__MAIN_TEXT__

Page 1


Tell mengder i bildet og reflekter over begrepene mange eller få.

1

6

Telle mengder

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

MÅL

BEGREPER

• Utforske og bli kjent med tall

få – mange

• Telle mengder og finne riktig antall

forover – bakover

• Telle forover og bakover

hvor mange?

Telle mengder

7


Tell mengder i bildet og reflekter over begrepene mange eller få.

1

6

Telle mengder

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

MÅL

BEGREPER

• Utforske og bli kjent med tall

få – mange

• Telle mengder og finne riktig antall

forover – bakover

• Telle forover og bakover

hvor mange?

Telle mengder

7


Tall

Kjenner du noen som er 4 år? Tegn 4 lys på kaken. Fargelegg 4 jordbær på kaken.

Vi tenker

Vis 4 fingre. Kan du viste 4 på andre måter? Kast en terning. Hvor mange ganger

Radius er 5 år. Hvor mange lys skal han ha på kaken? Kan du vise 5 fingre? Se på vimpelen, er 5 før eller etter 6?

må du kaste for å få 4?

Finn rutene med tall i.

T 4

3

S

L

6

2 A 5 B 7

E

Hvordan skriver jeg tallet 8?

Skriv noen tall. Hvor lenge er 5 minutter?

Vi lærer Radius har 5 lys på kaken.

1 En

8

2

3

4

to

tre

fire

5 fem

6 seks

Hvilke ord og tall hører sammen?

1

2

3

fire

en

4

5 er før 6. Fem fingre på en hånd.

to

Elevene kan jobbe videre med 5 tallet ved å for eksempel bygge med 5 klosser, skrive 5-tallet med 5 ulike farger, finne 5 ting. Utforsk videre hvor mange lys han skal ha på kaken til neste år, om to år osv.

Elevene filosoferer over forskjellen på tall og bokstaver. Når brukes hva? Tall kan også skrives med bokstaver.

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

fem

5 tre

Telle mengder

9


Tall

Kjenner du noen som er 4 år? Tegn 4 lys på kaken. Fargelegg 4 jordbær på kaken.

Vi tenker

Vis 4 fingre. Kan du viste 4 på andre måter? Kast en terning. Hvor mange ganger

Radius er 5 år. Hvor mange lys skal han ha på kaken? Kan du vise 5 fingre? Se på vimpelen, er 5 før eller etter 6?

må du kaste for å få 4?

Finn rutene med tall i.

T 4

3

S

L

6

2 A 5 B 7

E

Hvordan skriver jeg tallet 8?

Skriv noen tall. Hvor lenge er 5 minutter?

Vi lærer Radius har 5 lys på kaken.

1 En

8

2

3

4

to

tre

fire

5 fem

6 seks

Hvilke ord og tall hører sammen?

1

2

3

fire

en

4

5 er før 6. Fem fingre på en hånd.

to

Elevene kan jobbe videre med 5 tallet ved å for eksempel bygge med 5 klosser, skrive 5-tallet med 5 ulike farger, finne 5 ting. Utforsk videre hvor mange lys han skal ha på kaken til neste år, om to år osv.

Elevene filosoferer over forskjellen på tall og bokstaver. Når brukes hva? Tall kan også skrives med bokstaver.

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

fem

5 tre

Telle mengder

9


Øve 1

Øve 2

Hvor mange?

Hvor mange?

Trekk strek til tallinja.

4

1

5

8 6

3 10

3 Elevene kan skrive prikker eller tall på terningene.

12

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

9

4 0

1

7

0

2

3

4

5

6

2

7

8

9

10

Telle mengder

13


Øve 1

Øve 2

Hvor mange?

Hvor mange?

Trekk strek til tallinja.

4

1

5

8 6

3 10

3 Elevene kan skrive prikker eller tall på terningene.

12

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

9

4 0

1

7

0

2

3

4

5

6

2

7

8

9

10

Telle mengder

13


Telle forover og bakover

Hvor langt kan dere telle? Øv på å telle til 10. Forover og bakover.

Vi tenker Mattis liker å telle. Han teller alt han ser rundt seg. Kan dere telle til 10? Jon kan telle bakover fra 10 til 0. Kan dere telle bakover?

Øv på å telle videre fra 5. Øv på å telle videre fra 6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trekk strek fra 0 til 10

Vi lærer Vi teller forover fra 1 til 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vi kan også telle bakover fra 10 til 0.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elevene kan telle med hviskestemme, skummel stemme, babystemme, robotstemme osv..

14

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

Blir det den samme tegningen hvis du trekker strek fra 0 til 10? Sett ring rundt terningen som passer til bildet. Telle mengder

15


Telle forover og bakover

Hvor langt kan dere telle? Øv på å telle til 10. Forover og bakover.

Vi tenker Mattis liker å telle. Han teller alt han ser rundt seg. Kan dere telle til 10? Jon kan telle bakover fra 10 til 0. Kan dere telle bakover?

Øv på å telle videre fra 5. Øv på å telle videre fra 6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trekk strek fra 0 til 10

Vi lærer Vi teller forover fra 1 til 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vi kan også telle bakover fra 10 til 0.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elevene kan telle med hviskestemme, skummel stemme, babystemme, robotstemme osv..

14

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

Blir det den samme tegningen hvis du trekker strek fra 0 til 10? Sett ring rundt terningen som passer til bildet. Telle mengder

15


Hvilke klosser og hvilket tallkort hører sammen? Hvordan ser du hvor mange hjerter det er?

Fargelegg like mange ruter som tallet viser. Vis på to ulike måter.

1

2

3

4

Tegn klosser selv og sett strek til riktig tallkort.

5

3 5 4 2

20

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

Telle mengder

21


Hvilke klosser og hvilket tallkort hører sammen? Hvordan ser du hvor mange hjerter det er?

Fargelegg like mange ruter som tallet viser. Vis på to ulike måter.

1

2

3

4

Tegn klosser selv og sett strek til riktig tallkort.

5

3 5 4 2

20

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

Telle mengder

21


Øve 1

Øve 2

Hvor mange?

Trekk strek til rett tallkort.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1

2

2

3

3

4

4

2

5

3

6

2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Hvor mye viser terningene til sammen?

1 2 3 4 5 4

1 2 3 4 5 22

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

1 2 3 4 5 2

1 2 3 4 5

Telle mengder

23


Øve 1

Øve 2

Hvor mange?

Trekk strek til rett tallkort.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1

2

2

3

3

4

4

2

5

3

6

2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Hvor mye viser terningene til sammen?

1 2 3 4 5 4

1 2 3 4 5 22

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

1 2 3 4 5 2

1 2 3 4 5

Telle mengder

23


Problem 1

Problem 3

Hvor mange klosser har de til sammen? Mattis gir en kloss til Mira. Hvor mange klosser har hver av dem nå?

Tegn 5 kuler i hver tier-ramme på forskjellige måter.

Problem 2 5 til sammen. Tegn prikker på ulike måter på terningene.

Sant eller usant?

5

5

5

Problem 1 kan utvides ved at Jon også kommer. Hvor mange får de hver da?

24

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

9 er rett etter 10.

JA

NEI

5 er rett før 6.

JA

NEI

3 elefanter er like mange som 3 mus.

JA

NEI

100 er det største tallet som fins.

JA

NEI

Forklar svarene dine Telle mengder

25


Problem 1

Problem 3

Hvor mange klosser har de til sammen? Mattis gir en kloss til Mira. Hvor mange klosser har hver av dem nå?

Tegn 5 kuler i hver tier-ramme på forskjellige måter.

Problem 2 5 til sammen. Tegn prikker på ulike måter på terningene.

Sant eller usant?

5

5

5

Problem 1 kan utvides ved at Jon også kommer. Hvor mange får de hver da?

24

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

9 er rett etter 10.

JA

NEI

5 er rett før 6.

JA

NEI

3 elefanter er like mange som 3 mus.

JA

NEI

100 er det største tallet som fins.

JA

NEI

Forklar svarene dine Telle mengder

25


Min stjerneside

Aktivitet

Tegn tallmonsteret Tallmonsteret har 3 øyne 4 armer 5 bein Like mange øyne som ører Du bestemmer selv hvordan resten av monsteret ser ut.

TERNINGSPILL

Du trenger: blyant terning

Spill to og to sammen. 1 Bruk hver deres bok. 2 Kast terningen annenhver gang. Hvis terningen viser for eksempel fem prikker, skal spilleren som kastet terningen, sette et kryss over tallet 5 i sin rad. 3 Spilleren som først krysser ut alle tallene i sin rad, vinner spillet.

1 2 3 4 5 6 Hjelp!

Alternativ Bruk to terninger og raden under.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

Telle mengder

27


Min stjerneside

Aktivitet

Tegn tallmonsteret Tallmonsteret har 3 øyne 4 armer 5 bein Like mange øyne som ører Du bestemmer selv hvordan resten av monsteret ser ut.

TERNINGSPILL

Du trenger: blyant terning

Spill to og to sammen. 1 Bruk hver deres bok. 2 Kast terningen annenhver gang. Hvis terningen viser for eksempel fem prikker, skal spilleren som kastet terningen, sette et kryss over tallet 5 i sin rad. 3 Spilleren som først krysser ut alle tallene i sin rad, vinner spillet.

1 2 3 4 5 6 Hjelp!

Alternativ Bruk to terninger og raden under.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

Telle mengder

27

Profile for Cappelen Damm

Matematikk 1A Grunnbok (utdrag)  

Matematikk 1A Grunnbok (utdrag)