Page 20

1

Bli en god leser

Fra Språkmagi av Helene Uri

Tall og språk Det fins mange språk her i verden, det er det ingen tvil om – men hvor mange fins det? Det er det nesten umulig å svare på. Vi skal likevel prøve. Og hva er det største språket som fins? Og hva er det aller, aller minste? Ujevnt fordelt

Språk er ikke jevnt fordelt over kloden. Av de omtrent 7000 språkene som fins, snakkes bare litt over 200 i Europa, mens over 2000 snakkes i Asia. Det blir nesten det samme som med dyr og planter: Noen steder vrimler det av arter; andre steder er det nokså få. På Ny-Guinea bor det omtrent fire millioner mennesker, og det snakkes over 800 forskjellige språk der! Størst?

Hva er det største språket i verden? Hvilket språk er det flest har som morsmål? Hvis vi kikker i bøker og leter på nettet, finner vi mange lister over de største språkene. Listene er ikke helt like, så det er tydeligvis heller ikke så lett å telle hvor mange som har et språk som morsmål. Men på de aller, aller fleste listene troner kinesisk øverst; noen lister har gan-kinesisk øverst. Det er iallfall ikke noen tvil om at en eller annen form for kinesisk er den suverene vinner. På de neste plassene kommer spansk, engelsk, hindi, arabisk, portugisisk, bengali, russisk, japansk, men her varierer rekkefølgen i de forskjellige listene. Tysk, fransk, italiensk, tyrkisk og persisk er også eksempler på store språk, men de er ikke inne på topp 10-listen. Minst?

Hvilket språk er verdens minste? Og hva betyr «verdens minste språk»? Når vi har sagt at verdens største språk er de med flest morsmålstalere, må verdens minste språk være de språkene med færrest morsmålstalere. Det er ikke vanskelig å finne språk med få talere. Noen språk blir snakket bare av en håndfull personer, noen har bare én eneste gjenlevende taler. På nettet finnes det lister over de aller siste talerne av språk; prøv å søke på «last known speaker of a language», så får du opp flere oversikter. Edwin Benson holder til i Nord-Amerika, og han er den eneste som snakker mandan. Edwin Benson er født i 1931, og når han dør, så dør også språket mandan. 18

Profile for Cappelen Damm

Kaleido 5a gb blabok  

Kaleido 5a gb blabok