Page 22

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 20 av 996)

20

Tallord Her angis hva slags tallord vi har med å gjøre, og om tallordet er adjektivisk (kan bøyes i kjønn). duo-decim, GRUNNTALL [decem] tolv … duo, duae, duo, ADJ. GRUNNTALL to. Konjunksjon Det angis vanligvis ikke om konjunksjonen er side- eller underordnende, men det gis informasjon om modus. dum2, KONJ. 1 (m. IND.) mens; idet, … Interjeksjon o ¯ h, INTERJ. å! uff!, Plau., Ter. Egennavn Prinsippet om «ett ord - én artikkel» er fraveket når det gjelder egennavn; de er vanligvis blitt samlet i grupper under det ordet som anses som det grunnleggende. I artikler der det forekommer både avledninger og ulike nummererte betydninger, markeres ikke ny betydning ved linjeskift. es1, tae, M. geter, Getae, t¯arum, M. PL. geterne, et folk i Thrakia. SG. Get¯ Ov. Geta, ae M. 1 slavenavn i komedien. 2 romersk tilnavn. Geticus, ADJ. getisk, thrakisk. Get¯ es2, ADJ. getisk, Ov. Prinsippet om at latinske ord skal oversettes, er forsøkt fulgt også ved egennavn. Personnavn er vanligvis markert med levetid eller «myt.» i parentes. Romerske navn fra antikken er markert som mannsnavn, slektsnavn eller tilnavn. Kvinnenavn er hunkjønnsform av bl.a. slektsnavn og inngår derfor i samleartikler: Iulia under Iulius, Lesbia under Lesbos. Ved mytologiske navn gis en kort forklaring. Henvisninger gis ved at navn i artikkelen er oppført i rett skrift; de er da stavet som på latin. aiad¯ es, dae, M. [PATR.] sønn L¯ aius, L¯ai¯ı, M. (myt.) Laios, far til Oedipus. L¯ av L. Her vil leseren finne mer informasjon ved å lese artikkelen Oedipus.

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk