  Nyhet! Verdenshistorie. En innføring Brettbok (pdf)  Nyhet!

2018

978-82-02-60719-7

108,– *

Verdenshistorie. Elevnettsted  Nyhet!

2018

historie-innforing.cdu.no

Gratis

2012

978-82-02-36748-0

325,–

itrafikken.cdu.no

Gratis

I trafikken Norberg, Rogstad, Grønbeck I trafikken I trafikken Elevnettsted

ARBEIDSLIVSKUNNSKAP

Se side 38

I arbeidslivet Dolve, Grønningen, Mo I arbeidslivet Tekstbok A1-A2 Nyhet!

2020

978-82-02-57774-2

**

I arbeidslivet Tekstbok A2-B1 Nyhet!

2020

978-82-02-57775-9

**

I arbeidslivet På praksisplassen Nyhet!

2020

978-82-02-57778-0

**

I arbeidslivet Elevnettsted Nyhet!

2019

978-82-02-58525-9

**

I arbeidslivet Lærernettsted Nyhet!

2019

978-82-02-58684-3

I arbeidslivet Barne- og ungdomsarbeider Nyhet!

2019

978-82-02-61618-2

150,-

I arbeidslivet Butikkmedarbeider Nyhet!

2019

978-82-02-57780-3

150,-

I arbeidslivet Gründer Nyhet!

2019

978-82-02-61619-9

150,-

I arbeidslivet Hotellmedarbeider Nyhet!

2019

978-82-02-57783-4

150,-

I arbeidslivet Lager Nyhet!

2019

978-82-02-62581-8

150,-

I arbeidslivet Kokk Nyhet!

2019

978-82-02-60884-2

150,-

I arbeidslivet Murer Nyhet!

2019

978-82-02-62579-5

150,-

I arbeidslivet Renholder Nyhet!

2019

978-82-02-57779-7

150,-

I arbeidslivet Resepsjonist Nyhet!

2019

978-82-02-58950-9

150,-

I arbeidslivet Snekker og tømrer Nyhet!

2019

978-82-02-58951-6

150,-

I arbeidslivet Vaktmester/driftstekniker Nyhet!

2018

978-82-02-59457-2

150,-

* eks. mva  ** pris ikke fastsatt

**


61

Pris- og bestillingsliste TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Jeg vil bli helsefagarbeider Nyhet!

2019

978-82-02-59524-1

245,-

Jeg vil bli renholder Nyhet!

2018

978-82-02-58948-6

245,-

Jobbstart (2013) Dolve, Grønningen, Mo Jobbstart Elevnettsted

978-82-02-35619-4

84,– *

Jobbstart Lærernettsted

978-82-02-37328-3

280,– *

530,–

Jobb i sikte Dolve, Grønningen, Mo Jobb i sikte Deltakerbok

2010

978-82-02-29934-7

Jobb i sikte På praksisplassen

2010

978-82-02-32894-8

195,–

Jobb i sikte Elev-CD

2010

978-82-02-32891-7

152,– *

Jobb i sikte Lærer-CD

2010

978-82-02-32892-4

472,– *

jobbisikte.cdu.no

Gratis

Jobb i sikte Elevnettsted

Jobb i sikte yrkeshefter Anleggsgartner

2016

978-82-02-49545-9

145,–

Barnehageassistent

2010

978-82-02-32883-2

145,–

Bussjåfør

2010

978-82-02-32886-3

145,–

Butikkmedarbeider

2010

978-82-02-32888-7

145,–

Frisør

2015

978-82-02-45177-6

145,–

Hjemmehjelper

2010

978-82-02-32885-6

145,–

Hotellmedarbeider

2013

978-82-02-41138-1

145,–

Industriarbeider

2014

978-82-02-44658-1

145,–

Kantinemedarbeider

2010

978-82-02-32882-5

145,–

Lagerarbeider

2010

978-82-02-32890-0

145,–

Pleieassistent

2010

978-82-02-32884-9

145,–

Renholder

2010

978-82-02-32889-4

145,–

Servitør

2010

978-82-02-32887-0

145,–

Skoleassistent

2010

978-82-02-29935-4

145,–

Taxisjåfør

2013

978-82-02-42802-0

145,–

Jobbkoder. Spilleregler i norsk arbeidsliv

2016

978-82-02-50047-4

295,–

Jobbprat. Muntlig språk i norsk arbeidsliv

2017

978-82-02-54103-3

295,–

Jobb i sikte - andre titler Hagen

* eks. mva  ** pris ikke fastsatt


62

Pris- og bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL / URL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

GRUNNSKOLE, 1.-10. TRINN

Se side 48

Norsk start 1–4 Berg og Sjo Kom i gang!

2017

978-82-02-49693-7

978-82-02-52315-2

Arbeidsbok 1–2

2010

978-82-02-29493-9

978-82-02-30402-7

199,–

Arbeidsbok 3–4

2010

978-82-02-33060-6

978-82-02-33061-3

389,–

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-30405-8

978-82-02-30406-5

479,–

1-4 Tekstbok Brettbok

978-82-02-48678-5

209,–

119,– *

Digital lærerveiledning

norskstart.cdu.no

279,– *

Kom i gang! Lærerveiledning

978-82-02-54250-4

459,–

2017

978-82-02-55970-0

359,– *

Kom i gang!

2017

978-82-02-55614-3

978-82-02-55615-0

209,–

Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-30408-9

978-82-02-30409-6

389,–

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-29179-2

978-82-02-30412-6

559,–

1-4 Lyd (skolelisens)

Norsk start 5–7

Tekstbok Brettbok

978-82-02-48681-5

175,– *

Digital lærerveiledning

norskstart.cdu.no

279,– *

Kom i gang! Lærerveiledning

978-82-02-56943-3

459,–

2017

978-82-02-55976-2

359,– *

Kom i gang!

2018

978-82-02-57954-8

978-82-02-57955-5

199,–

Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-29126-6

978-82-02-29127-3

389,–

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-29130-3

978-82-02-29131-0

539,–

5-7 Lyd (skolelisens)

Norsk start 8–10

Tekstbok Brettbok Engelsk 1

978-82-02-48684-6 2016

Engelsk 1 Brettbok

978-82-02-51794-6

175,– * 978-82-02-52307-7

978-82-02-54919-0

319,– 80,– *

Engelsk 2

2018

978-82-02-53118-8

978-82-02-53119-5

Engelsk 3 Nyhet!

2019

978-82-02-55688-4

978-82-02-55689-1

319,–

KRLE

2017

978-82-02-51795-3

978-82-02-54230-6

449,–

Samfunnsfag 1

2018

978-82-02-54285-6

978-82-02-59751-1

399,–

**

Samfunnsfag 2 Nyhet!

2019

978-82-02-60070-9

978-82-02-60071-6

Samfunnsfag 3 Nyhet!

2019

978-82-02-51796-0

978-82-02-54229-0

Grammatikk

2011

978-82-02-36122-8

978-82-02-36298-0

189,–

Matematikk

2012

978-82-02-38683-2

978-82-02-38704-4

189,–

norskstart.cdu.no

279,– *

2018

978-82-02-59691-0

459,–

978-82-02-55977-9

359,– *

Digital lærerveiledning Kom i gang! Lærerveiledning 8-10 Lyd (skolelisens)

** **

Språkhefte – øv og lær! Norsk – Grammatikk

2009

978-82-02-30680-9

139,–

Norsk – Rettskriving

2009

978-82-02-30692-2

139,–

* eks. mva  ** pris ikke fastsatt


Kontakt oss! Spørsmål om læremidler Kontakt markedsavdelingen

Bestillinger og lisenser Kontakt vår kundeservice

21 61 66 72 noa@cappelendamm.no

21 49 70 00 cdukunde@cappelendamm.no

Hilde Haugen

Markedsansvarlig fremmedspråkene, ordbøker og norsk som andrespråk hilde.haugen@cappelendamm.no 404 53 825

Fredrik Pharo

Kine Sundby

Informasjonskonsulent kine.sundby@cappelendamm.no 938 84 842

Henriette Garnaas

Salgs- og markedssjef

Kundekonsulent

fredrik.pharo@cappelendamm.no 978 58 384

henriette.garnaas@cappelendamm.no 988 43 193

Anette Buck Christoffersen Kundeveileder annette.buck.christoffersen@cappelendamm.no 214 97 000

Anja Gustavsen Webredaktør

anja.gustavsen@cappelendamm.no 952 09 218


ISBN: 978-82-02-63120-8 Design: Tank Trykk: Livonia

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00 www.cdu.no

Profile for Cappelen Damm

Norsk som andrespråk katalog 2019  

Norsk som andrespråk katalog 2019