Page 86

Helgener er kristne forbilder, som Frans av Assisi (1182–1226). Han er en viktig bærer av det kristne fattigdomsidealet og er et korrektiv til kirkelig pomp og prakt. Her framstilt i en kjent scene der han gir fra seg sine jordiske eiendeler i full offentlighet.

Helgener og pilegrimsmål Helgenene er viktige forbilder i den katolske kirke. Dette er kristne som på en spesiell måte har latt Gud tre fram i livet sitt. Den viktigste helgenen er jomfru Maria, Jesu mor. Andre helgener har dødd for sin tros skyld eller viet seg til et liv for andre. Ifølge kirkens tro kommer helgenene rett til himmelen når de dør. Kristne kan derfor be helgener om forbønn. Ave Maria – bønnen til Maria – står her i en særstilling. Flere helgengraver har blitt viktige pilegrimsmål, en annen karakteristisk side ved katolsk kult. Eksempler er Peters grav under Peterskirken i Roma og i norsk middelalder Nidarosdomen i Trondheim med Hellig-Olavs grav. Spesielt i nyere tid har det vokst fram mange pilegrimsmål med utgangspunkt i Mariaåpenbaringer, som Fatima i Portugal og Lourdes i Frankrike. Et eldre eksempel er Vår Frue av Guadalupe i Mexico (se s. 68).

helgen Maria

pilegrim

Menneskesyn Den katolske kirke legger vekt på arvesyndslæren, men understreker at den ikke betyr at mennesket er helt fordervet. Alle har en lengsel i seg etter Gud, noe frelsen kan bygge på. Mennesker har også en fri vilje, og det kan gjennom­ gå en åndelig vekst, noe kirkens helgener er et uttrykk for. I denne kirken lever forestillingen om at sjelene etter døden renses for synd for å kunne møte Gud. Det er denne tilstanden som i middelalderen ble

84

kapittel 2

kristendommen

Profile for Cappelen Damm

I samme verden (2018) kap. 1-2  

I samme verden (2018) kap. 1-2