Page 22

kapittel 5

som tripper rundt der ute i skolegården. Navnene har han allerede øvd litt på. Fortsatt lurer han på hvordan han skal skille de tre guttene som heter Markus fra hverandre. Kanskje best å ta de tre guttene med på råd, ofte har elevene selv noen ideer for hvordan det kan løses, de finner sikkert ut av det. Klasserommet har han ryddet, og pultene er plassert sammen to og to. Hver pult er merket med et og et navn på hele den forventningsfulle gjengen som skal starte i klasse 2A. Ingen skal være i tvil om hvor de skal sette seg. Tony har også planlagt innholdet for dagen grundig. I dialog med læreren som hadde klassen første skoleår er han gjort oppmerksom på behov hos enkeltelever og for klassen som gruppe. Klassereglene fra i fjor har han valgt å beholde, disse fungerte fint som rettesnor for denne gruppa av elever. Skolens standarder kom på plass, og disse fører Tony videre i år. Det gode samarbeidet mellom kollegaene gjør det mulig for lærerne ved skolen å videreføre etablerte standarder som fungerer, slik at elevene opplever kontinuitet, til tross for bytte av lærer. Å endre på det som fungerer i etablerte elevgrupper, er ikke hensiktsmessig, har Tony erfart. Det handler om å skape de trygge rammene som er gode og gjenkjennbare. Skoleklokka ringer! Utenfor hovedinngangen blir elevene møtt av rektor som hilser alle på 2.-4. trinn velkommen til nytt skoleår. Navn på elevene i de ulike klassene leses opp i tur og orden av kontaktlærerne, og deretter følger de læreren sin til klasserommet. Tony har god erfaring med å håndhilse på hver enkelt elev før de går inn i rommet og finner plassene sine. Denne praksisen er noe han også fortsetter med hver morgen gjennom hele skole­ året. Håndtrykket, smilet og det lille møtet med hver elev om morgenen er en del av det som virker i arbeidet med etablering og opprettholdelsen av relasjonene til elevene. Tony føler seg privilegert som har en jobb hvor han får være med på å påvirke hverdagen til disse små menneskene.

Hovedoppgaven til en klasseleder er å lede elever og grupper av elever. I casen Å være ny lærer i møte med elevene hører vi om lærer Tony, som beskriver noe av hva han har erfart som viktig i møtet med ei ny elevgruppe. Han viderefører det han vet virker – navnelapp som er limt fast på pulten med kontaktpapir, strategisk plassering av to og to elever som kan jobbe i 64

107098 GRMAT Laererens relasjonsarbeid 170101_02.indd 64

15/06/2017 12:32

Profile for Cappelen Damm

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka