Page 1

Anne-Lise Gjerdrum

Tusen millioner 1–4

Læreverket består av: Grunnbok A og B Oppgavebok Jeg regner nøtter (2. til 4. trinn) Oppgavekort (2. til 4. trinn) Lærerens bok A og B Fasit til oppgavebok (4. trinn)

Tilleggsmateriell: Tellevers om tusen ting (bildebok) Cd med sanger Tallbilder Tallstråler Regneperler

eg

ner n

2

ter øt

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

tar barna med inn i matematikkens verden med eventyr, sanger, lek og spill. Den rolige progresjonen og tydelige differensieringen gjør at alle kan arbeide på sitt eget nivå, og i ulik hastighet innenfor hvert enkelt kapittel. Læreverket egner seg godt for veiledet matematikk­undervisning.

Tusen millioner J eg r

Espen Skovdahl

Fagnettsted: http://tusenmillioner.cappelendamm.no

ISBN 978-82-02-34419-1

2Tusenmill_omslag_nøtter.indd 1

Bok må l

www.cappelendamm.no

27.03.12 14.16


Anne-Lise Gjerdrum • Espen Skovdahl I llu str asjoner : J ohn Thor esen

g n er n

ter

2

øt

Jeg re

Tusen millioner Bokmål

90056_tusen million 2 jeg regner_BM_r1.indd

1

10.04.12

11.43


Les om spøkelsene. Sett ring rundt og tell dem.

Spøkelser, spøkelser små og store spøkelser, på loftet, i kjelleren, i trapper og ganger, de uler og synger på spøkelsessanger, uhu – uhu – uhu – uhu de flakser og flyr gjennom spøkelsesslottet, jeg gjemmer meg bort i det innerste kottet, uhu – uhu – uhu – uhu men her sitter jeg i pyjamasskjorte, og hele spøkelsesslottet er borte! uhu – uhu – uhu – uhu

Hvor mange? _ s 2

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

2

02/04/12

20.53


Hvor mange spøkelser er på slottet? _ spøkelser 3

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

3

02/04/12

20.53


Det bor 10 spøkelser i slottet. Hvor mange spøkelser er inne i slottet?

_ er inne i slottet

_ er inne i slottet

_ er inne i slottet

_ er inne i slottet

_ er inne i slottet

_ er inne i slottet

_ er inne i slottet

_ er inne i slottet

4

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

4

02/04/12

20.53


Det er tre rom i slottet. Tegn tre forslag til hvordan de 10 spøkelsene kan bo. Lag regnestykker.

_ + _ + _ = 10

_ + _ + _ = 10

_ + _ + _ = 10 5

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

5

02/04/12

20.53


Hvilke tall kan skjule seg bak spøkelsene?

3

+

2

+ +

2

1

=

5

4

+

=

10

=

5

5

+

=

10

=

5

=

10

+

7

12

+

=

14

16

+

=

20

10

+

=

14

13

+

=

20

=

14

+

12

=

20

+

=

35

+

20

=

+

=

+

9

Lag regnestykker.

15

+

=

6

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

6

02/04/12

20.53


Lag forskjellige regnestykker.

5

9

15

36

+

=

9

+

=

12

+

=

9

+

=

12

=

+

=

+

+

=

15

+

=

24

+

=

15

+

=

24

=

+

=

+

+

=

36

+

=

50

+

=

36

+

=

50

=

+

=

+

12

24

50

7

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

7

02/04/12

20.54


Skriv tallene som mangler.

6+_=9

10 + _ = 15

15 + _ = 18

5+_=9

12 + _ = 15

13 + _ = 18

9=6+_

15 = 10 + _

18 = 15 + _

9=5+_

15 = 12 + _

18 = 13 + _

16 + _ = 20

11 + _ = 19

12 + _ = 17

12 + _ = 20

14 + _ = 19

14 + _ = 17

20 = 16 + _

19 = 11 + _

17 = 12 + _

20 = 12 + _

19 = 14 + _

17 = 14 + _

Mikkel kjøper et fly og betaler med seks mynter. Tegn forslag til hvilke mynter han kan betale med. forslag 1

forslag 2

8

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

8

02/04/12

20.54


Hvor mange kråker i bondens åker? _+_+_=_ Det er _ kråker i bondens åker.

Hvor mange stær stjeler bær i Hansens trær? _+_+_=_ Det er _ stær som stjeler bær i Hansens trær. 9

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

9

02/04/12

20.54


Hvordan kan du legge 16 baller i fem nett? Lag to forslag og skriv regnestykkene. forslag 1

_+_+_+_+_=_ forslag 2

_+_+_+_+_=_ 10

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

10

02/04/12

20.54


Hvor langt er det rundt figurene? Mål sidene og legg sammen.

Vi kaller det å finne omkretsen.

N

E Omkretsen er _ cm.

Omkretsen er _ cm.

N

T

V

Omkretsen er _ cm.

Omkretsen er _ cm.

Omkretsen er _ cm.

A

Ø Omkretsen er _ cm.

Omkretsen er _ cm.

L Omkretsen er _ cm.

Skriv svarene etter størrelse, det minste først. Skriv bokstavene under svarene og les. Svar: Jeg har plukket en: 11

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

11

02/04/12

20.54


Like mye p책 hver side av = !

6

2

4

6=2+4 Skriv riktige tall p책 loddene. Fyll inn tallene i regnestykkene.

4

2

2

_+_=4

5

_+_=_

2

3

3=_+_

3

3

4=_+_

4

6

_+_=6

6=_+_

12

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

12

02/04/12

20.54


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

8+5=_ Se p책 tallinjen og regn ut.

9+2= _

8+3= _

7+5= _

9+3= _

8+4= _

7+6= _

6+5= _

8+5= _

7+6= _

6+6= _

8+6= _

7+7= _

6+7= _

5+8= _

6+6= _

6+8= _

5+9= _

6+7= _

8+6= _

9+3= _

7+7= _

8+7= _

9+4= _

7+8= _

Kim har 8 kr i pungen. Hun har 15 kr i alt. Hvor mange kroner har hun i lomma? 8 + _ = 15 Kim har _ kr i lomma. 13

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

13

02/04/12

20.54


Sett ring rundt sporene du skal følge for å finne honningkrukkene. Start i rute 1. Skriv sporenes bokstaver i rutenettene, så ser du hvem som eier krukkene. Jeg følger summen 18.

1

12 + 6 6

14 + 5

2

3

4

5

U 16 + 9 S 13 + 6 R 10 + 8 L 11 + 8 T 7

8

9

10

P 11 + 7 V 15 + 3 E 15 + 4 G 13 + 5 N

18

U Jeg følger summen 17.

1

9+8 6

9+8

Jeg følger summen 16.

1

8+8 6

12 + 7

2

3

4

5

H 10 + 7 A 8 + 7 K 13 + 4 R 14 + 6 V 7

8

9

10

E 7 + 6 S 14 + 3 N 8 + 6 P 15 + 2 B

2

3

4

17

5

R 11 + 5 E 15 + 2 T 14 + 2 V 11 + 3 S 7

8

9

10

M 13 + 4 O 13 + 3 E 12 + 1 A 12 + 4 N

16

14

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

14

02/04/12

20.54


Skriv tallet til mengdene.

_

E

_ kr P _ R _

L

_

M

_

R

_ kr L _ O _ kr U _

T

Skriv svarene etter størrelse, det minste først. Skriv bokstavene under svarene og les.

15

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

15

02/04/12

20.54


J

U

R

20 20 10 10 10

20 20 10

20 20 30

A

A

G

10 20 30

10 10 20

10 10 30

Skriv topptallene etter størrelse: Skriv bokstavene som hører til:

30 = 10 + _

40 = 20 + _

70 = 30 + _

50 = 20 + _

20 = 10 + _

80 = 40 + _

60 = 30 + _

90 = 60 + _ 100 = 50 + _

16

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

16

02/04/12

20.54


Du har bare tikroner. Tegn tikronene du betaler med hvis du kjøper: 36

kr 87

U 54

kr

R

kr

U

kr 98

E 73 kr

66 k

r

M

K

28 k

r

G

47

8 kr

N

kr

R

16 kr

0

Skriv bokstaver under svarene og les.

Antall tikroner:

8 6 1 3 10 5 4 7 2 9

I Australia sĂĽ jeg en: 17

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

17

02/04/12

20.55


Du har 100 kr. Tegn pengene du får tilbake hvis du kjøper:

kr 60

kr

kr

40

50

20

70

kr

kr

80 kr

Mikkel har 50 kr. Hvor mange kroner får han tilbake hvis han kjøper flyet? _–_=_ Han får _ kr tilbake.

r

k 30

18

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

18

02/04/12

20.55


Tegn øyne på terningene på to ulike måter.

_ + _ + _ = 13

_ + _ + _ = 14

_ + _ + _ = 13

_ + _ + _ = 14

_ + _ + _ = 15

_ + _ + _ = 16

_ + _ + _ = 15

_ + _ + _ = 16

_ + _ + _ = 12

_ + _ + _ = 11

_ + _ + _ = 12

_ + _ + _ = 11 19

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

19

02/04/12

20.55


kg betyr kilogram!

1 kg

2 kg

3 kg

1 2

4 kg

_

Hvor mye veier kassene?

1

_

A

kg

1

_

2

_

4

N

3

_

_

T

_

kg

_

K

_

3

P

_

3

3

E

kg

1

3

A

kg

3

3

kg

E

1 2

E

2

4

kg

2

kg

1

4

kg

2

1

4

kg

2

1

4

2

3

kg

3

4

T

Skriv svarene etter størrelse, det minste først. Skriv bokstavene under svarene og les. Svar: Her er alle: 20

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

20

02/04/12

20.55


Hvordan vil du sette de ni blomstene i blomstervasene? Tegn dem og lag et regnestykke.

_+_+_+_=_ 21

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

21

02/04/12

20.55


Finn ut hvilke tall som skal st책 inni figurene og regn ut. Hver figur betyr et bestemt tall.

5

+ _

= 10

_

+ _

=8

_

+ _

+ _

= 13

_ = _ + + _ _ _ + _ _ + _ = _ = + _ _ _ + 22

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

22

02/04/12

20.55


Skriv tallet som kommer etter:

12

16

14

19

28

39

26

49

58

37

79

63

89

76

99

Skriv tallet som kommer foran:

17

13

19

24

20

30

43

50

37

60

58

70

64

90

100

Fortsett tallrekkene.

36 37 58 59 75 76 23

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

23

02/04/12

20.55


Ser du sammenhengen? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9+ 2= _ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

19 + 2 = _ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

29 + 2 = _ Regn ut.

9+2=_

39 + 2 = _

69 + 2 = _

19 + 2 = _

49 + 2 = _

79 + 2 = _

29 + 2 = _

59 + 2 = _

89 + 2 = _

8+4=_

38 + 4 = _

68 + 4 = _

18 + 4 = _

48 + 4 = _

78 + 4 = _

28 + 4 = _

58 + 4 = _

88 + 4 = _

24

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

24

02/04/12

20.55


Regn ut og skriv svaret i rutene.

16 + 3

45 + 5

U

R

I 19

28 + 2

61 + 7

78 + 3

42 + 6

E

N

G

89 + 2

93 + 4

12 + 6

E

G

T

Skriv svarene etter størrelse, det minste først. Skriv bokstavene under svarene og les. Svar: I Afrika sü jeg en: 25

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

25

02/04/12

20.55


Skriv tallene p책 utvidet form. Tegn myntene.

46 = 40 + 6

34 = _ + _

42 = _ + _

12 = _ + _

23 = _ + _

35 = _ + _

42 = _ + _

57 = _ + _

24 = _ + _

67 = _ + _

30 = _ + _

82 = _ + _

26

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

26

02/04/12

20.56


Skriv tallene etter størrelse, det minste først. Skriv bokstavene under svarene og les.

21 I 5 S

16 S

9 O

19 K

28 N

13 L

30 N

39 D 40 E 34 B

38 A 64 A 52 B

91 L 78 L

5 S Trekk strek fra 0 til 50.

27

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

27

02/04/12

20.56


Skriv svarene i rekkefølge etter størrelse, og finn hemmelige ord. Skriv bokstavene under svarene og les.

I 3 2 + 1 4 =

G 2 4 + 1 3 =

A 5 3 + 1 6 =

T 2 1 + 4 3 =

R 5 2 + 2 7 =

R 8 1 + 1 8 =

E 6 2 + 3 5 =

G 5 6 + 3 0 =

E 8 7 – 2 4 =

L 3 9 – 1 6 =

A 4 8 – 2 4 =

Svar: Les:

I 4 2 + 3 7 =

T 3 1 + 1 8 =

Svar: Les:

M 5 8 – 1 3 =

P 7 9 – 1 7 = Svar: Les:

Husk enerne først!

28

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

28

02/04/12

20.56


Skriv svarene i rekkefølge etter størrelse, og finn hemmelige ord. Skriv bokstavene under svarene og les.

G 1 3 + 1 2 =

L 1 4 + 1 5 =

S 2 6 + 1 2 =

A 2 2 + 1 0 =

S 3 4 + 5 =

E 1 8 + 2 0 =

Y 1 3 + 1 5 =

R 1 1 + 6 =

B 1 9 – 1 4 =

N 2 6 – 5 =

R 3 4 – 2 0 =

Svar: Les:

Ø 1 5 + 3 =

T 1 2 + 4 = Svar: Les:

J 1 8 – 1 2 =

Ø 1 6 – 4 = Svar: Les:

29

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

29

02/04/12

20.56


Sett tallene under hverandre og regn ut.

21 + 14

32 + 6

12 + 32

51 + 8

43 + 15

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

42 + 7

52 + 16

64 + 5

32 + 24

70 + 9

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

92 + 7

81 + 12

60 + 8

74 + 13

53 + 4

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

34 + 5

72 + 14 61 + 13

25 + 4

43 + 32

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

30

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

30

02/04/12

20.56


Regn ut. Her mĂĽ vi veksle til en tier! 1

2 2 + 1 8 = 0

3 5 + 1 5 =

6 3 + 1 7 =

7 2 + 8 =

4 9 + 2 1 =

7 4 + 1 6 =

2 9 + 1 3 =

3 9 + 2 3 =

7 9 + 1 3 =

5 9 + 2 3 =

4 9 + 3 3 =

6 9 + 1 3 =

2 8 + 2 4 =

3 8 + 3 4 =

6 8 + 2 4 =

Inneholder 20 epler

Hvor mange røde epler i alt? _ Hvor mange gule epler i alt? _

Inneholder 10 epler

Hvor mange flere røde enn gule epler? _ Hvor mange epler i alt? _ + _= _ I alt er det _ epler. 31

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

31

02/04/12

20.56


Regn ut. Her må vi veksle en tier! 10

7 4 – 2 8 =

3 1 – 1 9 =

4 6 – 8 =

7 1 – 3 6 =

6 2 – 2 4 =

3 3 – 1 8 =

6 1 – 2 7 =

8 4 – 3 5 =

9 0 – 3 6 =

8 3 – 4 7 =

7 3 – 5 6 =

6 4 – 3 5 =

9 1 – 4 8 =

8 6 – 3 7 =

6 4 – 2 9 =

5 3 – 1 4 =

7 2 – 2 4 =

6 1 – 3 2 =

8 3 – 4 5 =

4 2 – 1 5 =

Hunden til Mikkel veier 33 kg. Hunden til Kim veier 28 kg. Hvor mye mer veier hunden til Mikkel enn hunden til Kim? _ kg – _ kg = _ kg Hvor mye veier de til sammen? _ kg + _ kg = _ kg 32

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

32

02/04/12

20.56


Skriv tallene som mangler.

2 3 + 1 2 = 3 5

4 1

4 3

5 2

8 1

+ = 6 3

+ = 7 9

+ = 9 4

+ = 8 9

6 2

4 2

2 3

6 1

7 2

+ = 8 9

+ = 8 2

+ = 6 9

+ = 8 9

+ = 9 6

3 4

5 3

3 3

4 4

5 3

+ = 5 7

+ = 6 8

+ = 3 9

+ = 4 8

+ = 6 7

1 4

1 2

4 0

2 3

5 2

+ = 4 8

+ = 3 5

+ = 6 1

+ = 7 4

+ = 8 3

Sofie har 26 kr. Tegn pengene: Kashif har 32 kr. Tegn pengene: Hvor mange kroner har de til sammen? _ kr 33

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

33

02/04/12

20.56


Lag regnestykker.

_–_=2

_–_=4

_–_=6

_–_=2

_–_=4

_–_=6

_–_=2

_–_=4

_–_=6

_–_=5

_–_=8

_–_=3

_–_=5

_–_=8

_–_=3

_–_=5

_–_=8

_–_=3

Skriv tallene som mangler.

_–3=1

_–4=1

_–5=1

_–3=2

_–4=2

_–5=2

_–3=3

_–4=3

_–5=3

Sofie kjøper en is til 5 kr. Nå har hun igjen 10 kr. Hvor mange kroner hadde hun før hun kjøpte isen? _ kr –

5 kr = 10

kr

Hun hadde _ kr.

34

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

34

02/04/12

20.56


Skriv tallene som mangler.

_ – 8 = 10

_ – 12 = 30

_ – 15 = 72

_ – 7 = 20

_ – 15 = 35

_ – 26 = 31

_ – 6 = 14

_ – 20 = 40

_ – 34 = 40

_ – 10 = 30

_ – 25 = 50

_ – 42 = 35

_ – 12 = 15

_ – 35 = 20

_ – 32 = 24

Mikkel har kjøpt en is til 18 kr. Han har 50 kr igjen i pungen. Hvor mange kroner hadde Mikkel før han kjøpte isen? _ kr –

18 kr = 50

kr

Han hadde _ kr.

Sofie ga bort 28 frimerker til Kim. Da hadde hun igjen 62 frimerker. Hvor mange frimerker hadde Sofie før hun ga bort frimerkene til Kim? _ –

28 = 62

Hun hadde _ frimerker. 35

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

35

02/04/12

20.56


Kari og Sofus skal dele pengene, men Kari skal ha 18 kr mer enn Sofus. Tegn pengene de får.

Kari

Sofus

Kari får _ kr.

Sofus får _ kr.

Kim og Mikkel skal dele 97 kr, men Kim skal ha 13 kr mer enn Mikkel. Tegn pengene de får.

Kim

Mikkel

Kim får _ kr.

Mikkel får _ kr.

36

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

36

02/04/12

20.56


Fortsett tallmønstrene.

2

4

6

8 _

_ _ _ _ _

1

3

5

7 _

_ _ _ _ _

5 10 15 20 _

_ _ _ _ _

10 20 30 40 _

_ _ _ _ _

90 80 70 60 _

_ _ _ _ _

18 16 14 12 _

_ _ _ _ _

17 15 13 11 _

_ _ _ _ _

45 40 35 30 _

_ _ _ _ _

Lag dine egne tallmønstre. ______ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ 37

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

37

02/04/12

20.56


Hvor bor barna? Skriv navnet i vinduet.

Eli

Kalim 3. etasje

Mats

2. etasje Lise

A

B

1. etasje

C

Adam bor i oppgang C, 2. etasje Sofus bor i oppgang B, 1. etasje Lasse bor i oppgang B, 2. etasje Nina bor i oppgang C, 3. etasje Sondre bor i oppgang A, 1. etasje Hvem bor i oppgang C, 1. etasje? _ Hvem bor i oppgang B, 3. etasje? _ Hvem bor i oppgang A, 2. etasje? _ Hvem bor i oppgang A, 3. etasje? _ 38

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

38

02/04/12

20.56


Finn ut hvilke tall som skal stå inni figurene og regn ut. Hver figur betyr et bestemt tall.

5

+ _ + _ = 20

_ + _ + _ = 30 _ + _ + _ = 50 + _ _ – _ = _ + _ _ _ – _ = + _ _ _ – _ = _ + _ – _ – _ = _ 39

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

39

02/04/12

20.56


Hvilke tall skal stå i den høyre kolonnen? +8

+12

10 12 16 14

–6

20 13 15 22

10 20 28 39

Sett inn tallene som mangler. +6

12

–5

18 22

26

5 19

–7

21 33

49

38

31 42

57 82

36

Sofus har 56 kr og kjøper en bok på salg. Nå har han 40 kr igjen. Hva kostet boka? 56 kr – _ kr = 40 kr Boka kostet _ kr.

kr

Kim har 100 kr og kjøper en lykt til 28 kr og en penn som er 3 kr billigere. Hvor mange kroner har hun igjen? 100 kr – 28 kr – _ kr = _ kr Hun har igjen _ kr.

28 kr

40

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

40

02/04/12

20.56


Du har:

Tegn pengene du fĂĽr tilbake:

Du kjøper: 24 kr

R

kr

A

kr

N

kr

D

kr

I

kr

A

kr

48 k

r

r

60 k

84 k

r

39 kr

kr

120

kr

Skriv bokstavene som hører til svarene:

30 16 26 61 52 40

Jeg har en venn som heter: 41

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

41

02/04/12

20.58


Kim handler for akkurat 75 kr. Hva kan hun ha kjøpt? Sett opp et regnestykke. Er det flere løsninger? 1 brød 20 kr 1/2 kg smør 15 kr 1 liter melk 10 kr 1 kg epler 18 kr 1 kg hvetemel 11 kr 1 boks ananas 12 kr 1 boks erter 14 kr

Mikkel kjøper kaker for akkurat 100 kr. Hva kan han ha kjøpt? Sett opp et regnestykke. Er det flere løsninger? muffins 20 kr

boller 5 kr

eplekake 25 kr

skolebrød 15 kr

42

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

42

02/04/12

20.58


Domino

23 +4 27+3 _ –10 _ + 7 _ – 6

Y

39 –6 _ + 5 _ – 4 _ + 6 _ – 8

T

51+8 _ – 9 _ + 6 _ + 4 _ – 5

E

12 +6 _ – 7 _ + 9 _ –12 _ +10

H

42 +8 _ – 9 _ + 6 _ –10 _ + 3

T

Skriv bokstavene som hører til svarene og tegn en blå ...

Tegn her:

18 21 32 40 55

43

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

43

02/04/12

20.58


Trekk strek fra 100 til 0.

44

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

44

02/04/12

20.58


Hemmelig melding! Sett ring rundt bokstaven etter riktig svar.

1

61 K 63 – 3 = 60 S

2

93 – 4 =

88 V 89 B

3

83 – 5 =

79 T 78 F

72 T 74 – 2 = 71 V

79 R 82 – 3 = 80 T

58 A 64 – 6 = 59 P

82 R 86 – 5 = 81 O

58 K 63 – 4 = 59 E

68 K 72 – 5 = 67 R

75 P 79 – 4 = 74 L

49 M 54 – 5 = 45 P

88 T 91 – 3 = 87 L

83 N 68 R 48 S 90 – 6 = 76 – 7 = 52 – 5 = 84 P 69 S 47 A

Skriv bokstavene du fant, og les:

1

2

!

3

! 45

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

45

02/04/12

20.58


Trekk strek fra 0 til 100.

46

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

46

02/04/12

20.58


Hemmelig melding! Sett ring rundt bokstaven etter riktig svar.

1

60 H 58 + 2 = 62 A

2

47 + 4 =

52 D 51 T

3

36 + 4 =

44 M 40 L

71 S 69 + 3 = 72 J

90 R 83 + 6 = 89 Y

85 N 79 + 5 = 84 Ă˜

84 T 78 + 4 = 82 E

54 V 45 + 9 = 59 S

33 P 29 + 4 = 32 R

65 L 60 + 5 = 66 O

75 K 73 + 5 = 78 E

48 T 42 + 8 = 50 E

94 P 35 N 100 R 88 + 6 = 29 + 6 = 91 + 9 = 96 K 36 V 99 V

Skriv bokstavene du fant, og les:

1

2

!

3 47

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

47

02/04/12

20.58


Kan du fordele pengene likt i to sparebøsser? Tegn pengene.

Det blir _ kr i hver sparebøsse. Kan du fordele pengene likt i tre sparebøsser? Tegn pengene.

Det blir _ kr i hver sparebøsse. 48

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

48

02/04/12

20.58


Mikkel og Sofie skal dele pengene, men Mikkel skal ha 13 kr mer enn Sofie. Tegn pengene de får.

Sofie

Mikkel

Mikkel får _ kr.

Sofie får _ kr.

Kim og Sofus skal dele pengene, men Sofus skal ha 24 kr mer enn Kim. Tegn pengene de får.

Sofus

Kim

Kim får _ kr.

Sofus får _ kr. 49

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

49

02/04/12

20.58


Her er skoene og støvlene til alle i klasse 2A. Hvor mange barn har støvler? _ barn Hvor mange barn har sko? _ barn Hvor mange barn i alt i klasse 2A? _ barn

Her er vottene til barna i klasse 2B. Hvor mange barn har røde votter? _ barn Hvor mange barn har grønne votter? _ barn Hvor mange barn i alt i klasse 2B? _ barn 50

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

50

02/04/12

20.59


Lag spørsmål til oppgavene. Finn svaret. Spørsmål:

10 kr Svar:

7 kr Spørsmål:

Svar:

Spørsmål:

Svar: Nusse 12 år Spørsmål:

Rex 4 år

r

k 97

Svar:

51

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

51

02/04/12

20.59


26

58

kr

kr

45

kr

34

kr

53 k

r

49 kr

Sofie og Mikkel skal kjøpe to gaver hver. Sofie har 100 kr og Mikkel 90 kr. Skriv to forslag og finn ut hvor mye de må betale. forslag 1

Sofie må betale _ kr.

Mikkel må betale _ kr.

forslag 2

Sofie må betale _ kr.

Mikkel må betale _ kr.

52

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

52

02/04/12

20.59


47

kr

48 kr kr

Lykten koster _ kroner. 52 kr

Spillet er 18 kr billigere. Hva koster spillet? _ kr Hva koster spillet og lykten i alt? _ kr Hvor mye dyrere er to lykter enn to spill? _ kr Hva kan du spørre om? Lag spørsmål og svar.

53

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

53

02/04/12

20.59


Hvor mange kroner? Tegn riktig antall i sparebøssene. 65 70 75 80 85 90

100 120 130 140 150 160

145 155 165 175 185 195

54

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

54

02/04/12

20.59


Adder og finn hemmelige ord.

3 4 2 + 1 5 5 Ø =

2 4 1 + 1 5 3 K =

1 6 4 + 3 2 3 E =

4 5 2 + 1 3 4 L =

4 3 2 + 1 2 6 K =

2 0 6 + 2 4 3 B =

3 5 1 + 1 3 4 A =

5 4 3 + 2 2 5 T =

Skriv bokstavene under svaret.

Tegn svaret.

449 586 497 768 394 485 558 487

Subtraher og finn hemmelige ord.

6 8 4 – 3 5 2 R =

7 9 5 – 4 0 5 I =

8 6 7 – 6 3 1 S =

9 5 8 – 4 2 6 O =

8 3 5 – 2 1 4 T =

4 9 7 – 2 0 5 S =

5 8 9 – 3 4 7 I =

7 8 6 – 5 3 2 N =

Skriv bokstavene under svaret.

Tegn svaret.

236 242 621 332 532 254 390 292

55

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

55

02/04/12

20.59


Klokka er åtte.

11 12 1 2

10 9 6

11 12 1 2

10 9

3 4 6

6

5

11 12 1

9 7

4

8 7

2

8

3

5

11 12 1 10

9

4

8

2

10 3

7

Denne klokka viser halv åtte.

11 12 1

9

3 4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

5

6

Klokka er –.

Klokka er –.

Klokka er –.

11 12 1

11 12 1

11 12 1

2

10 9

9

3 4

8 7

6

2

10

4 7

Klokka er –.

9

3 8

5

6

2

10

3

Klokka er –.

4

8

5

7

5

6

Klokka er –.

Lag oppgaver til klokka som Hare Hopp peker på. Nå er klokka _. Om _ timer skal jeg til tannlegen, sa mor. Da er klokka _. Om _ timer skal jeg på kino, sa Mikkel. Da er klokka _.

For en time siden var klokka 2! 11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

Om _ timer skal jeg møte Kim, sa Sofus. Da er klokka _. 56

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

56

02/04/12

20.59


Sett bokstavene etter hvert i rutene nedenfor. 11 12 1

START

halv fire

2

10 9

3 4

8 7

6

5

책tte

3 4

8 7

T

6

3

5

7

ti

4 6

2

8

4

9

3 7

A

5

9

fem

3 4

8 7

K

6

5

11 12 1 2

8

4

9

3 7

6

5

11 12 1 2

10

6

10

T

seks

3 7

11 12 1 10

11 12 1

9

E

5

S

2

8

6

halv to

11 12 1 10

4

8

halv ett

2

9

halv sju

2

9

P

11 12 1 10

11 12 1 10

5

10

2

8

4

9

3 7

U

6

5

Jeg vil ha en 11 12 1

START

9

K

sju

3 4

8 7

halv fem

11 12 1 2

10

6

5

9

3 4 7

6

5

to S

R

4

8 6

5

10

2

8

4

9

3 7

O

11 12 1 9

tolv

3 4

8 7

6

5

9

3 4 7

6

5

2

8

4

9

3 7

halv seks

2

8

5

10

K

11 12 1 10

6

11 12 1 2

10

I

halv tre

ni

3 7

halv ti

2

8

9

N

11 12 1 10

11 12 1 2

10

A

6

5

11 12 1 10

2

8

4

9

3 7

6

5

Jeg vil ha en 57

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

57

02/04/12

20.59


Sett inn tall som passer. Velg tall selv.

+ 12

– 12

+ 33

– 33

+ 15

– 15

+ 41

– 41

+ 20

– 20

+ 70

– 70

+ 25

– 25

+ 65

– 65

Vilde og Erik skal dele 100 kr, men Erik skal ha 20 kr mer enn Vilde. Hvor mange kroner får de hver? Vilde får _ kr. Erik får _ kr. Nils og Tom er tvillinger. De er 8 år gamle. Om to år er jeg dobbelt så gammel som dere to er til sammen, sier far. Hvor gammel er far om to år? Da er far _ år. 58

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

58

02/04/12

20.59


Skriv tallene som mangler. 0 2 5

0 2 6 10

0 3 9 15

0 5

0 20

Tenk at du hopper p책 tallinjen!

59

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

59

02/04/12

20.59


Kast fire terninger. Tegn av øynene og lag regnestykker.

_+_+_+_=_ _+_+_+_=_ _+_+_+_=_ _+_+_+_=_ _+_+_+_=_ Mikkel kaster fire terninger og får 20 øyne til sammen. Tegn to forslag til øyne på terningene. forslag 1

forslag 2

60

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

60

02/04/12

20.59


Trekk strek fra 0 til 100.

61

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

61

02/04/12

20.59


Hemmelig melding! Sett ring rundt bokstaven etter riktig svar.

1

70 f 30 + 40 = 60 A

2

86 K 50 + 36 = 76 A

3

86 B 43 + 42 = 85 F

65 b 45 + 30 = 75 i

82 T 50 + 42 = 92 A

88 O 52 + 36 = 78 K

88 n 68 + 20 = 98 d

87 N 60 + 37 = 97 R

98 P 61 + 27 = 88 R

83 r 53 + 40 = 93 n

99 I 30 + 69 = 89 S

79 T 38 + 41 = 89 V

Skriv bokstavene du fant, og les:

1

2

3

!

Trekk strek fra 0 til 40. Tell med 2 om gangen.

62

90056_tusen million 2 jeg regner_BM_r1.indd

62

10.04.12

11.43


Sett strek under tallene du har bruk for når du skal finne svaret. Lasse er 8 år. Han skal kjøpe en bil til 10 kr og en båt til 7 kr. Hva må han betale? Svar:

I dag er det 13. august, sa far. Jeg har høstet 6 kg pærer og 8 kg epler. Hvor mange kilogram frukt har far høstet? Svar:

1 kurv bringebær koster 12 kr. 4 kurver bringebær veier 2 kg. Hvor mye koster 3 kurver bringebær? Svar:

Sofie er 10 år. Lars er 13 år og mor er 42 år. Hvor mye eldre er mor enn Sofie? Svar: 63

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

63

02/04/12

20.59


Du har:

Tegn pengene du fĂĽr tilbake:

Du kjøper: 35 kr

I

kr

T

kr

N

kr

M

kr

R

kr

A

kr

25 kr

45 kr

65 k

r

55 kr

45 k

r

Svar: 35 55 45 25 15 5 Jeg har en venn som heter: 64

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

64

02/04/12

21.00


Jeg har 15 kr, sier Petter. Jeg har dobbelt så mye, sier Kaia. Kaia har _ kr. Jeg har 44 frimerker, sier Elin. Jeg har halvparten så mange, sier Kurt. Kurt har _ frimerker. Jeg har 23 bøker på øverste hylle, sier Olivia. På nederste hylle er det dobbelt så mange. På nederste hylle er det _ bøker. Jeg har 34 kr i timen i lønn, sier Line. Jeg har dobbelt så mye, sier Kai. Kai har _ kr i timen. Jeg har plukket 38 kurver jordbær i dag, sier far. Jeg har plukket halvparten så mange, sier mor. Mor har plukket _ kurver jordbær.

65

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

65

02/04/12

21.00


Hvilke tall skal stå i kolonnen til høyre? + 20

+ 30

12 33 42 68

– 20

12 16 24 38

35 48 36 79

Skriv tallene som mangler. + 10

48 76 39

+6

58

34

40 48

64

15

27 48

54

64

44

– 10

55

+ 12

94

+7

45 53

61

84 96

– 11

68 79

13

33

22 54

87 48

63

Kim har 6 tikroner og 18 enkroner i pungen. Hvor mange kroner har hun i alt? Hun har _ kr. 66

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

66

02/04/12

21.00


Spill ÂŤ4 pĂĽ radÂť. Antall spillere: 2 Dere trenger to terninger og 15 brikker til hver spiller i hver sin farge.

2 3 4 6 2 5 7 8 10 8 12 8 9 11 2

Lag regler selv!

6 3 5 6 4

9 7 4 5 8 67

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

67

02/04/12

21.00


Finn ut hvilke tall som skal stå inni figurene og regn ut. Hver figur betyr et bestemt tall.

6

+

+ _ = 24 _

_ + _ + = 32 _ _ +

_

+

_

= 28

+ – = _ _ _ _ + – = _ _ _ _ + – = _ _ _ _

_

+

+ _ – = _ _ _

68

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

68

02/04/12

21.00


Skriv som liter og desiliter. 13 dL = 1 liter og _ dL 15 dL = _ liter og _ dL 14 dL = 1 liter og _ dL 17 dL = _ liter og _ dL 18 dL = 1 liter og _ dL 19 dL = _ liter og _ dL 21 dL = 2 liter og _ dL 25 dL = _ liter og _ dL Hvordan kan Kari m책le med koppene? Skriv forslag. Hun har tre kopper som rommer 2 dL, 3 dL og 7 dL. 9 dL = _ dL + _ dL 5 dL = _ dL + _ dL 6 dL = _ dL + _ dL 10 dL = _ dL + _ dL 12 dL = _ dL + _ dL + _ dL 13 dL = _ dL + _ dL + _ dL 11 dL = _ dL + _ dL + _ dL Mikkel skal bruke 8 dL melk. Hvordan kan han ved hjelp av koppene m책le 8 dL? Skriv to forslag.

69

90056_tusen million 2 jeg regner_BM_r1.indd

69

10.04.12

11.43


Fyll inn riktige tall. Summen skal vĂŚre 100.

28

13

0 10

10 0

50 37

20

50 100

28

30

45 15

32 36

45

19

52 18

26 19

52

70

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

70

02/04/12

21.00


Skriv p책 utvidet form og vis hva sifrene er verdt.

63 = 60 + 3

87 = _ + _

65 = _ + _

75 = _ + _

94 = _ + _

92 = _ + _

83 = _ + _

66 = _ + _

84 = _ + _

49 = _ + _

53 = _ + _

76 = _ + _

86 = _ + _

82 = _ + _

29 = _ + _

Tell med 2 om gangen til 20. 0

2

0

0

0

10

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

Tell med 3 om gangen til 30. 0

3

0

0

0

Tell med 5 om gangen til 50. 0

5

0

0

0

Sofus har 30 kr i femkroner. Hvor mange femkroner har han? _ femkroner Kari har 45 kr i femkroner. Hvor mange femkroner har hun? _ femkroner Petra har 65 kr i tikroner og femkroner. Hun har 3 tikroner. Hvor mange femkroner har hun? _ femkroner 71

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

71

02/04/12

21.00


40 kr

21 kr

98 kr

fly bamse

cd

89 kr

105 kr lykt

fotball

68 kr

49 kr bok

spill

Petra og Sofus skal kjøpe tre gaver hver. Petra har 200 kr og Sofus har 160 kr. Hvordan kan de velge? Skriv to forslag og finn ut hvor mye de mü betale. forslag 1 Petra

Sofus

forslag 2 Petra

Sofus

72

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

72

02/04/12

21.00


Skriv tallene som mangler og les dem. 100 200 300 400 500 600 700 800

100 200 300 400 500 600 700 800

100 200 300 500 500 600 700 800

100 200 300 400 700 600 700 1000

100 300 300 400 500 600 700 800

100 200 300 400 500 600 700 800

300 200 500 400 700 600 700 1000

73

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

73

02/04/12

21.00


Kast to terninger. Tegn av øynene. Hvert øye betyr 5. Regn ut.

25 + 15 = 35

_+_=_

_+_=_

_+_=_

_+_=_

_+_=_

_+_=_

_+_=_

_+_=_

_+_=_

Sondre kastet to terninger og fikk summen 45. Hvordan ser Sondres terninger ut? Skriv to forslag.

_ + _ = 45

_ + _ = 45

74

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

74

02/04/12

21.00


Kast tre terninger. Tegn av øynene. Hvert øye betyr 5. Trekk fra det minste antall øyne.

25 + 25 – 15 = 35 _ + _ – _ = _ _+_–_=_ _+_–_=_

_+_–_=_ _+_–_=_

_+_–_=_ _+_–_=_

_+_–_=_ _+_–_=_ Ingeborg kastet tre terninger og fikk svaret 25. Hvordan kan Ingeborgs terninger se ut? Skriv to forslag.

_+_–_=_

_+_–_=_ 75

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

75

02/04/12

21.00


60 cm + 40 cm =1m

Trekk strek mellom planker som til sammen er 1 m. 20 cm 30 cm

10 cm

60 cm 80 cm

40 cm

90 cm

70 cm

50 cm

50 cm

76

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

76

02/04/12

21.00


Kim

0 m

50 m

100 m

50 m

100 m

50 m

100 m

50 m

100 m

Sofus

0 m Sofie

0 m Kashif

0 m

Hvem sparker lengst? _ Hvem sparker kortest? _ Hvor langt sparker Sofus? _ m Hvor langt sparker Sofie? _ m Hvor mye lenger sparker Sofus enn Kashif? _ m Hvor mye kortere sparker Kim enn Sofie? _ m 77

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

77

02/04/12

21.00


Skriv navn p책 figurene.

78

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

78

02/04/12

21.00


Trekk strek mellom figurer som hører sammen.

79

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

79

02/04/12

21.00


Spill «Mølle».

Antall spillere: 2

Dere trenger ni brikker til hver spiller i hver sin farge. Spillet starter med at den som begynner, legger en av sine ni brikker på ett av de 24 punktene på brettet. Den andre spilleren plasserer så en av sine brikker på et av de andre ledige punktene. Slik fortsetter det til begge spillerne har lagt ut alle brikkene sine. Hvis en spiller får tre egne brikker på rad, kan han/hun fjerne en av den andre spillerens brikker. Når alle brikkene er lagt ut, fortsetter spillet ved at man flytter en brikke fra et punkt til et ledig punkt. Men man kan ikke flytte forbi et opptatt punkt. Hvis det ikke går an å flytte noen brikke, går turen til den andre spilleren. Målet er å få tre brikker på rad, og det kalles «mølle». Den første spilleren som bare har to brikker igjen, har tapt spillet.

80

90056_tusen millionar_jeg regner noetter_.indd

80

02/04/12

21.00


Tusen millioner 2 Jeg regner nøtter  

Tusen millioner 2 Jeg regner nøtter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you