__MAIN_TEXT__

Page 1


MATEMATIKK 1 fra CAPPELEN DAMM Øvebok

Hanne Hafnor Dahl May-Else Nohr

Bokmål


;ƶAƹCƷ;Ƹ Matematikk 1 Øvebok fra Cappelen Damm følger grunnbøkene Matematikk 1A og 1B. Bøkene er delt inn i de samme kapitlene og delkapitlene. Oppgavene i øveboka egner seg godt som lekser.

Øve 2

7ƶBƯDƯ* EƱ!

Hva koster frukten til sammen? kr

Husker du?

1

Et eple koster 2 kr.

;ƶBƯ

3 kr koster 4 kr.

Hvor mange? Skriv tall eller tellestreker.

2 kr

2 kr

kr

2 kr

4 kr

Hvor mange kroner til sammen? Sett kryss.

Hvor mange kroner koster 3 epler til sammen?

Øve 1

2 kr

2 kr

4 kr

4 kr

Øv på å skrive tallene.

1 1 2 2

7 kr

3 3 6

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

46

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

3 kr

54

3 kr

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

Kapittelstart

I Husker du? repeterer

Øve 1 og Øve 2

Hvert kapittel i øveboka

vi startoppgavene Vi

er oppgaver på to

starter med et utsnitt av

tenker og Vi lærer fra

forskjellige nivåer,

det store bildet som du

grunnboka. Husker du

akkurat som i grunnboka.

finner på begynnelsen av

hva dere utforsket og

I Øve 1 har de fleste

det samme kapittelet i

snakket om i klassen?

oppgavene bilder som

grunnboka. Du har

Husker du hvilke ulike

hjelper deg. Oppgavene i

kanskje hørt historien til

løsninger dere

Øve 2 har samme tema

kapittelet om Mattis og

reflekterte over?

som oppgavene i Øve 1,

vennene hans? Husker du

men litt større

hva de undret seg over?

utfordringer.


?ƺIƾ?ƶ:ƯLƹAƽDƯ>ƴ;ƷCƯ

Finn ut 1 Mattis har 10 kr. Hva kan han kjøpe?

1 kr

3 kr

5 kr

1;ƶBƯ

2 kr

Tall Barn kommer til skolen med kunnskap om, erfaringer med og forestillinger om matematikk. De teller, og de fordeler godteri rettferdig. Femåringene vet at de snart fyller 6 år, og at det da skal være 6 lys på kaken. Og de kan vise med fingrene at de er 5 år. For å kunne forstå at «fem» er det totale antallet i en gruppe med 5 objekter, må barn erfare at 5 er det 5. tallordet i tallfølgen (tallrekken) – det som kommer før 6 og etter 4. Mange barn synes det er spennende å snakke om og undre seg over tall og matematikk.

Lag minst 3 ulike forslag.

Samtal gjerne med barnet ditt om tall. Her er noen forslag til spørsmål du kan stille: • Hva er tall, og når bruker vi tall? • Hva er forskjellen på tall og bokstaver? • Hva er det minste tallet du kan? • Hva er det største tallet du kan? • Hvor mange år er du? Kan du vise antallet med fingrene dine? • Hvor mange år er du om ett år?

Finn ut 2 Hva kan du kjøpe for 10 kr? Let i reklameaviser eller se i butikken.

Telle Å kunne rekkefølgen på tallordene i tallfølgen er en viktig kunnskap, men kunnskapen er først funksjonell når barna vet at hvert tallord skal koples til et objekt. Derfor er det viktig at de øver både på tallfølgen (muntlig) og på å telle ulike objekter som klosser og lekebiler. Viktige begreper er før/etter, forover/bakover og Hvor mange? Forslag til aktiviteter og spørsmål: • Se etter gjenstander å telle i hverdagen. La barnet dekke bordet og finne fram riktig antall tallerkener, glass og bestikk.

58

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

156

Begreper: per: • før/etter tter • forover/bakover ver/bakover • Hvor mange?

MÅL

x x

• La barnet telle forover og bakover til og fra 10, til og fra 20 og etter hvert i høyere tallområder. • La barnet starte midt i tallfølgen og telle videre, forover og bakover. For eksempel kan barnet telle «5, 6, 7, …» eller «8, 7, 6, …». • Spør barnet: Hvordan kan vi finne ut hvilket tall som kommer rett før og rett etter et annet tall? • Syng sanger eller si telleregler hvor dere teller forover og bakover («Ti indianere små», «Fem små apekatter» og liknende). • Tell alt rundt dere – sko i gangen, skritt og trappetrinn til døra, leker, antall fingre, og så videre. • Anslå mengder, for eksempel i en haug med legoklosser. Spør barnet: Hvor mange tror du det er? Hvordan kan vi finne det ut? • Spill ulike spill, som stigespill og yatzy. (Se tellespillet bakerst i boka.) Øv på å «lese av» prikkene på terningen, etter hvert uten å telle én og én prikk. • Lek «ta på – flytt – si tallordet». Legg opp 5 ting på et bord, og tell dem mens du legger dem ut. Barnet kan telle sammen med deg. La så barnet telle opp leker fra lekekassa, blyanter i pennalet og liknende. Barnet skal først gjette hvor mange hun eller han tror det er. Deretter teller barnet dem ved å flytte på dem og si tallordet høyt. Snakk med barnet om hvorfor det er lurt å flytte på objektene en teller opp. En utfordring er å øve på å se antall objekter direkte uten å telle ett og ett objekt. Hvordan er det lurt å legge objektene for at det skal være lett å se antallet?

x

x x x

• Bruk en kortstokk uten bildekort.

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

166

ƤƢ

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

Finn ut er oppgaver som

Tips til de voksne

Spill. I slutten av boka er

kan løses på ulike måter,

hjemme er en side

det et morsomt spill som

eller som kan ha flere

som de voksne hjemme

dere kan spille hjemme,

riktige svar. Noen av

kan lese for å kunne ta

og som dere også kan

oppgavene må du nok

del i alt det spennende

lære matematikk av.

jobbe lenge med før du

du skal lære, og kanskje

Dere kan spille det

finner ut av dem, og

hjelpe deg enda mer.

mange ganger og på

kanskje du må prøve

Her kan de lese litt om

mange ulike måter.

flere ganger. Det er lurt

hvordan barn lærer

Kanskje finner du på

å samarbeide om å løse

matematikk. I tillegg får

regler selv også?

disse oppgavene. Mange

de forslag til gode

av Finn ut-oppgavene er

spørsmål dere kan

praktiske oppgaver.

snakke om, og aktiviteter dere kan gjøre sammen. Vi ønsker dere et skikkelig morsomt og lærerikt år!


1 2 3 4 5

DƸ>ƹBƮ Telle

6

Tall

8

Telle forover og bakover

10

Kople tall og mengde

12

Finn ut

16

Sortere

18

Like og forskjellige

20

Sortere i grupper

22

Sortere i rekkefølge

24

Flest og færrest

26

Finn ut

30

Ordne

32

Ordne mengder

34

Tallenes rekkefølge

36

Tallinje

40

Finn ut

42

Tallene fra 0 til 10

44

Tallene 1, 2, 3

46

Tallene 4, 5, 6

52

Tallene 7, 8, 9

54

Tallene 10 og 0

56

Finn ut

58

Tallvenner

60

Tallvenner til 6, 7, 8 og 9

62

Tiervenner

66

En del er skjult

70

Finn ut

74


6 7 8 9 10

Tallene fra 10 til 20

76

Telle til 20

78

Gruppere i tiere og enere

80

Tallenes rekkefølge

86

Finn ut

90

Former og mønstre

92

Former

94

Sammenlikne og sortere former

98

Mønster

102

Finn ut

110

Tenke og planlegge

112

Rekkefølge

114

Trinn for trinn

116

Flytte i rutenett

118

Finn ut

120

Regnefortellinger

122

Regnefortellinger med addisjon

124

Rekkefølgen i addisjon

128

Telle videre fra det største tallet

132

Likheter

134

Regnefortelling med subtraksjon 136 Trekke fra 1, 2 og 3

138

Finn ut

140

Sammenlikne og måle 142 Høyde og lengde

144

Måle høyder og lengder

146

Ukedagene

148

Klokka

150

Finn ut

154

Tips til de voksne hjemme

156

Tellespill

166


1

;ƶBƯ

Hvor mange? Skriv tall eller tellestreker.

6

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM


Hvor mange kuler er det? Tegn strek.

Hva hører sammen? Tegn strek.

Š Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

TELLE

7


7ƶB

Jeg kan vise 5 fingre på en hånd.

Husker du?

1

2

3

4

5

6

en

to

tre

fire

fem

seks

Hvilket tall kommer etter 4 og før 6?

Øve 1 Hva hører sammen? Tegn strek til riktig terning.

3 4

8

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

5 2

1


Øve 2 Tegn riktig antall. Tegn hva du vil.

2

3

4

1

Hvor mange prikker skal det være på terningene?

5 © Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TELLE

9


;ƶBƯ<ƹHƹLƯHƹ=Ƭ7ƵEǀ;Ƽ Husker du? Vi kan telle forover fra 0 til 10, og vi kan telle bakover fra 10 til 0.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kan du telle bakover fra 6?

Øve e1 Tegn strek fra 0 til 10. 5 3 0

1

7 4

6

2 8 9 10

10

M MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM


Ă&#x2DC;ve 2 Hvor mange? Skriv tall eller tellestreker.

Hvilke tall mangler?

1

10

2

3

8

4

7

Š Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

5

6

5

7

8

3

9

10

1

TELLE

11


EƺBƯJƫBƶEƱCƯDƱ:Ư Husker du? Tallet viser antallet.

3 3 dinosaurer

Ã&#x2DC;ve 1 Hvor mange?

12

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM M


Hvor mange?

Š Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

TELLE

13


Øve 2 Hva hører sammen?

1

2

3

4

5

6 14

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM


Tegn like mange bein. Bordet har 4 bein.

Edderkoppen har 8 bein.

Hvor er det like mange? Tegn strek.

Š Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

TELLE

15


Finn ut 1 Hvor mange gafler har du på kjøkkenet? Tegn eller skriv hvor mange det er.

Tell noe du har hjemme, eller finner ute. Det kan for eksempel være alle kosedyrene dine, eller sykler i gata. Hvor mange var det?

Finn ut 2 Hvilke tall kommer før 8, men etter 3?

2

10

1 0

4

MATEMATIKK FRA CAPPELEN DAMM

5

3

7

Tallene før 8 og etter 3 er 16

9 6

8 .


Finn ut 3 Fordel prikker på terningene så det blir 6 prikker til sammen. Finn flere løsninger.

Finn ut 4 Fordel prikker på terningene så det blir 6 prikker til sammen. Finn flere løsninger.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

TELLE

17

Profile for Cappelen Damm

Matematikk 1 fra Cappelen Damm Øvebok blaibok  

Matematikk 1 fra Cappelen Damm Øvebok blaibok