Page 17

Aufgaben zum Text 1

I det første av «Fragen zum Text» skulle dere sammenlikne tekstene med illustrasjonene ved siden av og finne ut hva som ikke stemte overens. Skriv om de setningene dere mente ikke passet til illustrasjonene, slik at de passer.

der Regen

Beispiel: Das Wetter ist gut.➞ Das Wetter ist nicht gut.

2

Marie, Hannah og Finn bruker stort sett fortid når de forteller om sommerferien sin. I tekstene finner dere eksempler både på preteritum og presens perfektum, men dere finner også bruk av presens. Finn to eksempler på verb i hver av disse verbtidene: Preteritum (fortid, for eksempel hadde) Presens perfektum (fortid, for eksempel har hatt) Presens (nåtid, for eksempel har)

3

I hvilken tid kan du bøye verb fra før av? Diskuter med sidemannen din, og kom med minst tre eksempler som dere oversetter muntlig til norsk.

15

Jetzt9_materie.indd 15

22/03/2018 20:01

Jetzt 9 (kap. 1 og 2)  
Jetzt 9 (kap. 1 og 2)