Page 4

INNHOLD 1 Atomer .......................................................................................

3

Hva er et atom? ................................................................................... Protoner er positive ............................................................................ Elektroner er negative ........................................................................ Nøytroner er nøytrale ......................................................................... Tiltrekning eller frastøting?................................................................. Vi har et felles «atomspråk»................................................................ Oppgaver............................................................................................

4

8

2 Molekyler ................................................................................

17

Hva er periodesystemet? .................................................................... Hva er ioner?........................................................................................ Å dele på elektronene ......................................................................... Oppgaver............................................................................................

18

26

3 Kjemiske forbindelser .....................................................

33

Hva er en ionebinding? ....................................................................... Metallbindinger ................................................................................... Molekylbindinger ................................................................................ Kjemiske forbindelser dannes overalt ................................................ Kjemiske formler – hva forteller de? .................................................. Hva viser en strukturformel? .............................................................. Oppgaver............................................................................................

34

Fasit ..................................................................................................

5 5 6 7 7

19 24

35 35 36 38 39 40 45

Hefte1 bm red  
Hefte1 bm red