Page 19

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 17 av 996)

17

Anførselstegn brukes også til forklaring av både latinske og greske ord. epid¯ıcticus, ADJ. [gr. «som peker på»] (retor.) epideiktisk; genus epidicticum (= genus demonstrativum) lovtale el. invektiv (nedrakkingstale).Om ordboksartiklene

Generelt En artikkel i ordboken begynner med oppslagsordet eller, når det er flere varianter, oppslagsordene. Deretter angis ordklasse, ev. bøyning og oversettelse. mucus ¯ og muccus, c¯ı, M. slim fra nesen, snørr, Plau., Cat. o.a. Mange ord har flere betydninger, derfor deles mellomstore og større artikler inn i flere deler ved nummerering. Inndelingen er gjort delvis ut fra formelle kriterier (f.eks. transitivt/intransitivt), delvis ut fra betydning. Det er vanlig å ta utgangspunkt i egentlig betydning, før man går over til forskjellige former for overført betydning. Ofte går ordet dermed over fra konkret til abstrakt betydning. e ¯ -ligo ¯ , l¯eg¯ı, l¯ect., 3. [leg¯o1] 1 a (eg.) ta, plukke ut; luke opp; herbas. b (ovf.) utrydde; superstitionis stirpes. 2 velge ut; … Ved metonymi kan Philippus bety ’gullmynt med bilde av Filip’ og captivitas kan gå over fra den egentlige betydningen ’fangenskap’ til å bety ’fange’. En form for metonymi er pars pro toto (en del brukes om helheten). car¯ına, ae, F. 1 (eg.) kjøl. 2 (metonym.) skip. Ord av forskjellige ordklasser Måten hvert ord er ført opp på, avhenger av hvilken ordklasse det hører til. I det følgende omtales hver ordklasse spesielt; likeså egennavn. Verb Det er gammel tradisjon i latinske og greske ordbøker å føre opp verbene i 1. person entall presens (’jeg elsker’), ikke i infinitiv. Slik også her, og vanligvis oversettes verbet likevel med infinitiv. A verbo-bøyning oppgis der den er uregelmessig. Les om a verbo-bøyning på s. 978. amo ¯ , 1. elske, der tallet angir konjugasjonen (bøyningsklassen). Mange verb avviker fra a verbo-bøyningen til bøyningsmønsteret for sin konjugasjon. Da oppgis i ordboken perfektum 1. person entall indikativ aktiv og supinumstammen, i tillegg til oppslagsformen. venio ¯ , v¯en¯ı, vent., 4. komme.

Latinsk ordbok  

Latin-norsk

Latinsk ordbok  

Latin-norsk