Page 1


Ragnhild Stikholmen

Jeg vil bli

FISKEINDUSTRI­ ARBEIDER En innføring Nivå A1–A2

Fiskeindustri_Materie.indd 1

16/09/2019 09:42


Fiskeindustri_Materie.indd 2

16/09/2019 09:42


Innhold 1. Om deg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Jeg er fiske­­industri­arbeider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4. Fiske­mottak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5. Produksjons­avdeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 6. Ferdigvare­avdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 7. Helse, miljø og sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 8. Hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 9. Snakk med kollegene dine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 10. Ergonomi og riktig arbeidsstilling. . . . . . . . . . . . . . . . 98 11. Regler i arbeidslivet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Fiskeindustri_Materie.indd 3

16/09/2019 09:42


Forord Så fint at du vil bli fiskeindustriarbeider. Fiskeri er en av de eldste bransjene i Norge, og det er mange som jobber med fisk i Norge i dag. Denne boka er for deg som ikke har norsk som morsmål. Den skal hjelpe deg å bli bedre kjent med fiskeindustriyrket. Du vil lære mange nye ord og begreper som du vil trenge når du skal jobbe som fiskeindustriarbeider, eller hvis du skal ha praksis i en fiskefabrikk. Boka er laget med utgangspunkt i hvitfisknæringa, men vil også være relevant for oppdretts­næringa. Jeg som skriver boka er lærer i voksenopplæringa, med særlig ansvar for arbeidslivs­undervisning. Min erfaring er at det er viktig å gå sakte fram og legge vekt på muntlig aktivitet, som uttaletrening og samtaler med andre kursdeltakere. For å lykkes med å lære norsk er det nødvendig med mange repetisjoner, både muntlig og skriftlig. Jeg vil takke dem som har hjulpet meg med denne boka: forlaget, Lerøy Norway Seafoods, Nordlaks, kolleger og leder ved Hadsel voksenopplæring og Folkeuniversitetet Nordland. Jeg håper du vil like boka, og at den vil hjelpe deg på veien mot praksis eller jobb.

Ragnhild

4

Fiskeindustri_Materie.indd 4

16/09/2019 09:42


Tips Alle kapitlene, unntatt det første, starter med et bilde eller flere bilder. Bildet er en innledning til hele kapitlet, men bruk det på så mange måter du kan. Snakk om bildet, skriv en liten tekst til bildet, still spørsmål om bildet og skriv ned spørsmål om bildet. Første kapittel er litt annerledes enn de andre. Her skal du presentere deg selv og lære å snakke og skrive om deg selv. Fra kapittel to starter vi som nevnt med et bilde eller en bildeserie. Så kommer en lesetekst. Det er mange måter å lese på. Du kan lese sammen med læreren, inni deg, høyt, sammen med kolleger eller sammen med gruppa di. Når du skal øve på lesing hjemme, bør du lese høyt. Da hører du hva du leser. Du kan også gjøre opptak med telefonen din og lytte på deg selv. I tabellene med overskriften «Oversett til morsmål» finner du ord og uttrykk med forklaringer på norsk eller bilder som illustrerer ordene. Jobb gjerne sammen i morsmåls­grupper og oversett ordene. Det er viktig at du spør hvis du er usikker eller ikke forstår ordene. Boka legger vekt på uttale og på at du skal lære deg å si alle ord riktig og tydelig. Uttaleoppgavene er laget for å hjelpe deg å uttale ordene du trenger i fiske­industriyrket. Å si ordene riktig og tydelig er nødvendig for å kommunisere godt på arbeidsplassen. Resten av kapitlet består av forskjellige oppgaver. I noen av oppgavene er målet å snakke og diskutere, i noen skal du øve på uttale og i andre skal du skrive ord og setninger. Det er bra å øve på skriving, for etter hvert skal du kanskje ta en norskprøve eller et fagbrev. I boka møter du også Leo som opplever forskjellige situasjoner på jobb. Etter avsnittene som handler om Leos erfaringer, kommer det spørsmål dere skal diskutere.

   5

Fiskeindustri_Materie.indd 5

16/09/2019 09:42


1

Om deg

Fiskeindustri_Materie.indd 6

16/09/2019 09:42


1 Fortell om deg selv. U T TA L E

Hva heter du? Hvor bor du? Hva er adressen din? Hva er telefonnummeret ditt? Hva er fødselsdatoen din?

2 Fyll ut med riktig informasjon. SKRIVE

Jeg heter Jeg er født Min adresse er Mitt telefonnummer er Jeg er 

(sivilstatus)

3 Fyll ut skjemaet. SKRIVE

FORNAVN OG MELLOMNAVN:

ETTERNAVN:

ADRESSE:

TELEFONNUMMER:

E-POST: FØDSELSDATO: SIVILSTATUS: ANTALL BARN:

1. Om deg   •  7

Fiskeindustri_Materie.indd 7

16/09/2019 09:42


4 Hvem er du? Fortell om deg selv. SKRIVE

    

5 Oversett til morsmål. SKRIVE

Ord og uttrykk i teksten

Forklaring på norsk

fornavn, -et

Leo Berg Hoxha

mellomnavn, -et

Leo Berg Hoxha

etternavn, -et

Leo Berg Hoxha

sivilstatus, -en

hvordan vi lever. Eksempler: enslig, gift, skilt, samboer, partner, enke eller enkemann

sjef, -en

leder, person som har mest ansvar på arbeids­ plassen

kollega, -en

person du jobber sammen med

å håndhilse

å hilse med å ta i hånda

Forklaring på morsmål

8  •  JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER

Fiskeindustri_Materie.indd 8

16/09/2019 09:42


Vi hilser I Norge håndhilser vi. Det er vanlig her. Vi hilser på den nye sjefen. Vi hilser på den nye kollegaen.

HØYTLESING

6 Kan du håndhilse? • Håndhilser du på familien din?

S A M TA L E

• Håndhilser du på vennene dine? • Håndhilser du på barn? • Håndhilser du på læreren din? • Håndhilser du på sjefen din? • Hvem håndhilser du ikke på? • Hvis du ikke vil håndhilse på en person, hva gjør du da? • Hvordan kan andre reagere hvis du ikke håndhilser? 1. Om deg   •  9

Fiskeindustri_Materie.indd 9

16/09/2019 09:42


10  •  JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER

Fiskeindustri_Materie.indd 10

16/09/2019 09:42


7 Se på tegningen. Hvem bor i blokka? S A M TA L E

• Hvor mange personer ser du på bildet? • Hvor mange er kvinner? • Hvor mange er menn? • Hvor mange er barn? • Hvor mange vinduer ser du? • Hvor mange dører ser du?

Lag spørsmål om familiene.

8

Snakk sammen. Skriv om personene.

S A M TA L E

SKRIVE

      

1. Om deg   •  11

Fiskeindustri_Materie.indd 11

16/09/2019 09:42


9 Øv på å si tallene. Skriv tallene ved siden av. U T TA L E

1 en

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SKRIVE

10 Øv på å si ordenstallene. Skriv ordenstallene ved siden av. U T TA L E

1. første

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

SKRIVE

12  •  JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER

Fiskeindustri_Materie.indd 12

16/09/2019 09:42


11 Skriv inn etasjene i blokka med ordenstall og bokstaver. SKRIVE

TALL: TALL:BOKSTAVER: 

BOKSTAVER: TALL: TALL:BOKSTAVER: 

TALL:

4.

fjerde

BOKSTAVER: 

TALL:BOKSTAVER: 

BOKSTAVER: 

1. Om deg   •  13

Fiskeindustri_Materie.indd 13

16/09/2019 09:42


2 Jeg er fiske­­­­ industri­arbeider

14

Fiskeindustri_Materie.indd 14

16/09/2019 09:42


Jeg sløyer fisk. Jeg renser fisk. Jeg fileterer fisk. Jeg pakker fisk i esker. Jeg jobber med maskiner. Jeg snakker med kolleger. Jeg er nøye. Jeg er effektiv. En fiskeindustriarbeider har mange oppgaver.

2. Jeg er fiske­­­­industri­arbeider   •  15

Fiskeindustri_Materie.indd 15

16/09/2019 09:43


1 Oversett til morsmål. SKRIVE

Ord og uttrykk i teksten

Forklaring på norsk

yrke, -t

en jobb

fiskeindustri­ arbeider, -en

en person som arbeider med fisk på en fabrikk

fisk, -en

et dyr som lever i havet

industri, -en

en fabrikk

arbeider, -en

en person som har en jobb

kollega, -en

en person du jobber sammen med

oppgave, -a/-n

noe du skal gjøre

maskin, -en

et apparat som gjør en jobb

å sløye

å ta ut innvollene på fisken

å rense

å fjerne fiskebein, skinn og hinner fra fisken

å filetere

å skjære fileter av rund fisk

å pakke

å legge noe i esker

å jobbe

å arbeide

nøye

grundig, nøyaktig

effektiv

raskt og riktig

Forklaring på morsmål

16  •  JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER

Fiskeindustri_Materie.indd 16

16/09/2019 09:43


2 Si ordene høyt. U T TA L E

fisk

in-du-stri ar-bei-der koll-e-ga opp-ga-ve eff-ek-tiv

yr-ke ma-skin sløy-e ren-se pakk-e nøy-e jobb-e

fi-le-te-re

3 Hva gjør en fiskeindustriarbeider? S A M TA L E

• Hvilke oppgaver har en fiskeindustriarbeider? • Hvorfor må en fiskeindustriarbeider være nøye? • Hvorfor må en fiskeindustriarbeider være effektiv? • Hvem snakker en fiskeindustriarbeider med på jobb?

4 Skriv inn riktige ord fra teksten på side 15. SKRIVE

Jeg 

fisk.

Jeg 

fisk.

Jeg 

fisk.

Jeg 

fisk i esker.

Jeg 

med maskiner.

Jeg 

med kolleger.

2. Jeg er fiske­­­­industri­arbeider   •  17

Fiskeindustri_Materie.indd 17

16/09/2019 09:43


Arbeidsklær 5 Klær på jobb. S A M TA L E

En fiskeindustriarbeider har ulike klær etter hvilken avdeling han eller hun jobber på. Vi kaller klærne for arbeidstøy eller arbeidsklær. Arbeidsplassen har klærne du trenger for å arbeide. Det er vanlig at de låner ut klær gratis. Ofte kan det være kaldt der du arbeider, og da er det lurt å ha varme klær under arbeidstøyet. Underklærne må du ha med hjemmefra.

• Hvorfor er det forskjellig arbeidstøy etter hvilken avdeling man er på? • Hvorfor må arbeiderne ha hårnett og skjeggnett?

6 Si ordene høyt. frakk

støv-el

U T TA L E

kje-le-dress regn-buk-se regn-jakk-e ver-ne-sko

ol-je-hy-re

18  •  JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER

Fiskeindustri_Materie.indd 18

16/09/2019 09:43


7 Oversett til morsmål. SKRIVE

Ord og uttrykk i teksten

Bildeforklaring

Forklaring på morsmål

kjeledress, -en

frakk, -en

regnbukse, -a/-en

regnjakke, -a/-en

oljehyre, -t

støvel, -en

vernetå, -a/-en

2. Jeg er fiske­­­­industri­arbeider   •  19

Fiskeindustri_Materie.indd 19

16/09/2019 09:43


8 Skriv hvilke klær du ser på personene. SKRIVE

    

20  •  JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER

Fiskeindustri_Materie.indd 20

16/09/2019 09:43


Leo

Leo jobber i produksjonsavdelinga. I pausen går han på butikken for å kjøpe lunsj. Leo skynder seg, for han vil ikke bli for sein. Han løper inn på butikken i arbeidsklærne. Når han kommer tilbake til produksjonsavdelinga, kommer lederen bort til ham. Lederen sier at Leo ikke kan gå ut av produksjonslokalet med arbeidsklærne på. Han sier at han må skifte til nye arbeidsklær.

Diskusjon • Hvorfor kan ikke Leo gå ut med arbeidsklærne på? • Hva kunne Leo ha gjort annerledes? • Det er strenge regler for matproduksjon i Norge. Hvorfor tror du det er slik?

   21

Fiskeindustri_Materie.indd 21

16/09/2019 09:43


3

Utstyr

22 

Fiskeindustri_Materie.indd 22

16/09/2019 09:43


Vi bruker mye forskjellig utstyr i fiskeindustrien Vi bruker kniv for å skjære i fisken. Vi bruker en vekt for å veie fisken. Det er mange store maskiner i fiske­ industrien. Vi bruker verneutstyr for sikkerhet.

3. Utstyr   •  23

Fiskeindustri_Materie.indd 23

16/09/2019 09:43


1 Oversett til morsmål. SKRIVE

Ord og uttrykk i teksten

Bildeforklaring

Forklaring på morsmål

kniv, -en

erme, -t

forkle, -t

hørselsvern, -et

skjeggnett, -et

hårnett, -et

24  •  JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER

Fiskeindustri_Materie.indd 24

16/09/2019 09:43


Ord og uttrykk i teksten

Bildeforklaring

Forklaring på morsmål

fiskehanske, -n

latekshanske, -n

spade, -n

nal, -en

2 Si ordene høyt. U T TA L E

nal kniv

er-me for-kle hår-nett skjegg-nett spa-de

hør-sels-vern

fisk-e-han-ske la-teks-han-ske

3. Utstyr   •  25

Fiskeindustri_Materie.indd 25

16/09/2019 09:43


Farger Det er viktig å lære hva fargene heter. Du bruker forskjellige farger på utstyr når du jobber.

BLÅ

RØD

SORT

GUL

ROSA

HVIT

GRØNN

Fargekoder Noe av utstyret er merket med fargekoder. Det er fordi man må passe på hva som blir brukt hvor. Utstyr som er i kontakt med gulv og skitt, kan ikke komme i kontakt med produktene. Det er fordi det kan spre smitte. Mange bedrifter bruker ulike farger på hårnett og skjeggnett. Da har hver dag en egen farge, og alle kan se at man har husket å bytte til rent nett.

26  •  JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER

Fiskeindustri_Materie.indd 26

16/09/2019 09:43


3

Utstyr og farger • Hvorfor er noe utstyr merket med en egen farge?

S A M TA L E

• Hva kan skje dersom du bruker utstyr med feil fargekode?

4 Snakk om fargene dere ser i klasserommet. S A M TA L E

3. Utstyr   •  27

Fiskeindustri_Materie.indd 27

16/09/2019 09:43


28 

Fiskeindustri_Materie.indd 28

16/09/2019 09:43


5 Hva ser du? S A M TA L ESKRIVE

Jeg ser en rød spade 3. Utstyr   •  29

Fiskeindustri_Materie.indd 29

16/09/2019 09:43


6 Oversett til morsmål. SKRIVE

Ord og uttrykk i teksten

Forklaring på norsk

utstyr, -et

samlebetegnelse på ting man bruker for å gjøre en jobb

kontakt, -en

når noe kommer borti hverandre

produkt, -et

resultatet av noe som er produsert eller laget

bedrift, -en

en virksomhet som produserer varer eller tjenester

ansatt, en

en person som jobber i en bedrift

skitt, -en

samlebetegnelse på det som er urent

å merke

å gjøre noe gjenkjennelig

å passe på

her: å være bevisst på noe

å spre smitte

å sende bakterier eller virus fra person til person

rent

vasket, sterilt

Forklaring på morsmål

7 Si ordene høyt. U T TA L E

rent

ut-styr kon-takt pro-dukt be-drift an-satt mer-ke pass-e smitt-e

30  •  JEG VIL BLI FISKEINDUSTRIARBEIDER

Fiskeindustri_Materie.indd 30

16/09/2019 09:43


Leo

I dag skal Leo jobbe med fiskefarse. Fiskefarse er kvernet fisk som man kan bruke til fiske­kaker og fiskeboller. Han trenger en spade, men husker ikke fargekodene for spadene. Leo er redd for å spørre, så han tar en sjanse. Han tar den røde spaden. Etter en stund kommer lederen løpende bort til Leo. Han er sint og snakker med høy stemme. Han sier: «Du har brukt feil spade! Nå må vi kaste all fiskefarsen. Dette blir mye svinn.» På arbeidsplassen har de ulike fargekoder på utstyr. Utstyr som er merket med rødt, kan brukes på gulv. Utstyr merket med hvitt kan brukes til is. Utstyr merket med gult kan brukes til produkt.

Diskusjon • Hvorfor må fabrikken kaste all fiskefarsen? • Hva kunne Leo ha gjort for å unngå at dette skjedde? • Tror du Leo må betale for feilen selv, eller er det fabrikken som taper penger?

3. Utstyr   •  31

Fiskeindustri_Materie.indd 31

16/09/2019 09:43

Profile for Cappelen Damm

Jeg vil bli fiskeindustriarbeider_Utdrag  

Jeg vil bli fiskeindustriarbeider_Utdrag