Page 15

2. a) Hva tror du Marie syntes var det beste med ferien sin? b) Hva tror du Hannah syntes var det beste med ferien sin? c) Hva tror du Finn syntes var det beste med ferien sin? 3. S e på kartet bakerst i boka. Hvor var Marie, Hannah og Finn? Hvem var lengst nord, sør, øst og vest? 4. Dro alle tre sammen med familie og slekt? Hvem dro de sammen med? 5. H  vilket av reisemålene ville du helst ha besøkt? Hva kan du gjøre der? Begrunn svaret ditt ved å peke på setninger i teksten.

13

Jetzt9_materie.indd 13

22/03/2018 20:01

Jetzt 9 (kap. 1 og 2)  
Jetzt 9 (kap. 1 og 2)