Page 1

Boken du holder i hånden, er først og fremst nyttig for latinstudenter, elever og andre som arbeider med de gamle romernes språk. Den er også tenkt for deg som er allment språkinteressert og synes det er interessant å kjenne ordenes bakgrunn. Latinsk ordbok har røtter helt tilbake til «Rektorordboken» fra 1887, men er nå blitt ny. Den er laget ut fra moderne språkforståelse og en ganske annen pedagogikk.

· Det er lettere å finne frem – oppslagsord og  hovedbetydninger skiller seg tydelig ut · Ordbokartiklene viser ordets utvikling fra den konkrete betydningen til forskjellige former for overført betydning · Ordets bakgrunn og sammenheng er markert,  ved sammensatte ord er hver del forklart · Boken gir systematisk grammatisk informasjon for hvert ord · Det er tatt inn nye og enklere eksempler, og mange flere enn før er oversatt · Ord innenfor medisin, jus, retorikk, botanikk og kristen latin er markert · Ordforrådet for middelalder- og nylatin er utvidet

LATINSK ORDBOK

LATINORDBOK FOR VÅR TID

Denne utgaven har mye nyskrevet innhold: · Hver bokstav innledes med en liten artikkel som viser bokstavens historikk · Hvert prefiks er beskrevet med former, betydning og bruk · Boken har ca. 270 nye oppslagsord innenfor medisin og ca. 230 nye stedsnavn · Innenfor seksuallivets tabubelagte område er flere ord tatt inn,  og både det eldre og det nye ordforrådet er presist oversatt Separate tillegg, alt sammen nyskrevet:

· En liste over botaniske navn på norske planter og sopp · En samling sitater og bevingede ord · Minigrammatikk · En kommentert litteraturliste angir kilder og viser vei til videre lesning Vibeke Roggen er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun er forsker, faglitterær forfatter og lærebokforfatter, og hun brenner for å formidle latin  og klassiske fag til norsk samfunn og skole. Egil Kraggerud er professor emeritus i klassisk filologi ved Universitetet i Oslo. Han har bl.a. arbeidet mye med tekstkritiske spørsmål i latinsk filologi og er norsk medlem i den internasjonale kommisjon for Thesaurus linguae Latinae. Bjørg Tosterud er pensjonert universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Hun har mer enn 40 års erfaring med latinundervisning og er i aktiv virksomhet som oversetter.

LATINSK ORDBOK latin norsk

I S B N 978-82-02-42323-0

ISBN 978-82-02-42323-0

9

788202 423230

www.cappelendamm.no

Latin_omslag_original_tank.indd 1

11.02.15 09:12

Profile for Cappelen Damm

Latinsk ordbok  

Latin-norsk

Latinsk ordbok  

Latin-norsk