Page 24

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 22 av 996)

22

Bakgrunnen for oppslagsordet finner man ved å lese artikkelen ’¯elabo¯ r¯o’. Lånord Det gis informasjon om hvilket språk ordet er lånt fra. balneum, ne¯ı, N. [gr.] bad, et baderom. Det gis vanligvis ikke nærmere forklaring av lånord; unntaksvis angis betydningen av greske ord, i anførselstegn. melancholicus, ADJ. [gr. «med svart galle»] melankolsk, tungsindig.Bruken av eksempler

I de vanlige artiklene (uten rutermerket) er eksemplene hentet fra antikke tekster. I mange tilfeller er eksemplene redigert; ordstillingen kan være endret, og likeså grammatisk form, f.eks. til nominativ, til infinitiv. Det er ikke en enhetlig praksis for dette. Flere eksempler kan knyttes sammen ved «el.», når de har felles oversettelse eller er delvis like på annen måte. Eksemplene oversettes helt eller delvis, dersom det anses som nødvendig til støtte for leseren. macula, ae, F. 1 flekk. a (eg.) corporis: føflekk; marmoris, Plin.d.e.; equus m-is albis: en hest med hvite flekker, Verg. b (ovf.) skamflekk; furtorum et flagitiorum; adolescentiae; m-¯a afficere el. aspergere: vanære med. 2 maske i et garn, nett; reticulum minutis m-is. ♦urenhet, synd; ring (i brynje), ledd (i kjede).

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk