Page 8

ATOMER

6

ORDFORKLARING Noe som er elektrisk nøytralt, har ikke et overskudd av verken positive eller negative ladninger. Elektrisk nøytrale stoffer har derfor like mange positive som negative ladninger, eller så har de ingen elektriske ladninger.

NØYTRONER ER NØYTRALE Et nøytron veier omtrent like mye som et proton. Nøytronene har ingen elektrisk ladning. De er elektrisk nøytrale. Når to atomer har like mange protoner i kjernen, men ulikt antall nøytroner, sier vi at atomene er forskjellige isotoper av samme atomtype. Nøytronene gjør altså at det kan finnes ulike utgaver (isotoper) av en atomtype.

De tre hydrogenatomene har ett proton i kjernen, men forskjellig antall nøytroner. De er altså tre forskjellige isotoper av hydrogen.

Hefte1 bm red  
Hefte1 bm red