Page 19

kapittel 4

er avgjørende, og det er utfordrende. Samtidig gir de relativt nyutdannede lærerne lærerutdanningen en utfordring: Alle sier at vi må se eleven, men det stopper der, vi går ikke videre på hva det innebærer, eller hvordan vi skal få det til.» (Lærer)

Samtidig er lærerne samstemte i hva det er som motiverer dem som lærere: det er når elevene dine presterer fordi du har sett dem og har gjort en god jobb. Jeg føler at jeg har fått det til når jeg ser at elevene lærer noe og får framgang i et fag, og jeg tenker at det er pga. meg og min undervisning. Når de går fra 3 til 4 og 5 i matematikk, og de går fra å si at de hater matematikk til å like det. Da er jeg stolt, det er et skikkelig moment! (Lærer)

Hvordan gå fram for å se alle elevene? Dette er en del av praktiseringen av det verdsettende perspektivet, og til det er det utviklet noen «verktøy», store og små grep, som kan hjelpe studenter og lærere med å opptre litt mer verdsettende i hverdagen. Verktøyene er utviklet i arbeidet med verdsettende ledelse (Skrøvset, 2014, Skrøvset & Tiller, 2015). Verktøyene som belyses i denne boka, er Bruk 10 sekunder ekstra, Se dem som er ensomme i fellesskapet, Ikke og men, IGP (individuelt – gruppe – plenum), Ros og Gjør andre gode. I forbindelse med det å se elevene, presenteres det første: Bruk 10 sekunder ekstra. Det handler litt om å lese og forstå signalene, de som alltid tar seg ekstra tid når vi skal ut av klasserommet, i stedet for å skynde på dem, bruk litt tid på veien ut med dem, for det er ofte en grunn … de trenger ofte en ekstra prat. (Lærer)

Dette er et verktøy som ble utviklet i et prosjekt Tom Tiller hadde i COOP Norge for noen år siden (Skrøvset & Tiller, 2015). Konteksten var en annen enn klasserommet, likevel er det stor overføringsverdi for bruk i skolen. Mer konkret som at man som lærer tar seg litt ekstra tid til de elevene man møter på sin ferd i løpet av skoledagen. Det handler om å se elevene i øynene, ikke bare haste forbi. Små ord i forbifarten, at man husker at Aisha 52

107098 GRMAT Laererens relasjonsarbeid 170101_02.indd 52

15/06/2017 12:32

Profile for Cappelen Damm

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka