Page 40

1

Bli en god leser

Å bruke ordliste

Når du lurer på hva et ord betyr eller hvordan det skrives, er det nyttig å bruke en ordliste. Hvis du slår opp i en ordbok, må du bruke alfabetet og skumlese for å finne fram til riktig ord. I ordbøker og andre oppslagsverk står ordene i alfabetisk rekkefølge. Ordlister kan gi oss mye informasjon om ordene. Ordene du slår opp eller søker på, kalles oppslagsord. Det er litt forskjell på ordlister, men som regel får du en forklaring på hva ordet betyr, du får vite hvilken ordklasse ordet tilhører, og hvordan ordet brukes. Ordene vi bruker kan vi dele inn i ti ordklasser. Hvilke ordklasser kjenner du?

Ordbøker På neste side ser du et utdrag fra en ordbok for barn. Ordene står i alfabetisk rekkefølge. Øverst på siden står ordet «ro». Ord som står øverst på siden i ordbøker kalles ledeord. I noen ordbøker står både det første og det siste ordet øverst på siden. Ledeordene skal gjøre det lettere for deg å finne fram når du leteleser etter ord i ordboka.

Oppgaver til ordboksiden Visste du at den største norske ordboka har omtrent 300 000 ord? Hvor mange av disse ordene tror du at du kan? Når du er 18 år, regner språkforskere med at du kan ca. 60 000 ord.

38

1. Leteles for å finne forklaringen på ordet «robot». Skriv forklaringen i boka di. 2. Hvilken ordklasse tilhører ordet «robot»? 3. Hvor mange forklaringer er det på ordet «rom»? Skriv forklaringene i boka di. 4. Hvilke to ord står rett etter «robot»?

Profile for Cappelen Damm

Kaleido 5a gb blabok  

Kaleido 5a gb blabok