Page 21

Bli en god leser

1

Det er mange som synes det er forferdelig at språk forsvinner. For på samme måte som når en dyreart eller en planteart forsvinner, så blir språkmangfoldet i verden mindre. Med et språk blir gjerne også eventyr, sagn og sanger borte. Og det er jo ganske trist? Sørsamisk er et språk som står i fare for å forsvinne. Helene Uri

Etter at du har lest 2. Snakk og skriv om hva du har lært om tall og språk som du ikke visste fra før. Svar på disse spørsmålene: • • • •

Hvor mange språk fins det i verden? Hvilket språk er det aller største? Hva betyr det at et språk er stort eller lite? Skriv navnene på minst fem av de største språkene i verden. • Skriv et eksempel på et lite språk. • Hvorfor syns mange det er trist når språk forsvinner?

Øv mer på lesestrategi 2. Slå opp på side 16 i tekstboka.

19

Profile for Cappelen Damm

Kaleido 5a gb blabok  

Kaleido 5a gb blabok