Page 41

Bli en god leser

1

Husk at når du slår opp et ord i en ordliste, må du bruke oppslagsformen av ordet. Du kan for eksempel ikke slå opp «gikk», du må slå opp «gå». Ordet «gå» tilhører ordklassen verb. Hvis du skal slå opp verb, må du bruke formen infinitiv: å gå.

Fra Hæ?! Norsk illustrert ordbok for grunnskolen

39

Profile for Cappelen Damm

Kaleido 5a gb blabok  

Kaleido 5a gb blabok