Page 16

Hva er tid? Venteværelse på et engelsk legekontor.

TIDSREGNING I LÆREBOKA Vår tidsregning er et uttrykk for kristendommens innflytelse i vestlige samfunn. Jesu Kristi fødsel markerer et før og et etter: før Kristi fødsel (f.Kr.) og etter Kristi fødsel (e.Kr.). I dag dominerer denne tidsregningen ikke bare i Vesten, men over hele verden. Men ved siden av lever tidsregningene i andre religioner videre. Dette skal vi ta opp spesielt i forbindelse med de enkelte religionene. I religionsvitenskapelig litteratur er det blitt stadig vanligere med forkortelsene fvt. (før vår tidsregning) og evt. (etter vår tidsregning). Her følger vi disse forkortelsene i kapitlene om de ikke-kristne religionene. For øvrig bruker vi f.Kr. og e.Kr. På lærebokas nettsted er spørsmålet omtalt nærmere i oppgaven «Vår tidsregning». Der vil du se at det er gode argumenter for bruken av begge formene. De første kristne var ikke opptatt av å minnes tidspunktet for Jesu fødsel. Da vår tidsregning ble fastlagt av munken Dionysius Exiguus (ca. 500–550) i år 526, var det historiske materialet usikkert. Mange historikere tror Jesus egentlig ble født 4 år før vår tidsregning begynner.

14

kapittel 1

innledning

Profile for Cappelen Damm

I samme verden (2018) kap. 1-2  

I samme verden (2018) kap. 1-2