Page 34

1

Bli en god leser

Lesestrategi 7

Finn ut av vanskelige ord Når du leser, vil du møte en del ord som er vanskelige å forstå. Noen ganger kan du hoppe over de vanskelige ordene hvis de ikke er viktige. Andre ganger er du nødt til å finne ut hva ordene betyr for å forstå hva teksten handler om. Når du møter et vanskelig ord, kan du først prøve å tenke deg fram til hva det betyr. Da kan du: Lese ordet sakte en gang til. Har du hørt det før? Husker du hva det betyr? Dele opp ordet. Lange ord består ofte av flere ord. Se på sammenhengen ordet står i. Les litt videre i teksten. Forstår du det nå? Hvis du fortsatt ikke forstår hva ordet betyr, kan du: spørre en medelev bruke en ordliste spørre læreren Hvis du lærer deg denne strategien, vet du hva du kan gjøre når du ikke forstår ordene i en tekst. Du kan lære mange nye ord ved å bruke denne lesestrategien.

Oppgave til illustrasjonen 1. Se på gutten på tegningen. Hvilket ord tenker han på? Hvilke ord kan det deles opp i? 2. Finn ut hva ordet betyr. Skriv en forklaring, og bruk ordet i en setning.

32

Profile for Cappelen Damm

Kaleido 5a gb blabok  

Kaleido 5a gb blabok