Page 46

Gud skaper sola og månen. Utsnitt fra taket i Det sixtinske kapell, Vatikanstaten i Roma, utført av Michelangelo (1475–1574).

skapelsen den naturlige åpenbaring

det ondes problem syndefallet

synd

44

kapittel 2

kristendommen

i en ørken, skaper så Adam for siden å plante Edens hage. Felles for begge for­ tellingene er budskapet om at livet bryter fram fordi Gud vil det. Den første sier også at alt Gud skaper er godt, og at mennesket er skapt i Guds bilde. ­Dette er grunnlaget for alt kristendommen har å si om verden og mennesket. Skapelsen er ikke begrenset til begynnelsen. Gud er skaperkraften som holder livet oppe hele tiden. Det finnes altså spor av Gud i naturen, skaperverket, og dette kan alle merke, tror kristne. Derfor kalles dette den naturlige gudsåpen­ baringen. I den kristne troen på Gud som Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er Faderen skaperen. Det ondes problem Ifølge kristendommen er Gud både allmektig og god. Men hvorfor finnes da li­ delse og ondskap? Dette er den kristne formuleringen av det ondes problem. Kristendommen har ikke et enkelt svar, men spørsmålet aktualiserer både ­syndefallsmyten og tanken om onde krefter i tilværelsen. Det reiser også et nytt spørsmål, nemlig hva Guds allmakt betyr. I edens hage er det et kunnskapens tre som bærer frukt som Gud har for­ budt Adam og Eva å spise av. Syndefallet er navnet på at Adam og Eva trosser Guds forbud. Ordet synd beskriver en handling i strid med Guds vilje. Når menneskene spiser av kunnskapens tre, synder de og blir kastet ut i en tilværel­ se som er preget av lidelse og død (1. Mosebok 3). Historien fortsetter med det

Profile for Cappelen Damm

I samme verden (2018) kap. 1-2  

I samme verden (2018) kap. 1-2