__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1LÆREMIDLER 2021

Norsk som andrespråk Grunnskole – videregående skole – voksenopplæring
LÆREMIDLER

Oversikt over læremidler Grunnskole

Grunnskole

Grunnskole

Grunnskole

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Norsk start 1–4 + Kom i gang

Norsk start 5–7 + Kom i gang

1.-4. trinn Side 12 Alfabetisering

Nynorsk

Hei! Abc

Alle nivåer Ny utgave!

Begynneropplæring

Begynneropplæring

Hei! A1 og A2

Spor 1 og 2 Nivå A1–A2 Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 20 Øving til norskprøven

På vei Spor 1 og 2 Nivå A1–A2 Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 24

Lesetrening

Nyhet!

Norsklab Spor 1, 2 og 3 Nivå A1–B2 Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 36

Samfunnskunnskap

Ida-bøkene

Alle spor Nivå A1–B2 Voksenopplæring Side 00 Arbeidsliv

Spor 2 og 3 Nivå B1–B2 Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 51

2Norsk som andrespråk

Lasse og Ali Spor 1 Nivå A1–A2 Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 42

Arbeidsliv Nyhet!

Norges og verdens historie

Spor 2 og 3 Nivå A1–A2 Videregående Voksenopplæring Side 28 Lesetrening

Heldigital

Basar

Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 16

Nynorsk

Sesam - muntlig norsk Spor 1 Nivå A1 Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 22

Norsk start 8–10, Grammatikk

Ungdomsskole Videregående Side 16

5.-7. trinn Side 14 Begynneropplæring

Nynorsk

Norsk start 8–10 + Kom i gang

Jobbstart

Arbeidsliv Nynorsk

I arbeidslivet

Spor 1 og 2 Nivå A1–A2 Voksenopplæring Side 45

Spor 1 og 2 Nivå A1–A2 Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 44

Nyhet!

I arbeidslivet yrkeshefter Spor 2 og 3 Nivå A2–B1 Videregående Voksenopplæring Side 46

Spor 2 og 3 Nivå A1–B1 Videregående Voksenopplæring Side 47


LÆREMIDLER

Grunnskole

Grunnskole

Grunnskole

Grunnskole

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Norsk start 8–10 Engelsk

Norsk start 8–10 Matematikk

Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 16 Begynneropplæring

Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 16 Videre opplæring

Lesetrening

Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 19 Videre opplæring

Ny utgave!

Hei! B1

Stein på stein Spor 1 og 2 Nivå B1 Videregående Voksenopplæring Side 26

Spor 3 Nivå A1–A2 Voksenopplæring Side 34

Norsk start 8–10 KRLE

Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 18 Videre opplæring

Nynorsk

Norsk på 1–2–3

Norsk start 8–10 Samfunnsfag

Her på berget

Spor 2 og 3 Nivå B1 Voksenopplæring Side 30

Spor 2 og 3 Nivå B2–C1 Voksenopplæring Side 32

Grammatikk

Grammatikk

Grammatikk

Praktisk norsk 1 og 2

Norsk grammatikk

Exploring Norwegian Grammar

Nyhet!

Kort og godt 1 og 2

Spor 1, 2 og 3 Nivå A1–B1 Ungdomsskole Videregående Voksenopplæring Side 39

Spor 1, 2 og 3 Nivå A2–B1 Videregående Voksenopplæring Side 43 Arbeidsliv

Arbeidsliv

Spor 2 og 3 Nivå B1–C1 Voksenopplæring Side 40

Spor 2 og 3 Nivå fra A2 Voksenopplæring Side 41

Arbeidsliv

Nyhet!

Nyhet!

I arbeidslivet. Jeg vil bli Spor 1 og 2 Nivå A1–B1 Videregående Voksenopplæring Side 47

Jobbkoder og Jobbprat Spor 2 og 3 Nivå A2–B1 Videregående Voksenopplæring Side 48

Klar

Fagspråk i yrkesfagene Videregående Voksenopplæring Side 50

Læremidler 2021 3


LEDER

Kjære skolefolk! I denne katalogen presenterer vi Cappelen Damms læremidler for skoleåret 2021/2022! Vi er stolte av å tilby et bredt utvalg læremidler av høy faglig kvalitet. Det legges ned en betydelig innsats for å tilby de beste læreverkene for unge og voksne som er nye i Norge: De kjennetegnes ved sitt oppdaterte og pedagogisk tilrettelagte innhold og er skrevet av fagfolk. Vi har som mål å gi deg som lærer det innholdet du trenger for å gi elevene størst mulig læringsutbytte! 4 Norsk som andrespråk

Nye planer, nye muligheter ,DXJXVWͤNNQRUVNVRPDQGUHVSU§NVHOHYHU LJUXQQVNROHRJYLGHUHJ§HQGHVNROHQ\O¨UHSODQ ,DXJXVWVW§UYRNVHQRSSO¨ULQJHQIRUWXU %HJJHSODQHQHYHNWOHJJHUNMHUQHQLRSSO¨ULQJHQ JUXQQOHJJHQGHIHUGLJKHWHURJLNNHPLQVWWYHUU IDJOLJKHWVRPUHVVXUVRJPHWRGH9LJOHGHURVV WLO§YLVHIUDPKYRUGDQY§UHQ\HO¨UHPLGOHU VWºWWHURSSRPGHWWH Digitale læremidler 'HWVLVWH§UHWKDUY¨UWHWDQQHUOHGHV§UIRUGHͥHVWH DYRVV,SHULRGHUKDUPDQJHVNROHUP§WWHWWLOE\GLJLWDO XQGHUYLVQLQJLVWHGHQIRU§PºWHHOHYHQHVLQHLNODVVH URPPHW%§GHHWWHUVSºUVHORJEUXNDYY§UHGLJLWDOH O¨UHPLGOHUKDUGHUPHGºNWEHWUDNWHOLJ+HOGLJYLV KDGGHYLL&DSSHOHQ'DPPGLJLWDOHUHVVXUVHUVRP HUVY¨UWJRGWHJQHWWLOQHWWEDVHUWXQGHUYLVQLQJWLO ͥHUHDYGHPHVWEUXNWHO¨UHYHUNHQHY§UH'LVVHEOH JMHQQRPIULNMºSJMRUWJUDWLVWLOJMHQJHOLJIRUYRNVHQ RSSO¨ULQJHQRJYLK§SHUPDQJHKDUKDWWJOHGHDY GHP9LIRUWVHWWHU§XWYLNOHGHJRGHSHGDJRJLVNH PXOLJKHWHQHGLVVHO¨UHPLGOHQHJLU6DPPHQPHG GLJLWDOHXWJDYHUDYO¨UHEºNHQHOLJJHUGHWJRGWWLOUHWWH IRUQHWWEDVHUWXQGHUYLVQLQJRPGXIRUHWUHNNHUGHW 9LºQVNHUGHUHHWJRGWVNROH§URJJRGHO¨ULQJV RSSOHYHOVHUPHG&DSSHOHQ'DPPVO¨UHPLGOHU

Inger Inge er Marie Kopperud )RUODJVVMHI&DSSHOHQ'DPP9LGHUHJ§HQGH


INNHOLD

Innhold Leder

04

Nyheter

06

Digitale ressurser

08

Digitale bøker

10

Kurs og vurdering

11

Grunnskole

Lesetrening

Norsk start 1—4

12

Ida

42

Norsk start 5—7

14

Kort og godt

43

Norsk start 8—10

16

Lasse og Ali

44

Norsk start 8—10 Samfunnsfag

18

Norsk start 8—10 KRLE

19

Norsk og samfunnskunnskap

Arbeidsliv Jobbstart

45

I arbeidslivet

46

Sesam

20

I arbeidslivet | yrkeshefter og yrkesbøker

47

Hei! abc

22

I arbeidslivet | Jobbkoder og Jobbprat

48

ORD

23

I arbeidslivet Digital

49

Hei! A1

24

Klar

50

Hei! A2

25

Hei! B1

26

Samfunnskunnskap

På vei

28

Norges historie og Verdens historie

51

Stein på stein

30

Intro

52

Her på berget

32

+VTCƒMMGP

52

Norsk på 1–2–3

34

Basar

36

Faglitteratur

54

Norsklab

38 Bestillingsliste

58

Grammatikker Praktisk norsk

39

Norsk grammatikk

40

Exploring Norwegian Grammar

41 Læremidler 2021 5


NYHETER

Vil du vurdere de nye læremidlene? Vi sender noen vurderingseksemplarer av de fleste bøkene til alle voksenopplæringer uten at du trenger å bestille. Ved å gå til cdu.no og søke opp den aktuelle tittelen kan du også • EHRPGLJLWDOWYXUGHULQJVHNVHPSODU • EODLHWXWGUDJDYERND • EHRPSUºYHWLOJDQJWLOGHQGLJLWDOHUHVVXUVHQ

Ny utgave!

Nynorsk

I arbeidslivet 9LVHUGHOWDNHUHQYHLHQLQQ LGHWQRUVNHDUEHLGVOLYHW Nivå A2–B1 Les mer på side 46

(UGXS§PHOGWQ\KHWVEUHYRPQRUVNVRPDQGUHVSU§N NDQGXRJV§I§WLOEXGRPI\VLVNYXUGHULQJVHNVHPSODU LQYLWDVMRQHUWLOVHPLQDUHURJZHELQDUHURJLQIRUPD VMRQRPUHOHYDQWHO¨UHYHUNRJQ\KHWHU0HOGGHJS§ RJNU\VVDYIRUXQGHUYLVQLQJVIDJS§cdu.no/Min side

Nyhet!

I arbeidslivet. Jeg vil bli helsefagarbeider )RUG\SQLQJL\UNHW

Ny utgave!

I arbeidslivet yrkeshefter 0DQJHQ\HWLWOHU

Nivå A1–A2

Nivå A1–A2/A2–B1

Les mer på side 47

Les mer på side 47

6 Norsk som andrespråk


NYHETER

Ny utgave!

Ny utgave!

Stein på stein

Basar

(QJDVMHUHQGHQRUVNRJVDPIXQQV NXQQVNDSIRUXQJHRJYRNVQH LQQYDQGUHUH

+HOGLJLWDOWO¨UHPLGGHOPHG JRGHPXOLJKHWHUIRUWLOSDVQLQJ RJHOHYRSSIºOJLQJ

Nivå B1

Nivå A1–B2

Læreplan: Norsk for voksne innvandrere (2021)

Les mer på side 36

Les mer på side 30

Nyhet!

Lasse og Ali /HVHWUHQLQJ7RNDPHUDWHU JMºUV§JRGWGHNDQ : POLITIKK

Astrid Raen

: IDRETT OG UNDERHOLDNING

Kort og godt 2 Gro Harlem Brundtland Siv Jensen Vidkun Quisling

Astrid Raen

Kort og godt 2 Ole Gunnar Solskjær Sonja Henie Annette Sagen

Nivå A1–A2

: HISTORIE

Astrid Raen

Kort og godt 2

: KULTUR

Astrid Raen : VITENSKAP OG ARBEIDSLIV

Karen-Christine Friele Snorre Sturlason Henrik Wergeland

Kort og godt 2 Annbjørg Lien Henrik Ibsen Alf Prøysen

Les mer på side 44

Astrid Raen

Kort og godt 2 Roald Amundsen Niels Henrik Abel Hulda Garborg

Nyhet!

Kort og godt 1 og 2 /HVHWUHQLQJ/¨URPNMHQWHQRUVNH SHUVRQHU

Nyhet!

Klar! )DJVSU§NL\UNHVIDJHQH

Nivå A2–B1 Les mer på side 43

Les mer på side 50

Læremidler 2021 7


DIGITALE RESSURSER

Ny funksjonalitet!

Digitale ressurser til læreverkene Våre digitale ressurser har innhold knyttet til tekstene og temaene i læreboka og gir mulighet for videre øving og utforskning. Alle nyere læreverk har funksjoner som gir gode pedagogiske muligheter enten man driver klasseromsundervisning eller digital undervisning. De digitale ressursene til hvert læreverk brukes sammen med boka på papir eller digitalt. Vi har også heldigitale læreverk. +YHUWQHWWVWHGHUULNWRJYDULHUWPHGRSSJDYHURJLQQKROGIRUPHUºYLQJ IRUG\SQLQJRJXWIRUVNQLQJ0DQJHKDURJV§XWWDOHºYLQJLQQOHVWHWHNVWHU IUDERNDXOLNHͤOPHUELOGHNRUWRJRUGOLVWHU /¨UHUQHWWVWHGHQHLQQHKROGHUVRPUHJHOYHLOHGQLQJHUWDYOHEºNHUIDVLWSUºYHUELOGH VDPOLQJHUO\WWHºYLQJHUXQGHUYLVQLQJVRSSOHJJRJDQQHWLQQKROGWLOSDVVHWIDJHW 8 Norsk som andrespråk


DIGITALE RESSURSER

Elev- og lærernettsteder med pedagogiske muligheter /¨UHYHUNXWJLWWLHOOHUVHQHUHKDUXWYLGHW IXQNVMRQDOLWHWGHUO¨UHUHQNDQIºOJHDUEHLGRJ UHVXOWDWHUIRUHQNHOWHOHYHURJJUXSSHU

Elevens arbeid lagres 8WIºUWDUEHLGODJUHVRJHOHYHQNDQHQNHOWKROGH RYHUVLNWRYHUHJHQSURJUHVMRQ(OHYHUP§KD HJHQOLVHQVIRU§NXQQHEUXNHQHWWVWHGHW

Utforskende og fordypende læringsstier ,WLOOHJJWLOºYLQJVRSSJDYHUKDUO¨ULQJVVWLHQHS§QHWW VWHGHQHRSSJDYHURJO¨UHVWRIIIRUYLGHUHXWIRUVNLQJ RJIRUG\SQLQJSUHVHQWHUWLYLGHRELOGHUO\GHOOHUWHNVW

Tilrettelagt for prosessorientert arbeid 8WYDOJWHVNULYHRSSJDYHUOHJJHURSSWLOSURVHVVRULHQ WHUWDUEHLGYHGDWEHVYDUHOVHUNDQVHQGHVWLOO¨UHUHQ VRPNDQJLHOHYHQHWLOEDNHPHOGLQJHUVNULIWOLJHOOHU PXQWOLJ̰RJUHWXUQHUHWLOHOHYHQIRUEHDUEHLGLQJ

Læreren kan lage eget innhold /¨UHUHQNDQOHJJHLQQHJQHVNULYHRSSJDYHURJVOLN WLOSDVVHRSSOHJJHW'LVNXVMRQHUGHUO¨UHURJHOHYHU VQDNNHURPHWWHPDNDQRJV§RSSUHWWHV

God oversikt og mulighet for tilpassing 5DSSRUWHUYLVHUHOHYHQHVWLGVEUXNRJDUEHLGPHG HQNHOWDNWLYLWHWHU/¨UHUHQNDQIºOJHRSSRJWLOSDVVH WLOHQNHOWHOHYHUHOOHUJUXSSHUYHG§WLOGHOHRSSJDYHU HWWHUEHKRY Les mer om funksjonalitet i våre digitale ressurser på cdu.no/noa Læremidler 2021 9


DIGITALE BØKER

Universell utforming

Digitale lærebøker

Bøker på pc og brett – alltid tilgjengelig Mange av tekstbøkene og arbeidsbøkene våre er tilgjengelige i digitale WVICXGT0QGPƒPPGUKPMNWFGTVKGNGX QIN„TGTPGVVUVGFGTCPFTGƒPPGU som Unibok eller Brettbok. 10 Norsk som andrespråk

Unibok UnibokHUJRG§OHVHRJV§S§PRELORJDQGUHPLQGUH VNMHUPHU9HUNWº\RJIXQNVMRQDOLWHWLUnibokOHJJHU JRGWWLOUHWWHIRUDWHOHYHQHNDQDUEHLGHPHGWHNVWHQH PHQVGHOHVHURJKDUJRGHOHVHRJVWXGLHYHUNWº\ ‡Y¨UHHQDNWLYOHVHUºNHUOHVHIRUVW§HOVHQYLVHU IRUVNQLQJUnibokKDUGLJLWDORUGERNLQQOHVWO¨UHERN WHNVWHQJRGVºNHIXQNVMRQHUXQLYHUVHOWXWIRUPHW RJLYDUHWDUDOOHNUDYWLOSHUVRQYHUQRJ*'35 Brettbok BrettbokaHUSGIXWJDYHQDYERND+HUNDQHOHYHQ JMºUHHJQHQRWDWHUPDUNHUHWHNVWODJHHJQHͤJXUHU JMºUHVºNLWHNVWHQRJEHQ\WWHWHNVWWLOWDOHIRU RSSOHVQLQJDYWHNVWHQ Les mer på cdu.no/noa og søk opp hver enkelt tittel.


KURS OG VURDERING

Cdu.no – læremidler og faglig påfyll 2ȈPGVVUKFGPEFWPQPQCƒPPGTFW alt du trenger om læremidlene våre.

• %ODLHWXWGUDJDYEºNHQH • %HVWLOOGLJLWDOWYXUGHULQJVHNVHPSODU • 2YHUVLNWRYHUDOOHNRPSRQHQWHURJWLWOHU WLOKYHUWO¨UHYHUN • 9LGHRHUGHUIRUIDWWHUHRJUHGDNWºUHU SUHVHQWHUHUO¨UHEºNHURJGLJLWDOHUHVVXUVHU 3§EORJJHQY§UIDJVQDNNQRͤQQHUGXIDJOLJHDUWLNOHU RJXQGHUYLVQLQJVRSSOHJJIUDIRUVNHUHIRUIDWWHUH RJO¨UHUHLQRUVNRSSO¨ULQJHQ &DSSHOHQ'DPP79̨QQHVHQUHNNHIRUHGUDJRJ presentasjoner fra våre seminarer, se cdu.no/cdtv

Webinarer og digitale fagseminarer Følg med på e-post og cdu.no/vgs!

• )DJOLJHIRUHGUDJRJSUHVHQWDVMRQDYQ\HO¨UHYHUN • 8WQ\WWPXOLJKHWHQHLHOHYRJO¨UHUUHVVXUVHQH • 8QLERNJMºUHOHYHQHWLOJRGHOHVHUH 6ºUJIRUDWGXKDUULNWLJHSRVWRJHUUHJLVWUHUW PHGGLQHXQGHUYLVQLQJVIDJS§FGXQRPLQVLGH V§I§UGXLQYLWDVMRQHUWLODUUDQJHPHQWHUVRPHU UHOHYDQWHIRUGHJ Digitale skolebesøk er også mulig – kontakt oss på noa@cappelendamm.no

Læremidler 2021 11


GRUNNLEGGENDE NORSK

Også på nynorsk!

Norsk start 1–4

Grunnleggende språkopplæring for 1. til 4. trinn Sissel Holt Johansen, Solveig Veslestølen, Sara Blikstad Nyegaard, Anette Hagerup og Ragnar Arntzen

Norsk start 1–4 gir nødvendig språkforståelse og kunnskap for elever i mottaksgrupper, alfaklasser og i videre grunnleggende språkopplæring. Samfunnsfaglige temaer og innføring i norsk kultur introduseres underveis.

Norsk start 1–4 gir grunnleggende språkopplæring gjennom temaer som er relevante for elever som er nye i Norge.

12 Norsk som andrespråk


GRUNNLEGGENDE NORSK

,QQKROGHWHUWHPDWLVNRUJDQLVHUW+YHUWNDSLWWHO HUNQ\WWHWWLOWHPDHUVRPHUUHOHYDQWHIRUQ\H HOHYHUL1RUJH Norsk start 1–4 Kom i gang!JLUEHJ\QQHU RSSO¨ULQJLOHVLQJRJVNULYLQJ Norsk start 1–4 Tekstbok, Oppgavebok 1–2 RJOppgavebok 3–4VNDOJLHOHYHQHJUXQQODJ IRU§J§LQQLRUGLQ¨UXQGHUYLVQLQJ Norsk start 1–4JLUHOHYHQHJUXQQOHJJHQGHVSU§N RSSO¨ULQJIUDPWLOGHKDUIHUGLJKHWHUWLO§IºOJH RUGLQ¨UXQGHUYLVQLQJNorsk startHUHQNHO§ EUXNHRJJLUJRGͥHNVLELOLWHWJMHQQRPWHPDHQH VRPSUHVHQWHUHVYHGEUXNDYWDYOHEºNHU ELOGHUQHWWUHVVXUVHURJRUGEDQN Arbeidsbok 1–2HUHQNOHUHRJVWºWWHUIRUWVDWW DOIDEHWLVHULQJPHQVArbeidsbok 3–4LVWHUNHUH JUDGE\JJHURSSXQGHULQQKROGHWLTekstbok 1–4

Komponenter Kom i gang! Elevbok

Arbeidsbok 3–4

Kom i gang! Lærerveiledning

Elevnettsted: norskstart1-4.cdu.no

Tekstbok, nivå 1, 2 og 3 på papir og digitalt

Lydnettsted

Arbeidsbok 1–2

Digital lærerveiledning

Læreverket passer for Barneskolen, 1.–4. trinn Priser og bestillingsinformasjon: Side 58

Læremidler 2021 13


GRUNNLEGGENDE NORSK

Norsk start 5–7

Grunnleggende språkopplæring for 5. til 7. trinn Linda Gjelseth, Benedikte Lofthus, Sissel Holt Johansen, Solveig Veslestølen og Sara Blikstad Nyegaard

Norsk start 5–7 gir nødvendig språkforståelse og -kunnskap for elever i mottaksgrupper, alfaklasser og i videre grunnleggende språkopplæring. Samfunnsfaglige temaer og innføring i norsk kultur introduseres underveis.

Norsk start 5 –7 legger vekt på å utvikle elevenes dagligtale og skriftlige ferdigheter.

14 Norsk som andrespråk


GRUNNLEGGENDE NORSK

,QQKROGHWHUWHPDWLVNRUJDQLVHUW+YHUWNDSLWWHOHU NQ\WWHWWLOWHPDHUVRPHUUHOHYDQWHIRUQ\HHOHYHU L1RUJH

9HUNHWJLUJRGͥHNVLELOLWHWRJPXOLJKHWWLOLQGLYLGXHOO WLOSDVVLQJJMHQQRPWHPDHQHVRPSUHVHQWHUHVL VDPVSLOOPHGWDYOHEºNHUELOGHUQHWWUHVVXUVHU RJRUGEDQN

Norsk start 5–7 Kom i gang!HUEHUHJQHWIRU HOHYHULPRWWDNVJUXSSHURJDOIDNODVVHU Norsk start 5–7 Tekstbok RJ ArbeidsbokVNDOJL HOHYHQHJUXQQODJIRU§J§LQQLRUGLQ¨UXQGHUYLVQLQJ /¨UHYHUNHWWDUXWJDQJVSXQNWLHOHYHQHVVLWXDVMRQ RJWLGOLJHUHHUIDULQJHU8WYLNOLQJDYHOHYHQHV GDJOLJWDOHRJVNULIWOLJHIHUGLJKHWHUHUYHNWODJW

Komponenter Kom i gang! Elevbok

Elevnettsted: norskstart5-7.cdu.no

Kom i gang! Lærerveiledning

Lydnettsted

Tekstbok, nivå 1, 2 og 3 på papir og digitalt

Digital lærerveiledning

Arbeidsbok Læreverket passer for Barneskolen, 5. –7. trinn Priser og bestillingsinformasjon: Side 58

Læremidler 2021 15


GRUNNLEGGENDE NORSK

Norsk start 8–10

Grunnleggende opplæring i norsk, engelsk og matematikk for ungdomstrinnet Toril Sjo, Vie Berg, Sara Blikstad Nyegaard, Linda Gjelseth, Diana Bennett, Silje Soldal, Kirsti Mac Donald

Norsk start 8–10 gir nødvendig språkforståelse og kunnskap for elever i mottaksgrupper, alfaklasser og i videre grunnleggende språkopplæring. Norsk start 8–10ƒPPGUQIUȈHQTGPIGNUMQIOCVGOCVKMM

Norsk start 8–10 vektlegger dagligtale og forbereder elevene for ordinær undervisning i norsk, engelsk og matematikk.

16 Norsk som andrespråk


GRUNNLEGGENDE NORSK

,QQKROGHWLVSU§NEºNHQHHUWHPDWLVNRUJDQLVHUW+YHUW NDSLWWHOHUNQ\WWHWWLOWHPDHUVRPHUUHOHYDQWHIRUQ\H HOHYHUL1RUJHRJWDUXWJDQJVSXQNWLGHUHVVLWXDVMRQ RJHUIDULQJHU'HWHUODJWYHNWS§§XWYLNOHHOHYHQHV GDJOLJWDOHNorsk start 8–10 Kom i gang!JLUHW DOIDEHWLVHULQJVWLOEXGIRUHOHYHULPRWWDNVJUXSSHU RJDOIDNODVVHU Norsk start 8–10 Tekstbok RJ OppgavebokJLU HOHYHQHJUXQQODJIRU§J§LQQLRUGLQ¨UXQGHUYLVQLQJ /¨UHYHUNHWYHNWOHJJHULQWHUDNWLYLWHWRJGHQHQNHOWH HOHYVUHͥHNVMRQRYHUHJHQO¨ULQJP§OVHWWLQJRJ P§ORSSQ§HOVH *MHQQRPNorsk start 8–10 Engelsk 1 RJ 2 I§UHOHYHQHHQWLOUHWWHODJWEHJ\QQHURSSO¨ULQJ PHGUDVNSURJUHVMRQLHQJHOVN šYLQJVKHIWHQHNorsk start 8–10 Grammatikk RJ Norsk start 8–10 Matematikk – Tall og begreper JLUHQRYHUVLNWOLJLQQIºULQJLQRUVNJUDPPDWLNN RJPDWHPDWLVNHEHJUHSHUVRPJLUHWEHGUH VSU§NOLJJUXQQODJ Norsk start 8–10HUHQNHO§EUXNHRJJLUJRG ͥHNVLELOLWHWJMHQQRPWHPDHQHLVDPVSLOOPHG WDYOHEºNHUELOGHUQHWWUHVVXUVHURJRUGEDQN

Komponenter Kom i gang! Elevbok

Engelsk 1 og 2 på papir og digitalt

Kom i gang! Lærerveiledning

Elevnettsted: norskstart8-10.cdu.no

Tekstbok nivå 1, 2 og 3 på papir og digitalt

Lydnettsted

Arbeidsbok

Digital lærerveiledning

Grammatikk Læreverket passer for Ungdomsskole, innføringsklasser i videregående skole og unge voksne Priser og bestillingsinformasjon: Side 59

Læremidler 2021 17


GRUNNLEGGENDE NORSK

Norsk start Samfunnsfag inviterer elevene til selvstendig tenkning, diskusjon og kritisk tenkning rundt samfunnsfaglige temaer

Norsk start 8–10 samfunnsfag 1, 2 og 3 Samfunnsfag for ungdomstrinnet

Petter Haagensen, Tarjei Helland og Bjørn Ingvaldsen, Anne Birgitta Nilsen

De tre samfunnsfagsbøkene er laget for ungdom og voksne som skal ta ungdomsskoleeksamen. De dekker kravene i fagfornyelsen. 7HNVWHQHKDUIRUHQNOHWVSU§NRJYHNWOHJJHU IRUVW§HOVHIRUYLNWLJHVDPIXQQVIDJOLJHEHJUHSHU JMHQQRPULNHOLJPHGEHJUHSVIRUNODULQJHU Norsk start 8–10 SamfunnsfagJLUHOHYHQHQºGYHQGLJ NXQQVNDSRPGHWQRUVNHVDPIXQQHWRP(XURSDRJ YHUGHQVVDPIXQQHW%ºNHQHLQYLWHUHUWLOVHOYVWHQGLJ WHQNQLQJGLVNXVMRQRJNULWLVNWHQNQLQJ(OHYHQHEOLU RSSIRUGUHWWLO§VDPPHQOLJQHPHGGHWODQGHWGHNRP PHUIUD(WRYHURUGQHWP§OLWHNVWHQHHURJV§§PHG YLUNHWLOHOHYHQHVOLYVPHVWULQJRJLGHQWLWHWVGDQQHOVH %LOGHURJLOOXVWUDVMRQHUJLUJRGVWºWWHWLOWHNVW IRUVW§HOVHQRJRSSOHYHOVHDYKHQGHOVHUVRP RPWDOHVRJRYHUVLNWOLJHRSSVXPPHULQJHUHWWHU KYHUWNDSLWWHOELGUDUWLOºNWIRUVW§HOVH 18 Norsk som andrespråk

Komponenter Tekstbok 1, 2 og 3, på papir og digitalt Elevnettsted: norskstart8-10.cdu.no Lydnettsted Digital lærerveiledning Læreverket passer for Ungdomsskolen, grunnskole for voksne Priser og bestillingsinformasjon: Side 59


GRUNNLEGGENDE NORSK

Norsk start 8–10 KRLE KRLE for ungdomstrinnet

Ragnhild Bakke Waale, Hanne Dølplads og Pål Wiik

KRLE-boka er en tematisk bok for ungdom og voksne som skal ta ungdomsskoleeksamen. .XQQVNDSRPKYHUDQGUHVWURVHNXO¨UHOLYVV\Q RJWUDGLVMRQHUYLNWLJLGHWQRUVNHPDQJIROGLJH VDPIXQQHW'HWVNDSHUUHVSHNWIRUVW§HOVHRJ DQHUNMHQQHOVHDYPDMRULWHWHURJPLQRULWHWHU %RNDJLUNXQQVNDSRPGHWQRUVNHVDPIXQQHW RJQRUVNNXOWXUDUYRJRPUHOLJLRQHQHVRJOLYV V\QHQHVEHW\GQLQJLHQJOREDOVDPPHQKHQJ Norsk start 8–10LQYLWHUHUWLOVDPWDOHRJGLVNXVMRQ RPVHQWUDOHWHPDHULHOHYHQHVOLY7HNVWHQHRP ͤORVRͤHWLNNRJHNVLVWHQVLHOOHVSºUVP§OELGUDURJV§ WLOOLYVPHVWULQJRJLGHQWLWHWVGDQQHOVH(OHYHQHI§U ºYHOVHLNULWLVNWHQNQLQJJMHQQRPWHNVWRJRSSJDYHU %LOGHURJLOOXVWUDVMRQHUVWºWWHUWHNVWHQRJJLU RSSOHYHOVHUDYGHQHVWHWLVNHGLPHQVMRQHQYHG UHOLJLRQRJOLYVV\Q

Komponenter Tekstbok Lydnettsted Elevnettsted: norskstart8-10.cdu.no Læreverket passer for Ungdomsskolen, grunnskole for voksne Priser og bestillingsinformasjon: Side 59

Norsk start KRLE bidrar til livsmestring og identitetsdannelse og presenterer religionenes og livssynenes betydning i en global sammenheng.

Læremidler 2021 19


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Også på nynorsk!

Sesam

Muntlig norskopplæring, nivå A1–A2 Bente Sæter Günenc, Jorunn Mo og Solgunn Hjalming Moen

Med Sesam er det enkelt å drive grunnleggende opplæring i klasserommet. Verket innbyr til varierte aktiviteter der deltakerne er aktive i sin egen språkinnlæring. 9HUNHWHUGHOWLWHPDHUVRPHUDNWXHOOHIRUXQJ GRPPHURJYRNVQH9HG§EUXNHELOGHUO\GRJNUHDWLYH DNWLYLWHWHUWLOHJQHUGHOWDNHUQHVHJJUXQQOHJJHQGH YRNDEXODURJVSU§NOLJHVWUXNWXUHU'HWHURJV§IRNXV S§XWWDOH0HGSesamLNODVVHURPPHWHUGHWHQNHOW§ GLIIHUHQVLHUHRSSO¨ULQJHQS§$QLY§IRUQ\EHJ\QQHUH PHGOLWHHOOHUQRHVNROHJDQJIUDIºU

«Dette er det beste læreverket for Sakte progresjon-deltakere!» Deltaker på læremiddelseminar

Komponenter

Læreverket passer for

Tekstbok på papir og digitalt

Sakte og middels progresjon

Aktivitetsbok

Nivå A1–A2

Aktivitetsboks med bildekort, spill og plakater Elev- og lærernettsted: sesam.cdu.no Priser og bestillingsinformasjon: Side 59

20 Norsk som andrespråk

Voksenopplæring, innføringsklasser og SNO i ungdomsskole og videregående skole.


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP Eksempel på et læringsforløp Temaet er fritid

1 Start med ordsky og tankekart i aktivitetsboka.

2 Jobb med bilder og ord i tekstboka eller med bilder, ord og lyd i den digitale boka på nettstedet.

3

Løs interaktive oppgaver og øv på uttale på nettstedet. Noen vil ha god nytte av skriftlige aktiviteter i aktivitetsboka.

4 Klipp og lim. Lag eget vokabular i aktivitetsboka.

5 Jobb sammen med bildekort og spill fra aktivitetsboksen.

6 Jobb sammen med Muntligheisen på nettstedet.

7 Evaluer eget arbeid.

Læremidler 2021 21


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Også på nynorsk!

Hei! abc Alfabetisering for voksne Ingrid Alnes Buanes og Jon Olav Ringheim

Hei! abc er et komplett alfabetiseringsverk for unge og voksne innvandrere. Hei! abcWDUGHQYRNVQHDQDOIDEHWHQS§DOYRU RJJMºUGHPWLOGHOWDNHUHLGHWQRUVNHVDPIXQQHW Hei! abcHUJMHQQRPDUEHLGHWRJYHOXWSUºYGRJ HUWXIWHWS§PRGHUQHOLWWHUDVLWHWVIRUVNQLQJ

KLVWRULHGHWHUOHWW§NMHQQHVHJLJMHQL'HWWHQ¨UHU OHVHJOHGHQRJGHUPHGOHVHWUHQLQJHQ +HIWHWHei! abc Les, les, lesWUHQHUGHQWHNQLVNH OHVLQJHQRJOHVHͥ\W9HUNHWOHJJHULKRYHGVDNRSS WLOHQV\QWHWLVNOHVHRSSO¨ULQJVPHWRGHPHQGHWJLU VDPWLGLJJRGHPXOLJKHWHUIRUIHOOHVWHNVWVNDSLQJ LNODVVHURPPHW *MHQQRPGHQGLJLWDOHUHVVXUVHQKDUGHOWDNHU RJO¨UHUWLOJDQJWLOWUHWHNVWQLY§HURJO¨UHUNDQ HQNHOWWLOSDVVHRSSO¨ULQJWLOGHQHQNHOWHGHOWDNHU 6Y¨UWI\OGLJO¨UHUYHLOHGQLQJ

Komponenter Tekstbok med lesehefte Arbeidsbok Elev- og lærernettsted med digital bok: hei.cdu.no

(WJUXQQOHJJHQGHSULQVLSSLYHUNHWHU§EUXNHJRG WLGS§PXQWOLJDUEHLGIºUVW(WYHOXWYLNOHWRUGIRUU§G S§RSSO¨ULQJVVSU§NHWVWºWWHUOHVHSURVHVVHQ'HWHU OHWWHUH§NQHNNHOHVHNRGHQPHGRUGGXIRUVW§U'HW HUS§VDPPHP§WHYLNWLJDWGHWPDQOHVHUHUPHQLQJV I\OW,Hei! abcIºOJHUGHOWDNHUHQHQVDPPHQKHQJHQGH 22 Norsk som andrespråk

Læreverket passer for Alfa, sakte progresjon Nivå A1 Voksenopplæring, SNO i ungdomsskole og videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 60


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP Hei! abc er meningsfylt helt fra start, da det bygger på en motiverende, sammenhengende historie som deltakerne kan kjenne seg igjen i.

Ord Alfabetisering for voksne Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid

OrdOHJJHUYHNWS§DWGHOWDNHUQHVNDOWLOHJQHVHJ PXQWOLJHQRUVNIHUGLJKHWHUSDUDOOHOWPHGOHVHRJ VNULYHRSSO¨ULQJHQOrd 1SDVVHUIRUGHOWDNHUHVRP VNDOO¨UH§OHVHRJVNULYH%RNVWDYSURJUDPPHWJLUHQ V\VWHPDWLVNSUHVHQWDVMRQDYERNVWDYHURJVWDYHOVHU Ord 2JLUOHVHºYLQJRJXWYLGHURUGIRUU§GHWIRUGHOWDNHUH VRPKDUNQHNNHWOHVHNRGHQOrd 2E\JJHUS§Ord 1 PHQIRUXWVHWWHULNNHDWOrd 1HUJMHQQRPJ§WWIºUVW

Komponenter Tekstbok 1 og 2 på papir og digitalt Arbeidsbok 1 og 2 Elev- og lærernettsted: ord.cdu.no Læreverket passer for Sakte progresjon Nivå A1 VO, innføringsklasser i ungd.sk. og vgs. Priser og bestillingsinformasjon: Side 60

Læremidler 2021 23


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Også på nynorsk!

Hei! A1 Norskopplæring med samfunnskunnskap, nivå A1 Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik

Hei! A1 er et læreverk som legger til rette for samarbeid mellom deltakere på tvers av spor, og passer derfor godt på læresteder der nybegynnere fra ulike spor får undervisning i samme gruppe. Hei! A1 TekstbokKDUIHPKRYHGSHUVRQHUVRPOHVHUHQ EOLUJRGWNMHQWPHG+DQGOLQJDLERNDGULYHVIUDPDY SHUVRQHQHRJGHUHVKLVWRULHUͥHWWHVVDPPHQS§ XOLNHP§WHU7HNVWHQHHUHQNOHRJKDUHWGDJOLJGDJV RJUHOHYDQWVSU§NVRPOHVHUHQVWUDNVNDQWDLEUXN %§GHGHIRUWHOOHQGHWHNVWHQHRJGLDORJHQHNDQEUXNHV VRPXWJDQJVSXQNWIRU§VQDNNHRPSHUVRQHQHLERND RJWLOPXQWOLJSURGXNVMRQRPVHJVHOY 1HWWUHVVXUVHQKDUO¨UHUYHLOHGQLQJRSSJDYHUNQ\WWHW WLOWHNVWHQHRJWHPDHQHLWHNVWERNDXWWDOHºYLQJHU RSSJDYHULO\WWHRJOHVHIRUVW§HOVHVNULIWOLJHRSSJDYHU RUGOLVWHUJUDPPDWLNNIRUNODULQJHURJVWUXNWXUHUWH JUDPPDWLNNºYLQJHU,WLOOHJJHUGHWIDVLWIRURSS JDYHQHLDUEHLGVERNDRJHQUHNNHWHVWHURJºYHOVHU Komponenter Tekstbok Arbeidsbok Sakte progresjon

«Det skal ikke være kjedelig å lære norsk. Vi må kke redusere klasserommet til å bli et sted der hovedfokuset hviler på grammatikkregler og øving til norskprøvene.» Vibece Moi Selvik, forfatter 24 Norsk som andrespråk

Arbeidsbok Middels progresjon Elev- og lærernettsted med digital bok: hei.cdu.no Læreverket passer for Sakte og middels progresjon Nivå A1 VO, innføringsklasser og SNO i ungd.sk. og vgs. Priser og bestillingsinformasjon: Side 60


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

I HEI! A2 følger vi journalisten Adil på jobb og hjemme. Han møter interessante personer, og elevene blir introdusert for samfunnsaktuelle temaer på en engasjerende måte.

Også på nynorsk!

Hei! A2 Norskopplæring med samfunnskunnskap, nivå A2

'HWHUJRGYDULDVMRQLWHNVWHQHRJGHOWDNHUQHEOLU LQWURGXVHUWIRUͥHUHVMDQJUHNRUWHPHOGLQJHUHSRVW GLDORJHUIRUWHOOHQGHWHNVWHURJIDNWDWHNVWHU Hei! A2OHJJHURSSWLOP\HPXQWOLJDNWLYLWHWRJ VDPDUEHLG6SU§NO¨UHVJMHQQRPNRPPXQLNDVMRQ RJLVDPKDQGOLQJPHGDQGUH6SU§NO¨ULQJHUHQ VRVLDODNWLYLWHWRJO¨UHYHUNHWOHJJHUWLOUHWWHIRUDW GHOWDNHUQHNDQVDPDUEHLGHRJVDPWDOHRPE§GH O¨ULQJRJO¨UHVWRIIHWLWHNVWERNDRJDUEHLGVERND

Vibece Moi Selvik

Hei! A2 er samfunnsaktuelt og speiler samfunnet vi lever i. Hei! A2 TekstbokKDUHWHNVWUDIRNXVS§WHPDHW MREERJWUHNNHURJV§LQQHQGHOVHQWUDOHWHPDIUD O¨UHSODQHQLVDPIXQQVIDJVRPIRUHNVHPSHO DUEHLGVOLYEDUQRJIDPLOLHOHYHVHWWRJXWGDQQLQJ Hei! A2OHJJHUGHUPHGWLOUHWWHIRUVSHQQHQGHGLVNX VMRQHUVRPWUHNNHUVDPIXQQHWLQQLNODVVHURPPHW

Komponenter

Læreverket passer for

Lærebok

Sakte og middels progresjon

Arbeidsbok Sakte og middels progresjon

Nivå A2

Elev- og lærernettsted med digital bok: hei.cdu.no

VO, innføringsklasser og SNO i ungd.sk. og vgs.

Priser og bestillingsinformasjon: Side 61 Hei! A2 kommer i ny utgave i 2021 tilpasset den nye læreplanen.

Læremidler 2021 25


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Også på nynorsk!

Hei! B1

Norskopplæring med samfunnskunnskap, nivå B1 Vibece Moi Selvik

Hei! B1 er et samfunnsaktuelt læreverk som speiler samfunnet vi lever i. Elevene får øve seg på å delta i samtaler og diskusjoner, utrykke egne meninger og reflektere rundt egen læring.

I Hei! B1 får eleven mulighet til å gjøre seg opp meninger om temaer som engasjerer mange i Norge, som i leksjon 2, Miljøet vårt.

26 Norsk som andrespråk


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

«Norskopplæringen bør engasjere og legge til rette for samtaler som gjør at deltakerne både lærer norsk og får kunnskap om og innsikt i holdninger og verdier som er viktige i Norge.» Vibece Moi Selvik, forfatter

7HPDHQHHUDNWXHOOHRJDQJ§UDOOHYRNVQHVRPERUL 1RUJHIRUHNVHPSHOXOLNHVDPOLYVIRUPHU\WULQJVIULKHW QHWWYHWWRJPLOMºYHQQOLJOLYVVWLO$UEHLGRJXWGDQQLQJ J§ULJMHQLͥHUHOHNVMRQHU0HGSHUVRQOLJHKLVWRULHU IUDYLUNHOLJKHWHQVNDSHVGHWHQQ¨UKHWWLOO¨UHVWRIIHW VRPJMºUGHWPHULQWHUHVVDQWRJWLOJMHQJHOLJIRU XQJHRJYRNVQHVRPVNDOO¨UHHWQ\WWVSU§N 1\O¨ULQJWDUXWJDQJVSXQNWLGHWVRPDOOHUHGHHU NMHQWRJHOHYHQHI§UULNHOLJDQOHGQLQJWLO§MREEH PHGYDULHUWHRSSJDYHULDUEHLGVERNDRJS§HOHY QHWWVWHGHWRJWLO§VDPWDOHRJUHͥHNWHUH UXQGWGHWGHKDUO¨UW /¨ULQJVV\QHWLHei! B1HUDWVSU§NEOLUO¨UW JMHQQRPNRPPXQLNDVMRQRJLVDPKDQGOLQJ PHGDQGUH6SU§NO¨ULQJHUHQVRVLDODNWLYLWHW RJO¨UHYHUNHWOHJJHUWLOUHWWHIRUDWGHOWDNHUQH NDQVDPDUEHLGHRJVDPWDOHRPE§GHO¨ULQJ RJO¨UHVWRIIHWLWHNVWERNDRJDUEHLGVERND

Komponenter Tekstbok Arbeidsbok Elev- og lærernettsted med digital bok: hei.cdu.no Læreverket passer for Sakte og middels progresjon Nivå B1 VO, SNO i ungdomsskole og videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 61

Læremidler 2021 27


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

På vei

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå A1–A2 Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

På vei gir god innføring i vokabular og språkstruktur. Kommunikasjon er sentralt, og læreverket gir motiverende opplæring i norsk språk, dagligliv og samfunn.

I På vei blir vi kjent med noen hovedpersoner som vi følger både privat og på jobb.

28 Norsk som andrespråk


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

/¨UHYHUNHWKDUHQW\GHOLJVWUXNWXURJMHYQSURJUHVMRQ 9LIºOJHUHWDQWDOOSHUVRQHULSULYDWOLYS§MREERJS§ QRUVNNXUVRJYDQOLJHVLWXDVMRQHURJNRPPXQLNDVMRQ JMºULQQKROGHWDNWXHOWIRUXQJHRJYRNVQHGHOWDNHUH 'HWHUVWRUYDULDVMRQLWHNVWVMDQJUHRJLQQKROGRJ WHNVWERNDUEHLGVERNRJPå vei DigitalHUWHWWNQ\WWHW VDPPHQPHGO¨UHVWRIIRJRSSJDYHULYRNDEXODU VWUXNWXURJXWWDOHPå veiOHJJHUJRGWWLOUHWWHIRU GLIIHUHQVLHULQJ På vei DigitalKDURSSJDYHUS§WUHXOLNHQLY§HU 1HWWVWHGHWKDURJV§HQJDVMHUHQGHJUDPPDWLNN ͤOPHULQQOHVWWHNVWHJHWRSSOHJJIRUXWWDOHWUHQLQJ PHGNRUWHͤOPHUO\WWHRJXWWDOHºYHOVHU/¨UHUHQ NDQIºOJHHOHYHQHVDUEHLGRJWLOSDVVHXQGHUYLVQLQJHQ WLOHQNHOWHOHYHURJJUXSSHUWLOGHOHRSSJDYHURJUHWWH RJNRPPHQWHUHVNULYHRSSJDYHU

Komponenter Tekstbok på papir og digitalt Arbeidsbok på papir og digitalt Ordlister på mange språk På vei Digital elev- og lærernettsted: pavei.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå A1–A2 Voksenopplæring, innføringsklasser og SNO i videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 61–62

Læremidler 2021 29


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Hvor lenge er det vanlig å bo hjemme? Og hvilke diskusjoner er det i familien før de unge flytter ut? Stein på stein tar opp ulike familiemønstre og veien til et selvstendig liv.

Stein på stein

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1 Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Stein på stein er et læreverk for voksne som vil videreutvikle ferdighetene sine i norsk. Den bygger på prinsippene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021. 30 Norsk som andrespråk


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP 0§OHWHUDWGHOWDNHUQHVNDOWDVSU§NHWDNWLYWLEUXN RJI§XWYLGHWNMHQQVNDSWLOQRUVNHVDPIXQQVIRUKROG JMHQQRPHQJDVMHUHQGHPºWHUPHGSHUVRQHULGHUHV MREERJGDJOLJOLY'HWYHUUIDJOLJHHPQHQHRJNMHUQH HOHPHQWHQHIUDO¨UHSODQHQHULQQDUEHLGHWLO¨UHYHUNHW RJWHPDHUVRPRPKDQGOHUI\VLVNRJSV\NLVNKHOVH VHOYUHDOLVHULQJºNRQRPLMREEPXOLJKHWHUGHPRNUDWL RJVDPIXQQOLNHVWLOOLQJPHQQHVNHUHWWLJKHWHURJ PLOMºYHUQHUQDWXUOLJLQWHJUHUWLWHNVWHQStein på stein JLUVY¨UWJRGHPXOLJKHWHUIRUGLIIHUHQVLHULQJRJKDU HQW\GHOLJVWUXNWXURJMHYQSURJUHVMRQ

Ny utgave!

Stein på stein DigitalKDUHWULNKROGLJVHWWPHG RSSJDYHUS§WRXOLNHQLY§HUHQJDVMHUHQGHSRGNDVWHU LQQOHVWWHNVWHJHWRSSOHJJIRUXWWDOHWUHQLQJRJͥHUH šYWLOSUºYHQWHVWHU1HWWVWHGHWJLUJRGHSHGDJRJLVNH PXOLJKHWHUIRUO¨UHUHQVRPNDQIºOJHHOHYHQHV DUEHLGRJWLOSDVVHXQGHUYLVQLQJHQWLOHQNHOWHOHYHU RJJUXSSHUWLOGHOHRSSJDYHURJUHWWHRJNRPPHQWHUH VNULYHRSSJDYHU/¨UHUHQͤQQHURJV§YHLOHGQLQJHURJ HNVWUDRSSJDYHUKHU

Komponenter Tekstbok på papir og digitalt Arbeidsbok på papir og digitalt Ordlister på mange språk Stein på stein Digital: elev- og lærernettsted: steinpastein.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå B1 Voksenopplæring, SNO i videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 63

Læremidler 2021 31


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Her på berget

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B2 Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Her på berget inviterer til engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål. Læreverket gir deltakerne et vokabular som er viktig i arbeidsliv og studier i Norge.

«Vi stjeler barndommen fra barna», sier en forsker. De fleste er enige om at det er bra for barn å være ute med venner og leke på egenhånd. Da utvikler de seg best. Men i stedet ser vi at barna mer og mer driver med organiserte aktiviteter eller er opptatt av dataspill og sosiale medier.

32 Norsk som andrespråk


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

6HQWUDOHKLVWRULVNHVRVLDOHRJSROLWLVNHHPQHU YLVHUVDPPHQKHQJHQHPHOORPIRUWLGRJQ§WLGS§ HQHQJDVMHUHQGHP§WH7HNVWERNDJLULQQVLNWLGHW QRUVNHVDPIXQQHWOHYHIRUKROGRJYHUGLHURJYDULHUWH WHNVWHULXOLNHVMDQJUHJLUGHOWDNHUQHVWºUUHVSU§NOLJ VLNNHUKHWRJLQYLWHUHUWLOGLVNXVMRQHU $UEHLGVERNDJLUPHUºYHOVHLYRNDEXODURJVSU§NOLJH VWUXNWXUHU'HQLQQHKROGHUJUDPPDWLVNHRSSJDYHU VNULYHRSSJDYHUU§GRPWHNVWVWUXNWXURJVSU§NOLJH NMHQQHWHJQO\WWHWUHQLQJRJHQNRUWSUºYHLKYHUW NDSLWWHO1HWWVWHGHWJLUPHUO\WWHWUHQLQJRJYDULHUWH RSSJDYHU/¨UHUQHWWVWHGHWHUULNKROGLJPHG YHLOHGQLQJHUHNVWUDRSSJDYHURJHNVWUDWHNVWHU KHOWRSSWLO&QLY§

Komponenter Tekstbok på papir og digitalt Arbeidsbok på papir og digitalt Elev- og lærernettsted: herpaberget.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå B2 Voksenopplæring Priser og bestillingsinformasjon: Side 64

Læremidler 2021 33


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Progresjonen i Norsk på 1-2-3 er rask. Allerede i kapittel 2 lærer vi hvordan vi kan uttrykke framtid på norsk: Jeg skal slappe av i helga.

Norsk på 1–2–3

'HQKDUHQJHOVNRYHUVHWWHOVHDYRYHUVLNWHUJUDPPD WLNNRJRUGOLVWHU/¨UHYHUNHWSDVVHUE§GHWLOXQGHU YLVQLQJLNODVVHRJWLOVHOYVWXGLXP5DVNSURJUHVMRQ

Norsk og samfunnskunnskap, nivå A1–A2

Norsk på 1–2–3 ElevnettstedHUJUDWLVRJJLUPHU ºYHOVHLYRNDEXODUJUDPPDWLNNRJXWWDOH %UXNJMHUQHExploring Norwegian Grammar V  IRU§O¨UHPHURPQRUVNVSU§NRJJUDPPDWLNN

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Norsk på 1–2–3 er et effektivt begynnerkurs i norsk for studenter og andre som vil lære språket raskt. Læreverket har engelsk som støttespråk. Norsk på 1–2–3LQQHKROGHUYDULHUWHWHNVWHURSSJDYHU RJRUGOLVWHULVDPPHERN'HWHUODJWYHNWS§MHYQ RJV\VWHPDWLVNSURJUHVMRQ%RNDLQQHKROGHUEDVLV YRNDEXODUXWWU\NNIUDGDJOLJOLYHWXWWDOHUHJOHUPXQWOLJH RJVNULIWOLJHºYHOVHURJLQQIºULQJLQRUVNJUDPPDWLNN

Komponenter

Læreverket passer for

Tekstbok på papir og digitalt

Rask progresjon

Elev- og lærernettsted: norsk123.cdu.no

Nivå A1–A2

Lydnettsted: norsk123.cdu.no

Voksenopplæring

Priser og bestillingsinformasjon: Side 64

34 Norsk som andrespråk


Fagstoff og presentasjoner Formidling av kunnskap er kjernen i Cappelen Damm Utdannings arbeid, og vi deler gjerne med andre.

)DJVQDNNQRHUHQEORJJIRUO¨UHUHRPIDJRJXQGHU YLVQLQJ+HUVNULYHUIRUVNHUHIRUHOHVHUHIRUIDWWHUHRJ O¨UHUHIRUDOOHVRPHURSSWDWWDYVNROHRJXWGDQQLQJ +DUGXO\VWWLO§VNULYHVHOY" .RQWDNWRVVfagsnakk@cappelendamm.no

fagsnakk.no 3§&DSSHOHQ'DPP79NDQGXKROGHGHJRSSGDWHUW PHGIDJOLJHIRUHGUDJIUDVHPLQDUHURJDUUDQJHPHQWHU 6NDOGXYXUGHUHHOOHUWDLEUXNQ\HO¨UHYHUNNDQGX VHIRUIDWWHUQHVHOYSUHVHQWHUHWDQNHQHEDNLQQKROG VWUXNWXUUHVVXUVHURJKYRUGDQO¨UHPLGGHOHWHUWHQNW EUXNW

cdu.no/cdtv Læremidler 2021 35


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP | DIGITALT

Ny utgave!

Basar

Norskopplæring A1–B2 og grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag Basar er en fleksibel og rik digital ressurs, med lærestoff og oppgaver i norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag for unge og voksne. Med Basar (2021) kan du kommunisere med elevene og følge opp arbeidet deres!

Basar er svært godt egnet til nettbasert undervisning og gir gode pedagogiske muligheter for læreren.

36 Norsk som andrespråk


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP | DIGITALT

Nå også med grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag!

/¨UHVWRIIHWLBasarHURUJDQLVHUWLOHNVMRQHṴVP§ O¨ULQJVIRUOºSPHGO¨UHVWRIIRJRSSJDYHU(QOHN VMRQNDQLQQHKROGHYLGHRO\GRJWHNVWHWWHUIXOJWDY RSSJDYHUPXOLJKHWIRUGLJLWDOXWIRUVNLQJPXQWOLJH DNWLYLWHWHOOHUVNULYHRSSJDYHUVRPNDQVHQGHVO¨UHU I BasarQRUVNNDQGXIRNXVHUHS§IHUGLJKHWHQHO\WWH OHVHPXQWOLJDNWLYLWHWRJVNULIWOLJIUDPVWLOOLQJJMHQQRP LQWHUHVVDQWHDNWXHOOHWHPDHU/HVIRUHNVHPSHORP EHW\GQLQJVIXOOHSHUVRQHUXWIRUVNGLNWRJVDQJWHNVWHU ºYS§YDULHUWHVNULYHRSSJDYHUHOOHUVHYLGHRHUVRP IRUNODUHUXWWDOHDYQRUVNHO\GHU,BasarPDWHPDWLNN VDPIXQQVIDJRJQDWXUIDJͤQQHUGXWLOSDVVHWIDJVWRII VRPSDVVHUIRUIRUEHUHGHQGHYRNVHQRSSO¨ULQJ )92 

BasarKDUJRGHSHGDJRJLVNHYHUNWº\VRPJLUPXOLJKHW IRUWHWWRSSIºOJLQJDYRJWLOUHWWHOHJJLQJIRUHQNHOW HOHYHURJJUXSSHU5HVVXUVHQHJQHUVHJGHUIRU JRGWIRUQHWWEDVHUWXQGHUYLVQLQJ5DSSRUWHUJLUJRG RYHUVLNWRYHUHOHYHQHVDUEHLGRJUHVXOWDWHURJO¨UHU NDQWLOGHOHDNWLYLWHWHURJODJHHJQHRSSJDYHUBasarJLU PXOLJKHWIRUSURVHVVRULHQWHUWVNULYLQJYHGDWHOHYHQH NDQVHQGHVNULIWOLJHEHVYDUHOVHUGLUHNWHWLOO¨UHUVRP NDQUHWWHRJNRPPHQWHUHRJVHQGHWLOEDNH BasarHUHWOHYHQGHͥHNVLEHOWRJULNWO¨UHPLGGHO VRPYLVWDGLJXWYLGHUPHGQ\WWRJDNWXHOWLQQKROG

Komponenter

Læreverket passer for

Elevnettsted: basar.cdu.no

Sakte, middels og rask progresjon

Lærernettsted: basar.cdu.no

Nivå A1–B2 VO, innføringsklasser og SNO i ungd.sk. og vgs.

Priser og bestillingsinformasjon: Side 64

Læremidler 2021 37


NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP | DIGITALT

Norsklab Realistisk øving til norskprøvene! Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch, Gro Smørdal

I den digitale ressursen Norsklab møter elevene de samme oppgavetypene som i norskprøven og får mulighet til å forberede seg til den digitale norskprøven.

NorsklabLQQHKROGHURYHURSSJDYHUIRUGHOWS§ GHWUHQLY§HQH$$$%RJ%%'HOWDNHUQH I§UEOLWU\JJHS§RSSJDYHW\SHQHJMHQQRPP§OUHWWHW ºYLQJS§DOOHQRUVNSUºYHQVRSSJDYHW\SHULO\WWH RJOHVHIRUVW§HOVHRJVNULIWOLJIUDPVWLOOLQJ7HPDHQH VDPVYDUHUPHGO¨UHSODQHQS§GHXOLNHQLY§HU 1HWWVWHGHWODJUHUHOHYHQHVSURJUHVMRQVOLNDW GHWHUHQNHOW§VHKYDPDQKDUY¨UWLJMHQQRP

«Når det gjelder norskprøvene er «teach to the test» ikke bare lov, det er absolutt nødvendig for mange av elevene!» Gro Smørdal, forfatter fatter

Komponenter Elevnettsted: norsklab.cdu.no Læreverket passer for Nivå A1–B2 VO, alle som skal ta norskprøven Priser og bestillingsinformasjon: Side 64

38 Norsk som andrespråk


GRAMMATIKKER

Praktisk norsk Øvingsbøker i norsk, nivå A1–A2 og A2–B1 Kirsti Mac Donald

Praktisk norsk er øvingsbøker i norsk for unge og voksne innvandrere. Bøkene kan brukes uavhengig av hvilke læreverk som ellers brukes i gruppa. Praktisk norsk 1ºYLQJVERNLQRUVNIRU$RJ$WDU IRUVHJVHQWUDOHHPQHUVRPYRNVQHLQQYDQGUHUHVNDO LQQRPRJLQQHKROGHUYDULHUWHWHNVWHURJRSSJDYHU 'HQJLURJV§DQOHGQLQJWLO§WUHQHS§JUXQQOHJJHQGH VSU§NOLJHVWUXNWXUHU$UEHLGPHGGHQQHERNDHJQHU VHJJRGWVRPIRUEHUHGHOVHWLOQRUVNSUºYHQH

Praktisk norsk 2ºYLQJVERNLQRUVNJUDPPDWLNN IRU$RJ%JLUHQV\VWHPDWLVNRYHUVLNWRYHU JUXQQOHJJHQGHJUDPPDWLVNHVWUXNWXUHURJ VHWQLQJVPºQVWUH,WLOOHJJWLOHQNOHJUDPPDWLVNH IRUNODULQJHULQQHKROGHUERNDPDQJHHNVHPSOHU RJRSSJDYHUNQ\WWHWWLOIRUNODULQJHQH Praktisk norsk 2HJQHUVHJVRPHQIºUVWHLQQIºULQJ LJUDPPDWLNNHOOHUIRU§VDPOHRJVWUXNWXUHUH NXQQVNDSHQVRPGHOWDNHUQHDOOHUHGHKDU 7LOEHJJHEºNHQHͤQQHVHWVWRUWRJYDULHUW XWYDOJDYLQWHUDNWLYHRSSJDYHURJV§O\WWHºYHOVHU S§HOHYQHWWVWHGHW

Komponenter Praktisk norsk 1 Praktisk norsk 2 Elev- og lærernettsted: praktisknorsk.cdu.no Læreverket passer for Praktisk norsk 1: Sakte og middels progresjon Nivå A1–A2 VO, innføringsklasser og SNO i ungdomsskolen og videregående Praktisk norsk 2: Middels og rask progresjon Nivå A2–B1 VO, SNO i videregående Priser og bestillingsinformasjon: Side 65

Læremidler 2021 39


GRAMMATIKKER

Norsk grammatikk Norsk som andrespråk, nivå B1–C1 Kirsti Mac Donald

Norsk grammatikkKDUHQQDWXUOLJVWUXNWXUGHURUG NODVVHQHIºUVWJMHQQRPJ§V'HWHUODJWYHNWS§ KYRUGDQGHXOLNHIRUPHQHEUXNHVLSUDNVLV6HQHUH EHKDQGOHVVHWQLQJVOHGGVHWQLQJHURJKYRUGDQ PDQNQ\WWHUVDPPHQVHWQLQJHUWLOVWºUUHKHOKHWHU ArbeidsbokaIºOJHUWHRULERNDRJJLUDQOHGQLQJWLO§J§ JUXQGLJHUHLQQS§KYHUWHPQH)RUO¨UHUHNDQNorsk grammatikkJLKMHOSWLO§ͤQQHIRUNODULQJHUS§VSºUVP§O VRPGXNNHURSSLXQGHUYLVQLQJHQ'HWͤQQHVRJV§HW QHWWVWHGPHGPXOLJKHWIRUYLGHUHºYLQJ

Læreverket gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv.

Komponenter

Læreverket passer for

Teoribok

Middels og rask progresjon

Arbeidsbok

Nivå B1–C1

Elev- og lærernettsted: norskgrammatikk.cdu.no

VO, SNO i videregående

Priser og bestillingsinformasjon: Side 65

40 Norsk som andrespråk


GRAMMATIKKER

Exploring Norwegian Grammar Norsk som andrespråk, nivå A1–C1 Kirsti Mac Donald og Marianne MacDonald

Exploring Norwegian Grammar er en bok om norsk grammatikk med forklaringer på engelsk. Grammatikken er presentert i en underholdende stil i et enkelt språk.

Exploring Norwegian GrammarJLUHQRYHUVLNWOLJ LQQIºULQJLQRUVNJUDPPDWLNNVHWWLHWIUHPPHG VSU§NVSHUVSHNWLY%RNDOHJJHUHQYLVVYHNWS§ XOLNKHWHUPHOORPHQJHOVNRJQRUVNRJYLOY¨UHDY LQWHUHVVHIRUDOOHVRPO¨UHUQRUVNVRPIUHPPHG HOOHUDQGUHVSU§N'HWNUHYHVLNNHPRUVP§OVIHUGLJKHWHU LHQJHOVN,WLOOHJJWLOJUDPPDWLNNLQQHKROGHUERND HWNDSLWWHORPKºͥLJKHWVIUDVHURJHQV\VWHPDWLVN RYHUVLNWRYHUEº\QLQJVPºQVWUH 'HWVSU§NOLJHV\VWHPHWHULOOXVWUHUWYHGHQUHNNH HNVHPSOHUIUDPRGHUQHQRUVNRJJMHQQRPNMHQWH VLWDWHURJOLWWHU¨UHHNVHPSOHUVRPYLOVNDSH JMHQNMHQQHOVHKRVHQEUHGP§OJUXSSH$OOH HNVHPSOHUHURYHUVDWWWLOHQJHOVN Flere oppgaver på nettstedet 3§QHWWVWHGHWͤQQHUHOHYHQHLQWHUDNWLYHRSSJDYHUPHG JRGHPXOLJKHWHUIRUVHOYVWXGLXPRJSUDNWLVNWUHQLQJ Exploring Norwegian GrammarSDVVHULNRPELQDVMRQ PHGNorsk på 1–2–3VHV

Komponenter

Læreverket passer for

Teoribok med oppgaver

Middels og rask progresjon

Elev- og lærernettsted:

Nivå A1–C1

exploringnorwegiangrammar.cdu.no

VO, innføringsklasser og SNO i videregående

Priser og bestillingsinformasjon: Side 65

Læremidler 2021 41


LESETRENING

Ida-bøkene Lesetrening , nivå A1–A2 Ingrid Alnes Buanes

De seks bøkene om Ida gir gode leseopplevelser for deltakere på spor 1. Visuelle grep og illustrasjoner gir den svake leseren støtte i lesingen av sine første bøker. +YHUERNIRUWHOOHUHQQ¨UKLVWRULHRPIDPLOLH YHQQVNDSRJNM¨UOLJKHW'HWUHIºUVWHEºNHQHSDVVHU IRUGHOWDNHUHVRPHUS§YHLWLOHW$QLY§'HWHUHQ ODQJVRPVSU§NOLJSURJUHVMRQPHQPHQJGHQWHNVW RJºNHURJGHQYLVXHOOHVWºWWHQIRUHQNOHVLIda 3 %RNͤUHIHPRJVHNVKDUWHNVWS§WRQLY§HU$RJ$ 'HQVYDNHOHVHUHQNDQVWDUWHS§GHQHQNOHELOGH VWºWWHGHWHNVWHQRJGHUHWWHUOHVHGHQXWYLGHGH WHNVWHQRJJMHQQRPGHWWHRSSOHYHOHVHPHVWULQJ RJOHVHJOHGH

Komponenter

Læreverket passer for

Seks lesebøker

Sakte progresjon Nivå A1 og A2 VO, innføringsklasser i ungdomsskole og videregående

Priser og bestillingsinformasjon: Side 65

42 Norsk som andrespråk


LESETRENING

Nyhet!

Kort og godt Lesetrening, nivå A2–B1 Astrid Raen

+YDYDUGHWVRPͤNN+XOGD*DUERUJWLO§ODJHGHQ PRGHUQHYHUVMRQHQDYEXQDGHQ"+YRUGDQNRP2OH *XQQDU6ROVNM¨UVHJWLOGHWDYJMºUHQGHº\HEOLNNHW LPHVWHUOLJDͤQDOHQPHOORP0DQFKHVWHU8QLWHGRJ %D\HUQ0¾QFKHQL"+YLONHQNDPSP§WWH0DUL %RLQHNMHPSHIRU§EOLPXVLNHURJDUWLVW"9HG§OHVH GLVVHWHNVWHQHI§UGHOWDNHUQHRSSOHYHVNMHOOVHWWHQGH º\HEOLNNRJDYJMºUHQGHHSLVRGHULNMHQWHQRUVNH SHUVRQHUVOLY

+FGVKNGUGJGHVGPGƒPPGTFGNVCMGTGP lesestoff som er interessant og inspirerende. Heftene gir et blikk inn i kjente, norske personers liv på en måte som engasjerer og motiverer til lesing.

Kort og godt 1RJKort og godt 2 EHVW§UEHJJHDY IHPOHVHKHIWHU,KYHUWOHVHKHIWHHUGHWWUHWHNVWHU 7HNVWHQHKDUPDQJHRJJRGHRUGIRUNODULQJHURJ HWWHUKYHUWHNVWHUGHWOHVHIRUVW§HOVHVRSSJDYHU RJVSºUVP§OWLOHWWHUWDQNHRJGLVNXVMRQ

Kort og godt 1:

Kort og godt 2:

Politikk: Raja, Gerhardsen og Solberg Idrett og underholdning: Waitz, Eckbo og Carlsen Historie: Dronning Sonja, Asbjørnsen, Olav den Hellige Kultur: Andsnes, Boine, Munch Vitenskap og arbeidsliv: Moser, Hauge, Røkke

Politikk: Brundtland, Jensen, Quisling Idrett og underholdning: Solskjær, Henie, Sagen Historie: Friele, Sturlason, Wergeland Kultur: Lien, Ibsen, Prøysen Vitenskap og arbeidsliv: Amundsen, Abel, Garborg

: POLITIKK

: IDRETT OG UNDERHOLDNING

Astrid Raen

Kort og godt Kort og godt Gro Harlem Brundtland Kort og godt Siv Jensen Ole Gunnar Solskjær Vidkun Quisling Sonja Henie Kort og godt Karen-Christine Friele Annette Sagen Snorre Sturlason Kort og godt 2 : HISTORIE

Astrid Raen

: KULTUR

Astrid Raen

: VITENSKAP OG ARBEIDSLIV

Astrid Raen

Astrid Raen

Annbjørg Lien Henrik Wergeland Henrik Ibsen Alf PrøysenRoald Amundsen Niels Henrik Abel Hulda Garborg

Komponenter

Læreverket passer for

Kort og godt 1

Sakte, middels og rask progresjon

Kort og godt 2

Nivå A2–B1 VO, innføringsklasser og SNO i ungdomsskolen og vgs.

Priser og bestillingsinformasjon: Side 66

Læremidler 2021 43


LESETRENING

)RUWHOOLQJHQHRP/DVVHRJ$OLHUNRUWHIRUWHOOLQJHU PHGHWHQNHOWVSU§NRJPRUVRPPHLOOXVWUDVMRQHU 0HGXWJDQJVSXQNWLYDQOLJHGDJOLJGDJVHVLWXDVMRQHU EUXNHUIRUIDWWHUHQKXPRUIRU§VNDSHHQJDVMHPHQW RJOHVHO\VWRJV§EODQWGHVRPHOOHUVPDQJOHU OHVHPRWLYDVMRQ'HWHUHQNHOW§ODJHOHVHRSSJDYHU WLOIRUWHOOLQJHQHYHG§VNLOOHWHNVWRJELOGHVRPV§ VNDONREOHVVDPPHQ)RUWHOOLQJHQHIXQJHUHURJV§ ͤQWVRPXWJDQJVSXQNWIRUHJHQVNULYLQJ

Nyhet!

Lasse og Ali Lesetrening for unge og voksne, nivå A1–A2 Johnny Lie

Lasse og Ali gjør så godt de kan, men det er ikke alltid det er godt nok. Komponenter

Læreverket passer for

Lesebok

Sakte og middels progresjon Nivå A1–A2 VO, ungd.sk. og vgs.

Priser og bestillingsinformasjon: Side 65

Leseglede og skriveglede Barbro Thorvaldsen

Lese- og SkrivegledeHUEºNHUVRPYLOVWLPXOHUHWLO OHVLQJRJVNULYLQJ/HVHJOHGHHUVNUHYHWLHWPXQWOLJ VSU§NRJIRUPRJLQQKROGJLUUDVNPHPRUHULQJRJ JRGHPXOLJKHWHUIRUDNWLYVSU§NEUXN6NULYHJOHGH JLUHOHYHQVWºWWHWLOVNULYLQJJMHQQRPLOOXVWUDVMRQHU WHNVWPRGHOOHURJUHͥHNWHUHQGHVSºUVP§O

Komponenter

Læreverket passer for

Leseglede 1,2,3

Middels og rask progresjon

Leseglede 4,5,6

Alle nivåer

Skriveglede

Voksenopplæring, ungdomsskole og videregående skole

Priser og bestillingsinformasjon: Side 66

44 Norsk som andrespråk


ARBEIDSLIV

Jobbstart Introduksjon til norsk arbeidsliv, nivå A1–A2 Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

Jobbstart er nettbasert og introduserer deltakerne for norsk arbeidsliv. Filmer og foto viser seks ulike yrker, jobbsøking og jobbintervju. /¨UHYHUNHWHUNRUWIDWWHWRJHQNHOW§EUXNH)LOPHURJ IRWRIUDDUEHLGVSODVVHQHNDQWLQHUHQKROGEDUQHKDJH EXWLNNODJHUSOHLHRJRPVRUJYLVHUHQNHOWKYD\UNHQH J§UXWS§+MHOSHPLGOHUUXWLQHURJVDPDUEHLGYLVHV RJV§IUDPS§HQHQNHOP§WH$OOH\UNHQHLQQHKROGHU RSSJDYHUS§WRQLY§HU$RJ$/DQJVRPSURJUHVMRQ RUGIRUU§GHWE\JJHVJUDGYLVRSS 'HOHQHVºNQDG&9RJLQWHUYMXYLVHUHQYDQOLJ VºNQDGVSURVHVVRJHWYDQOLJMREELQWHUYMX JobbstartHUHQNHOW§EUXNHRJWDUNRUWWLG %UXNGHWJMHUQHDOHQHHOOHULWLOOHJJWLOHW O¨UHYHUNLQRUVNHOOHUI arbeidslivet VHVLGH 

Komponenter Elev- og lærernettsted: jobbstart.cdu.no Læreverket passer for Sakte og middels progresjon Nivå A1–A2 Voksenopplæring, ungdomsskole og videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 66

Jobbstart inneholder enkle oppgaver om arbeidsoppgaver og yrker, med gradvis oppbygning av ordforrådet.

Læremidler 2021 45


ARBEIDSLIV

Alle delene i serien I arbeidslivet inneholder foto fra arbeidsplassene. Arbeidsoppgaver og forventninger blir vist i praksis.

Nyhet!

I arbeidslivet

Norsk arbeidsliv for unge og voksne innvandrere Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

I arbeidslivet er et nytt og stort læreverk i arbeidslivskunnskap, med en serie komponenter som kan brukes hver for seg eller sammen. Det er lagt stor vekt på kommunikative ferdigheter og aktuelt innhold. I arbeidslivet kan enkelt kombineres med et læreverk i norsk. 46 Norsk som andrespråk


ARBEIDSLIV

Komponenter

Læreverket passer for

Tekstbok A2–B1

Sakte, middels og rask progresjon

På praksisplassen

Nivå A1–A2/A2–B1

Yrkeshefter

Voksenopplæring, SNO i videregående skole

Jeg vil bli-serien Jobbkoder og Jobbprat (se neste side) Elev- og lærernettsted: iarbeidslivet.cdu.no Priser og bestillingsinformasjon: Side 66–67

I arbeidslivetWDUIRUVHJQRUVNDUEHLGVOLYS§HQNRUW IDWWHWRJHQJDVMHUHQGHP§WH7HNVWERNDKHQWHUIUDP GHOWDNHUQHVHJQHHUIDULQJHURJIºUHUDUEHLGVWHPDHU QDWXUOLJLQQLQRUVNRSSO¨ULQJHQ'HWHUODJWYHNWS§ §O¨UHGHOWDNHUQHPXQWOLJVSU§NVOLNGHPºWHUGHWS§ MREE'HO¨UHURJV§RPIRUPHOOHUHJOHURJNUDYLQRUVN DUEHLGVOLYRJRPNRPSHWDQVHEHKRYRJIRUYHQWQLQJHU LXOLNH\UNHU+HIWHWPå praksisplassenNDQEUXNHVS§ DOOHSUDNVLVSODVVHU'HWNQ\WWHUXQGHUYLVQLQJHQS§ VNROHQRJHUIDULQJHQHIUDSUDNVLVSODVVHQWHWWVDP

PHQ3UDNVLVKHIWHWLQQHKROGHUSUDNWLVNHRSSJDYHURJ LQYLWHUHUGHOWDNHUHQWLO§ͤQQHXWDYDUEHLGVRSSJDYHU RJDUEHLGVNXOWXU I arbeidslivetLQNOXGHUHUHQUHNNH\UNHVKHIWHUGHU KMHOSHPLGOHURJDUEHLGVRSSJDYHUEOLUSUHVHQWHUWJRGW VWºWWHWDYIRWR<UNHVKHIWHQHHUGHOWLWRQLY§$̰$ RJ$̰%6HVLGHRPQHWWUHVVXUVHQI arbeidslivet Digital

Læremidler 2021 47


ARBEIDSLIV

Jobbkoder og Jobbprat handler om de kodene og kravene som gjelder på jobben, men som ofte ikke kommer klart til uttrykk. Hva bør du vite for å lykkes i det norske arbeidslivet?

Jobbkoder og jobbprat Spilleregler og muntlig språk i norsk arbeidsliv Linda Hagen

Jobbprat – Muntlig språk i norsk arbeidslivWUHQHU GHOWDNHUQHVPXQWOLJHIHUGLJKHWHUJMHQQRPSUDNWLVNH HNVHPSOHURJGLDORJHU%RNDYLVHUIRUHNVHPSHO KYRUGDQPDQNDQEOLNMHQWPHGNROOHJHQHVLQH KYRUGDQPDQJLURJPRWWDUEHVNMHGHUKYRUDNWLY PDQEºUY¨UH̰RJKYHPPDQNDQVSºUUHRPPDQ HUXVLNNHU$OOHWHPDHUEOLUSUHVHQWHUWS§WUHQLY§HU PHGXOLNHYDQVNHOLJKHWVJUDGHU1HWWUHVVXUVHQ I arbeidslivet DigitalLQQHKROGHUWLOOHJJVRSSJDYHU WLOEºNHQHRJVW\UNHURUGIRUU§GHW

Jobbkoder og Jobbprat er praktiske bøker som gir forklaringer på situasjoner man vil oppleve i norsk arbeidsliv, men som kan være vanskelige å forstå. Jobbkoder – Spilleregler i norsk arbeidslivYLVHU IRUYHQWQLQJHURJNUDYWLODQVDWWHVRPNDQVNMHLNNH DOOHNMHQQHUPHQVRPDUEHLGVJLYHUHUHJQHUPHGDW DOOHHULQQIRUVW§WWPHG)RUHNVHPSHODWPDQEºU YLVHLQLWLDWLYGHOHNXQQVNDSPHGNROOHJHURJKYRU YLNWLJJMHQVLGLJWLOOLWHULGHWQRUVNHDUEHLGVOLYHW

Komponenter

Læreverket passer for

Jobbkoder

Middels og rask progresjon

Jobbprat

Nivå A2–B1

Elev- og lærernettsted:

VO, deltakere på BKA-kurs, i attføring,

iarbeidslivet.cdu.no

jobbtrening eller introprogram

Priser og bestillingsinformasjon: Side 67

48 Norsk som andrespråk


ARBEIDSLIV

I arbeidslivet digital Norsk arbeidsliv for unge og voksne innvandrere Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

I arbeidslivet Digital er nettressursen til læreverket I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for innvandrere. Elevnettstedet inneholder interaktive oppgaver til alle komponentene i læreverket og forbereder unge og voksne innvandrere til arbeid i Norge. ,DUEHLGVOLYHWLQQHKROGHUWLOOHJJVRSSJDYHUWLOGHWU\NWH NRPSRQHQWHQHI arbeidslivet Tekstbok, På praksisplassen, yrkeshefter, yrkesbøkene Jeg vil bli, Jobbkoder og Jobbprat.RUWHͤOPHUYLVHUYDQOLJHVLWXDVMRQHUL DUEHLGVOLYHWRJMREEVºNLQJRJLQYLWHUHUWLOUHͥHNVMRQ RJGLVNXVMRQ

/¨UHUQHWWVWHGHWJLUO¨UHUHQWLOJDQJWLODOWVRPOLJJHU S§HOHYQHWWVWHGHWPHQRJV§O¨UHUYHLOHGQLQJHNVWUD RSSJDYHURJWDYOHEºNHQHWLOI arbeidslivet Tekstbok og På praksisplassen. I arbeidslivet DigitalHUHQNHOW§EUXNHRJGHWHUOHWW §ͤQQHIUDP1HWWVWHGHWKDULQGLYLGXHOOLQQORJJLQJ RJHOHYHURJO¨UHUHI§UUDVNWRYHUVLNWRYHUXWIºUWH RSSJDYHUUHVXOWDWHURJWLGVEUXN'HUPHGNDQO¨UHUHQ IºOJHRSSRJWLOSDVVHXQGHUYLVQLQJHQIRUHQNHOWHOHYHU RJNODVVHQVRPKHOKHW/¨UHUNDQRJV§ODJHRJWLOGHOH RSSJDYHUWLOHQNHOWHOHYHURJJUXSSHU

Komponenter I arbeidslivet Digital Elevnettsted: iarbeidslivet.cdu.no I arbeidslivet Digital Lærernettsted: iarbeidslivet.cdu.no Skolelisens tilgjengelig Se trykte komponenter side 46—48 Læreverket passer for Sakte, middels og rask progresjon Nivå A1–A2/A2–B1 Voksenopplæring, SNO i videregående skole Priser og bestillingsinformasjon: Side 66

Læremidler 2021 49


ARBEIDSLIV

Klar Fagspråk i yrkesfagene Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe

Klar lærer elevene fagspråket de trenger i praksis og for videre utdanning. KlarƒPPGUHQTHGO[TMGUHCINKIG områder og gir en innføring i ord og uttrykk man må kunne i disse fagene. 3UDNVLVRUGEºNHQHWDUIDJVSU§NHWS§DOYRUYHG§ SUHVHQWHUHGHDOOHUYLNWLJVWHRUGRJXWWU\NNPDQ WUHQJHUVDPPHQPHGHWELOGHRJHQIRUNODULQJ Klar̰DSSLQQHKROGHUVDPPHRUGRJXWWU\NN VRPLEºNHQHRJJLUVNULIWOLJPRUVP§OVVWºWWHS§VHNV PRUVP§O(OHYHQHNDQI§LQQKROGHWRSSOHVWS§QRUVN RJWLOE\VHQVSLOOIXQNVMRQIRUºYLQJ%§GHLEºNHQH RJLDSSHQNDQHOHYHQHXWYLGHRUGOLVWHQHPHGHJQH RUGRJXWWU\NN 'HWͤQQHVRJV§HQVSU§NERNVVRPLQQHKROGHU PDQJHDNWLYLWHWVNRUWPHGWLOUHWWHODJWHXQGHUYLVQLQJV RSSOHJJVRPWDUXWJDQJVSXQNWLGHJUXQQOHJJHQGH IHUGLJKHWHQHRJWYHUUIDJOLJDUEHLG

Klar (2020)

Klar app

Fem praksisordbøker

Apple store

Klar språkboks

Voksenopplæring, SNO og tilrettelagt undervisning i vgs.

Priser og bestillingsinformasjon: Side 68

50 Norsk som andrespråk

Google Play


SAMFUNNSKUNNSKAP

Norges historie og verdens historie En innføring, nivå A1–B2 Øivind Stenersen og Asle Sveen

En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges historie og Verdens historie gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet vårt. Bøkene gjør leseren godt rustet til å delta i norsk samfunnsdebatt.

Norges historieRJVerdens historieSUHVHQWHUHU EHJLYHQKHWHURJSHUVRQHUIUDGHWLGOLJVWHWLGHURJ IUDPWLOY§UWLGPHGHNVWUDYHNWS§KLVWRULHQRP GHPRNUDWLOLNHVWLOOLQJRJPHQQHVNHUHWWLJKHWHU %ºNHQHKDUWLOUHWWHODJWWHNVWULNWELOGHPDWHULDOH JRGHNDUWEHJUHSVIRUNODULQJHURJYLVXHOOHKMHOSH PLGOHU)RUHNVHPSHOLQQOHGHVKYHUWNDSLWWHOPHG HQNRUWRSSVXPPHUHQGHWHNVWRJLOOXVWUHUWWLGVOLQMH (WLQQKROGVULNWHOHYQHWWVWHGPHGRSSJDYHU LQQOHVWHWHNVWHUͤOPRUGOLVWHUS§ͥHUHVSU§N JLUPXOLJKHWIRUYLGHUHDUEHLGPHGO¨UHVWRIIHW

Komponenter Norges historie på papir og digitalt Verdens historie på papir og digitalt Elev- og lærernettsted: historie-innforing.cdu.no Læreverket passer for Middels og rask progresjon Nivå B1–B2 Voksenopplæring, SNO og historie i videregående Priser og bestillingsinformasjon: Side 68

Læremidler 2021 51


SAMFUNNSKUNNSKAP

Intro

'HWHUHWP§O§JLLQIRUPDVMRQVRPVDPIXQQHWPHQHU GHWHUQºGYHQGLJDWQ\DQNRPQHLQQYDQGUHUHKDURJ LQIRUPDVMRQVRPLQQYDQGUHUHQVHOYPHQHU§KDEHKRY IRU(QUºGWU§GJMHQQRPYHUNHWHURSSIRUGULQJHQHWLO §GLVNXWHUHVHLVDPPHQKHQJRSSDUEHLGHVHOYLQQVLNW RJE\JJHEURPHOORPGHWOLYHWRJGHQNXOWXUHQPDQ NRPPHUIUDRJGHWPDQKDUNRPPHWWLO

Samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1–C1 Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen

Intro gir nyttig informasjon om det norske samfunnet, slik at det blir NGVVGTGȈƒPPGUGIVKNTGVVGQIKPXKVGTGT til egen refleksjon og diskusjoner.

IntroͤQQHVS§QRUVNHQJHOVNRJDUDELVNRJKDU HWO¨UHUQHWWVWHGGHUO¨UHUHNDQͤQQHYHLOHGQLQJ RJQ\WWLJHWLSVWLOXQGHUYLVQLQJHQ

Komponenter

Læreverket passer for

Tekstbok

Middels og rask progresjon

Lærernettsted: intro.cdu.no

Nivå B1–B2 Voksenopplæring, SNO i videregående

Priser og bestillingsinformasjon: Side 68

'HWIDJOLJHLQQKROGHWNRQNUHWLVHUHVPHGHNVHPSOHURJ LOOXVWUDVMRQHUVRPRJV§IXQJHUHUVRPRUGIRUNODULQJHU RJJMºUP\HDYVWRIIHWWLOJMHQJHOLJIRUGHOWDNHUHVRP WUHQJHUVDNWHSURJUHVMRQ%RNDKDURUGOLVWHUS§PDQJH VSU§NRJHWQHWWVWHGPHGLQWHUDNWLYHRSSJDYHU

+VTCƒMMGP Introduksjon til norsk førerkort, nivå fra A2 Odd Grønbeck, Perly Folstad Norberg og Arne Rogstad

%RNDJLUHQLQQIºULQJLQRUVNWUDͤNNV\VWHPRJ WUDͤNNXOWXURJIRUNODUHUKRYHGUHJOHQHVOLNDWGHW EOLUHQNOHUH§JMHQQRPJ§LQQKROGHWLHWNRPSOHWW WUDͤNNRSSO¨ULQJVYHUN Komponenter

Læreverket passer for

Tekstbok

Sakte, middels og rask progresjon

Elev- og lærernettsted:

Nivå fra A2

itrafikken.cdu.no

Alle som vil ta førerkort

Priser og bestillingsinformasjon: Side 68

52 Norsk som andrespråk


Bli med i NOA-gruppa vår på Facebook! Cappelen Damm har en egen Facebook-gruppe – Cappelen Damm NOA. Her deler vi nyttig og relevant stoff til bruk i klasserommet, og artikler og praktiske opplegg som kan være til inspirasjon og faglig påfyll. Vi viser litt av det vi arbeider med, spør dere om råd, og det hender også at vi gir bort ting til undervisningen. Som medlem er du velkommen til å stille spørsmål til NOA-redaksjonen, dele egne saker og ta opp ting til diskusjon. Gruppa er lukket, og kun for lærere i norskopplæringen.

Søk opp gruppa Cappelen Damm NOA og send medlemsforespørsel.

Læremidler 2021 53


AKTUELL FAGLITTERATUR

Broen til fagspråket 32 ideer som styrker språket i alle fag Helene Thise og Katja Vilien

Broen til fagspråket har konkrete ideer og verktøy til faglærere som ønsker å gi elevene en språkutviklende undervisning. Boken bygger på en helhetlig tilnærming til utvikling av språk i skolens fag, med særlig blikk for elever med et annet morsmål enn norsk. /HVHUHQI§UHQPHQ\PHGNRQNUHWHIRUVODJWLOXQGHU YLVQLQJVDNWLYLWHWHUPDOHURJHOHYDUNVDPWIRUNODULQJ S§KYRUGDQGHXOLNHDNWLYLWHWHQHNDQJMHQQRPIºUHV %RNHQLQQHKROGHURJV§HQPRGHOO̰EURPRGHOOHQ ̰VRPKMHOSWLO§GHVLJQHHQVSU§NXWYLNOHQGHXQGHU YLVQLQJ%URPRGHOOHQEHYLVVWJMºUO¨UHUHQS§KYDGH HQNHOWHDNWLYLWHWHQHNDQELGUDWLORJQ§UGHWSDVVHU§ EUXNHGHPIRU§IUHPPHHOHYHQHVVSU§NXWYLNOLQJRJ O¨ULQJ/HVHUHQI§URJV§YHUNWº\WLO§V\QOLJJMºUHGHW VSU§NHWVRPGHWHUUHOHYDQW§IRNXVHUHS§RJDUEHLGH PHG̰LQNOXGHUWmVSU§NOXSHQ}RJWDQNHNDUW Broen til fagspråketUHWWHUVHJVSHVLHOWPRWNRPPHQGH RJQ§Y¨UHQGHO¨UHUHVRPNDQEUXNHEURPRGHOOHQ VRPVWºWWHWLOSODQOHJJLQJRJUHͥHNVMRQ̰RJERNHQ VRPK§QGERNRJLG«EDQNLKYHUGDJHQ %RNHQHURYHUVDWWIUDGDQVNRJWLOSDVVHWQRUVNVNROH RJQRUVNO¨UHSODQ 54 Norsk som andrespråk

978-82-02-68731-1 Pris 299,-


AKTUELL FAGLITTERATUR

Andrespråkslæring hos voksne Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner Marte Monsen og Verónica Pájaro (red.)

Hvordan lærer voksne norsk som andrespråk? Hvordan bør språkopplæringen være? 'HͥHVWHXWJLYHOVHQHLQQHQQRUVNVRPDQGUHVSU§N KDQGOHURPEDUQVO¨ULQJDYQRUVNLVNROHQRJL EDUQHKDJHQ9RNVQHLQQO¨UHUHKDULNNHI§WWOLNHVWRU RSSPHUNVRPKHWLIRUVNQLQJHQ9RNVQHO¨UHULPLGOHU WLGLNNHVSU§NKHOWS§VDPPHP§WHVRPEDUQRJ YRNVQHVVSU§NO¨ULQJVNMHULDQGUHNRQWHNVWHURJ XQGHUDQGUHEHWLQJHOVHU'HUIRUHUGHWYLNWLJPHG HQRSSGDWHUWERNRPDQGUHVSU§NVO¨ULQJKRVYRNVQH VSHVLHOWE§GHIRUIRUVNQLQJHQVGHORJIRUGLGDNWLVN UHͥHNVMRQ 'HQQHERNDSUHVHQWHUHUQ\NXQQVNDSRP DQGUHVSU§NVO¨ULQJRJDQGUHVSU§NVGLGDNWLNNIRU YRNVQH6HQWUDOHWHPDHUHUPRUVP§OVEHJUHSHW VSU§NOLJHUHSHUWRDULQYHVWHULQJLGHQWLWHWRUGIRUU§G V\QWDNVQXPHUDVLWHWOHVHRJVNULYHXWYLNOLQJ 1RUVNSUºYHQVSU§NNUDYRJMREELQWHUYMXHU )RUIDWWHUQHHUIRUVNHUHLQQHQͥHUVSU§NOLJKHWRJ VSU§NO¨ULQJRJGHXQGHUVºNHUWHPDHQHIUDXOLNH SHUVSHNWLYHUNULWLVNHVRVLROLQJYLVWLVNHVRVLR NXOWXUHOOHRJNRJQLWLYH'HGUºIWHURJV§KYLONH NRQVHNYHQVHUGHQ\HLQQVLNWHQHEºUI§IRU QRUVNRSSO¨ULQJHQ

978-82-02-68737-3 Pris 429,-

Læremidler 2021 55


AKTUELL FAGLITTERATUR

Norsk grammatikk for læreren Spørsmål og svar når norsk er andrespråk Kirsti Mac Donald

Hvordan er reglene for bruk av preposisjoner? Når skrives ord sammen? Når sløyfer vi ubestemt artikkel? Hvorfor blir det så mange feil i ordstillingen? Norsk grammatikk for lærerenHUDNWXHOOIRUO¨UHUHVRPXQGHUYLVHUL QRUVNVRPDQGUHVSU§N%RNDWDUIRUVHJVSºUVP§OVRPRIWHGXNNHU RSSLXQGHUYLVQLQJHQRJGHQKMHOSHUO¨UHUHQ§IRUPXOHUHJRGHVYDU ODJHHNVHPSOHURJJLHQNOHUHJOHU.XUVGHOWDNHUHRJVWXGHQWHUPHG JRGJUXQQRSSO¨ULQJLQRUVNRJLQWHUHVVHIRUJUDPPDWLNNNDQRJV§ KDQ\WWHDYERND*UDPPDWLVNHWHUPHUDQEHIDOWDY1RUVNVSU§NU§G RJ8WGDQQLQJVGLUHNWRUDWHWHUEUXNWLERND

978-82-02-47589-5 Pris 465,-

Norsk som andrespråk

Andrespråksdidaktikk

– perspektiver på læring og utvikling

– en innføring Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen

Ann-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)

(QJUXQQOHJJHQGHLQQIºULQJ LKYRUGDQHOHYHUPHGHWDQQHW PRUVP§OO¨UHUQRUVNRJ KYRUGDQGHEUXNHUQRUVNVRP O¨ULQJVVSU§N)RUIDWWHUQHOHJJHU YHNWS§O¨UHUHQVEHW\GQLQJIRU HOHYHQHVVSU§NOLJHRJIDJOLJH XWYLNOLQJ

'HQQHERNDGHNNHUHWEUHGW VSHNWHUDYWHPDHULIDJHWQRUVN VRPDQGUHVSU§N)RUIDWWHUQH SUHVHQWHUHUQ\NXQQVNDSRP O¨ULQJRJXWYLNOLQJDYQRUVN VRPDQGUHVSU§NRJSODVVHUHU GHQQRUVNHIRUVNQLQJDLHWLQWHU QDVMRQDOWODQGVNDS

.DSLWOHQHWDUXWJDQJVSXQNWL IRUWHOOLQJHUIUDVNROHVLWXDVMRQHU RJYLVHUKYRUGDQIRUVNQLQJV EDVHUWNXQQVNDSNDQDQYHQGHV LSUDNVLV

%RNDSDVVHUIRUDOOHVRPHULQ WHUHVVHUWLO¨ULQJDYDQGUHVSU§N IRUHNVHPSHOIRUVNHUHO¨UHUHRJ VWXGHQWHU

978-82-02-58470-2

978-82-02-40037-8

Pris 569,-

Pris 349,-

56 Norsk som andrespråk


AKTUELL FAGLITTERATUR

Transspråking Språk, tospråklighet og opplæring

Med språklige minoriteter i klassen

Ofelia García og Li Wei

Språklige og faglige utfordringer Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)

'HWQ\HEHJUHSHWmWUDQV VSU§NLQJ}KDUSRWHQVLDOWLO§ HQGUHY§UIRUVW§HOVHDYVSU§N EUXNHUHRJS§YLUNHVDPIXQQHWV VWUXNWXUHUUXQGWVSU§NO¨ULQJ 'HQQHERNHQSUHVHQWHUHU WDQNHJDQJHQEDNEHJUHSHW RJKYRUGDQGHWVNLOOHUVHJIUD WLGOLJHUHWHRULHURJPRGHOOHU IRUVSU§NO¨ULQJRJ ͥHUVSU§NOLJKHWVXWYLNOLQJ

'HQQHERNDJLUHQEUHGRYHUVLNW RYHUXWIRUGULQJHURJPXOLJKHWHU IRUVSU§NRJIDJRSSO¨ULQJHQ LJUXQQVNROHQ)RUIDWWHUQH EHVNULYHURJGUºIWHUDNWXHOOH WLOQ¨UPLQJHUWLORSSO¨ULQJHQ EDVHUWS§QRUVNRJLQWHUQDVMRQDO IRUVNQLQJDXWHQWLVNHNODVVH URPVVLWXDVMRQHURJHOHYKLVWR ULHU

)RUIDWWHUQHYLVHURJV§KYRUGDQ WUDQVVSU§NLQJNDQEUXNHVL RSSO¨ULQJVHWWIUDHOHYHUV RJO¨UHUHVSHUVSHNWLY

(QYLNWLJERNIRUDOOHVRP DUEHLGHUHOOHUVNDODUEHLGHL VNROHQ

978-82-02-61057-9

978-82-02-61583-3

Pris 349,-

Pris 489,-

Tospråklig oppvekst og læring

Minoritetsspråk og flerspråklighet

Kamil Øzerk

En håndbok i utredning og vurdering

,GHQQHERNDSUHVHQWHUHV IHQRPHQHWWRVSU§NOLJKHWLVLQ EUHGGH)RUIDWWHUHQVHURJV§S§ XOLNHDVSHNWHUYHGWRVSU§NOLJ RSSYHNVWKRVEDUQIUDXOLNH PLQRULWHWVJUXSSHU

Espen Egeberg

(QVWLJHQGHDQGHODYGHQ QRUVNHEHIRONQLQJHQKDUHW DQQHWIºUVWHVSU§NHQQQRUVN QRHVRPJLUHQVWRUYDULDVMRQ LHUIDULQJHURJNXQQVNDSHUKRV ͥHUVSU§NOLJHLEDUQHKDJHRJ VNROH'HWWHHUS§PDQJHP§WHU SRVLWLYWPHQNDQRJV§JLHQ GHOXWIRUGULQJHUIRUEDUQHKDJHU VNROHURJGHPVRPDYXOLNH JUXQQHUVNDOJMºUHSV\NRORJLVNH HOOHUSHGDJRJLVNHYXUGHULQJHU RJXWUHGQLQJHU

+DQEHO\VHUYLON§UHQHIRUJRG VSU§NWLOHJQHOVHRJDUJXPHQWHU HUIRUDWGLVVHEDUQDVXWIRUGULQJ HUP§PºWHVPHGE§GHJRGH SHGDJRJLVNHPHWRGHURJHWLVN IRUVYDUOLJHKROGQLQJHU

978-82-02-48246-6

978-82-02-49614-2

Pris 459,–

Pris 449,–

Læremidler 2021 57


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

2017

978-82-02-49693-7

978-82-02-52315-2

VEIL. PRIS

GRUNNSKOLE

Norsk start 1–4 Berg og Sjo

Kom i gang! Kom i gang! Lærerveiledning

978-82-02-54250-4

229,499,-

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-30405-8

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 Brettbok (pdf)

2010

978-82-02-48678-5

978-82-02-30406-5

Arbeidsbok 1–2

2010

978-82-02-29493-9

978-82-02-30402-7

Arbeidsbok 3–4

2010

978-82-02-33060-6

978-82-02-33061-3

519,129,219,429,-

Digital Elevnettsted 1–4

norskstart.cdu.no

Digital lærerveiledning 1–4

978-82-02-33929-6

295,- *

2017

978-82-02-55970-0

391,- *

2017

978-82-02-55614-3

Lydnettsted 1–4 (skolelisens)

Gratis

Norsk start 5–7 Berg og Sjo

Kom i gang! Kom i gang! Lærerveiledning

2010

978-82-02-29179-2

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 Brettbok (pdf)

2010

978-82-02-48681-5

Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-30408-9

Digital Elevnettsted 5–7

norskstart.cdu.no

Digital lærerveiledning

58 Norsk som andrespråk

229,-

978-82-02-30412-6

599,-

978-82-02-30409-6

429,-

978-82-02-56943-3

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

Lydnettsted 5–7 (skolelisens)

978-82-02-55615-0

2017

499,-

189,-

Gratis

978-82-02-34054-4

295,- *

978-82-02-55976-2

391,- *

* eks. mva


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

Kom i gang!

2018

978-82-02-57954-8

978-82-02-57955-5

Kom i gang! Lærerveiledning

2018

978-82-02-59691-0

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

2010

978-82-02-29130-3

Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

2010

Grammatikk Engelsk 1

VEIL. PRIS

Norsk start 8–10 Berg og Sjo

219,499,-

978-82-02-29131-0

579,-

978-82-02-29126-6

978-82-02-29127-3

429,-

2011

978-82-02-36122-8

978-82-02-36298-0

209,-

2016

978-82-02-51794-6

978-82-02-52307-7

339,-

Tekstbok Nivå 1, 2 og 3 Brettbok (pdf)

978-82-02-48684-6

Engelsk 1 Brettbok (pdf)

189,-

978-82-02-54919-0

Engelsk 2

2018

978-82-02-53118-8

Engelsk 2 Brettbok (pdf)

2020

978-82-02-69964-2

KRLE

2017

Samfunnsfag 1

89,978-82-02-53119-5

339,-

978-82-02-51795-3

978-82-02-54230-6

489,-

2018

978-82-02-54285-6

978-82-02-59751-1

439,-

Samfunnsfag 2

2019

978-82-02-60070-9

978-82-02-60071-6

439,-

Samfunnsfag 3

2019

978-82-02-51796-0

978-82-02-54229-0

439,-

Matematikk

2012

978-82-02-38683-2

978-82-02-38704-4

209,-

79,-

Digital Elevnettsted 8–10

norskstart.cdu.no

Digital lærerveiledning

978-82-02-33500-7

Gratis 295,- *

Lydnettsted 8–10 (skolelisens)

978-82-02-55977-9

391,- *

NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Sesam. Muntlig begynneropplæring i norsk Günenc, Mo, Moen

Sesam

2017

978-82-02-50387-1

978-82-02-55379-1

435,-

Sesam Aktivitetsbok

2020

978-82-02-61646-5

978-82-02-61647-2

250,-

Sesam Elevnettsted m/digital bok

2017

978-82-02-53174-4

bm/nyn

76,- *

Sesam Elevnettsted skolelisens

2017

978-82-02-57702-5

bm/nyn

4100,- *

Sesam Lærernettsted

2017

978-82-02-57703-2

bm/nyn

212,- *

Sesam Aktivitetsboks

2018

978-82-02-53990-0

978-82-02-55380-7

740,-

Sesam Elev-CD

2017

978-82-02-55792-8

* eks. mva

220,- *

Læremidler 2021 59


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Ord 1 Tekstbok

2014

978-82-02-41224-1

415,-

Ord 1 Tekstbok Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-48410-1

165,-

Ord 1 Arbeidsbok

2014

978-82-02-43263-8

375,-

Ord 1 Elev-CD

2014

978-82-02-43256-0

220,- *

Ord 1 Lærer-CD

2014

978-82-02-43257-7

500,- *

Ord 2 Tekstbok

2014

978-82-02-43258-4

415,-

Ord 2 Tekstbok Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-48413-2

165,- *

Ord 2 Arbeidsbok

2014

978-82-02-43260-7

375,-

Ord 2 Elev-CD

2014

978-82-02-43264-5

220,- *

Ord 2 Lærer-CD

2014

978-82-02-43265-2

Ord 1 og 2 Elevnettsted

2014

ord.cdu.no

Ord 1 og 2 Lærernettsted

2014

978-82-02-43266-9

212,- *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Elev

2015

978-82-02-48416-3

84,- *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Privat

2015

978-82-02-48945-8

84,- *

Ord 1 og 2 Lyd på nett Lærer

2015

978-82-02-48943-4

212,- *

Hei! abc Tekstbok med leseflythefte

2019

978-82-02-61620-5

978-82-02-55240-4

495,-

Hei! abc Arbeidsbok spor 1 og 2

2019

978-82-02-61621-2

978-82-02-61622-9

265,- *

Hei! abc Les, les, les (leseflythefte)

2019

978-82-02-61623-6

978-82-02-62326-5

100,- *

Hei! abc Elevnettsted

2019

978-82-02-61624-3

108,- *

Hei! abc Lærernettsted

2019

978-82-02-61625-0

212,- *

Hei! A1 Tekstbok

2015

978-82-02-44727-4

978-82-02-56919-8

455,-

Hei! A1 Arbeidsbok 1 spor 1

2015

978-82-02-47388-4

978-82-02-56920-4

265,-

Hei! A1 Arbeidsbok 1 spor 2

2015

978-82-02-47387-7

978-82-02-56921-1

265,-

Hei! A1 Elevnettsted

2015

978-82-02-47389-1

bm/nyn

108,- *

Hei! A1 Lærernettsted

2015

978-82-02-49009-6

bm/nyn

Hei! A1 CD

2015

978-82-02-47390-7

Ord. Alfabetisering for voksne Alver, Dregelid

500,- * Gratis

Hei! abc Buanes, Ringheim

Hei! A1 Ringheim, Selvik

60 Norsk som andrespråk

212,- * 220,- *

* eks. mva


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Hei! A2 Tekstbok

2016

978-82-02-50504-2

978-82-02-57018-7

455,-

Hei! A2 Arbeidsbok spor 1 og 2

2016

978-82-02-50524-0

978-82-02-57019-4

265,-

Hei! A2 Elevnettsted

2016

978-82-02-52480-7

bm/nyn

108,- *

Hei! A2 Lærernettsted

2016

978-82-02-52482-1

bm/nyn

212,- *

Hei! A2 CD

2016

978-82-02-50528-8

Hei! B1 Tekstbok

2019

978-82-02-55400-2

978-82-02-55401-9

455,-

Hei! B1 Arbeidsbok

2019

978-82-02-61626-7

978-82-02-61629-8

265,-

Hei! B1 Elevnettsted

2019

978-82-02-61634-2

bm/nyn

108,- *

Hei! B1 Lærernettsted

2019

978-82-02-61636-6

bm/nyn

212,- *

Hei! A2 Selvik

212,- *

Hei! B1 Selvik

På vei Ellingsen, Mac Donald

På vei Tekstbok

2018

978-82-02-57784-1

475,-

På vei Tekstbok Unibok

2019

978-82-02-61643-4

215,-

På vei Tekstbok Brettbok (pdf)

2019

978-82-02-61640-3

215,-

På vei Arbeidsbok

2018

978-82-02-57785-8

345,-

På vei Elev-CD

2019

978-82-02-62309-8

236,- *

På vei Lærer-CD

2019

978-82-02-62310-4

1492,- *

På vei Elevnettsted

2019

978-82-02-58678-2

108,- *

På vei Lærernettsted

2019

978-82-02-62384-5

212,- *

* eks. mva

Læremidler 2021 61


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

2018

978-82-02-62385-2

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

På vei. Ordlister Norsk-amharisk ordliste

155,-

Norsk-arabisk ordliste

2018

978-82-02-62400-2

155,-

Norsk-bulgarsk ordliste

2019

978-82-02-62397-5

155,-

Norsk-engelsk ordliste

2018

978-82-02-62308-1

155,-

Norsk-farsi ordliste

2018

978-82-02-62403-3

155,-

Norsk-fransk ordliste

2018

978-82-02-62389-0

155,-

Norsk-gresk ordliste

2018

978-82-02-62391-3

155,-

Norsk-italiensk ordliste

2018

978-82-02-62399-9

155,-

Norsk-kinesisk ordliste

2018

978-82-02-62390-6

155,-

Norsk-kurdisk (sorani)

2018

978-82-02-62719-5

155,-

Norsk-litauisk ordliste

2018

978-82-02-62418-7

155,-

Norsk-pashto ordliste

2018

978-82-02-62502-3

155,-

Norsk-polsk ordliste

2018

978-82-02-62416-3

155,-

Norsk-portugisisk ordliste

2018

978-82-02-62393-7

155,-

Norsk-rumensk ordliste

2018

978-82-02-62395-1

155,-

Norsk-russisk ordliste

2018

978-82-02-62388-3

155,-

Norsk-serbisk ordliste

2018

978-82-02-62442-2

155,-

Norsk-slovakisk ordliste

2018

978-82-02-62443-9

155,-

Norsk-somali ordliste

2018

978-82-02-62402-6

155,-

Norsk-spansk ordliste

2018

978-82-02-62443-9

155,-

Norsk-tagalog ordliste

2018

978-82-02-62595-5

155,-

Norsk-tamilsk ordliste

2018

978-82-02-62594-8

155,-

Norsk-thai ordliste

2018

978-82-02-62417-0

155,-

Norsk-tigrinja ordliste

2018

978-82-02-62386-9

155,-

Norsk-tsjekkisk ordliste

2018

978-82-02-62392-0

155,-

Norsk-tyrkisk ordliste

2018

978-82-02-62387-6

155,-

Norsk-tysk ordliste

2018

978-82-02-62396-8

155,-

Norsk-urdu ordliste

2018

978-82-02-62394-4

155,-

Norsk-vietnamesisk ordliste

2018

978-82-02-62398-2

155,-

62 Norsk som andrespråk

* eks. mva


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Stein på stein Tekstbok

2021

978-82-02-64550-2

475,-

Stein på stein Tekstbok Unibok

2021

978-82-02-65536-5

215,-

Stein på stein Tekstbok Brettbok (pdf)

2021

978-82-02-65533-4

215,-

Stein på stein Arbeidsbok

2021

978-82-02-65528-0

345,-

Stein på stein Elev-CD

2021

978-82-02-65531-0

236– *

Stein på stein Lærer-CD

2021

978-82-02-65532-7

1492,- *

Stein på stein Digital Elevnettsted

2021

978-82-02-65529-7

108,- *

Stein på stein Digital Lærernettsted

2021

978-82-02-65530-3

212,- *

Norsk-amharisk ordliste

2021

978-82-02-71911-1

155,-

Norsk-arabisk ordliste

2021

978-82-02-71917-3

155,-

Norsk-engelsk ordliste

2021

978-82-02-71918-0

155,-

Norsk-fransk ordliste

2021

978-82-02-71920-3

155,-

Norsk-farsi (persisk) ordliste

2021

978-82-02-71919-7

155,-

Norsk-litauisk ordliste

2021

978-82-02-71921-0

155,-

Norsk-polsk ordliste

2021

978-82-02-71922-7

155,-

Norsk-portugisisk ordliste

2021

978-82-02-71923-4

155,-

Norsk-rumensk ordliste

2021

978-82-02-71933-3

155,-

Norsk-russisk ordliste

2021

978-82-02-71924-1

155,-

Norsk-somali ordliste

2021

978-82-02-71925-8

155,-

Stein på stein NYHET! Ellingsen, Mac Donald

Stein på stein. Ordlister

Norsk-spansk ordliste

2021

978-82-02-71926-5

155,-

Norsk-tagalog ordliste

2021

978-82-02-71927-2

155,-

Norsk-thai ordliste

2021

978-82-02-71928-9

155,-

Norsk-tigrinja ordliste

2021

978-82-02-71929-6

155,-

Norsk-tysk ordliste

2021

978-82-02-71930-2

155,-

Norsk-urdu ordliste

2021

978-82-02-71931-9

155,-

* eks. mva

Læremidler 2021 63


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Her på berget Ellingsen, Mac Donald

Her på berget Tekstbok

2016

978-82-02-47258-0

525,-

Her på berget Tekstbok Brettbok

2016

978-82-02-51939-1

215,-

Her på berget Arbeidsbok

2016

978-82-02-47259-7

425,Gratis

Her på berget Elevnettsted

2016

herpaberget.cdu.no

Her på berget Lærernettsted

2016

978-82-02-47278-8

212,- *

Her på berget Lydnettsted Elev

2016

978-82-02-50760-2

84,- *

Her på berget Lydnettsted Privat

2016

978-82-02-50763-3

84,- *

Her på berget Lydnettsted Lærer

2016

978-82-02-50973-6

212,- *

Her på berget CD til tekstbok

2016

978-82-02-47261-0

212,- *

Her på berget CD til arbeidsbok

2016

978-82-02-47260-3

212,- *

Norsk på 1-2-3 Ellingsen, Mac Donald

Norsk på 1–2–3 Tekst- og oppgavebok

2017

978-82-02-53078-5

565,-

Norsk på 1–2–3 Tekst- og oppgavebok Unibok

2017

978-82-02-59014-7

215,-

Norsk på 1–2–3 Tekst- og oppgavebok Brettbok (pdf)

2017

978-82-02-55866-6

215,Gratis

Norsk på 1–2–3 Elevnettsted

2017

norskpa123.cdu.no

Norsk på 1–2–3 Lærernettsted

2017

978-82-02-54102-6

212,- *

Norsk på 1–2–3 Lydnettsted Elev

2017

978-82-02-54098-2

84,- *

Norsk på 1–2–3 Lydnettsted Privat

2017

978-82-02-54100-2

84,- *

Norsk på 1–2–3 Lydnettsted Lærer

2017

978-82-02-54099-9

212,- *

Basar Elevnettsted

2021

978-82-02-60889-7

108,- *

Basar Lærernettsted

2021

978-82-02-70224-3

204,- *

Norsklab Enkeltlisens

2016

978-82-02-47357-0

76,- *

Norsklab Skolelisens

2016

978-82-02-52070-0

3100,- *

Basar NYHET!

Norsklab Smørdal, Fosen, Hofseth, Mørch

64 Norsk som andrespråk

* eks. mva


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Praktisk norsk 1

2013

978-82-02-40324-9

365,-

Praktisk norsk 2

2013

978-82-02-40325-6

435,-

GRAMMATIKKER

Praktisk norsk Mac Donald

Praktisk norsk 1 og 2. Elevnettsted

praktisknorsk.cdu.no

Gratis

Norsk grammatikk Mac Donald

Norsk grammatikk Teoribok

2009

978-82-02-29254-6

Norsk grammatikk Arbeidsbok

2009

978-82-02-29255-3

Norsk grammatikk Elevnettsted

norskgrammatikk.cdu.no

435,425,Gratis

Exploring Norwegian Grammar Mac Donald

Exploring Norwegian Grammar

2013

Exploring Norwegian Grammar Elevnettsted

978-82-02-40333-1 exploringnorwegiangrammar.cdu.no

455,Gratis

*

LESETRENING

Ida-bøkene Buanes

Ida 1 Plaster og kjærlighet

2016

978-82-02-50385-7

115,-

Ida 2 En hemmelighet

2016

978-82-02-50541-7

115,-

Ida 3 Hvor er du?

2016

978-82-02-50542-4

115,-

Ida 4 Hvem er jeg?

2018

978-82-02-57771-1

155,-

Ida 5 Ida må velge

2018

978-82-02-57772-8

155,-

Ida 6 Ida og Ibrahim

2019

978-82-02-57773-5

155,-

2021

978-82-02-69190-5

115,-

Lasse og Ali NYHET! Lie

Lasse og Ali

* eks. mva

Læremidler 2021 65


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Kort og godt 1

2020

978-82-02-61648-9

575,-

Kort og godt 2

2021

978-82-02-71262-4

575,-

Leseglede 1, 2, 3

2010

978-82-02-33403-1

325,-

Leseglede 4, 5, 6

2012

978-82-02-36750-3

325,-

Skriveglede

2014

978-82-02-44677-2

315,-

Jobbstart Elevnettsted

2013

978-82-02-35619-4

92,- *

Jobbstart Lærernettsted

2013

978-82-02-37328-3

300,- *

I arbeidslivet Tekstbok A2–B1

2020

978-82-02-57775-9

978-82-02-68295-8

550,-

I arbeidslivet På praksisplassen

2020

978-82-02-57778-0

978-82-02-68296-5

220,-

I arbeidslivet Digital Elevnettsted

2019

978-82-02-58525-9

Bm/nyn

76,- *

I arbeidslivet Digital Lærernettsted

2020

978-82-02-58684-3

Bm/nyn

212,- *

I arbeidslivet Digital skolelisens

2019

978-82-02-61617-5

Bm/nyn

6200,- *

Kort og godt NYHET! Raen

Leseglede og Skriveglede Thorvaldsen

ARBEIDSLIVSKUNNSKAP

Jobbstart Dolve, Grønningen, Mo

I arbeidslivet NYHET! Dolve, Grønningen, Mo

66 Norsk som andrespråk

* eks. mva


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

2019

978-82-02-61618-2

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

I arbeidslivet yrkeshefter NYHET! I arbeidslivet Barne- og ungdomsarbeider

155,-

I arbeidslivet Butikkmedarbeider NYHET!

2020

978-82-02-57780-3

155,-

I arbeidslivet Gründer NYHET!

2021

978-82-02-61619-9

155,-

I arbeidslivet Hotellmedarbeider

2019

978-82-02-57783-4

155,-

I arbeidslivet Servitør NYHET!

2020

978-82-02-62574-0

155,-

I arbeidslivet Frisør NYHET!

2021

978-82-02-62578-8

155,-

I arbeidslivet Lagermedarbeider NYHET!

2020

978-82-02-62581-8

155,-

I arbeidslivet Kokk

2019

978-82-02-60884-2

155,-

I arbeidslivet Skoleassistent NYHET!

2021

978-82-02-57782-7

155,-

I arbeidslivet Murer NYHET!

2021

978-82-02-62579-5

155,-

I arbeidslivet Maler NYHET!

2020

978-82-02-66522-7

155,-

I arbeidslivet Industrimaler NYHET!

2020

978-82-02-64672-1

155,-

I arbeidslivet Bussjåfør NYHET!

2020

978-82-02-58949-3

155,-

I arbeidslivet Renholder NYHET!

2020

978-82-02-57779-7

155,-

I arbeidslivet Ingeniør NYHET!

2020

978-82-02-63994-5

155,-

I arbeidslivet Resepsjonist

2019

978-82-02-58950-9

155,-

I arbeidslivet Snekker og tømrer

2019

978-82-02-58951-6

155,-

I arbeidslivet Vaktmester/driftstekniker

2018

978-82-02-59457-2

155,-

+CTDGKFUNKXGV,GIXKNDNKƒUMGKPFWUVTKCTDGKFGT

2019

978-82-02-62580-1

265,-

I arbeidslivet Jeg vil bli helsefagarbeider NYHET!

2020

978-82-02-59524-1

255,-

I arbeidslivet Jeg vil bli renholder

2018

978-82-02-58948-6

265,-

Jobbkoder. Spilleregler i norsk arbeidsliv

2016

978-82-02-50047-4

315,-

Jobbprat. Muntlig språk i norsk arbeidsliv

2017

978-82-02-54103-3

315,-

I arbeidslivet yrkesbøker

I arbeidslivet, andre titler Hagen

* eks. mva

Læremidler 2021 67


BESTILLINGSLISTE

TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

2021

978-82-02-67127-3

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Klar NYHET! Lothe, Vikse

Klar Teknikk og industriell produksjon

250,-

Klar Helse og oppvekst

2021

978-82-02-67126-6

250,-

Klar Restaurant og matfag

2021

978-82-02-67130-3

250,-

Klar Håndverk, design og produktutvikling

2021

978-82-02-67128-0

250,-

Klar Teknikk og industriell produksjon

2021

978-82-02-67129-7

250,-

Klar Aktivitetskort

2021

978-82-02-67132-7

Pris: se cdu.no

Klar–app

2021

Søk i Google play / App store

Norges historie. En innføring

2014

978-82-02-43243-0

Norges historie. En innføring Brettbok (pdf)

2014

978-82-02-43261-4

Norges historie. Elevnettsted

2015

historie-innforing.cdu.no

Verdens historie. En innføring

2018

978-82-02-56318-9

295,-

Verdens historie. En innføring Brettbok (pdf)

2018

978-82-02-60719-7

115,-

Verdens historie. Elevnettsted

2018

historie-innforing.cdu.no

499,-/introtilbud: 399,-

SAMFUNNSKUNSKAP

Norges historie. En innføring Stenersen

295,115,Gratis

Verdens historie. En innføring Stenersen og Sveen

Gratis

Intro Dolve og Grønningen

Intro bokmål

2015

978-82-02-48907-6

385,-

Intro arabisk

2016

978-82-02-51174-6

385,-

Intro engelsk

2016

978-82-02-50386-4

385,-

Intro Lærernettsted

2015

intro.cdu.no

2012

978-82-02-36748-0

Gratis

ANNET

+VTCƒMMGP Norberg, Rogstad, Grønbeck

+VTCƒMMGP +VTCƒMMGP'NGXPGVVUVGF

68 Norsk som andrespråk

KVTCƒMMGPEFWPQ

345,Gratis

* eks. mva


Fotokrediteringer Hei! A1-A2: Ellen Lande Gossner Hei! B1: Aleksander Andersen (foto), Tomas Drefvelin (illustrasjon) Her på berget: Jonas Frøland NTB/Scanpix I arbeidslivet: Aleksander Andersen Jobbkoder: M-Gucci iStock Jobbstart: Carsten Aniksdal Norges historie: Falt-i-det-fri Norsk på 1–2–3: Onzeg GettyImages/E+ Norsk start 1-4: Kali9/GettyImages Norsk start 5-7: FatCamera/GettyImages Norsk start 8-10: FatCamera/GettyImages Norsk start KRLE:Getty Images/iStock Norsk start Samffag: Bjørn S. Delebekk/NTB På vei: Aleksander Andersen Praktisk norsk: Marianne Thrap Stein på stein: DLGImages iStock

Læremidler 2021 69


Cappelen Damms miljøkrav og etiske retningslinjer for produksjon Cappelen Damm bestreber seg på å minske miljøbelastningen mest mulig. Vi jobber kontinuerlig med Y§UHHJQHRJVDPDUEHLGVSDUWQHUHVVHUWLͤVHULQJHURJ HIIHNWLYHSURGXNVMRQHU&DSSHOHQ'DPPHUVHUWLͤVHUW Miljøfyrtårn, FSC, PEFC og benytter PREPS. Cappelen Damm har signert Grønnvaskingsplakaten, en veileder for bedrifter i Norge som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre produksjonen og bøkene våre enda mindre miljøbelastende og utarbeider årlige energi- og klimaregnskap. Alle forlagets innkjøp av varer og tjenester skal være forankret i våre ufravikelige krav om bærekraftige anskaffelser, slik som kontroll, åpenhet, respekt for menneskerettigheter og etisk adferd.

Skolebøkene fra Cappelen Damm er laget for å tåle mye og vare lenge Forlaget har utviklet Troy-innbinding, som betyr at boken har en forsterket innbinding. Tester viser at denne innbindingen tåler vesentlig hardere bruk over tid sammenliknet med bøker uten denne forsterkningen. Les mer på www.cappelendamm.no, se om forlaget. 70 Norsk som andrespråk

* eks. mva


Kontakt oss!

Les mer og bestill på cdu.no Spørsmål om læremidler

Bestillinger og lisenser

Kontakt markedsavdelingen noa@cappelendamm.no 21 61 66 72

Kontakt vår kundeservice cdukunde@cappelendamm.no 21 49 70 00

Hilde Haugen

Bente Bruer

Markedsansvarlig fremmedspråkene, ordbøker og norsk som andrespråk hilde.haugen@cappelendamm.no 404 53 825

Kundebehandler bente.bruer@cappelendamm.no 918 01 833

Fredrik Pharo Salgs- og markedssjef fredrik.pharo@cappelendamm.no 978 58 384

Frida Solheim Mørk Kundebehandler frida.solheim.mork@cappelendamm.no 21 49 70 00

Kine Sundby

Kristina Gulbrandsen

Salgs- og markedskonsulent kine.sundby@cappelendamm.no 938 84 842

Kundebehandler kristina.gulbrandsen@cappelendamm.no 21 49 70 00

Redaktører og forfattere Du finner kontaktinformasjon til redaksjonene på cdu.no kontakt oss ansatte videregående. Ønsker du kontakt med forfatterne? Send oss en e-post, så videresender vi spørsmål og tilbakemeldinger. Alle læreverk har en egen e-postadresse som kommer til ansvarlig redaktør. Du finner adressen på nettsidene til læreverket.

Læremidler 202171


ISBN 978-82-02-71955-5 Design Tank Trykk Livonia

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00 www.cdu.no

Profile for Cappelen Damm

Norsk som andrespråk katalog 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded