Page 1

I samme serie:

Dette er ei fagbok for alle med interesse for forebyggende helsearbeid i barnehagen. Sentrale tema er:

Nat ur, hel

se og bev

ege lse

• • • •

Hj ør dis h. k. Ba kk e

Natur

Natur

ev er na tu

kroppen ernæring hygiene inneklima

Det er lagt vekt på å knytte stoffet opp mot aktuell forskning på temaene. Utvalg av tema er basert på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning, og dekker flere av læringsutbytta i kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse i de nasjonale retningslinjene.

k. Ba kk e

Hj ør di s h.

ba rn op pl

82-0 2-40 ISBN ISBN 978-

Klaff

Natur, helse og bevegelse

Klaff

re n

Målgruppen for boka er barnehagelærerstudenter, barnehagelærere og andre som arbeider i barnehagen.

622- 6

226 202 406 9 788 .cda .no www

Nat ur, hel

se og bev

ege lse

Boka har nettressurser: www.naturhelsebevegelse.cappelendamm.no

k. Ba kk e Natur

Barn utfors ISBN 978-

82-0 2-40

202 9 788

Rolv Lundheim Helse

Hj ør dis h.

Natur Hj ør di s h.

k. Ba kk e

enomen ker naturf

er

623- 3

406233

Tor bjø rn

Nat ur, hel

se og bev

ege lse

.no www.cda

Lun dha ug Hen rik Ros ted Nee gaa sliv og

Ft rd Frilu uteliv

ISBN 978-

9

82-0 2-40

Lu nd ha ug To rb jø rn Ne eg aa rd ste d He nr ik Ro

v Friluftteslliiv og u i barnehag

625-7

en

ISBN ISBN 978-82-02-40624-0

Rolv Lundheim

Helse

Rolv Lundheim er biolog (dr. scient) med fysiologi som spesialfelt. Han har jobbet mange år med oppdrag for næringsmiddelindustrien. De siste 15 årene har han vært ansatt som 1. amanuensis ved Høgskolen Dronning Mauds Minne. Gjennom undervisning og forskning har han de senere årene vært spesielt opptatt av forebyggende helsearbeid i barnehagen.

Forebyggende helsearbeid i barnehagen

406257 788202 .no www.cda

9 788202 406240 www.cda.no

Helse ISBN 978-82-02-40624-0.indd 1

14.05.13 11:39

Profile for Cappelen Damm

Helse bla i bok  

Helse bla i bok