Page 1

Bjørn Gunnar Steen

Steen

Himmelsk kjemi Innføring i generell og organisk kjemi

Boka presenterer faget på en ny og spennende måte, der et møte mellom vitenskapsmannen Ernest Rutherford og St. Peter i himmelriket introduserer studenten for viktige temaer. Gjennom deres dialog treffer vi mange historiske personer som har stått for sentrale oppdagelser innen kjemien. Boka tar utgangspunkt i det enkle og er tilrettelagt slik at inngående forkunnskaper i kjemi ikke skal være nødvendig. I 2. utgave er det gjort noen mindre rettinger av trykkfeil, fasitsvar, feilplasserte figurer etc. Den eneste store endringen fra 1. utgave er i avsnitt X7 om oksidativ fosforylering, der det nå er gitt en mer grundig gjennomgang av hvordan denne skjer. Til hvert kapittel finnes oppgaver med fasit som gir studentene anledning til fortløpende å teste sine kunnskaper. Det er utarbeidet en nettressurs som inneholder løsningsforslag til alle oppgaver i boka, forslag til laboratorieøvelser m.m.

Himmelsk kjemi

Himmelsk Kjemi er ei lærebok som gir en innføring i generell og organisk kjemi samt utvalgte biokjemiske emner. Boka dekker det som er vanlig i et innføringskurs i kjemi ved høgskoler og universiteter.

bjørn gunnar steen er cand.real. med hovedfag i analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo. Han har undervist både i videregående skole og på høgskoler og er i dag senioringeniør ved Institutt for Natur-, Helse- og Miljøvernfag ved Høgskolen i Telemark i Bø.

i m e j k ll e r e n e g i Innføring mi e j k k s i n a og org

2. utgave

ISBN 978-82-02-47071-5

k s l e Himm

2. utgave www.cda.no

Himmelsk kjemi 2 utgave.indd 1

02.09.14 12:16

Profile for Cappelen Damm

Himmelsk kjemi bla i bok  

Himmelsk kjemi bla i bok