Jetzt 8 (utdrag)

Page 1SIMEN BRAATEN OG MONA GUNDERSEN-RØVIK

TEKST- OG ARBEIDSBOK BOKMÅL

Jetzt8_materie.indd 1

26/03/17 22:40


Jetzt8_materie.indd 2

26/03/17 22:40


Hei! Tysk er ofte lett å forstå! Hvis jeg for eksempel sier «Mein Name ist Simen», så kan kanskje du også si hva navnet ditt er? I denne boka er det akkurat sånn du skal jobbe. Du skal prøve å forstå tysk, og det du forstår, skal du ta i bruk og gjøre til ditt eget. Tekstene og oppgavene i boka, filmene, lytte­ øvingene og oppgavene på nett er hentet fra situasjoner du kan havne i. Språket du lærer skal være nyttig for deg.

Du skal bestille mat på kafé, presentere deg, spørre om og svare på hvordan det går. Du lærer å snakke om hobbyer, en sport du liker, dagene dine, familien din og vennene dine. Og så skal du prøve deg på en reise til Berlin. Gratulerer med at du valgte tysk, gratulerer med ny tyskbok, og lykke til på reisen! Vi starter JETZT!

Jetzt8_materie.indd 3

26/03/17 22:40


Innhold Hallo!

2 3

4

6

Vor dem Lesen.................................................................................. 8 Hier sind wir! ...................................................................................10 Die erste Stunde in der neuen Schule . ............................................14 Wir üben...........................................................................................18 Grammatikk: Bøyning av verbet sein (å være), spørreordene wo, woher og wie Tallene 1-20 ................................................................ 26

Meine Hobbys

28

Das Alphabet und ABC-Lied ........................................................... 30 Vor dem Lesen................................................................................. 32 Hier sind wir noch einmal! .............................................................. 34 In der Schulpause . .......................................................................... 38 Wir üben.......................................................................................... 40 Grammatikk: Presensbøyning av svake verb, tallene fra 20 – 1000000000 . ..................................... 48

Meine Familie

50

Vor dem Lesen................................................................................. 52 Meine Famlie . ................................................................................. 54 Picknick im Englischen Garten ....................................................... 58 Habt ihr Tiere?................................................................................. 62 Wir üben.......................................................................................... 64 Grammatikk: Bøyning av verbet haben (å ha), spørreord og substantiver i ubestemt og bestemt form .................................. 70

Das möchte ich essen

72

Vor dem Lesen................................................................................. 74 Alexander kauft sich Essen im … .................................................. 76 Sarah und Hannah essen im … ...................................................... 77 Was möchtest du essen?.................................................................. 79 Tobias und Laura essen im Restaurant............................................ 80 Wir üben.......................................................................................... 85 Grammatikk: Sterke verb med vokalskifte i presens . ...................... 88

4

Jetzt8_materie.indd 4

26/03/17 22:40


5 6

7 8

Komm wir fahren nach Deutschland!

90

Das ist Deutschland ........................................................................ 92 Schaffst du das? Eine Reise nach Berlin . ....................................... 96

Sport macht spaß

108

Vor dem Lesen............................................................................... 110 Fünf Sportarten ............................................................................ 110 Der Ball ist rund............................................................................. 116 Adi und Rudolf Dassler . ............................................................... 121 Wir üben........................................................................................ 122 Grammatikk: Setninger med to verb og de modale hjelpeverbene können, wollen og müssen . .............. 126

Mein Tag

128

Vor dem Lesen............................................................................... 130 Mein Tag......................................................................................... 134 Hast du Lust auf Kino?.................................................................. 140 Wir üben........................................................................................ 147 Grammatikk: Wissen og de modale hjelpeverbene sollen, mögen og dürfen.........................................................150

Mein Jahr

152

Vor dem Lesen............................................................................... 154 Geburtstagskalender Klasse 8 B ................................................... 156 Meine Lieblingsjahreszeit.............................................................. 160 Vier Personen packen den Koffer.................................................. 166 Wir üben........................................................................................ 168 Grammatikk: Setningsanalyse og kasus . ........................................ 170

Minigrammatikk

172

Sterke verb..................................................................................... 186 Uttale...............................................................................................189

Alfabetisk gloseliste

190

5

Jetzt8_materie.indd 5

26/03/17 22:40


Hallo! L Å M S G N I R Æ L Jeg kan:

✔ hilse, presentere meg selv og si «ha det» på tysk ✔ bruke det tyske verbet sein (å være) i presens ✔ telle til 20 på tysk ✔ stille og svare på spørsmålet Wie geht's? ✔ bruke spørreordene wie, wo og woher

6

Jetzt8_materie.indd 6

26/03/17 22:40


KAPITEL

(EINS) 7

Jetzt8_materie.indd 7

26/03/17 22:41


Vor dem Lesen Kan du si «jeg er» på tysk? Eller «du er»? Kan du noen andre enkle tyske setninger? Tyskland, Østerrike og Sveits er de tre største tyskspråklige landene i verden. a) Hvilket flagg hører til hvilket land? b) Hvor mange mennesker bor det i hvert land? Forsøk å kople innbyggertall med riktig tyskspråklig land.

82 800 000 8 700 000 8 400 000 c) Hvordan tror du man staver navnet på landene på tysk? Bokstavene du trenger, finner du på kartet til høyre.

Kennst du es?

ß

Dette er en bokstav som bare fins på tysk. Den heter Eszett eller scharfes S.

8

Jetzt8_materie.indd 8

26/03/17 22:41


9

Jetzt8_materie.indd 9

26/03/17 22:41


Hier sind wir! Hallo! Ich heiße Tim. Ich bin 12 (zwölf) Jahre alt und gehe in die Schule. Ich komme aus Berlin. Das ist Deutschlands Hauptstadt. In meiner Freizeit spiele ich gerne Handball. Servus! Ich bin Pia aus München. Ich bin 13 (dreizehn) Jahre alt. Mein Hobby ist Fußball. Ich spiele im Verein und gehe viermal die Woche zum Training.

Vokabeln

Hi! Mein Name ist Jan. Ich wohne in Düsseldorf. Ich bin 14 (vierzehn). Meine Hobbys sind Singen und Gitarre spielen. Und ich höre sehr gerne Musik.

Jahre år (flertall) alt gammel

Moin! Wir sind Sarah und Lukas aus Kiel. Wir sind Zwillinge und 12 Jahre alt. Wir sind Schüler. In unserer Freizeit segeln wir gerne.

die Hauptstadt hovedstaden die Freizeit fritiden der Verein klubben die Woche uka her: i uka

Fragen zum Text

wohnen å bo

1. Les teksten «Hier sind wir!» i par eller små grupper. Hvilke ord og setninger forstår dere? Fortell for hverandre.

segeln å seile

2. Prøv sammen å gjette hva resten av teksten betyr. Se nærmere på illustrasjonen til høyre og forsøk å si hvem som er hvem.

Schüler elever (flertall)

Aufgaben zum Text 1

Personene i teksten sier hva de heter på tre forskjellige måter Hvilke? Skriv dem ned.

2

Bruk tekstene til å finne ut hvordan du sier hvor gammel du er, hvor du kommer fra og hvor du bor. Skriv dette på tysk: - hva du heter (velg fra oppgave 1) - hvor gammel du er - hvor du kommer fra - hvor du bor

10

Jetzt8_materie.indd 10

26/03/17 22:41


11

Jetzt8_materie.indd 11

26/03/17 22:41


3

Lær deg setningene fra oppgave 2. Lukk boka og presenter deg muntlig for sidemannen din.

4

Mange ord er veldig like på tysk og norsk. Jobb sammen muntlig to og to. Gjett dere fram til de norske og tyske oversettelsene som mangler her:

Norwegisch

Deutsch

jeg heter jeg kommer

ich heiße ich spiele

jeg synger jeg hører musikk fot håndball hobby

ich gehe

Hundrevis av ord er like på tysk og norsk.

wir Zwillinge gerne Gitarre Fußball Hand Training Schule segeln

12

Jetzt8_materie.indd 12

26/03/17 22:41


sprechen wir Å hilse

Guten Morgen!

Guten Tag! Guten Abend! Hallo! Hi! Hey! Grüß Gott! (Süddeutschland) Moin! (Norddeutschland) Servus! (Süddeutschland, Österreich) Grüezi! Salü! Hoi! (Schweiz)

Ich bin Ich heiße Mein Name ist … Ich komme aus … Ich wohne in … Ich bin … Jahre alt.

Gute Nacht!

Å presentere seg

Jeg er Jeg heter Mitt navn er … Jeg kommer fra … Jeg bor i … Jeg er … år gammel.

13

Jetzt8_materie.indd 13

26/03/17 22:41


Die Filzstift Der Bleistift

Der Kugelschreiber

Das Papier

14

Jetzt8_materie.indd 14

26/03/17 22:41


Die erste Stunde in der neuen Schule Die Lehrerin: Guten Morgen! Und herzlich willkommen in der Sophie Scholl-Schule! Ich bin Frau Meyer, die Deutschlehrerin. Ich komme aus Köln, aber ich wohne und arbeite seit 9 (neun) Jahren hier in Berlin.

Vokabeln

Jetzt seid ihr dran! Bildet Dreiergruppen, und stellt euch einander vor.

die erste Stunde den første (skole)timen

Leah: Hallo! Ich heiße Leah.

neu ny

Pia: Hi, Leah. Ich heiße Pia. Und wie heißt du?

die Deutschlehrerin tysklæreren (dame)

Younas: Ich heiße Younas. Wie alt bist du, Leah?

aber men

Leah: Ich bin 12 (zwölf) Jahre alt. Und du, Pia?

jetzt seid ihr dran! nå er det deres tur!

Pia: Ich bin auch 12 (zwölf). Wie alt bist du denn, Younas?

bilden å danne

Younas: Ich bin 13 (dreizehn) Jahre alt.

stellt euch einander vor presenter dere for hverandre

Pia: Wo wohnt ihr? Ich wohne hier in der Straße.

die Straße gata

Younas: Ich wohne auch nicht weit weg. Nur 2 (zwei) Minuten mit dem Fahrrad. Wo wohnst du, Leah?

nicht ikke

Leah: Meine Mutter wohnt hier in der Nähe. Mein Vater wohnt ein Stück weiter weg.

das Fahrrad sykkelen

weit weg langt unna

in der Nähe i nærheten

Pia: Kommt ihr auch aus Berlin? Leah: Ja, ich komme aus Berlin. Woher kommst du, Younas? Younas: Ich komme aus Berlin, aber meine Familie kommt aus der Türkei.

Jetzt bist du dran! = Nå er det din tur! 15

Jetzt8_materie.indd 15

26/03/17 22:41


Fragen zum Text 1. Hvorfor hilser disse tre elevene på hverandre? 2. Hvem av de tre har foreldre som ikke bor sammen? 3. I hvilken by ligger Sophie Scholl-skolen?

Aufgaben zum Text 1

Bruk teksten til å finne ut hvordan du stiller disse spørsmålene på tysk. Skriv dem ned.

• Hva heter du? • Hvor gammel er du? • Hvor bor du? • Hvor kommer du fra? 2

Lær spørsmålene fra oppgave 1. Ha en samtale med side­ mannen din der dere stiller hverandre spørsmål og svarer på – hva dere heter – hvor gamle dere er – hvor dere kommer fra – hvor dere bor

? S A D T S I S A W Eine Stadt. Eine Stadt ist ein Ort wo viele Menschen wohnen. Deutsche Großstädte haben mehr als 100.000 Einwohner. Eine Stadt hat normalerweise ein Zentrum. Die zweitgrößte Stadt Deutschlands heißt Hamburg.

16

Jetzt8_materie.indd 16

26/03/17 22:41


17

Jetzt8_materie.indd 17

26/03/17 22:41


Wir üben 1

Snakk sammen og bli enige om en bedre rekkefølge på disse hilseuttrykkene.

Guten Tag Gute Nacht Guten Morgen Guten Abend

2

Her ser dere ulike måter å hilse på. Hvem av personene sier hva, tror dere?

Hi!

Hey Bruder, was ist los?

Guten Tag.

Hallo!

18

Jetzt8_materie.indd 18

26/03/17 22:41


3

Alle zusammen! Still eller sett dere på to rekker med ansiktene vendt mot hverandre. Hils på personen overfor deg. Still og svar på spørsmål du har lært i dette kapitlet – på tysk:

Hva heter du? Hvor gammel er du? Hvor bor du? Hvor kommer du fra? Skift partner etter noen minutter ved at alle går et skritt til høyre.

19

Jetzt8_materie.indd 19

26/03/17 22:41


4

«Wie geht's?» betyr «Hvordan går det?». Diskuter og bli enige om hvilke fjes og svar som passer sammen.

Danke, sehr gut. Nicht so gut. Es geht. Schlecht. Okay. Danke, gut. Super.

5

Hva er riktig rekkefølge på denne dialogen? Diskuter og bli enige om rekkefølgen på snakkeboblene. Les til slutt dialogen høyt sammen.

Auch gut.

Hallo!

Wie geht's? Hallo! 6

Danke, sehr gut. Und dir?

Wie geht's dir? Skriv ned hvordan det går med deg. Mir geht's ...

gut / schlecht / super!

20

Jetzt8_materie.indd 20

26/03/17 22:41


7

Her ser du forskjellige måter du kan si «ha det» på. Gjett hvilke norske og tyske uttrykk som betyr det samme.

bis später bis dann tschüss bis morgen auf Wiedersehen

ses da ha det ses i morgen på gjensyn ses senere

8

Snakk med minst tre medelever. Start med å hilse på den måten dere vil. Så spør en av dere hvordan det går. Du kan spørre tilbake ved å si: Und dir? (Hva med deg?) Til slutt sier dere «ha det».

9

I dette kapitlet har du lært å: – hilse på forskjellige måter – stille og svare på spørsmålet «Wie geht's?» – holde en samtale om hva du heter, hvor gammel du er, hvor du kommer fra og hvor du bor – si «ha det!» Skriv en samtale mellom to personer. Samtalen skal inneholde alle punktene ovenfor.

10

Framfør samtalene for hverandre i grupper.

21

Jetzt8_materie.indd 21

26/03/17 22:41


11

Et av de mest brukte verbene i nesten alle verdens språk er å være. På norsk er det veldig lett å bøye verbet å være i presens:

Bøyningen av å være på norsk jeg du han, hun, det vi dere de, De

er er er er er er

På engelsk og tysk er det kanskje litt vanskeligere, for der bøyer du verbet etter hvilken person du snakker om. På engelsk sier du I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Det samme gjelder for tysk. Verbet sein (å være) bøyes ulikt for de forskjellige personene. Men: Hvis du forstår bildetekstene til høyre, kan du finne ut hvordan verbet bøyes. Prøv å fylle ut bøyningen av sein under (få et ark av læreren din/finn oppgaven på jetzt.cdu.no eller skriv av oversikten i skriveboka di.) Lykke til!

Bøyningen av to be på engelsk I you he, she, it we you they

am are is are are are

Bøyningen av sein på tysk ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie

Auf diesem Bild siehst du Albert Einstein. Er ist vielleicht der berühmteste Deutschsprachige der Welt. 22

Jetzt8_materie.indd 22

26/03/17 22:41


Hallo! Ich bin dein neues Deutschbuch!

Ihr seid eine norwegische Deutschklasse.

Das ist ein deutsches Auto. Es ist ein Volkswagen. Das ist Angela Merkel. Sie ist Deutschlands erste Bundeskanzlerin. Wir sind die deutsche Nationalmannschaft. Wir sind Weltmeister von 2014!

Und du? Wer bist du? Du bist ab jetzt DeutschschĂźler/ DeutschschĂźlerin!

Das ist Oliver und seine Familie. Sie sind aus Stuttgart.

23

Jetzt8_materie.indd 23

26/03/17 22:41


12

Hvilke former av sein (å være) passer inn i de åpne feltene? Prøv alene først. Skriv setningene i boka di. Hallo! Ich … [navnet ditt]. Ich … [alderen din] Jahre alt. Mein Bruder … 14. Wir … Norweger. Norwegen … ein schönes Land mit Bergen und Fjorden.

… du Deutscher? Ja, ich … Deutscher, aber meine Mutter … aus der Türkei. Okay. Weißt du was das ...? Ja, das … das Brandenburger Tor. Warum … ihr in Berlin? Wir … hier im Urlaub. Cool. Viel Spaß!

13

Her er de tyske tallene fra 1 til 20, men de står ikke i riktig rekkefølge. Hvordan skal de stå? Si tallene fra 1 til 20 høyt for hverandre.

eins sieben acht zwanzig zwei

14

fünfzehn drei vier sechzehn neun

siebzehn sechs achtzehn elf dreizehn

fünf neunzehn vierzehn zehn zwölf

Skriv ned mobilnummeret ditt på tysk. Mein Handynummer ist: neun – drei – sieben – sechs – null – zwei – drei – eins - eins

24

Jetzt8_materie.indd 24

26/03/17 22:41


15

Mattekonkurranse! En av dere leser mattestykkene høyt og er dommer, mens resten prøver å svare på tysk. Hvem får flest poeng? a) Was sind neunzehn minus zwölf? Das sind … b) Was sind drei plus vier plus sieben? c) Was sind zwanzig minus vier? d) Was sind dreizehn plus sechs? e) Was sind achtzehn minus neun minus sieben? f) Lag flere mattestykker selv! Bruk tall mellom 1 og 20. Svaret bør også være et tall mellom 1 og 20.

16

Bingo! Lag et bingoark i boka di med plass til ni tall (se under). Skriv inn hvilke tall du vil mellom 1 og 20. Så leser læreren tall mellom 1 og 20 i tilfeldig rekkefølge. Hvem kan stryke alle tallene sine og si Bingo! først? 1

17

20 15

13

9

4

8

12

7

Kikk på tekstene i dette kapitlet en gang til. Ser du at det er ganske mange ord som starter med stor bokstav, selv om de ikke står først i setningen? Hvilken ordklasse tilhører disse ordene som alltid har stor forbokstav på tysk?

verb adjektiv substantiv

25

Jetzt8_materie.indd 25

26/03/17 22:41


GRAMMATIKK Bøyningen av verbet sein sein

å være

ich bin

jeg er

du bist

du er

er, sie, es ist

han, hun, det er

wir sind

vi er

ihr seid

dere er

sie, Sie sind

de, De er

Tall, 1-20 eins

en

elf

elleve

zwei

to

zwölf

tolv

drei

tre

dreizehn tretten

vier

fire

vierzehn fjorten

fünf

fem

fünfzehn femten

sechs

seks

sechzehn seksten

sieben sju

siebzehn sytten

acht

åtte

achtzehn atten

neun

ni

neunzehn nitten

zehn

ti

zwanzig

tjue

26

Jetzt8_materie.indd 26

26/03/17 22:41


Spørreord Wo?

Hvor?

Wo wohnst du? Hvor bor du?

Woher? Hvor … fra?

Woher kommst du? Hvor kommer du fra?

Wie?

Hvordan?

Wie geht's? Hvordan går det?

Wie?

Hva?

Wie heißt du? Hva heter du?

Wie?

Hvor?

Wie alt bist du? Hvor gammel er du?

Obs!

Übung macht den Meister!

27

Jetzt8_materie.indd 27

26/03/17 22:41


Meine Hobbys L Å M S G N I R Æ L Jeg kan:

✔ fortelle kort om en hobby jeg har ✔ stille og svare på spørsmål om fritidsaktiviteter ✔ bøye svake verb i presens ✔ telle til en milliard ✔ alfabetet

28

Jetzt8_materie.indd 28

26/03/17 22:41


KAPITEL

2 (ZWEI)

29

Jetzt8_materie.indd 29

26/03/17 22:41


Das Alphabet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz [a]

[be]

[eff]

[ge]

[ell]

[emm]

[ko]

[fau]

[er]

[ve]

[tse]

[ha]

[enn]

[ess]

[de]

[i]

[e]

[jått]

[å]

[te]

[ka]

[pe]

[o]

[ix] [ypsiolon] [tsett]

ß = ss [es tsett]

30

Jetzt8_materie.indd 30

26/03/17 22:41


ABC-Lied ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUVW QRSTUVW X Ypsilon Z O.K.! Das ist das ganze ABC.

31

Jetzt8_materie.indd 31

26/03/17 22:41


Vor dem Lesen Hva passer til deg? Ich spiele gerne Fußball. Ich höre gerne Musik.

Vokabeln draußen ute

Ich treffe gerne Freunde. Ich bin gerne draußen. Ich schaue gerne Filme und Serien.

Ich höre gerne Musik.

32

Jetzt8_materie.indd 32

26/03/17 22:41


Ich spiele gerne FuĂ&#x;ball.

33

Jetzt8_materie.indd 33

26/03/17 22:41


Vokabeln noch einmal igjen, nok en gang dreimal tre ganger trotzdem likevel es macht Spaß det er gøy dass at die Mannschaft laget werden å bli die meisten de fleste nett hyggelig der Stimmbruch stemmeskiftet ich fürchte mich jeg gruer meg fahren å dra immer alltid der Urlaub ferien zu groß for stor dürfen å få lov til

Hier sind wir noch einmal! Tim: In meiner Freizeit spiele ich gerne Handball. Ich gehe dreimal die Woche zum Training, und das Training ist hart! Trotzdem macht es mir richtig Spaß. Pia: Mein Hobby ist Fußball. Ich spiele im Verein und gehe viermal die Woche zum Training. Meine Mannschaft heißt «Union Berlin. Unser Trainer hat vor vier Jahren in der zweiten Bundesliga gespielt, und er ist richtig gut. Er will, dass wir die beste Mannschaft in ganz Deutschland werden! Jan: Ich singe gerne und spiele Gitarre. Und ich höre auch sehr viel Musik. Mein Traum ist, Sänger zu werden. Jetzt singe ich in einem Chor. Die anderen sagen, dass ich sehr gut singen kann. Das sagen auch die meisten, die meine YouTube-Videos kommentieren. Das ist sehr nett. Was nicht so nett ist, ist der Stimmbruch. Davor fürchte ich mich. Ich bin ja schon 14. Sarah und Lukas: In der Freizeit segeln wir gerne. Unser Vater hat ein Segelboot, und im Sommer fahren wir immer mit dem Boot in den Urlaub. Für uns ist das Boot aber viel zu groß. Wir dürfen noch einige Jahre nur Kleinboote segeln.

einige noen

34

Jetzt8_materie.indd 34

26/03/17 22:41


Pia Tim

Lukas

Sarah

Jan Fragen zum Text 1. Hvilken person er mest lik deg? På hvilken måte? 2. Hvem av personene forteller hvor ofte de driver med hobbyen sin? 3. Hvem av personene sier at de har lyst til å bli «proff» innenfor hobbyen sin?

35

Jetzt8_materie.indd 35

26/03/17 22:41


Aufgaben zum Text 1

Finn tre forskjellige setninger i «Hier sind wir noch einmal!» som kan brukes til å fortelle om hva du liker å gjøre. Bruk setningene når du skriver ned hva du liker å gjøre. Du kan gjerne plukke ut noe fra denne lista:

Hobbys Ich spiele Fußball Ich höre Musik Ich spiele Gitarre Ich koche Ich zeichne Ich surfe im Internet Ich treffe Freunde Ich turne Ich gehe ins Kino Ich jogge Ich mache Sport Ich lese Ich fahre Fahrrad Ich sehe fern Ich spiele Computerspiele Ich reite Ich skate

36

Jetzt8_materie.indd 36

26/03/17 22:41


2

Her er flere setninger fra teksten som du kan bruke til å fortelle om hobbyen din. Får du dem til å passe til deg?

Ich gehe dreimal die Woche zum Training. Ich spiele im Verein. Es macht mir richtig Spaß. Mein Traum ist … 3

Fortell om deg selv og hobbyen din til sidemannen. Hva kan du si uten å se på det du har skrevet?

Das Skateboard

37

Jetzt8_materie.indd 37

26/03/17 22:41


Das Hemd

Die Jeans

Der Schuh

Die Treppe

38

Jetzt8_materie.indd 38

26/03/17 22:41


In der Schulpause Leah, Pia und Younas haben immer noch ihren ersten Schultag in der Sophie Scholl-Schule. Jetzt ist Pause, und die drei sprechen über ihre Freizeitaktivitäten. Leah: Pia, was machst du in deiner Freizeit? Pia: Ich treffe mich mit Freunden. Und ich lerne gerne neue Leute kennen. Und du, was für Hobbys hast du? Leah: Ich treffe mich auch gerne mit meinen Freunden. Wir spielen oft zusammen Fußball. Pia: Ich auch! Pia: Spielst du auch Fußball, Younas? Younas: Nein, ich bin nicht sehr sportlich. Leah: Was machst du gerne?

Vokabeln immer noch fortsatt ihren ersten Schultag sin første skoledag kennenlernen lære å kjenne, bli kjent med Leute folk

Younas: Ich lese gerne oder spiele am Computer.

Fragen zum Text Riktig, feil eller vet ikke?

• L eah, Pia og Younas driver med sport. • L eah spiller ofte fotball med vennene sine. • D e tre elevene snakker sammen i friminuttet. • Y ounas har mye fritid. • P ia liker å bli kjent med nye mennesker. • L eah, Pia og Younas har kjent hverandre lenge.

På tysk heter friminuttet die Schulpause.

39

Jetzt8_materie.indd 39

26/03/17 22:41


Aufgaben zum Text 1

Bruk teksten til å finne ut hvordan du kan spørre noen om hva de liker å gjøre. I teksten er det brukt tre ulike måter å spørre på. Skriv dem ned.

2

Snakk med en medelev om hva dere gjør på fritiden deres. Spør den andre om hva han/hun liker å gjøre, og vær klar til å svare når han/hun spør deg om det samme.

Wir üben 1

Kryss av på et skjema som det under. Få et av læreren, finn skjemaet på jetzt.cdu.no eller skriv av skjemaet i kladdeboka di. Hvilke fritidsaktiviteter liker du, og hvilke liker du ikke så godt?

Sport machen Filme/Serien gucken

Das mache ich gerne Das mache ich nicht so gerne

O

Gitarre spielen klettern Musik hören tanzen shoppen gehen Kreuzworträtsel lösen Computerspiele spielen

40

Jetzt8_materie.indd 40

26/03/17 22:41


2

Gå sammen to og to. Se på eksemplene under. Lag samme type setninger, og prøv å gjette hva partneren din liker å gjøre! Legg merke til hvordan verbene bøyes. Du machst gerne Sport.

machen ➞ du machst

Du guckst gerne Filme und Serien.

gucken ➞ du guckst

Du spielst nicht so gerne Gitarre.

spielen ➞ du spielst

Dere kan svare hverandre på denne måten: Ja, das stimmt. Ich mache gerne Sport.

machen ➞ ich mache

Ja, das ist richtig. Ich gucke gerne Filme und Serien. gucken ➞ ich gucke Nein, das ist falsch. Ich spiele gerne Gitarre.

spielen ➞ ich spiele

Nein, das stimmt nicht. Ich gehe nicht so gerne shoppen. gehen ➞ ich gehe

3

Se på hverandres skjema og sammenlikn svarene. Hvis dere har krysset av på det samme, kan dere si «ich auch», som betyr «jeg også». Hvis du ikke liker det samme som partneren din, kan du si «ich nicht», som betyr «ikke jeg». Du machst gerne Sport. Ich auch. Du spielst gerne Gitarre. Ich nicht. Ich spiele nicht so gerne Gitarre.

4

Hva har dere til felles? Skriv det ned. Begynn hver setning med «Wir». Legg merke til hvordan verbene bøyes. Wir gehen gerne shoppen. Wir klettern nicht so gerne. Wir …

41

Jetzt8_materie.indd 41

26/03/17 22:41


5

Gå sammen med et annet par i grupper på fire. Bytt på å spørre og svare. Legg merke til hvordan verbene bøyes. Wir gehen gerne shoppen. Geht ihr auch gerne shoppen? Ja/nein, wir … Wir klettern gerne. Klettert ihr auch gerne? Ja/nein wir …

6

Alle verbene dere har brukt i disse oppgavene, er svake (i presens). Det vil si at de bøyes etter et fast mønster. Greier dere å se mønsteret, og å bøye det svake verbet wohnen (å bo) bare ved å se på hvordan dere svarte i disse oppgavene? Fyll ut oversikten under (få en kopi av læreren din, finn oppgaven på jetzt.cdu.no eller skriv av oversikten i skriveboka di).

wohnen – å bo ich … du … er, sie, es wohnt wir … ihr … sie, Sie wohnen

7

jeg bor du bor han, hun, det bor vi bor dere bor de, De bor

På side 49 kan du lese om hvordan du sier tall fra 20 og oppover på tysk. Noen syns det er vanskelig at man sier det bakerste tallet først når man sier et tall mellom 20 og 100. For eksempel sier man dreiundsechzig i stedet for sekstitre.

63 63

Kjenner du noen som sier tall i den rekkefølgen på norsk, altså treogseksti? Snakk med sidemannen din.

42

Jetzt8_materie.indd 42

26/03/17 22:41


Das Computerspiel

43

Jetzt8_materie.indd 43

26/03/17 22:42


8

På tysk må man si tallene i denne rekkefølgen: treogseksti, fireogfemti, toogtredve. Hvilke tall ser dere her? a) dreiundvierzig = 43 eller 34? b) sechsundsiebzig = 67 eller 76? c) achtundneunzig = 89 eller 98? d) fünfundvierzig = 54 eller 45? e) einhundertneununddreißig = 139 eller 193? f) einhundertvierundsiebzigtausend = 174.000 eller 147.000?

9

Jobb sammen og bli enige om hva som er riktig måte å si disse tallene på. a) 55 = fünfundfünfzig eller fünfzigundfünf? b) 44 = vierzigundvier eller vierundvierzig? c) 195 = einhundertfünfundneunzig eller einhundertneunundfünfzig? d) 1243 = eintausendzweihundertvierunddreißig eller eintausendzweihundertdreiundvierzig?

10

si e

a)

be

n

Her står det mange tall uten mellomrom mellom seg. Noen av tallene er små, andre er store. Greier du å se hvor ett tall stopper og hvor det neste tallet begynner? Skriv ned tallene du finner.

ch undse zigzweid

z vier

b)

e

hn

vier zigzweiu

re i h u

nder tn

z eunundacht

ig

r vie

un

c ht neuna zehnzwa g i nzi bz e gdr i s e nd

erz dvi

igacht

iunddreißig

44

Jetzt8_materie.indd 44

26/03/17 22:42


11

Noen ganger kan der være vrient å huske forskjellen på disse tallene. Husker du hvilke tall dette er? Skriv tallene med tall.

a) vierzehn vierzig b) fünfzig fünfzehn c) siebzig siebzehn d) achtzehn achtzig e) dreizehn dreißig f) neunzig neunzehn g) zwölf zwanzig

12

I forrige kapittel skulle du si mobilnummeret ditt sånn:

9–4–7–6–8–5–1–0 Greier du nå å si mobilnummeret ditt på denne måten?

94 – 76 – 85 – 10? Hva med denne måten?

947 – 68 – 510

? S A D T S I S A W Hof. Ein Hof liegt normalerweise nicht in der Stadt, sondern auf dem Land. Auf einem Hof wohnt ein Bauer und manchmal auch Tiere: Schweine, Kühe, Schaf, Hühner und Pferde. Die Schule hat auch einen Hof – den Schulhof! Da bist du vielleicht in den Pausen?

ht

g

45

Jetzt8_materie.indd 45

26/03/17 22:42


13

I Berlin, Tysklands største by, bor det drei Millionen fünfhundertzweitausend mennesker. a) Hvor mange er det? Oversett. b) Finn ut hvor mange innbyggere det er i Tysklands nest største og tredje største by. Greier dere å skrive ned tallet med bokstaver eller å si det høyt?

Vokabeln

14

das Dorf bygda

Hvor mange mennesker bor det der du bor? Si tallet på tysk. In meiner Stadt wohnen … Menschen. In meinem Dorf wohnen … Menschen. In meinem Land wohnen … Menschen.

15

Hvilke tall fra 20 og oppover ser du ofte? Hvorfor? Fortell partneren din. Si tallene på tysk. Hver morgen tar jeg buss nummer einunddreißig. Yndlingssjokoladen min koster dreiundzwanzig kroner. Oppvaskmaskinen vår bruker einhunderteinundzwanzig minutter på å bli ferdig.

16

Greier du å skrive dette store tallet med bokstaver på tysk? Lykke til!

82.175.684 46

Jetzt8_materie.indd 46

26/03/17 22:42


FAKTEN

Das machen junge Deutsche in ihrer Freizeit

%

80 70 60 50 40 30 20 10 0

1. Musik hรถren 2. Freunde treffen 3. Im Internet surfen 4. Sport treiben 5. Faulenzen

47

Jetzt8_materie.indd 47

26/03/17 22:42


GRAMMATIKK Presensbøyningen av svake verb: Svake verb er verb som bøyes etter et fast mønster. De fleste verb er svake. Når du skal bøye svake verb i presens, tar du infinitivsformen av verbet, for eksempel wohnen (å bo). Fjern endelsen –en, så står du igjen med verbstammen. Legg til følgende personendelser: ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie

wohne wohnst wohnt wohnen wohnt wohnen

Nesten alle tyske verb har disse personendelsene i presens. Obs: Hvis verbstammen slutter på –d eller –t, må du legge til en e før personendelsen i «du», «er, sie, es» og «ihr». Det er for at det skal gå greit å uttale. baden

(å bade)

ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie

bade badest badet baden badet baden

48

Jetzt8_materie.indd 48

26/03/17 22:42


Frage Ich rede du redest wir reden sie reden Und wer hört zu? Roswitha Fröhlich

Tallene 20-1 000 000 000: 20 zwanzig 21 einundzwanzig 30 dreißig 32 zweiunddreißig 40 vierzig 43 dreiundvierzig 50 fünfzig 54 vierundfünfzig 60 sechzig 65 fünfundsechzig 70 siebzig 76 sechsundsiebzig 80 achtzig 87 siebenundachtzig 90 neunzig 98 achtundneunzig 100 einhundert 109 einhundertneun 101 einhunderteins 361 dreihunderteinundsechzig 1000 eintausend 10.000 zehntausend 200.000 zweihunderttausend 999.999 neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig 1.000.000 eine Million 1.000.000.000 eine Milliarde

49

Jetzt8_materie.indd 49

26/03/17 22:42