Page 27

Bli en god leser

1

Les begynnelsen på fortellingen «Den fattige rike». Oppsummer mens du leser.

Den fattige rike Det var en gang en fattig mann som lå om natta og ikke fikk sove. – Hvorfor skal livet være så tungt og vanskelig for oss fattigfolk? tenkte han. – Og hvorfor skal de rike ha fullt opp av alt, og vi lide nød? Det fins folk som har hele kister fulle av gull, og enda skraper de bare mer og mer sammen og har knapt råd til å leve skikkelig. Hvis jeg var rik, skulle jeg ikke oppføre meg slik. Jeg ville nyte livet og hjelpe andre til å nyte det.

Øv på lesestrategi 4 Ta en tenkepause, og oppsummer det du har lest hittil. Svar på spørsmålene: • • • •

Hvem handler teksten om? Hvor er han? Hva tenker han på? Hva tenker han at han skal gjøre hvis han blir rik?

25

Profile for Cappelen Damm

Kaleido 5a gb blabok  

Kaleido 5a gb blabok