Page 32

1

Bli en god leser

Lesestrategi 6

Les med blyanten i hånda Når du skal lese for å lære, er det lurt å lese med blyanten i hånda og skrive nøkkelord og nøkkelsetninger.

Nøkkelord Et nøkkelord er et ord som er spesielt viktig for å forstå teksten. Mens du leser, kan du skrive ned de viktigste ordene i teksten. Utfordringen er å velge hvilke ord som er de viktigste. Derfor kan det være lurt å sammenlikne nøkkelordene dine med nøkkelordene til en annen. Du kan skrive nøkkelord til alle slags tekster. Hvis du for eksempel skal gjenfortelle en historie du har lest, kan du skrive nøkkelord til fortellingen. Da blir handlingen en kjede av nøkkelord. Hvis du leser en faktatekst som du skal lære noe av, kan du skrive nøkkelord for å huske hva du har lest. Du kan også skrive ned ord som du skal lære. Når du ser på nøkkelordene etterpå, er det lettere å huske hva teksten handler om.

Nøkkelsetninger Noen ganger er det ikke nok å skrive et nøkkelord for at du skal forstå meningen i et avsnitt. Da kan du skrive en hel nøkkelsetning. En nøkkelsetning er en setning som inneholder viktig informasjon. Ofte står det viktigste først i et avsnitt. I noen faktatekster er den første setningen i et avsnitt en nøkkelsetning. Da kan det være lurt å skrive ned hele den setningen. Andre ganger må du selv lage nøkkelsetninger for å forstå og huske innholdet i teksten.

30

Profile for Cappelen Damm

Kaleido 5a gb blabok  

Kaleido 5a gb blabok