Page 30

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 28 av 996)

28

onomatop. onomatopoetikon, dvs. at ordet gjengir en lyd. eks. b¯al¯are: breke, mekre. oppr. opprinnelig ordspr. ordspråk osv. og så videre ovf. i overført betydning ovh. overhodet part. partisipp pass. passiv(t) patr. patronym (navn avledet av farens navn) perf. perfektum perf. part. perfektum partisipp pers. person (f.eks. 1. person); personlig (brukt med subjekt, mots. upers.) personif. personifisert, personifisering pga. på grunn av pl. pluralis, flertall pl. tantum «plurale tantum» (ordet forekommer bare i flertall) plqpf. pluskvamperfektum poet. poetisk port. portugisisk pos. positiv postp. postposisjon, står (i mots. til preposisjon) etter ordet el. ordene som styres. pred. predikativ prep. preposisjon pres. presens pres. part. presens partisipp pron. pronomen redupl. reduplikasjon, reduplisert form ref. referanse refl. refleksiv(t) rel. relativ(t), i relasjon til noe, i forbindelse med noe retor. retorisk, i retorikken rom. romersk s.d. se dette ordet sc. scilicet, underforstått senlat. senlatin (ca. 200-ca. 600 e.Kr.) setn. setning(er) sg. singularis, entall sideform t. sideform til sj. sjelden sml. sammenlign, sammenligning smsetn. sammensetning(er) sp. spansk spes. spesiell, spesielt spørr. spørrende ssp. subspecies, underart subj. subjekt, subjektiv(t) subst. substantiv(isk) superl. superlativ supin. supinum sær. særlig t. til

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk