Page 3

Forord Hva er viktig i skolen? Fag eller relasjoner? For oss er det ikke noe enten– eller, men et både–og. Som tidligere lærere, og nå lærerutdannere og fors­ kere, har vi sett at læreryrket de senere årene har blitt mer profesjonalisert. Samtidig vil man hele tiden diskutere hva som skal inngå i kunnskapsbasen til profesjonen. Vårt utgangspunkt for denne boka er at relasjonskompetanse er en helt sentral del av lærerens kunnskapsbase, og at gode relasjoner mellom elever og lærere er viktige for elevenes faglige og sosiale utvikling. En påstand som kan fange bokas idé, er at en god lærer liker elevene sine, har høye ambisjoner for dem, ser hver enkelt elev og skaper, sammen med sine kollegaer, et faglig og sosialt fellesskap som alle vokser i. Mange følger oss i dette, og de faglige begrunnelsene finnes i bokas første del. Til sjuende og sist handler det om menneskesyn og verdier, verdier som skal omsettes i hvert lærings- eller klasserom i hver undervisningsøkt. Den nye overordnede delen av læreplanen, som i skrivende stund er på høring, er tydelig på dette budskapet. Spørsmålet som naturlig følger det første spørsmålet, blir da: Hvis dette er viktig, hvordan kan lærerstudenter og lærere helt konkret arbeide relasjonelt med sine elever, i lærerutdanningen og i skolen? Dette er tematikken i bokas del to. Vi har i denne delen lent oss både på egen erfaring, og ikke minst på erfaringene fra åtte lærere som vi intervjuet som et forarbeid til boka. En stor takk til disse lærerne! Dette har vært ei spennende bok å skrive, blant annet fordi vi har vært en forfattertrio med relativt ulik kompetanse. Det har vært et bevisst valg, for vi ønsket å bidra både med solid forskning og med relevant praksis. Det vi tre har felles, er lærerbakgrunn og tro på budskapet i boka vår. Samarbeid er utviklende, og vi har selv lært mye underveis.

5

107098 GRMAT Laererens relasjonsarbeid 170101_02.indd 5

15/06/2017 12:32

Profile for Cappelen Damm

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka