Page 1

Nytt læreverk!

Mat og helse-boka 8–10 Norsk 1 – 7 2017 Vår 2017


Mat og helse-boka – et helt nytt læreverk for ungdomstrinnet! Læreverket består av: • Mat og helse-boka • Mat og helse-lærerboka • Mat og helse-nett for elevene • Mat og helse-nett for læreren • Mat og helse Premium (omvendt undervisning på Campus Inkrement) Elevboka fås også som unibok. Mat og helse-lærerboka inneholder: • Læreplanrelatert stoff • Hvordan boka kan brukes i undervisningen • Pedagogisk blikk på boka – kapittel for kapittel • Vurdering for læring i mat og helse • Forslag til periodeplaner Mat og helse-boka dekker kompetansemålene i Kunnskapsløftet og følger gjeldende kostråd.

2


Forfatterne Gunn Helene Arsky Gunn Helene Arsky er utdannet ernæringsfysiolog (cand.scient.) fra Universitetet i Oslo og jobber i BAMA. Hun har utgitt et titall bøker om helse og ernæring og er fast skribent i Hjemmet Helse. I tillegg holder hun fermenteringskurs og kostholdsforedrag rundt om i landet. Gunn Helene underviser også på lærerutdanningen i mat og helse-faget. Cathrine Borchsenius Cathrine Borchsenius er utdannet klinisk ernæringsfysiolog med en mastergrad i klinisk ernæring fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Cathrine jobber med ernæringsformidling og er gründer av bramat.no og sunnogsprek.no. I tillegg jobber hun som konsulent, og skriver lærebøker og andre bøker om kosthold, vekt og helse. Cathrine Fulland Cathrine Fulland har hovedfag i ernærings-, helse- og miljøfag fra Høgskolen i Akershus i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Hun jobber i dag som faglærer i mat og helse og naturfag ved Smestad skole i Oslo. Cathrine har jobbet for Utdanningsdirektoratet i flere prosjekter, bl.a. med å lage veilederen til læreplanen i mat og helse. Hun har vært nestleder for Landslaget for mat og helse i skolen og har fortsatt tette bånd til organisasjonen. Ranveig Hammeren Ranveig Hammeren er adjunkt. Hun har jobbet i Pedagogisk veiledningstjeneste i Sørum og jobber i dag som faglærer i norsk, KRLE og mat og helse på Bingsfoss ungdomsskole i Sørum kommune. Ranveig er MOT-coach på egen skole og veileder for PPU-studenter ved Universitetet i Oslo.

3


Fra elevboka

4


Mat og helse-nett Elevnettstedet inneholder: • Mat for bedre helse. Her får elevene lære om begrepene «sunt kosthold» og «sunn livsstil», om vanlige livsstilssykdommer, allergier og intoleranser og om ulike spiseforstyrrelser. • Entreprenørskap. Temaet tar for seg prosessen fra en idé blir skapt til et ferdig produkt er presentert for andre. Underveis i teksten får elevene reflekterende spørsmål som skal hjelpe dem fremover i prosessen. • Utdypende teori og mer omfattende tabeller knyttet til temaer i bokas kapitler. • Selvrettende øvingsoppgaver • Refleksjonsoppgaver og praktiske oppgaver • Begreper, en samling av faglige ord som forklares med bilder og tekst. • Oppskriftsbank. Oppskriftene er beriket med filmer som viser teknikkene elevene trenger for å lage mat. • Lenker til nyttige nettsteder. For læreren: • Undervisningsopplegg • Utdypende teori • Læreplanrelatert stoff • Tips og råd for vurdering med mer

5


Videoleksjoner

(omvendt undervisning) til Mat og helse-boka Mat og helse Premium er et opplegg for omvendt undervisning med videoleksjoner som presenterer teoristoff fra Mat og helse-boka. Egne videoleksjoner viser trinn for trinn hvordan man lager et utvalg matretter fra boka. Mat og helse Premium: • Presenterer teoristoff fra Mat og helse-boka ved hjelp av en fortellerstemme, stillbilder og filmer • Har egne videoleksjoner som viser hvordan man lager et utvalg matretter fra boka, trinn for trinn • Har kontrollspørsmål som elevene kan løse mellom videoene • Har døvetolking og teksting tilgjengelig for elever som trenger det • Fungerer på alle plattformer, også mobil • Har digital lekseplanlegger hvor du kan dele ut lekser til elevene • Har verktøy for diskusjon og elevaktivitet i timen

Ta kontakt med Inkrement på campus@inkrement.no for prøvetilgang!

6


En ny generasjon digitale lærebøker!

unibok.no

Mat og helse-boka Unibok Unibok er en fleksibel digital lærebok som automatisk tilpasser seg skjermstørrelsen, enten eleven bruker pc, nettbrett eller mobil. Med uniboka er læreboka alltid tilgjengelig.

Uniboka viser hele tiden hvilken side eleven er på i den trykte boka.

Elevene kan: • Laste ned boka og bruke den offline • Lære seg god studieteknikk ved å bruke verktøyene som ligger i alle unibøker • Lage egne notater og bokmerker og markere tekst • Skrive oversiktlige notater som kan lastes ned og redigeres • Justere skriftstørrelse og visning • Søke i teksten

Uniboka fungerer godt for elever som trenger tilrettelegging: • Har innlest lyd og tekst til tale • Er tilrettelagt for synshemmede • Fungerer med skjermleser og leselist • Følger Difi-standardene Les mer på unibok.no 7


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

PRIS

Mat og helse-boka

978-82-02-48280-0

978-82-02-53767-8

399,-

Mat og helse-boka Unibok

Bestilles på cdu.no

159,-*

Mat og helse-boka Brettbok

Bestilles på brettboka.no

159,-*

Mat og helse-lærerboka

978-82-02-53766-1

Mat og helse-nett (lærerlisens)

Bestilles på cdu.no

279,-***

Mat og helse-nett (elevlisens)

Bestilles på cdu.no

49,-**

Mat og helse Premium

Bestilles på cdu.no

109,-*

*Inkl. mva. **Inkl. mva. Elevlisensen gjelder for én elev i ett skoleår. ***Inkl. mva. Lærerlisensen gjelder for én lærer i ett skoleår. Prisene gjelder til og med 31.12.17. Vi tar forbehold om feil og prisendringer.

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 0055 Oslo 21 61 65 00 cdu.no grunnskole@cappelendamm.no

Forsidefoto: 123RF.com © Serezniy

Felles

279,-

Profile for Cappelen Damm

Mat og helse-boka 8-10 Brosjyre 2017  

Mat og helse-boka 8-10 Brosjyre 2017