Page 27

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 25 av 996)

Forkortelser abl. ablativ abs. absolutt (uten styrende el. styrt ord) abs. abl. absolutt ablativ (dobbelt ablativ) abstr. i abstrakt betydning, abstrakt adj. adjektiv el. adjektivisk adv. adverb agr. agrikultur, jordbruk akk. akkusativ akk. m. inf. akkusativ med infinitiv akt. aktiv(t) alic- og aliqu-, oversikt over markering av kasusbehov: 1. Ord som betegner personer aliquem (M.) og aliquam (F.) markerer at konstruksjonen fordrer et personobjekt i akkusativ alicuius markerer at konstruksjonen fordrer personbetegnelse i genitiv alicui markerer at konstruksjonen fordrer personbetegnelse i dativ aliquo markerer at konstruksjonen fordrer personbetegnelse i ablativ 2. Ord som betegner annet enn personer aliquid markerer at konstruksjonen fordrer ord i akkusativ alicuius rei markerer at konstruksjonen fordrer ord i genitiv alicui rei markerer at konstruksjonen fordrer ord i dativ aliqua re markerer at konstruksjonen fordrer ord i ablativ alm. i alminnelighet, alminnelig anglosaks. anglosaksisk apok. apokopert (ved apokope faller en vokal eller en stavelse bort i slutten av et ord) appellat. appellativ (fellesnavn) arab. arabisk aram. arameisk ark. arkaisk, språklige trekk fra latin før Ciceros tid (i eldre el. arkaiserende tekster) avh. avhengig avh. spørresetn. avhengig spørresetning beg. begynnelse best. bestemt bet. betydning bl.a. blant annet bot. botanisk c. communis generis (av felleskjønn, dvs. både hankjønn og hunkjønn) ca. circa, omtrent casus obl. casus obliquus (avhengig kasus, dvs. alle kasus utenom nominativ) da. dansk dat. dativ d.e. den eldre def. verb defektivt verb (verb som ikke har alle bøyningsformer) demonst. demonstrativt (påpekende)

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk