Jeg vil bli renholder (utdrag)

Page 1Jeg vil bli

RENHOLDER En innføring Nivå A1–A2

Materie.indd 1

15/10/2018 13:05


Materie.indd 2

15/10/2018 08:22


Innhold Forord 4 Om deg 6 Renholder 14 Utstyr 22 Arbeids­­oppgaver 32 Overflater 42 Rengjørings­midler 50 Hygiene 58 Kommunikasjon 68 Ergonomi 78 Arbeidsplan 84 Regler i arbeidslivet 90

Materie.indd 3

15/10/2018 08:22


Forord Så fint at du har lyst til å bli renholder. Dette er et av Norges viktigste yrker. Uten renhold stopper Norge! Denne boka er for deg som ikke har norsk som morsmål. Den skal hjelpe deg til å bli bedre kjent med det norske språket og renholdsyrket. Den skal hjelpe deg før praksis eller når du er i praksis eller jobb. Du lærer mange nye ord som gjør det lettere å forstå begreper og arbeidsmetoder i renholdsyrket. Vi har i flere år jobbet med kurs for minoritetsspråklige i mange forskjellige yrker. Vi har positiv erfaring med å bruke god tid på uttale, samtale i grupper og diskusjon. I tillegg har vi erfart at mange repetisjoner, både muntlig og skriftlig, er nødvendig for å lære språket godt. Vi vil takke dem som har hjulpet oss med denne boka: forlaget, kolleger, deltakere på tidligere kurs og Elverum kommune, ved Plan, bygg og eiendom, samt Skoleavdelingen. Vi håper du liker boka, og at den vil hjelpe deg på vei mot praksis eller jobb i renholdsyrket.

Tonje og Lise

4  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 4

15/10/2018 08:22


Tips Alle kapitler begynner med et bilde eller en tegning. Dette er en innledning til hele kapitlet, men bruk det på så mange måter du kan. Snakk om bildet, skriv til bildet, spør om bilde og skriv spørsmål om bildet. Første kapittel er litt annerledes enn de andre. Her skal du presentere deg selv og lære å si og skrive mye om deg selv. Fra kapittel to begynner vi med et bilde eller en bildeserie. Så kommer en lese­ tekst. Det er mange måter å lese på. Du kan lese sammen med lærer, inni deg, høyt, sammen med kolleger eller med gruppa di. Når du skal øve på lesing hjemme, bør du lese høyt. Da hører du hva du leser. Du kan også gjøre opptak med telefonen din og lytte til deg selv. Oversett til morsmål. Her er det forklaring på norsk eller bilder. Jobb gjerne sammen i morsmålsgrupper og oversett ordene. Det er viktig at du spør hvis du er usikker eller ikke forstår ordet. Uttaleoppgavene er laget for at du skal bli flink til å uttale ordene du trenger i renholdsyrket. Å si ordene tydelig og riktig er nødvendig for å få god kommuni­kasjon. Ulike oppgaver: for å snakke og diskutere, for å øve på skriving og på setninger. I disse oppgavene kan du skrive ord eller setninger. Det er bra å øve på skriving, for etter hvert skal du kanskje ta en norskprøve eller fagbrev. Til slutt i kapitlene møter du Lina eller Sadik som opplever forskjellige situasjoner på jobb. Her kommer det spørsmål dere skal diskutere.

•  5

Materie.indd 5

15/10/2018 08:22


1

Om deg

Materie.indd 6

15/10/2018 08:22


1 Fortell om deg selv U T TA L E

Hva heter du? Hvor bor du? Hva er adressen din? Hva er telefonnummeret ditt? Hva er fødselsdatoen din?

2 Fyll ut med riktig informasjon SKRIVE

Jeg heter Jeg er født Min adresse er Mitt telefonnummer er Jeg er

(sivilstatus)

3 Fyll ut skjemaet SKRIVE

FORNAVN OG MELLOMNAVN:

ETTERNAVN:

ADRESSE:

TELEFONNUMMER:

E-POST: FØDSELSDATO: SIVILSTATUS: ANTALL BARN:

1. Om deg   •  7

Materie.indd 7

15/10/2018 08:23


4 Hvem er du? Fortell om deg selv SKRIVE

5 Oversett til morsmål SKRIVE

Ord og uttrykk i teksten

Forklaring på norsk

fornavn, -et

Lina Berg Pedersen

mellomnavn, -et

Lina Berg Pedersen

etternavn, -et

Lina Berg Pedersen

sivilstatus, -en

hvordan vi lever. Eksempler: enslig, gift, skilt, samboer, partner, enke eller enkemann

sjef, -en

leder, person som har mest ansvar på arbeids­ plassen

kollega, -en

person du jobber sammen med

å håndhilse

å hilse med å ta i hånda

Forklaring på morsmål

8  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 8

15/10/2018 08:23


Vi hilser I Norge håndhilser vi. Det er vanlig her. Vi hilser på den nye sjefen. Vi hilser på den nye kollegaen.

HØYTLESING

6 Kan du håndhilse? • Håndhilser du på familien din?

S A M TA L E

• Håndhilser du på vennene dine? • Håndhilser du på barn? • Håndhilser du på læreren din? • Håndhilser du på sjefen din? • Hvem håndhilser du ikke på? • Hvis du ikke vil håndhilse på en person, hva gjør du da? • Hvordan kan andre reagere hvis du ikke håndhilser? 1. Om deg   •  9

Materie.indd 9

15/10/2018 08:23


10  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 10

15/10/2018 08:23


7 Se på tegningen. Hvem bor i blokka? S A M TA L E

• Hvor mange personer ser du på bildet? • Hvor mange er kvinner? • Hvor mange er menn? • Hvor mange er barn? • Hvor mange vinduer ser du? • Hvor mange dører ser du?

Lag spørsmål om familiene

8

Snakk sammen og skriv om personene.

S A M TA L E

SKRIVE

1. Om deg   •  11

Materie.indd 11

15/10/2018 08:23


9 Øv på å si og skrive tallene U T TA L E

1

en

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SKRIVE

10 Øv på å si og skrive ordenstallene U T TA L E

1. første

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

SKRIVE

12  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 12

15/10/2018 08:23


11 Skriv inn etasjene i blokka med ordenstall og bokstaver SKRIVE

TALL: TALL:

BOKSTAVER:

BOKSTAVER: TALL: TALL:

BOKSTAVER:

TALL:

4.

fjerde

BOKSTAVER:

TALL:

BOKSTAVER:

BOKSTAVER:

1. Om deg   •  13

Materie.indd 13

15/10/2018 08:23


2

Renholder

Materie.indd 14

15/10/2018 08:23


Jeg er renholder

Jeg vasker. Jeg mopper. Jeg rydder. Jeg tørker støv. Jeg tømmer søppel. Jeg snakker med kolleger og kunder. Jeg er nøye. Jeg er effektiv. En renholder har mange oppgaver.

2. Renholder   •  15

Materie.indd 15

15/10/2018 08:24


1 Oversett til morsmål SKRIVE

Ord og uttrykk i teksten

Forklaring på norsk

yrke, -t

en jobb

renholder, -en

en person som jobber med renhold

kollega, -en

en person du jobber sammen med

kunde, -n

en person som handler eller bestiller noe

oppgave, -a/-n

noe du skal gjøre

støv, -et

skitt på en overflate

søppel, -et

noe vi skal kaste

å vaske

å gjøre rent

å moppe

å rengjøre med mopp

å tørke

å rengjøre med klut

å rydde

å legge/sette noe på plass

å tømme

å helle ut noe, for eksempel vann fra ei bøtte

nøye

å gjøre jobben bra

effektiv

å jobbe raskt og riktig

Forklaring på morsmål

2 Si ordene høyt U T TA L E

støv

vask-er mopp-er tørk-er rydd-er tømm-er

yr-ke søpp-el kun-de nøy-e

ren-hold-er eff-ek-tiv koll-e-ga

16  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 16

15/10/2018 08:24


3 Hva gjør en renholder? S ASMKTA R I VL E

• Hvilke oppgaver har en renholder? • Hvorfor må en renholder være nøye? • Hvorfor må en renholder være effektiv? • Hvem snakker en renholder med på jobb?

4 Skriv inn ord fra side 15 SKRIVE

Jeg

Jeg

et gulv.

et bord.

Jeg

Jeg

støv av en vinduskarm.

med kolleger.

Jeg

Jeg

et bord

søppel i en container.

2. Renholder   •  17

Materie.indd 17

15/10/2018 08:27


Arbeidsklær 5 Klær på jobb S A M TA L E

• Hvilke klær har de på seg? • Hvilke klær kan du bruke på jobb? • Hvilke sko kan du bruke på jobb? • Hva kan du ikke bruke på jobb? • Bruker du smykker på jobb?

6 Si ordene høyt U T TA L E

sko

jakk-e buks-e gen-ser nøk-ler

T-skjor-te ar-beids-klær I-D-kort sko-pos-er

18  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 18

15/10/2018 08:28


7 Oversett til morsmål SKRIVE

Ord og uttrykk i teksten

Bildeforklaring

Forklaring på morsmål

sko

jakke

bukse

genser

T-skjorte

arbeidstøy

ID-kort

2. Renholder   •  19

Materie.indd 19

15/10/2018 08:29


8 Skriv hvilke klær du ser på personene SKRIVE

20  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 20

15/10/2018 08:29


Lina

Lina kommer inn på pauserommet. Hun sier «hei» til kollegene. De sier «hei» til henne. Lina setter seg ned. Kollegene ser på henne. Lina har på seg skitne arbeidsklær. Hun hadde ikke tid til å vaske klærne i går kveld, og hun har ikke fått ekstra arbeids­klær. Sjefen kommer inn døra.

Diskusjon • Hva tenker kollegene? • Hva sier sjefen? • Hva svarer Lina? • Hva skjer videre, tror du?

2. Renholder   •  21

Materie.indd 21

15/10/2018 08:29


3

Utstyr

Materie.indd 22

15/10/2018 08:30


Renholdstralle Amir har ei renholdstralle på jobb. Han bruker tralla på jobb hver dag. Det er mye forskjellig utstyr på tralla. Amir må lære hva utstyret heter.

3. Utstyr   •  23

Materie.indd 23

15/10/2018 08:30


1 Oversett til morsmål SKRIVE

Ord og uttrykk i teksten

Bildeforklaring

Forklaring på morsmål

bøtte, -a/-n

klut, -en

bomullsklut, -en

mikrofiberklut, -en

lavtrykkssprøyte, -a/-n

vannflaske, -a/-n

mopp, -en

24  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 24

15/10/2018 08:31


Ord og uttrykk i teksten

Bildeforklaring

Forklaring på morsmål

moppeskaft, -et / moppestav, -en

feiebrett, -et

kost, -en

hanske, -n

skrape, -a/-n

nal, -en

svamp, -en skrubb, -en

3. Utstyr   •  25

Materie.indd 25

15/10/2018 08:31


Ord og uttrykk i teksten

Bildeforklaring

Forklaring på morsmål

rengjørings­ middel, -et

søppelsekk, -en

tørkepapir, -et

støvsuger, -en

2 Si ordene høyt U T TA L E

klut mopp kost svamp nal

bøtt-e hans-ker skrap-e trall-e ut-styr

bom-ulls-klut vann-flas-ke mopp-e-skaft fei-e-brett støv-su-ger søpp-el-sekk

ren-holds-trall-e tør-ke-pa-pir lav-trykks-sprøy-te

mi-kro-fi-ber-klut ren-gjør-ings-middel

26  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 26

15/10/2018 08:31


3 Hva ser du på tralla? S A M TA L E

Jeg

SKRIVE

ser en svart søppelsekk.

3. Utstyr   •  27

Materie.indd 27

15/10/2018 08:31


4 Vet du det? S A M TA L E

• Hvorfor har du et feiebrett og en kost? • Hvorfor skal du bruke hansker på jobb? • Hva bruker du lavtrykkssprøyta til? • Hva er et rengjøringsmiddel?

Farger Det er viktig å lære hva fargene heter. Du bruker forskjellige farger på utstyr når du jobber.

BLÅ

RØD

SORT

GUL

ROSA

HVIT

GRØNN

5 Snakk om fargene dere ser rundt dere i klasserommet S A M TA L E

28  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 28

15/10/2018 08:31


6 Kluter og farger • Hvorfor har klutene forskjellige farger?

S A M TA L E

• Hvorfor må du vite forskjell på klutene? • Hva kan skje hvis du bruker feil klut?

7 Lag setninger til bildet der du bruker riktig farge SKRIVE

Vasketralla står

på det grå gulvet.

Moppestaven Bøtta Søppelsekken Klutene Engangshanskene Kosten og støvbrettet

3. Utstyr   •  29

Materie.indd 29

15/10/2018 08:31


30  •  JEG VIL BLI RENHOLDER

Materie.indd 30

15/10/2018 08:31


Lina

Lina er på jobb. Hun skal vaske på do. Hun trenger en blå og en rosa klut, men den rosa kluten er borte. Lina vet ikke hva hun skal gjøre, for hun skal bruke den rosa kluten på toalettet. Hun leter flere steder, men finner den ikke.

Diskusjon • Kan Lina vaske alt med den blå kluten? • Hva skal hun gjøre? • Hvem kan hjelpe henne? • Har du opplevd en lignende situasjon?

3. Utstyr   •  31

Materie.indd 31

15/10/2018 08:31