Page 1

Her bor vi 1:Layout 1

10 12 08

08:07

Side 1

INGEBJØRG DOLVE • ELISABETH ELLINGSEN • JANNE GRØNNINGEN • KIRSTI MAC DONALD

Her bor vi Læreverket inviterer til mye muntlig aktivitet om temaer som engasjerer.

Her bor vi-serien • • • • • • • •

Her bor vi 1 – tekst- og aktivitetsbok for nivå A1 Her bor vi 2 – tekst- og aktivitetsbok for nivå A2 www.herborvi.cappelendamm.no – interaktive oppgaver og lærerveiledning Her bor vi 1 Elev-cd Her bor vi 2 Elev-cd Her bor vi 1 Lærer-cd Her bor vi 2 Lærer-cd Her bor vi Ordlister

Her bor vi 1

er et læreverk i norsk for voksne innvandrere. Innholdet kretser rundt det lille samfunnet Furulia, og vi følger beboerne i deres daglige gjøremål og opplevelser.

Læreverket er tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det kan brukes på både spor 1 og spor 2. Det tar særlig sikte på å møte behovene hos kursdeltakere som trenger en rolig progresjon. DOLVE • ELLINGSEN • GRØNNINGEN • MAC DONALD

For mer informasjon om læreverket www.herborvi.cappelendamm.no www.cappelendamm.no

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har lang undervisningserfaring fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen har undervist i flere år ved Introduksjonssenteret for utlendinger i Drammen. Alle har skrevet flere læreverk tidligere.

ISBN 978-82-02-28332-2

www.cappelendamm.no

Her bor vi

1

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere nivå A1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2009 «Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.» Grafisk formgiver: Mette Lund Damsleth, Ellipse AS Sats: Ellipse AS Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Omslagsfoto: Geray Sweeney/Corbis/Scanpix Forlagsredaktør: Liv Veum Seljevold Repro: RenessanseMedia AS Trykk: Livonia Print SIA, Latvia 2010 1. utgave 2. opplag ISBN 978-82-02-28332-2

www.herborvi.cappelendamm.no www.cdu.no


Innhold Side

Kapittel

Domener og emner i læreplanen

Temaer

Språk og grammatikk

10

1 Hvor kommer du fra?

Personlig domene:

• Å presentere seg

• Alfabetet

12

Hei

• Egen person og familie

• Å hilse

• Pronomen: jeg,

14

Alfabetet

Offentlig domene:

• Verdenskart

15

Hvordan staver du det?

• Verdenskart

• Norskkurs

16

I klassen

21

Flere ord

22

Ordliste

24

2 Velkommen!

Personlig domene:

• Flere hilsemåter

26

Velkommen til Furulia

• Egen person og familie

• Tall 0–12

28

Hvordan går det?

• Tid, tall og tallbehandling

• Å uttrykke hvordan

31

Tall

Offentlig domene: • Norgeskart

• Norgeskart

Personlig domene:

• Sivil status

• Pronomen: de, den

33

Flere ord

34

Ordliste

36

3 Hvor bor du?

du, han, hun • Spørreord: hvor, hva, hvordan

• Pronomen: vi, dere

man regner

38

Her bor vi

• Egen person og familie

• Familien

• Ordstilling:

45

Tall

• Tid, tall og tallbehandling

• Kjæledyr

helsetning

47

Flere ord

Offentlig domene:

• Tall 13–20

48

Ordliste

• Norgeskart

• Norgeskart med byer • Flere spørreord: • Alder

50

4 Hva jobber du med?

Personlig domene:

52

Hva gjør de?

• Egen person og familie

54

Hvordan går det

Offentlig domene og yrkes-

• Yrker

med deg?

og arbeidslivsdomene:

• Å fylle ut et skjema

61

Flere ord

• Yrker deltakerne møter i

63

Ordliste

• Egen person og livssituasjon

med personalia

dagliglivet

• Tilhørighet hvem, hvorfor • Spørresetning uten spørreord • Bekreftende og benektende svar • Kortsvar: Ja, det er hun. Nei, det gjør han ikke. • Verb i presens.

66

En gang til! Oppgaver til kapittel 1–4

70

5 Hvor mange er det?

Personlig domene:

• Familie

71

Vær forsiktig

• Egen person og familie

• Innbo

75

I telefonen

• Tid, tall og tallbehandling

• Skriv kort

76

På posten

Offentlig domene:

• Tall 20–1000

78

Tall

• Relevante institusjoner: post

• Telefonnummer

81

Flere ord

82

Ordliste

• Substantiv, entall og flertall, ubestemt form • Utrykk for mengde: hvor mange

3


Side Kapittel

Domener og emner i læreplanen

Temaer

Språk og grammatikk

• Å flytte inn i ny

• Flere verb i presens

84

6 Er du ferdig?

Personlig domene:

86

Jeg har pause

• Egen person og familie

87

Hva gjør de?

• Bolig: interiør og møbler

89

Hvem snakker hun med?

• Aktiviteter hjemme

91

Flere ord

92

Ordliste

bolig • Likestilling

• Substantiv, entall, bestemt form

94

7 Hva er klokka?

Personlig domene:

98

Hva gjør Jan?

• Daglige rutiner

102

Hva gjør Maombi?

• Tid, tall og tallbehandling

• Døgnet

103

Ei uke

• Fritidsaktiviteter

• Ukedagene

106

Flere ord

Opplæringsdomene:

• Daglige gjøremål

• Spørsmål med når

107

Ordliste

• Norskkurs og skolehverdag

• Daglige rutiner

• Hjem – hjemme

Yrkes- og arbeidslivsdomene:

• Matpakke

• Arbeidserfaring

• Fritidsaktiviteter

• Klokka, hele og halve timer

• Verb i presens: daglige gjøremål • Preposisjoner: Om kvelden

• Arbeidserfaring • Busstabell 110 8 I butikken

Personlig domene

111

Vil du være med?

114

Frukt og grønnsaker

116

Det er dyrt

119

Jeg vil ha sjokolade

informasjon om hvor man

121

Flere ord

kan betale regninger

122

Ordliste

• Priser

• Modalverb

• Mat: priser og innkjøp

• Matvarer

• Substantiv, flertall,

Offentlig domene

• Å handle

• Relevante institusjoner:

• Å betale regninger

bestemt form • Utrykk: det er

• Barneoppdragelse

125 En gang til! Oppgaver til kapittel 5—8 128 9 Hvordan er været?

Personlig domene:

• Å feire bursdag

130

I dag er det fint vær

• Familiebegivenheter

• Familiebegivenheter

132

Året

Offentlig domene:

og høytidsdager

• Stedsadverb:

133

Årstidene

• Vær og årstider

• Å snakke om været

inn – inne

135

Julie har bursdag

• Årstidene

ut – ute

136

Gratulerer med dagen

• Månedene

hjem – hjemme

140

Flere ord

• Invitasjon

141

Ordliste

• Uttrykk med formelt subjekt

inn – inne • Preposisjoner: om våren i mai

4

INNHOLD


Side Kapittel

Domener og emner i læreplanen

Temaer

Språk og grammatikk

144 10 Så fin du er!

Personlig domene:

• Klær

• Adjektiv, ubestemt

145

Den er passe

• Klær til forskjellig bruk

• Å kle seg etter været

form, entall og

146

Farger

Offentlig domene:

• Farger

flertall

• Relevante institusjoner:

147

Klær

151

Hvor er sokken?

154

Flere ord

155

Ordliste

barnehage

• Barneoppdragelse • Personlig økonomi • Barnehage

158 11 God bedring!

Personlig domene:

• Helse

160

Det gjør vondt

• Helse: sykdom og behandling

• På legevakta

161

På legevakta

Offentlig domene:

• På sykehuset

165

Hos legen

• Relevante institusjoner:

167

Christian ringer 113

168

På sykehuset

• Medisiner

170

Flere ord

• Kroppsdeler

171

Ordliste

• Å skrive beskjeder

sykehus, legevakt

• Verb i presens perfektum

• Førstehjelp • Hos legen

• Nødnumre

174 12 Når går bussen?

Personlig domene:

• Transportmidler

• Verb i preteritum

175

Når er det besøkstid?

• Helse

• Klokka

• For – siden

180

Klokka

• Tid, tall og tallbehandling

• Følelser

182

Velkommen hjem

Offentlig domene:

• Sykebesøk

185

Hva vil de bli?

• Transport i nærmiljøet

• Rutetabell

186

Flere ord

• Opplæring

• Utdanningsønsker

187

Ordliste

Yrke/arbeidsliv • Arbeidserfaring • Ønske om arbeid i Norge

i Norge • Tidligere arbeidserfaring • Ønsker om arbeid i Norge

189 En gang til! Oppgaver til kapittel 9–12 197 Grammatikk

• Bøying av verb, substantiv og adjektiv

203 Alfabetisk ordliste

5

INNHOLD


Forord Her bor vi er et læreverk i norsk for voksne innvandrere. Innholdet kretser rundt det lille samfunnet Furulia, og vi følger beboerne i deres daglige gjøremål og opplevelser. Læreverket inviterer til mye muntlig aktivitet om temaer som vil engasjere målgruppa.

Her bor vi-serien • Her bor vi 1 – tekst- og aktivitetsbok for nivå A1 • Her bor vi 2 – tekst- og aktivitetsbok for nivå A2 • www.herborvi.cappelendamm.no – interaktive oppgaver og lærerveiledning • Her bor vi 1 Elev-cd • Her bor vi 2 Elev-cd • Her bor vi 1 Lærer-cd • Her bor vi 2 Lærer-cd • Her bor vi Ordlister

Spor 1 og spor 2 – nivå A1 og A2 Læreverket er tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her bor vi 1 er utarbeidet for nivå A1. Boka og oppgavene på nettsiden fører fram til norskprøve 1. Her bor vi 2 tar for seg nivå A2. Boka og oppgavene på nettsiden fører fram til norskprøve 2. Her bor vi kan brukes på både spor 1 og spor 2, og er utviklet for kursdeltakere som trenger langsom eller middels progresjon. Læreverket legger opp til mye muntlig aktivitet i klasserommet, noe som er nødvendig for denne målgruppa. Deltakere som følger spor 1 må ha lært å lese ved hjelp av det latinske alfabetet, og helst også kunne skrive litt for å ha utbytte av dette verket. På spor 2 vil verket være spesielt aktuelt for deltakere med relativt lite skolegang og lite trening i å lære fremmede språk. I mange kommuner blir deltakere fra spor 1 og spor 2 undervist i samme gruppe. Det kan derfor være en fordel med et læreverk som favner en såpass sammensatt gruppe. I mange tilfeller er også skillet mellom alfabetiserte spor 1-deltakere og spor 2-deltakere utydelig.

6

FORORD


Tekst- og aktivitetsbøker Tekst- og aktivitetsbøkene legger opp til variasjon mellom ulike aktiviteter. Tekster og oppgaver er knyttet sammen til en naturlig helhet i én bok, og dermed vil både lærere og deltakere få god oversikt over lærestoffet. Samfunnet Furulia Temaene i Her bor vi dekker temaene i læreplanen for nivå A1 og A2. Handlingen er lagt til et konstruert lokalsamfunn, Furulia, fordi dette gjør innholdet nært og personlig. Gjennom personene som bor i Furulia, tas samfunnsfaglige temaer opp på en lettfattelig og gjenkjennelig måte. Engasjerende innhold Mange samfunnsfaglige temaer berøres i tekstene. Tekstene kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner i gruppa, og dermed kan deltakerne få en bedre forståelse av det norske samfunnet. Deltakerne kan også kjenne seg igjen i mange av situasjonene som blir beskrevet. Tekstene og diskusjonsoppgavene legger opp til at deltakerne engasjerer seg i og reflekterer over lærestoffet. Dermed får de god anledning til å øve seg på å uttrykke sine egne meninger på norsk.

Langsom progresjon Her bor vi er et læreverk med langsom progresjon. Hvert kapittel introduserer en del nye ord og vendinger, og ny grammatikk blir presentert gradvis. Muntlig aktivitet Siden deltakerne også har et liv i Norge utenom norskkurset, har mange et ordforråd som er større enn ordforrådet som blir presentert i læreverket. De kan også kjenne til flere språklige strukturer, og de kan ha en generell forståelse av det norske språket. For mange lærere er det derfor naturlig å ta i bruk et større muntlig ordforråd enn det som finnes i læreverket. Illustrasjonene og diskusjonsoppgavene legger opp til mye muntlig aktivitet for å løfte fram kunnskapen hos hver enkelt, noe mange i målgruppa vil ha utbytte av. Samtaler om illustrasjonene Boka er rikt illustrert. Hvert kapittel begynner med et åpningsbilde som presenterer hovedtemaet. Ved å starte med å se på dette bildet og snakke sammen om det man ser, kan læreren skape nysgjerrighet hos deltakerne og aktivisere kunnskap og ordforråd. Under arbeidet med dialoger og oppgaver kan man gå tilbake til åpningsbildet når det passer. Når man har lest ferdig hele kapittelet, kan man igjen ta for seg bildet i klassen. Da har deltakerne fått et større vokabular og lært noen nye strukturer som

FORORD

7


de kan bruke. Dermed kan de fortelle mer om hva de ser på bildet og få en bekreftelse på den nye læringen de har oppnådd. De andre illustrasjonene inneholder også mange detaljer og gir gode muligheter for samtaler og diskusjoner.

Tekstene Tekstene i Her bor vi 1 er stort sett dialoger, der vi har lagt vekt på å bruke et naturlig språk selv om vokabularet er begrenset. I tekstene brukes nytt vokabular og nye strukturer. Samfunnsfaglige emner fra læreplanen blir presentert gjennom dialoger, fortellende tekster, faktarammer og illustrasjoner. I faktatekstene er vokabularet vanskeligere, og deltakerne kan trene på å trekke ut informasjon selv om de ikke forstår hele teksten. Det samme gjelder noen korte litteraturtekster. Deltakerne kan ha glede av å lære rim og regler uten at de nødvendigvis får tak i alle ord og former. De fleste tekstene er spilt inn på elev-cd-ene.

Oppgavene løses sammen Oppgavene er formet slik at det er naturlig at kursdeltakerne arbeider sammen om dem. Også de skriftlige oppgavene bør gjennomgås i fellesskap og brukes aktivt i den muntlige treningen i klasserommet. Flere av de muntlige oppgavene har ikke et fasitsvar, men er av typen «hva tror du?». Hensikten er å stimulere deltakerne til å reflektere og gi uttrykk for meningene sine på norsk.

Dekk over-oppgaver Disse oppgavene gir kursdeltakerne anledning til å gjenta og trene på språklige strukturer. I de fleste tilfeller bør trolig læreren øve sammen med gruppa før deltakerne prøver seg på egen hånd.En gang til! Etter kapittel 4, 8 og 12 er det lagt inn repetisjonsoppgaver. Dersom kursdeltakerne behersker stoffet godt, kan oppgavene brukes som individuelle prøver, men stort sett vil også disse oppgavene egne seg som oppgaver i gruppe eller klasse der man får anledning til å repetere vokabular og strukturer.

Ordlister – forklare eller tegne ordet Ordlistene bakerst i hvert kapittel inneholder de nye ordene i kapittelet. Ordlistene har skriveplass der kursdeltakerne kan skrive en oversettelse eller en kort forklaring på sitt eget språk, eller de kan lage en tegning av ordet. Det er naturlig at man arbeider med disse listene i klassen for å sørge for at flest mulig får med seg så mye som mulig av vokabularet. Denne gjennomgangen fungerer også som en fin repetisjon. 8

FORORD


Helt bak i boka er ordene samlet i en alfabetisk ordliste, med henvisning til kapittelet der ordet brukes for første gang. Nye ord fra faktatekstene og de litterære tekstene står ikke i ordlistene.

Grammatikk og strukturer Målgruppa for læreverket har i liten grad lært om sitt eget språk eller andre språk ved hjelp av grammatisk forståelse. Derfor er det brukt få grammatiske betegnelser og disse er innført gradvis. Vokabular og elementære språklige strukturer innføres systematisk slik at alle skal få anledning til å bygge opp språket sitt fra bunnen av. Bak i boka er det en oversikt over bøyning av verb, substantiv og adjektiv som noen deltakere kan ha nytte av.

Nettsted: www.herborvi.cappelendamm.no For kursdeltakeren

Nettstedet er gratis og inneholder et stort utvalg av varierte interaktive oppgaver, som utgjør et viktig supplement til oppgavene i bøkene. Her kan kursdeltakeren øve så mye det er behov for. Oppgavene har ulik vanskelighetsgrad. For læreren

Nettstedet for lærere er passordbeskyttet og inneholder • • • •

lærerveiledning til hvert kapittel lytteoppgaver kopieringsoriginaler med varierte oppgaver (rollespill, samtaler, uttaletrening mm.) fasit til oppgavene i bøkene

Passordet får du ved å registrere deg på nettsiden.

Cd-er • Elev-cd-ene inneholder innleste tekster fra bøkene. • Lærer-cd-ene inneholder lyd til alle lytteoppgavene på nettsiden.

Ordlister Ordlistene inneholder ordforrådet i begge bøkene. Ordlistene er utgitt på flere språk. Se informasjon om utvalget av språk i katalogen fra Cappelen Damm eller på nettsiden www.cappelendamm.no.

Lykke til med bruken av Her bor vi! Ingebjørg Dolve

Elisabeth Ellingsen

Janne Grønningen

Kirsti Mac Donald

9

FORORD


1 Hvor kommer du fra?

NORDISHAVET NORDISHA VET

Norge N orge Canada Cana anad ad da a

NOR NO RD DAM A ME ME R RIK IK KA A

Pollen Polen

EU EU URO RO OPA OP PA PA

USA USA

MIDDELHAVE M MIDDEL MIDDELHA ELL VE ATLANTERA TL ANTER HAVET HAVET

AFRIK IK A

STILLEHAVET STILLEHA VET

SØ S ØRR AM A MER ERIKA KA

B rasi ras sil Brasil

10

1 HVOR KOMMER DU FRA?

Ko K o


SHAVET SHA VET

Russland R ussland

ASI ASIA SA

ELHAVET EL ELHA L VET

K ina a Kina

Afghanistan A fghan ha ist s an n

STILLEHA S VET STILLEHAVET

RIK IK A EEkvator k vator

Kongo K ong on ng go INDIAHAVET INDI IAHAVET

Australia A ustralia a

OSEAN NIA I

11

1 HVOR KOMMER DU FRA?


Hei! Jeg heter Maombi.

Hei! Jeg heter Christian.

Jeg kommer fra Kongo.

Jeg kommer fra Kongo.

Spor 1

Jeg heter Leyla.

Jeg heter Arif.

Jeg kommer fra

Jeg kommer ogsĂĽ fra

Afghanistan.

Afghanistan.

Jeg heter Ă…se.

Hei! Jeg heter Jan,

Jeg kommer fra Norge.

og jeg kommer fra Polen.

12

1 HVOR KOMMER DU FRA?


1

Sett strek

Leyla kommer fra

Kongo

Åse kommer fra

Polen

Christian kommer fra

Afghanistan

Jan kommer fra

Norge

Hva heter du? Jeg heter… Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra….

2

Snakk sammen

Hva heter du? Hvor kommer du fra?

3

Han heter Jan.

Hun heter Leyla.

Han kommer fra Polen.

Hun kommer fra Afghanistan.

Snakk sammen

Hvor kommer Leyla fra? Hvor kommer Jan fra? Hvor kommer Christian fra? Hvor kommer Åse fra? Hvor kommer Maombi fra? Hvor kommer Arif fra?

I klassen: Hva heter hun? Hva heter han? Hvor kommer hun fra? Hvor kommer han fra?

13

1 HVOR KOMMER DU FRA?


Alfabetet Spor 2

4

Skriv bokstavene

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

a _________________ b _________________ c _________________ d _________________ e _________________ f _________________ g _________________ h _________________ i _________________ j _________________ k _________________ l _________________ m _________________ n _________________

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

14

1 HVOR KOMMER DU FRA?

o _________________ p _________________ q _________________ r _________________ s _________________ t _________________ u _________________ v _________________ w _________________ x _________________ y _________________ z _________________ æ _________________ ø _________________ å _________________


Hvordan staver du det? Spor 3

– Jeg heter Jan. – Hvordan staver du det?

J–a–n

– Jeg heter Åse. – Hvordan staver du det?

Å–s–e

– Jeg heter Arif. – Hvordan staver du det?

A–r–i–f

– Jeg heter Leyla. – Hvordan staver du det?

L–e–y–l–a

– Jeg heter Christian. – Hvordan staver du det?

C–h–r–i–s–t–i–a–n

– Jeg heter Maombi. – Hvordan staver du det?

5

M–a–o–m–b–i

Snakk sammen

Hva heter du? Hvordan staver du det?

15

1 HVOR KOMMER DU FRA?


I klassen Spor 4

Lærer:

Velkommen! Jeg heter Vibeke Holm. Hva heter du?

Christian:

Jeg heter Christian Okoko.

Lærer:

Hvordan staver du det?

Christian:

C–h–r–i–s–t–i–a–n

Lærer:

Takk!

O–k–o–k–o

Jeg kommer fra Norge. Hvor kommer du fra, Christian? Christian:

6

Fra Kongo.

Sett kryss

Vibeke er lærer. Christian er lærer. Christian kommer fra Kongo. Vibeke kommer fra Kongo. Vibeke kommer fra Norge.

16

1 HVOR KOMMER DU FRA?

Ja

Nei

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■


7

Hvordan hilser du?

17

1 HVOR KOMMER DU FRA?


8

Snakk sammen og skriv: Hvor – Hvordan – Hva

___________________ heter du?

Jeg heter Vibeke.

___________________ staver du det?

V – i – b – e – k – e.

___________________ kommer du fra? Jeg kommer fra Norge.

9

Snakk sammen og skriv: jeg – Jeg – han – du – hun

Hei! Hva heter du? ___________________ heter Leyla. Hva heter ____________? Jeg heter Christian, og _____________ kommer fra Kongo. Han heter Christian, og ___________________ kommer fra Kongo. Vibeke er lærer, og ___________________ kommer fra Norge.

10

Snakk sammen og skriv: kommer – heter – er

Jeg _________________________ Vibeke. Jeg _________________________ lærer. Jeg _________________________ fra Norge.

11

Snakk sammen og skriv: og – også – fra

Maombi kommer ___________________ Kongo. Christian kommer ____________________ fra Kongo. Maombi ___________________ Christian kommer fra Kongo.

18

1 HVOR KOMMER DU FRA?


12

Snakk sammen og skriv

Ari

Arif:

Hei. Jeg _________________ Arif. ____________________ heter du?

Christian: ___________________ heter Christian. Hvor kommer __________________ _________________ ?

Arif:

13

Jeg _____________________ ____________________ Afghanistan.

Han – Hun – han – hun

_

_________________ heter Maombi, og ___________________ kommer fra Kongo.

___________________ heter Arif, og ___________________ kommer fra Afghanistan.

14

Europa – Asia – Afrika

Afghanistan er i _________________________________________ Kongo er i _________________________________________ Norge er i _________________________________________

15

Snakk sammen og skriv

Hva heter du?

Jeg __________________ _________________________.

Hvor kommer du fra? Jeg _________________________ fra ______________________________________. 19

1 HVOR KOMMER DU FRA?


16

Sett strek

India

Somalia

Afrika

Sverige

Marokko

Asia

Pakistan

Danmark

Europa

Japan

Spania

Oseania

Sudan

Canada

Nord-Amerika

Peru

Brasil

Texas

Australia

20

1 HVOR KOMMER DU FRA?

Sør-Amerika


Flere ord 17

Skriv ordet

en blyant

_____________________________________

en perm

_____________________________________

ei tavle

_____________________________________

ei bok

_____________________________________

et ark

_____________________________________

et viskelĂŚr

_____________________________________

21

1 HVOR KOMMER DU FRA?


Ordliste på norsk

På ditt språk eller forklaring

Hva heter du? ____________________________________________________________________ Hvor kommer du fra? ______________________________________________________________ Hvordan staver du det? _____________________________________________________________

Hei

____________________________________________________________________

Velkommen

____________________________________________________________________

Takk

____________________________________________________________________

Skriv ordet

____________________________________________________________________

Flere ord

____________________________________________________________________

Sett strek

____________________________________________________________________

ja

____________________________________________________________________

nei

____________________________________________________________________

jeg

____________________________________________________________________

du

____________________________________________________________________

han

____________________________________________________________________

hun

____________________________________________________________________

det

____________________________________________________________________

og

____________________________________________________________________

også

____________________________________________________________________

flere

____________________________________________________________________

fra

____________________________________________________________________

i klassen

____________________________________________________________________

22

1 HVOR KOMMER DU FRA?


Substantiv en-ord

en lærer

____________________________________________________________________

en perm

____________________________________________________________________

en blyant

____________________________________________________________________

ei-ord

ei bok

____________________________________________________________________

ei tavle

____________________________________________________________________

et-ord

et alfabet

____________________________________________________________________

et ord

____________________________________________________________________

et ark

____________________________________________________________________

et viskelær

____________________________________________________________________

Verb

å hete

heter

_______________________________________________________________

å komme

kommer _______________________________________________________________

å stave

staver

_______________________________________________________________

å være

er

_______________________________________________________________

å hilse

hilser

_______________________________________________________________

23

1 HVOR KOMMER DU FRA?


2 Velkommen!

24

2 VELKOMMEN!


Hva ser du?

25

2 VELKOMMEN!


Velkommen til Furulia Takk! Spor 5

Velkommen til Furulia.

Leyla:

Velkommen! Spor 6

Maombi: Tusen takk! Leyla:

Jeg heter Leyla.

Hei! Velkommen!

Maombi: Jeg heter Maombi. Leyla:

Takk, takk, takk!

Jeg er fra Afghanistan. Kom inn!

Hvor kommer du fra?

Sitt ned!

Maombi: Jeg kommer fra Kongo.

Åse:

Og snakk, snakk, snakk!

Hei! Jeg heter Åse.

Maombi: Hei! Hyggelig å treffe deg! Åse:

I like måte!

Maombi: Hvor kommer du fra, Åse? Åse:

Jeg kommer fra Bergen.

Maombi: Dette er Julie. Vi kommer fra Goma i Kongo. Åse: 26

2 VELKOMMEN!

Hei Julie!

!

Hyggelig å treffe deg! I like måte!


1

Sett kryss

Maombi kommer fra Kongo. Leyla kommer også fra Kongo. Julie kommer fra Norge. Åse kommer fra Bergen. Bergen er i Norge. Goma er i Kongo.

2

Ja

Nei

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

Snakk sammen

Maombi kommer fra Goma i Kongo. Åse kommer fra Bergen i Norge. Og du? Hvor kommer du fra?

3

Snakk sammen

Hei! Jeg heter … Hva heter … ? Jeg heter … Hyggelig å treffe deg. I like måte. Hvor kommer …? Jeg kommer … Og hvor … ? Jeg kommer fra ...

27

2 VELKOMMEN!


Hvordan g책r det? Spor 7

4

Jan:

Hei! Hvordan g책r det?

Christian:

Ganske bra.

Jan:

Trenger du hjelp?

Christian:

Ja takk, gjerne.

Jan:

Jeg heter Jan, forresten. Jeg bor i nummer 9.

Christian:

Jeg heter Christian. Og dette er Marie og Adrian.

Jan:

Hvor kommer dere fra?

Christian:

Vi kommer fra Kongo.

Jan:

Hyggelig 책 treffe dere.

Hvor bor Jan? Hvor kommer Christian fra? Hvor kommer Adrian fra?

28

2 VELKOMMEN!

!

Hvordan g책r det?

Bare bra! Fint, takk! Ganske bra!


JEG

DU

VI

5

6

7

DERE

Sett strek

Hvor kommer du fra?

Takk!

Hva heter du?

Vi heter Marie og Adrian.

Velkommen til Norge!

Fra Kongo.

Hva heter dere?

Vi kommer fra Kongo.

Hvor kommer dere fra?

Marie.

Sett strek

Hyggelig å treffe deg!

Jeg kommer fra Irak.

Hvor kommer dere fra?

Ganske bra, takk!

Hvor kommer du fra?

Vi kommer fra Sudan.

Hvordan går det?

I like måte!

Jeg – du – han – hun – dere – Vi

Hei, hvor kommer dere fra?

_____________________ kommer fra Kina.

Hvor er _____________________ fra?

Jeg er fra Oslo.

Hvor kommer ____________________ fra? Hvor kommer du fra?

__________________ kommer fra Drammen.

Hvor kommer Christian fra? Hvor kommer Marie fra?

Vi kommer fra India.

_____________________ kommer fra Kongo. __________________ kommer også fra Kongo. 29

2 VELKOMMEN!


8

Snakk om bildene

Norge har

Vi er i Norge nå!

4,7 millioner innbyggere (i 2008). Hovedstaden heter Oslo. Nordkappp

Vardø Vardø Vadsø V adsø

Hammerf me fest me fes fes e Hammerfest

Kii enes Kirk Kirkenes Lakkse Lakselv kseelv elvv Alt A Alta

Troom om omsø msøø Tromsø Hinnøy Hinnø Hinn innøy nnøy

NO NORDNOR ORD ORD OR D-NORGE -

Ha tad Ha Harstad tadd Narvik N arv k ar arvik Lofoten

n de jor stf Ve

Bodø

Røst

SSvartisen Sv a iseeen artisen

Sandnessjøen enn

Namsos os

TRØND TR TRØ TRØN RØ RØN ØN NDELA NDE D AG DEL Trondheim TTro ron rondheim ondhe ondheim n Kristiansund Molde olde de Ålesund Rondane Rondan ondan ondane nda nd

Volda V olda olda Florøø

JotunJot otuntu heimen heimen hei heim eiime eim imen en

Galdhøpiggen G Galdh Galdhøpigge aaldh aldd pigge iggen gee ggen

FFørde ørde ørd de Sogndal 22469 469 69 moh. 69 moh mo oh Sog ogn ggn Høyanger Høyanger Høyan Høya Høy y Sognefjorden SSognefjord Sognefjor ognefjorden fj rddden enn

Gjøvik Gjøvi øøvv

Odda Odda Haugesund Haugesu und Stavvanger Stavanger g r Sandnes S d s Flekkefjord Flekkefjord fjord ord rd

ØST ØS ØST ØSTLA STTLA TLANDET LAN LA AND DEET D ET Hardangervidda ange ang g rvvidda vi

OSLO OS O OS

Drammen Drammen D Dr m Kongsberg Kongsberg ong berg be g

Mos Moss FFredrikstad r driks red rriiks ksstad TTønsberg ø sbberg øns ønsb bbee Skien Skkie iien e en Halden H Ha alden PPorsgrunn orsgrunn ors orsgru ruu n Larvik L

SØR SØRLAN SØRLAND SØRLANDET Ø LA A ETT AN Arendal A Kristiansand

30

2 VELKOMMEN!

Hamar Haamar m Mjøsa Mj M Mjø ø øs øsa

VE EST ES ESTLA STLAND STLA TLA TLANDET TLAN LA AND AND NDETT Bergen Ber Berge ergenn ergen erge

LLillehammer Lil Lillehamm i eham haam ham mm m r mer

FiiinnmarksFFinnmarksinnnm rksinnm vidda dd


Tall

0 null

Spor 8

9 0

fire

1

1 en

5 fem

9 ni

2 to

6 seks

10 ti

3 tre

7 sju

11 elleve

4 fire

8 åtte

12 tolv

Sett strek

2

fem

3

4

null

10

to

5

6

en

tre

7

sju

8

9

ni

10

seks

11

tolv

åtte

12

ti

elleve

Les tallene

1

+

3

=

4

En pluss tre er

2

+

5

=

7

fire.

4

+

6

=

10

8

+

3

=

11

5

3

=

2

10

6

=

4

Fem minus tre er

to.

12

1

=

11

9

10

2

=

?

4

+

2 8

= =

7 ?

31

2 VELKOMMEN!


11

Skriv tall

to

2 __________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

32

2 VELKOMMEN!


Flere ord 12

Skriv ordet

en bil

____________________________________

ei dør

____________________________________

et hus

____________________________________

et vindu

____________________________________

et bord

____________________________________

et tre

____________________________________

33

2 VELKOMMEN!


Ordliste på norsk

På ditt språk eller forklaring

Dette er Julie.

________________________________________________________

Dette er Adrian og Marie.

________________________________________________________

Hyggelig å treffe deg!

________________________________________________________

Hyggelig å treffe dere!

________________________________________________________

I like måte!

________________________________________________________

Hvordan går det?

________________________________________________________

Ganske bra.

________________________________________________________

Bare bra!

________________________________________________________

Fint, takk!

________________________________________________________

Forresten

________________________________________________________

Trenger du hjelp?

________________________________________________________

Ja takk, gjerne.

________________________________________________________

Tusen takk!

________________________________________________________

vi

___________________________________________________________________________

dere

___________________________________________________________________________

til

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

pluss

___________________________________________________________________________

minus ___________________________________________________________________________

34

2 VELKOMMEN!


Substantiv en-ord

en bil

____________________________________________________________________

hjelp

____________________________________________________________________

ei-ord

ei dør

____________________________________________________________________

et-ord

et bord

____________________________________________________________________

et hus

____________________________________________________________________

et tall

____________________________________________________________________

et tre

____________________________________________________________________

et vindu

____________________________________________________________________

et nummer

____________________________________________________________________

et bilde

____________________________________________________________________

Verb

å trenge

trenger

_______________________________________________________________

å treffe

treffer

_______________________________________________________________

35

2 VELKOMMEN!

Profile for Cappelen Damm

Her bor vi 1  

Her bor vi 1 kan brukes på både spor 1 og spor 2. Det tar særlig sikte på å møte behovene hos kursdeltakere som trenger en langsom eller mid...

Her bor vi 1  

Her bor vi 1 kan brukes på både spor 1 og spor 2. Det tar særlig sikte på å møte behovene hos kursdeltakere som trenger en langsom eller mid...