Page 14

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 12 av 996)

12

Kropp og seksualliv har vært og er vel fortsatt et problemområde, dels preget av sjenanse og skam, dels av kommersiell utnyttelse og pornografi. De gamle romerne hadde øyensynlig ikke like store problemer med dette; kjønnsorganer kunne hos mange pryde bruksgjenstander i hjemmet eller for den saks skyld fremstilles på veggmalerier. Når det gjelder tekster, har vi bak oss en lang tradisjon der tekstutgaver og oversettelser skulle være rensket for passasjer som omtaler seksuell aktivitet. Det er ikke uproblematisk, fordi disse passasjene naturligvis er integrert i tekstene som helhet. Hos Catull ser vi f.eks. hvordan forskjellige varianter av seksuell aktivitet brukes som grunnlag for metaforer. Da holder det ikke å oversette med «drive utukt» eller «drive unaturlig utukt». Hvis vi kan bli enige om at tiden med sensur bør være forbi, står vi overfor problemer når det gjelder hvordan disse ordene og uttrykkene bør oversettes. Det gjelder i første omgang å forstå, dernest å finne norske ord og uttrykk som dekker, er forståelige og ligger på riktig stilnivå. Vi mener at vi med den foreliggende utgaven er kommet et stykke på vei.Presentasjon av nyskrevet stoff

Mye av det nyskrevne stoffet er tatt inn i oppslagsdelen av ordboken – dels som nye oppslagsord, dels som tillegg til eksisterende ord. Leseren vil dessuten finne noen separate tillegg bakerst i denne boken. Bokstavene i det latinske alfabetet Det latinske alfabetet - som vi jo bruker den dag i dag - ble utviklet fra det greske alfabetet. Men blant annet fordi latin ikke har de samme lydene som gresk, har alfabetet noen bokstaver som avviker fra de greske. I korte innledninger til hver bokstav gir Vibeke Roggen litt historikk og beskriver forskjellige særtrekk ved den enkelte bokstav. Disse artiklene står først under hver bokstav, etterfulgt av en oversikt over vanlige forkortelser. Middelalder- og nylatin I 4. utgave (1998) ble ordboken utvidet med ord og begreper fra middelalderog nylatin. Denne delen av ordforrådet er i denne utgaven utvidet med ca. 60 ord. Ansvarlig for dette arbeidet har vært Egil Kraggerud. Medisin og kropp Cand. philol. Mette Heuch Berg, forfatter av boken Medisinsk nomenklatur, fikk i oppdrag å utvide ordforrådet innen sitt spesialområde. Resultatet er blitt drøyt 270 nye ord innenfor dette fagfeltet. Dessuten er det blitt lagt inn tilleggsbetydninger i ca. 125 eksisterende ordbokartikler. Det er interessant å merke seg at i all hovedsak er navn på kroppsdeler latinske, mens navn på sykdommer er greske. Kjønn og seksualliv Vibeke Roggen initierte og påtok seg arbeidet med dette stoffet. En nyttig kilde har vært J.N. Adams’ The Latin Sexual Vocabulary, som bringer latinske og greske ordlister og omtaler bruk og utvikling av disse ordene i antikken. Ordene blir imidlertid ikke oversatt, så man er som bruker henvist til selv å tolke aktuelle tekststeder. Resultatet er et 20-talls nye artikler, og drøyt 130

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk