__MAIN_TEXT__

Page 1


Innhold Forkortelser  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Forord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Forord til andre utgave 2010  . . . . . . . . . . . . . . . 17 Forord til tredje utgave 2015 .. . . . . . . . . . . . . . 19 Forfattere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 Hjerte-kar-fysiologi  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karsystemet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arteriesystemet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapillærer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endotelet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venesystemet  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compliance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trykkmonitorering og compliance  . . . . . . . . . Trykk – blodgjennomstrømning – motstand  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faktorer som innvirker på slagvolumet  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preload  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afterload . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inotropi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjertefrekvens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lusitropi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trykk-volumsløyfe for venstre ventrikkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stress og veggtensjon  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevrohumoral regulering av blodvolum og blodgjennom­strømning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baroreseptorer  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generell effekt av vasokonstriksjon  .. . . . . . Venøs retur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevrohumorale forsvarsmekanismer  . . . . . Renin-angiotensin-aldosteron-systemet, RAAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aldosteron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antidiuretisk hormon ADH (vasopressin, VP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natriuretiske peptider (faktorer) ANP (ANF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrenerge reseptorer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfa-adrenerge reseptorer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kardiovaskulær_2015_book.indb 5

23 23 23 24 25 26 27 27 28 29 29 31 32 33 34 35 37 37 38 38 39 40 40 43 44 46 47 47

Beta-adrenerge reseptorer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beta-reseptorer og hjertesvikt.. . . . . . . . . Katekolaminer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endotelin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peptidet ET-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reseptorene ETA og ETB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endotelin og hjertesvikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nitrogenmonoksid – NO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cytokiner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 49 49 49 50 51 51 51 53

2 Målemetodikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Måling av blodtrykk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Måling av arterielt trykk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Indirekte eller non-invasiv blodtrykksmåling .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direkte, invasiv trykkmåling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faktorer som påvirker registreringene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trykkurvens utseende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulstrykket.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arteriell tilgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Måling av sentralt venetrykk – SVT – CVP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CVP-kurvens utseende  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CVP-verdier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CVP og væsketilførsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CVP og referansepunktet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test på hypovolemi – heving av underekstremiteter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faktorer som øker/reduserer CVP .. . . . . . . . . . . . . Måling av trykk i arteria pulmonalis  . . . . . Lungearteriekateteret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kateterets utseende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innleggelse av lungearteriekateteret  . . . . . . . . . . Trykkmålinger ved bruk av lungearteriekateteret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemer med å registrere innkilt trykk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmuralt trykk – fylningstrykket  . . . . . . . . . . . Respirasjonssyklus og sentrale vaskulære trykk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Måling av minuttvolumet  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varmefortynningsteknikk («thermodilution» teknikk)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injeksjonsvæske – injektatet .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 60 61 63 65 66 66 67 69 70 70 70 71 71 71 72 72 75 76 80 81 81 81 82

03.09.2015 14:10


6

Kardiovaskulær intensivmedisin

Injeksjonstiden  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Tidspunktet og antall injeksjoner  . . . . . . . . . . . . . . 82

Beskrivelse av CO-kurven  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Feilkilder  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Varmefortynningsteknikkens nøyaktighet  . . . . 84 Kontinuerlig minuttvolummåling med varmefortynningsteknikk  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Andre mindre invasive hemodynamiske målemetodikker ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Pulskonturanalyse og transpulmonal varmefortynningsteknikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 PiCCO™ – pulse induced continuous cardiac output  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Forholdet mellom pulstrykket og slagvolum  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Feilkilder ved PiCCO-målinger  . .. . . . . . . . . . . . . . . . 88 Måling av blodvolum. Fortynningsteknikker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Dobbel og enkel fortynningsteknikk for volummåling  ... . . . . . . . . 89 Indocyanin grønt. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Dobbel fortynningsteknikk. . . . . . . . . . . . . 89 Enkel fortynningsteknikk.. .. . . . . . . . . . . . 90 Globalt ende-diastolisk volum – GEDV... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Ekstravaskulært lungevann – EVLW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Permeabilitetsindeks – PVPI............ 92 Oppsummering av parametre som måles og utregnes av PiCCO-maskinen  . .. . . . . . . . . . . . . 93 Registrering av statiske parametre.. . 93 Dynamiske parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Beregning av parametre. . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Parametre på kontraktilitet. .. . . . . . . . . . 94 Litium indikatorfortynningsteknikk  . . . . . . 94 Bølgeformanalyse ved standard avvik fra arterietrykket  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Flo Trac/Vigileo  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Minuttvolummålinger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Slagvolumvariasjoner og Flo Trac/Vigileo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Ultralyd, ekko-Doppler-undersøkelser  . . . 101 Generelt om Doppler-teknikken  .. . . . . . . . . . . . . . . 101 Øsofagus-Doppler-undersøkelse  ... . . . . . . . . . . . . . 102 Ekko-Doppler-undersøkelse av hjertet ... 105 Innledning  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Indikasjoner for ekkokardiografi  .. . . . . . . . . . . . . . 105 Ekkokardiografiske teknikker  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Kardiovaskulær_2015_book.indb 6

Ekkokardiografiske undersøkelsesmetoder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Den ekkokardiografiske undersøkelse – hvor vanskelig er dette?.. . . . . . . . . . . . . . 108 FATE-protokoll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Ekkokardiografisk bedømmelse av venstre ventrikkels funksjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Systolisk venstre ventrikkels funksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Diastolisk venstre ventrikkels funksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Ekkokardiografisk bedømmelse av høyre ventrikkels funksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Ekkokardiografisk vurdering av hemodynamikk og trykkforhold  . . . . . . . . . . . . 111 Måling av trykkfall (gradient)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Ekkokardiografisk bedømmelse av hjertesykdommer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Hjertesvikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Ischemisk hjertesykdom og komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt. . . . . . . . . . . 113 Intraventrikulære tromber.. . . . . . . . . . . . . 114 Akutt stor mitralinsuffisiens. . . . . . . . . . . 114 Ventrikkelseptum-ruptur. . . . . . . . . . . . . . . . 115 Ekkokardiografisk bedømmelse av hjerteklaffefeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Aortastenose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Aortainsuffisiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Mitralfeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Ekkokardiografisk vurdering av perikardsykdommer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Hjertetamponade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ekkokardiografisk bedømmelse ved akutt lungeemboli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ekkokardiografisk utredning ved hjerneslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ekkokardiografisk ved infeksjoner  . . . . . . . . . . . . . 118 Den nyopererte pasient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Integrert bruk av teknikkene i intensivsituasjonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ficks prinsipp – Ficks oksygenmetode ... 120 Partiell CO2-gjenpustingsteknikk  .. . . . . . . . . . 121 Elektrisk thorakal bioimpedans  . . . . . . . . . . . . . 122 Computer Tomografi (CT) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Koronar angiografi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Myokard perfusjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Kalsium score  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Lungeemboli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 CT pulmonal angiogram (CTPA)  . . . . . . . . . . . . . . . 124

03.09.2015 14:10


Innhold

Aortadisseksjon ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Andre indikasjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Cardiac Magnetisk Resonanstomografi (CMR)  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Ventrikkelfunksjon  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Myokardperfusjon  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Kardiomyopatier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Medfødte hjertefeil  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Perikardsykdom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Tumores  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Aortadisseksjon ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Isotopundersøkelser  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Myokardscintigrafi  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Isotopventrikulografi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Positronemisjonstomografi (PET)  . . . . . . . . . . 128 Respons på væsketilførsel bedømt ved statiske og dynamiske parametre  .. . . 128 Statiske parametre  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Dynamiske parametre  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Slagvolumvariasjoner ved mekanisk ventilering .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Effekt ved stuvningssvikt  . .. . . . . . . . . . . . . 131 Effekt ved hypovolemi  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Pulstrykkvariasjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Pulstrykkvariasjoner som hemodynamisk monitorering. .. . . . . . . . 132 Mekanisk ventilerings innvirkning på pulstrykket. . . . . . . . . . . . . 133 Arteriell systolisk trykkvariasjon (SPV systolic pressure variation) som hemodynamisk monitorering. . . 134 Variasjoner i venediameter  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Variasjoner i aortaflow  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Passiv heving av underekstremiteter  . . . . . . . . . . 136 Statiske og dynamiske parametre, hva er best?  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

3  Hjertesvikt, angina og infarkt  .. . . . . . . . 141 Hjertesvikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Definisjoner .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Klassiske beskrivelser av hjertesvikt  . . . . . 142 Backward og forward failure  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Systolisk og diastolisk hjertesvikt  . . . . . . . . . . . . . . . 143 Takotsubo-kardiomyopati. .. . . . . . . . . . . . . 144 Diastolisk dysfunksjon og diastolisk hjertesvikt... . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Lungeødem  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Stunning og hibernering .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Kardiovaskulær_2015_book.indb 7

7

Utvikling av hjertesvikt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Renin-Angiotensin-Aldosteron-systemet (RAAS) ved hjertesvikt (se også kap. 1). . . . . . . . 148 Kardiorenalt syndrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Koronargjennomblødningen ved svikt og hypertrofi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Andre faktorer ved hjertesvikt. . . . . . . . 148 Diagnostiske hjelpemidler ved hjertesvikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Ekko cor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Natriuretiske peptider ved hjertesvikt ... 149 Hjertesviktbehandling av intensivpasienter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Medikamentell behandling  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Diuretika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ACE-hemmere og angiotensin-blokkere ... 153 Adrenerge blokkerende medikamenter  . . .. 155 Beta-reseptor-blokkere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Alfa-reseptor-blokkere  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kardiale glykosider (digitalis)  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 PDE-5 inhibisjon (fosfodiesterase type 5)  .. . . 158 Kalsiumkanalblokkere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Parenteral inotrop behandling  . . . . . . . . . . . . . . 160 Katekolaminer  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Naturlig forekommende katekolaminer  . . . . . . 161 Dopamin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Noradrenalin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Adrenalin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Syntetiske katekolaminer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Dobutamin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Dose.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Andre katakolaminer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Fosfodiesterasehemmere  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Sammenfatning av adrenerg aktivitet  . . . 167 Vasodilatatorer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Nitrogenmonoksiddonorer – NO-donorer  .. . . 168 Nitroprussid-natrium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Nitroglyserin  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Kalsiumsensiterende medikamenter  .. . . . . 171 Andre medikamentelle prinsipper ved sviktbehandling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Mekanisk sirkulasjonsstøtte ved hjertesvikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 IABP – Intra aorta ballongpumpe .. . . . . . . . . . . . . 176 Impeller – kateterpumpe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 ECMO – Extra Corporeal Membrane Oxygenation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

03.09.2015 14:10


8

Kardiovaskulær intensivmedisin

LVAD – Left Ventricular Assist Device  . . . . . . . . . 180 TAH – Totalt kunstig hjerte (Total Artificial Heart)  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Behandling med mekanisk assistanse  . . . . . . . . 182 Konklusjon  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Ustabil angina pectoris / akutt hjerteinfarkt  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Terminologi  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Kriterier for akutt myokardinfarkt  . . . . . . . . . . . . . 184 Kriterier for gjennomgått myokardinfarkt  .. . . 185 Kardiale biomarkører  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Troponiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 CKMB (kreatinkinase «myocardial band»)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Andre. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Klinisk klassifikasjon av hjerteinfarkt . . . . . . . . . 186 EKG-forandringer som ikke skyldes myokardinfarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Tradisjonell klassifisering av akutt koronarsyndrom  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Myokardinfarkt ved ikke-kardial kirurgi  . . . . . . 187 Myokardinfarkt hos intensivpasienter  .. . . . . . . . 187 Behandling av akutt koronar syndrom (STEMI og NSTEMI/UAP)  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Risiko ved reperfusjonsmetodene. . . . . 188 STEMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 NSTEMI / UAP  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Komplikasjoner ved akutt koronarsyndrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Smerter ved hjerteinfarkt  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Differensialdiagnoser ved akutte brystsmerter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Akutt infarkt hos sedert eller bevisstløs pasient ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Generelle behandlingstiltak  ... . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Medikamentell behandling  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Nitroglyserin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Opioider... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Betablokkere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Kalsiumblokkere. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 ACE-hemmere og angiotensin II-reseptor-antagonister... . . . . . . . . . . . . . . . 196 Antitrombotisk behandling... . . . . . . . . . . 197 Blodplatehemmere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Hepariner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Standard, ufraksjonert heparin.. . . . . . 202 Lavmolekylære hepariner (LMWH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pentasakkarid. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Kardiovaskulær_2015_book.indb 8

Warfarin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Nyere perorale antikoagulantia. . . . . . 204 Mekaniske komplikasjoner til akutt myokardinfarkt og behandling .. . . . . . . . . . . . . . 205 Ruptur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Septumruptur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Veggruptur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Papillemuskelruptur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Klaffefeil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Mitralklaffer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Mitralinsuffisiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Mitralstenose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Aortaklaffer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Aortastenose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Aortainsuffisiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Trikuspidalklaffer  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Terapeutisk hypotermi etter hjertestans .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Mekanismer ved hypotermi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Metoder for nedkjøling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Faser i hypotermibehandlingen.. . . . . . 212 Optimal temperaturdybde. . . . . . . . . . . . . . . 213 Standardisert intensivbehandling .. . . . . . . . . . . . . . 213 Bivirkninger av terapeutisk hypotermi  . . . . . . . . 214 Overlevelse og prognose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

4 EKG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Hjertet som elektrisk generator  . . . . . . . . . . . . 219 Aksjonspotensialet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Ledningssystemet  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 EKG-signaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Standardiserte avledninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Standard avledninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Avledninger i horisontalplanet, prekordialavledninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 De- og repolarisering  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Vanlig EKG-registrering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Digital bearbeiding av EKG .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Hjertets elektriske akser og rotasjoner  .. . 230 Rotasjon – medurs og motursrotasjon (clockwise og counterclockwise rotation) .. . . . 231 Ventrikkel hypertrofi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Venstre ventrikkelhypertrofi  . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Høyre ventrikkelhypertrofi  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Infarkt og ischemi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 EKG-registrering på monitor  . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Ischemiregistrering på monitor  . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Myokardischemi og infarkt. Lokalisasjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Transmuralt infarkt  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

03.09.2015 14:10


Innhold

EKG ved STEMI og NSTEMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Terminologi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 EKG ved gjennomgått myokardinfarkt .. . . . . . . 238 EKG ved reinfarkt  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Subendokardialt infarkt  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Infarktutvikling  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 EKG-forandringer som ikke skyldes myokardinfarkt  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 ST-segment-monitorering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Rytmeforstyrrelser  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Sinusarytmier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Ektopiske atriale rytmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Atriale ekstrasystoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Supraventrikulær takykardi – SVT... 241 Atriale takykardier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Atrieflimmer... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Atrieflutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 AV-nodal reentrytakykardi (AVNRT) og «AV-junctional» arytmi  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Atrioventrikulær reentrytakykardi (AVRT)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Ventrikulære rytmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Ventrikulære ekstrasystoler. . . . . . . . . . . . . 246 Ventrikkeltakykardi (VT)... . . . . . . . . . . . . 247 Torsade de pointes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Ventrikkelflimmer... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Skille mellom supraventrikulære (SVT) og ventrikulære takykardier (VT). . . 249 Blokkerte impulser  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Sino-atrialt blokk (SA-blokk)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Atrio-ventrikulært blokk (AV-blokk)  . .. . . . . . . . . . 249 Bradyarytmier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 «Escape-rytmer»  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Ideoventrikulær rytme  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Grenblokk  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Høyre grenblokk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Venstre grenblokk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Venstre anteriørt hemiblokk (LAH)... 252 Årsaker til, og diagnose av arytmier .. . . . . 252 Prinsipper for behandling av arytmier . . . . . . . . 252 Hovedpunkter. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Elektrolyttforstyrrelser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Hypo-hypervolemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Medikamenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Proarytmisk effekt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Arytmidiagnose på EKG  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Bradykardier  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Klassifisering av antiarytmika  . .. . . . . . . . . . . . . 256 Elektrokonvertering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Kardiovaskulær_2015_book.indb 9

9

Pacemakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Generelt  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Permanente pacemakere  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Temporære pacemakere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Pacemetoder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Pacemakersignal på EKG. . . . . . . . . . . . . . . 262 Enkel kontroll av pacemakerfunksjon  . . . . . . . . . 263 Temporær pacemaker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Forskjellige pacemakerfunksjoner  .. . . . . . . . . . . . . 264 Påvirkning av annen apparatur . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Enkel klinisk kontroll av pacemakerfunksjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Biventrikulær pacemaker (CRT-system og ICD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Tillegg  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Medikamentell behandling av forskjellige arytmier hos intensivpasienter  .. . . . . . . . . . . . . . . . . 266

5 Sjokk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Kompensatoriske mekanismer ved sjokkutvikling .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Perfusjonssvikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Inndeling av sjokk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Kardiogent sjokk/hypotensjon  . . . . . . . . . . . . . . . 272 Insidens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Diagnose  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Etiologi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Patogenese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Behandling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Reperfusjonsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Videre behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Medikamentell behandling.. . . . . . . . . . . . 276 Mekanisk sirkulasjonsstøtte. . . . . . . . . . . . 278 Annen behandling.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Høyre ventrikkelsvikt – behandling... 278 Mortalitet og overlevelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Hypovolemisk og hemoragisk sjokk  .. . . . . . 280 Generelt  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Kliniske tegn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Årsaker til hemoragi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Hypovolemi og isovolemisk anemi. . . 282 Behandlingstiltak ved hypovolemi/ hypovolemisk sjokk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Obstruktivt sjokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Distribusjonssjokk  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Sepsis og septisk sjokk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Epidemiologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Mortalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Patofysiologi ved sepsis og septisk sjokk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

03.09.2015 14:10


10

Kardiovaskulær intensivmedisin

Inflammatorisk respons. .. . . . . . . . . . . . . . . . 287 Symptomer og tegn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Kardiovaskulær dysfunksjon ved septisk sjokk. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Hyperdynamisk sirkulasjon... . . . . . . . . . 288 Systolisk og diastolisk dysfunksjon.. . 289 Høyre ventrikkels funksjon ved sepsis og septisk sjokk.. . . . . . . . . . . . . . . 290 Myokardskade. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Årsak til redusert myokardfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Metabolske forandringer i myokard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Forandringer i adrenerg respons ved sepsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Inflammatoriske mediatorer. . . . . . . . . . . 292 Oppsummering av myokardfunksjon ved sepsis/septisk sjokk. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Behandling av septisk sjokk. .. . . . . . . . . . 294 Tidlig målrettet behandling (Early Goal-Directed Therapy – EGDT).. . . 294 Infeksjonskontroll. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Assistert ventilasjon... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Væskebehandling... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Blodprodukter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Vasopressor og inotrop behandling.. . 300 Noradrenalin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Adrenalin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Dobutamin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Dopamin. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Fenylefrin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 «Supranormalt nivå». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Vasopressin og Terlipressin.. . . . . . . . . . . . . . 304 Steroidbehandling.......................... 306 Statinbehandling. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Blodsukkerkontroll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Levosimendan................................ 308 Metylen blått... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Aktivert protein C. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Spinalt sjokk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Patofysiologiske mekanismer. . . . . . . . . . 315 Generell behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Oppsummering. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Anafylaktisk sjokk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

6 Perioperativ kardiovaskulær evaluering og behandling ved ikke-kardial kirurgi  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Preoperativ risikovurdering  ... . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Kirurgiske risikofaktorer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Kardiovaskulær_2015_book.indb 10

Anestesiologiske risikofaktorer  .. . . . . . . . . . . . . 323 Kardiale risikofaktorer ved operasjon  . . . 324 Perioperativ myokardischemi  . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Preoperativ koronar revaskularisering .. . 326 Perkutan koronar intervensjon  . . . . . . . . . . . . . 326 Anbefalinger ved koronarsykdom  .. . . . . . . . . 328 Hjertesvikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Natriuretiske peptider ved hjertesvikt og ikke-kardiale operasjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Klaffelidelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Aortastenose .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Mitralstenose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Aortainsuffisiens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Mitralinsuffisiens  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Kunstige klaffer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Graviditet og klaffefeil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Arytmier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Pacemaker/defibrillator perioperativt  . . . 332 Andre sykdommer assosiert med hjertesykdommer  . . . . . . . . . . . . 332 Hypertensjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Diabetes mellitus og blodsukkerkontroll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Nyresvikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Hematologiske forstyrrelser, anemi, transfusjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Lungelidelser .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Cerebrovaskulære lidelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Preoperativ kardial undersøkelse  . . . . . . . . . . 336 Non-invasive undersøkelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 EKG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Ekkokardiografi  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Isotopundersøkelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 MR/CT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Invasive undersøkelser – koronar angiografi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Perioperativ medikamentell behandling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Beta-reseptorblokkere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Statiner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Nitrater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Acetylsalisylsyre – ASA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 ACE-hemmere og angiotensin-reseptor­ blokkere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Kalsiumkanalblokkere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Alfa-2-reseptor-agonister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Postoperative arytmier  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Per- og postoperativ overvåkning .. . . . . . . . . 342

03.09.2015 14:10


Innhold

EKG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Troponinanalyser  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Hemodynamisk overvåkning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Lungearteriekateter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Transpulmonal termodilusjon. . . . . . . . . 343 Doppler-målinger... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Transøsofageal ekkokardiografi (TØE)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Oppsummering  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

7 Tillegg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Hemodynamiske parametre  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Normalverdier  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Karmotstand ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Oksygenparametre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Shuntberegning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Kateter og infusjon  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Kateterdimensjoner  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Gauge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 French. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Andre parametre – definisjoner  . .. . . . . . . . . . 357 Andre enheter som er utenom SI og som brukes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Kroppens vanninnhold og fordeling .. . . . . 358 Elektrolytter og osmolalitet ... . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Måleenheter for elektrolytter  . .. . . . . . . . . . . . . 360 Osmolalitet og osmolaritet  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Osmotisk trykk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Plasmaosmolalitet  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Elektrolytter og behandling av elektrolyttforstyrrelser  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Natrium  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Kalium .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Magnesium  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Kalsium  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Fosfat  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Infusjonsvæsker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Elektrolyttoppløsninger – krystalloider  . 370 Natriumklorid  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Ringer-acetat, Ringer-laktat  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Karbohydratløsninger  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Kombinerte elektrolyttog karbohydratløsninger  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Kolloider  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Egenskaper ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Forskjellige kolloider  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Albumin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Kardiovaskulær_2015_book.indb 11

11

Dekstraner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Gelatinforbindelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Hetastivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Plasmavolumekspansjon.. . . . . . . . . . . . . . . . 374 Bivirkninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Hemostase  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Anafylaksi og anafylaktoide reaksjoner  .. . . . . . 375 Nyrefunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Andre bivirkninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Transkapillær fluks .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Hyperton væskeresuscitering  . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Mortalitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Klassifiseringer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Funksjonell klassifisering av hjertesvikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 The New York Heart Association (NYHA) .. . . 377 Killips klassifisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Klassifisering av preoperativ bedømmelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 ASA-klassifisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Graderingssystemer for anbefalinger  . . . . 378 Nivå for evidens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Graderingssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 ESC klassifisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 AHA/ACC klassifisering  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Skåringssystemer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 SAPS (Simplified Acute Physiology Score)  . . . . . . . 381 Retningslinjer for registrering av SAPS II  . . . . . 382 SAPS III  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 NEMS (Nine Equivalents of Nursing Manpower Use Score)  . . . . . . . . . . . 383 Retningslinjer for registrering av NEMS  . . . . . . 384 Andre skåringssystemer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation)  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment Score)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 MODS (Multiple Organ Dysfunction Score) . 385 GCS (Glascow Coma Scale)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Hemostaseundersøkelser – en kort oversikt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Skjema over koagulasjonskaskaden (forenklet)  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Stikkord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

03.09.2015 14:10


Forkortelser (Engelske forkortelser ikke oversatt der dette er funnet hensiktsmessig.) ACC = American College of Cardiology ACE = angiotensine converting enzyme ACT = activert clotting time ACTH = adrenocorticotropic hormone ADH = antidiuretisk hormon ADP = adenosin difosfat AIDS = acquired immunodeficiency syndrome, ervervet immundefisitt syndrom APC = aktivert protein C APO2 – O2 innhold i blod fra arteria pulmonalis AHA = America.n Heart Association ALI = acute lung injury ANF = atrial natriuretisk faktor ANP = atrial natriuretisk peptid AP – artertia pulmonalis APACHE = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation APTT – APT = aktivert partiell tromboplastintid ARDS = acute respiratory distress syndrome ARVC = arytmogen right ventricular cardiomyopathy ASA = American Society of Anesthesiologists ASA = acetylsalicylsyre ASD = atria septum defekt AT = antitrombin ATP = adenosin trifosfat AV = atrio-ventrikulær AVNRT = AV nodal reentry takykardi AVRT = atrioventrikulær reenentry takykardi AVP = arginin-vasopressin BNP = brain natriuretic peptide BSA = body surface area, kroppsoverflate BVAD = Biventricular VAD CaO2 = arterielt oksygeninnhold C1INH = C1 estesase inhibitor CaO2 = arterielt oksygeninnhold CI = kardial index C1 = estesase inhibitor CFI = kardial funksjonsindeks CKMB = kreatinin kinase «myocardial band»

Kardiovaskulær_2015_book.indb 12

CMR = kardial magnetisk resonanstomografi CO = cardiac output, minuttvolum CNS = sentralnervøst system CPET = cardiopulmonary excercise testing CRT = kardial resynkroniseringsterapi CSF = sinus coronarius flow CT = computer tomografi CTPA = CT pulmonal angiogram CVK = sentralt venekateter CvO2 = venøst oksygeninnhold CVP = sentralt venetrykk CVVHDF = kontinuerlig venovenøs hemodialysefiltrasjon CX = koronar circumfleksarterie DAMPs = damaged associated molecule patterns DAP = diastolisk arterielt trykk DES = drug eluting stent DIC = disseminert intravaskulær koagulasjon DO2 = oksygentilgjengelighet, transport, ( “availability”, “delivery”) DO2I = DO2 indeksert DOPA = dihydroksyfenylalanin EBF – effektiv blodstrøm ECF = ekstracellular fluid, ekstracellulær væske ECMO = Extra Corporeal Membrane Oxygenation ECHLA = extracorporeal heart-lung assist EDRF = endothelium derived relaxing factor EGDT = early goal directed therapy EDA = endediastolisk areal EDV = ende-diastolisk volum EDP = ende-diastolisk pressure EF = ejeksjonsfraksjon EKG = elektrokardiografi EMEA = European Medicine Evaluation Agency ESC = European Society of Cardiology ET = endotelin ETA, ETB, = endotelinreseptorer A og B EVLW = ekstravaskulært lungevann FDA = Food and Drug Administration FDP = fibrin degrasjonsprodukter FFA –frie fettsyrer

03.09.2015 14:10


Forkortelser

FiO2 = oksygenfraksjon FTc = flow time, korrigert for hjertefrekvens FVC = forsert vitalkapasitet GCS = Glascow Coma Scale GEF = global EF GEDV = globalt EDV GFR = glomerullær filtrasjonsrate Hct -=hematokrit HES = hydroksyetylstivelse HIT = heparinindusert trombocytopeni HV = høyre ventrikkel IABP = intra aorta ballongpumpe IBP = invaskulært blodtrykk ICD = intracardiac defibrillation ICF = intracellular fluid, intracellulær væske IE = internasjonal enhet IL = interleukin iNOS (induserbar – inducible NOS) INF = interferon INR = international normalized ratio ITBV = intrathorakalt blodvolum ITTV = intrathorakalt totalt volum J = joule kPa = kilo pascal LAD = left anterior descenging artery (fremre koronararterie) LAH = left anterior hemiblokk LMWH = Low Molecular Weight Heparin (lavmolekylært heparin) LPS = lipopolysakkarider LVAD = Left Ventricular Assist Device LVEDV = left ventricular EDV LVEDVI = left ventricular EDV indeksert LVSW = venstre ventrikkels slagarbeid LVWSI = LVWS-indeksert MAP = mean arterial pressure, gjennomsnittlig arterielt trykk MDCT = multidetektor CT MODS = multiple organ failure syndrome MR = magnetisk resonans tomografi MTT = mean transit time, gjennomsnittlig transittid MVO2 = O2 innhold i blandet (mikset) venøst blod N = newton

Kardiovaskulær_2015_book.indb 13

13

NEMS = Nine Equivalents of Nursing Manpower Use Score NF = nukleær faktor NIBP = non invasive blood pressure, non-invasivt blodtrykk NO = nitrogen monoksid NOS = nitric oxidase synthase NOx = metabolitt av NO NP = natriuretiske peptider NSAID = non steroid antiinflammatory drug NSE = neuron-specific enolase NSTEMI = non-ST-elevasjons myokardinfarkt NT = normotest NT-proBNP = N-terminal proBNP NYHA = New York Heart Association O2ER = oksygenekstraksjonsratio PA = pulmonalarterie PA = plateaktivator (tPA = vevs-PA) PaCO2 = arterielt trykk av kulldioksyd PAI = plateaktivatorhemmer t = tissue u = urin P = pressure, trykk Pa = pascal PAMPs = patogen associated molecular patterns PaO2 = arterielt trykk av oksygen PAOP = pulmonal arterielt okkludert trykk PAP = pulmonalt arterielt trykk PAWP = pulmonary artery wedge pressure pulmonalt arterielt innkilt (wedge) trykk PCI = perkutan koronar intervensjon PCW = pulmonary capillary wedge – pulmonalt kapillært innkilt (wedge) PCV = packed cell volume (=hematokrit) PCWP = pulmonary capillary wedge pressure pulmonalt kapillært innkilt trykk PEEP = positive end-expiratory pressure PET – positronemisjonstomografi PF = platefaktor PiCO2 = intestinal mukosa pCO2 PiCCO = Pulse induced Continuous Cardiac Output PAOP = pulmonary artery occluded pressure

03.09.2015 14:10


14

Forkortelser

POISE = peri-operative ischemic evaluation PP = pulse pressure, pulstrykk PPV = pulse pressure variation Prot = protein PROWESS ≈ prospective recombinant human activated protein C PRRs = pattern-recognition receptors PSVT = paroksysmal supraventrikulær takykardi PTCA = perkutan transluminal koronar angiografi (eldre betegnelse for PCI) PTH = paratyreoideahormon PV = pulmonalvenen PvCO2 = venøst trykk av CO2 PVP = pulmonary vascular permeability PVPI = pulmonary vascular permeability index PVR = pulmonal vaskulær motstand PVRI = PVR indeksert QTc = korrigert QR-tid RAAS = renin-angiotensin-aldosteron-systemet RCA = right coronary artery RCT = randomized controlled trials RIND = reversible ischemic neurologic deficit ROS = reactive oxygen species ROSC = Resumption of spontaneous circulation, gjenopprettet spontansirkulasjon RVAD = Right VAD RVEDV = right ventricular EDV, høyre ventrikkels EDV RVSW = right ventricular stroke work, høyre ventrikkels slagarbeid RVSWI = RVSW-indeksert SA-blokk = sino-atrialt blokk SAGMAN = saltvann-adenin-glukose-mannitol SaO2 = sentral arteriell oksygenmetning SAP = systolic arterial pressure, systolisk arterielt trykk SAPS II = Simplified Acute Physiology Score SI = Systéme international SIAD = syndrome of inappropriate ADH secretion SIRS = systemisk inflammatorisk respons syndrom

Kardiovaskulær_2015_book.indb 14

SOFA = systemic organ failure SPECT = single photon emission computed tomography SPV = systolic pressure variation SS = septisk sjokk SSC = Surviving Sepsis Campaign STEMI = ST-elevasjons myokardinfarkt SvO2 = sentralvenøs oksygenmetning SV = slagvolum SVR = systemisk vaskulær motstand SVRI = SVR-indeksert SVT = sentralt venetrykk SVT = supraventrikulær takykardi SVV = slagvolumvariasjon T = tensjon TAH = total artificial heart totalt kunstig hjerte TAVI = Transcatheter Aortic Heart Valve TCA = trisykliske antidepressiva TIA = transitorisk ischemisk attakk TLR = toll-like receptors TNF = tumor nekrose faktor TT = trombotest TEE /TTØ = transøsofageal ekkokardiografi TTE = transthorakal ekkokardiografi UAP = ustabil angina pectoris VAD = Ventricular Assist Device VCI = vena cava inferior VCIO2 = blod fra VCI VCS –= vena cava superior VCSO2 = blod fra VCS VO2 = oksygenkonsum VP = vena pulmonalis VP = vasopressin VPO = O2 innhold I lungeveneblod VSD = ventrikkel-septum defekt VT = ventrikkeltakykardi VV = venstre ventrikkel W = watt WPW = Wolff-Parkinson-Whites syndrom

03.09.2015 14:10


Forord

Hensikten med denne boka er å gi en innføring i kardiovaskulær overvåkings- og intensivmedisin. Den dekker områder som er felles for medisin- ske og kirurgiske pasienter. Boka er ment som en innføring for helsepersonell, spesielt leger under utdannelse som arbeider med overvåkingspasienter eller postoperativ-intensivpasienter, eventuelt også for medisinske studenter og intensivsykepleiere. Boka er delt opp i seks hoveddeler og et tillegg som kan leses uavhengig av hverandre – Fysiologi Kardiovaskulær fysiologi er basis for overvåking, bedømmelse og behandlingsstrategi av den hemodynamisk ustabile pasienten. Det er derfor gitt en fysiologisk bakgrunn for hva vi overvå- ker. – Målemetodikk Hemodynamiske målemetodikker er forskjellige og brukes i ulik grad i de forskjellige avdelinger, og det er gitt en oversikt over de mest brukte og nyere målemetodene. – Hjertesvikt, angina og infarkt Hjertesvikt, angina og infarkt opptrer både i overvåkings-, postoperativ- og intensivseksjoner. Omtale og behandlingen av disse tilstandene er rettet mot pasienter innlagt i slike enheter. – EKG og arytmibehandling EKG er en hjørnesten i diagnostisering og monitorering av overvåkings- og intensivpasienter. Forståelse av hvordan de forskjellige EKG-mønstrene oppstår, er nødvendig for monitorering av pasienten. Medikamentell arytmibehandling med elektrokonvertering og pacemaker omtales.

Kardiovaskulær_2015_book.indb 15

– Sjokk De fleste former for sjokk behandles både i overvåkings-, postoperativ- og intensivenheter. Pasienter i septisk sjokk er en meget ressurskrevende gruppe, og denne sjokktypen og behandlingen av den omtales mer omfattende. – Perioperativ kardial vurdering for ikke-kardial kirurgi Slike vurderinger foretas av kardiologer/indremedisinere, anestesiologer og kirurger som alle har sine innfallsvinkler for bedømming av risikofaktorer. Risikofaktorer, preoperative undersøkelser og perioperativ monitorering og behandlinger omtales. – Tillegg Her er omtalt normalverdier for hemodynamiske parametre, væske-elektrolytter, noen vesentlige klassifikasjoner, skåringssystemer og koagulasjonstester. Videre er det en liste med forklaringer av forkortelser og stikkord med sidehenvisninger. Fordi delene skal kunne leses hver for seg er det enkelte steder gjort noen gjentagelser av tidligere avsnitt. Ikke alle avsnitt er like viktige for den enkelte leser. Noen avsnitt er derfor skrevet med liten skrift. En av vanskelighetene er å holde omtalene rimelig korte og oversiktlige, da det finnes en stor mengde av øvrig spesiallitteratur i de for- skjellige kardiovaskulære emnene. Det finnes ikke noen fasit på antall og omfang av emnene, og leger og annet helsepersonell har forskjellige erfaringer og kunnskapsområder. Utvalget byg- ger på egen

03.09.2015 14:10


16

Kardiovaskulær intensivmedisin

fysiologisk og klinisk erfaring og emner jeg synes bør vies noe større oppmerk- somhet i dagens kliniske virksomhet. Det er med overlegg at det i teksten er brukt flere uttrykk for samme parameter, f.eks. gjennomstrømning og flow, minuttvolum og cardiac output etc., da det i klinikken mange steder brukes flere betegnelser om hverandre for samme parameter. Medisinen forandrer seg kontinuerlig, og med økende viten fra forskning og klinisk arbeid lærer vi at etablerte sannheter ikke lenger er så sannferdige. En lærebok vil ikke alltid kunne inneholde de aller siste forskningsresultater. Det er

Kardiovaskulær_2015_book.indb 16

opp til den enkelte å følge avdelingens retningslinjer og bedømme hva som i en gitt situasjon er de beste tiltak for pasienten. Jeg takker dem som har lest gjennom manus til denne boka, og som har oppmuntret meg til å gi den ut. En spesiell takk til min kone Inger og dessuten til mine firbente venner, som synes at tiden ved skrivebordet kan bli lang nok, og som får meg ut i frisk luft. Oslo, september 2005 Olav Stokland

03.09.2015 14:10


Forord til andre utgave 2010

Utgave nr. 2 har gjennomgått revisjoner og tilføyelser etter som medisinsk kunnskap har utviklet seg. Spesielt gjelder det monitorering som har hatt en økende utvikling av mindre invasive metodikker. Videre er det gitt større omtale av kardiale peptider, kardiomyopati og kalsiumsensiterende medikamenter ved hjertesvikt og i tillegg hypotermi etter hjertestans. Nye definisjoner av hjerteinfarkt er beskrevet. Omtaler av sjokk er på flere områder revidert, særlig septisk sjokk med omtaler av vasopressin og terlipressin og andre medikamenter. Ved kardiologisk perioperativ evaluering har den økende diskusjonen angående betablokade krevet utvidet omtale. Statiner og andre medikamenter har fått ny aktualitet. Noen praktiske tilføyelser er også lagt inn i «Tillegget». Utvidelsen av boken har krevet mange nye referanser. Også i denne utgaven er det til dels overlappin-

Kardiovaskulær_2015_book.indb 17

ger slik at kapitlene kan leses uavhengig av hverandre. Som ved første utgave har det vært en utfordring å begrense stoffmengden og til dels også referansene. Boken har fått ny layout og supplerende opplysninger og referanser i mindre bokstaver, slik at det blir lettere for leseren å orientere seg i innholdet. Lokale retningslinjer kan være forskjellige og i medisinsk litteratur er det ikke sjeldent ulike oppfatninger om forskjellige tiltak. Det blir opp til den enkelte selv å bedømme hva som i den gitte situasjonen vil være det beste tiltaket for pasienten. En takk til kolleger som har lest gjennom deler av manuskriptet til denne utgaven. Oslo, oktober 2010 Olav Stokland

03.09.2015 14:10


Forord til tredje utgave 2015

Medisinsk kunnskap er i stadig utvikling med nye erkjennelser og revisjoner. Denne nye 3. utgave er en videreføring av «Kardiovaskulær intensivmedisin». Til forskjell fra tidligere utgaver er boken nå revidert av flere forfattere. Kapitlene er reviderte og delvis omskrevet og referansene oppdaterte. Blant annet er mekanisk sirkulasjonsstøtte beskrevet mer utførlig. Noen figurerer og fotos er fornyet og andre er lagt til. Referansene er nå nummererte og er mer samlet for å lette oversikten. Som i tidligere utgaver er det noen gjentagelser av innhold i tidligere avsnitt slik at kapitlene kan leses hver for seg. Likeledes er det

Kardiovaskulær_2015_book.indb 19

i denne utgaven også avsnitt med tekst i liten skrift, rettet mot spesielt interesserte. Innramninger med resymé av innholdet i avsnittene er beholdt. Innholdet i boken er bygget på forfatternes kunnskap og erfaring. Praksis kan variere fra sted til sted og lokalt må man vurdere hva som er optimale tiltak. En særlig takk til overlege Baard Ingvaldsen for hans motivering av oss til å ta fatt på denne tredje utgaven. Oslo, mai 2015 Olav Stokland Bjørn Bendz redaktør medredaktør

03.09.2015 14:10


Forfattere

Redaktører Overlege dr.med. Olav Stokland er spesialist i indremedisin/hjertesykdommer og anestesiologi. Han har arbeidet som overlege ved Kardiologisk avdeling og Avdeling for anestesiologi, intensivseksjonen, Oslo universitetssykehus, OUS, Ullevål. Overlege dr.med. Bjørn Bendz er spesialist i indremedisin/hjertesykdommer. Han arbeider som invasiv/intensivoverlege ved Kardiologisk overvåkning/intensivavdeling ved Oslo universitetssykehus, OUS, Rikshospitalet.

Medforfattere Thor Edvardsen er avdelingsoverlege, professor dr.med. ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, OUS, Rikshospitalet. Han har skrevet avsnittet om CT og MR i kapittel 2. Arnt Fiane er avdelingsoverlege, professor dr. med. ved Thoraxkirurgisk avdeling, OUS, Rikshospitalet. Han har skrevet avsnittet om mekanisk sirkulasjonsstøtte i kapittel 3. Einar Gude er overlege dr.med. ved Kardiologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet. Han har skrevet avsnittet om mekanisk sirkulasjonsstøtte og revidert omtalen av hjertesvikt i kapittel 3.

Kardiovaskulær_2015_book.indb 21

Fridtjof Heyerdahl er overlege dr. med. ved Avdeling for anestesi, OUS, Ullevål. Han har revidert omtalen av sepsis i kapittel 5. Lars Øivind Høiseth er overlege ph.d ved Avdeling for anestesi, OUS, Ullevål. Sammen med Knut Arve Kirkebøen har han revidert kapittel 6. Baard Ingvaldsen er overlege ved Avdeling for anestesi, OUS. Han har revidert avsnittet om elektrolytter og infusjonsvæsker i kapittel 7, Tillegg. Knut Arve Kirkebøen er overlege, professor dr. med. ved Avdeling for anestesi, OUS, Ullevål. Sammen med Lars Øyvind Høiseth har han revidert kapittel 6. Erik Kongsgård er seksjonsoverlege dr.med. ved Kardiologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet. Han har revidert avsnittet om pacemakere og defibrillator i kapittel 4. Knut Sevre er overlege dr.med. ved Kardiologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet. Han har revidert delen om EKG i kapittel 4. Kjetil Sunde er overlege, professor, dr.med. ved Intensivseksjonen, Avdeling for anestesi, OUS, Ullevål. Han har skrevet avsnittet om terapeutisk hypotermi i kapittel 3. Svend Aakhus er seksjonsoverlege, professor dr. med. ved Kardiologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet. Han har revidert ekko-Doppler avsnittet i kapittel 2.

03.09.2015 14:10

Profile for Cappelen Damm

Kardiovaskulaer intensivmedisin 2015innholdsfortegnelse og forord  

Kardiovaskulær intensivmedisin Olav Stokland og Bjørn Bendz (red.), innholdfortegnelse og forord

Kardiovaskulaer intensivmedisin 2015innholdsfortegnelse og forord  

Kardiovaskulær intensivmedisin Olav Stokland og Bjørn Bendz (red.), innholdfortegnelse og forord