Page 21

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 19 av 996)

19

bonum, n¯ı, N. [bonus] det gode; ius bonumque. bona, no¯ rum, N. PL. [bonum] gods, eiendom, formue. Ved adjektiv som har flere enn én endelse i nominativ entall, er disse oppført der det anses nødvendig, blant annet for å vise bøyningsklasse. pulcher, chra, chrum l¯ıber2, bera, berum a ¯ cer2, cris, cre Mange adjektiv av 3. deklinasjon har to endelser i nominativ entall. Hankjønnsog hunkjønnsformen ender på -is, intetkjønnsformen på -e, f.eks. gravis, C. grave, N. Disse adjektivene er i ordboken bare oppført med formen på -is. gravis, ADJ. Adjektiv som bare har én endelse i nominativ entall, er oppført med genitiv entall. cl¯ em¯ ens, mentis, ADJ. Adverb Noen adverb gradbøyes; det angis: ADV. m. SUPERL. nuperrim¯ ¯ e nuper, ¯ 1 nylig; for ikke lenge siden …

Andre adverb kan ikke gradbøyes, og det er ofte betydningen som avgjør dette: nusquam, ADV. [ne, usquam] 1 ikke på noe sted; ikke på noe punkt, ikke ved noen anledning; … Pronomen Her angis hvilken type pronomen det dreier seg om. ego el. ego ¯ , AKK. og ABL. m¯e el. (ark.) m¯ed, GEN. me¯ı, DAT. mih¯ı el. mihi el. m¯ı, PERS. PRON. 1 (NOM.) jeg, jeg selv; … noster, tra, trum, EIENDOMSPRON. [n¯os] 1 vår; … Preposisjon En viktig informasjon er hvilken kasus preposisjonen styrer, og det angis innledningsvis. extra ¯ 2, PREP. m. AKK. [exter2] 1 (eg.) utenfor; …

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk