Page 16

OPPGAVER • ATOMER

14

1.15

Hvilke påstander er sanne? Sett kryss i tabellen under. Påstand

1.16

a

Atomer er det minste som finnes.

b

Nøytroner har ingen elektrisk ladning.

c

Elektroner og protoner har lik elektrisk ladning.

d

Antall protoner bestemmer atomnummeret.

e

Elektrisk ladde partikler frastøter hverandre alltid.

f

Det er mest tomrom i et atom.

Svar

Tegn en strek mellom riktig navn og symbol for grunnstoffene under.

Symbol

Navn

H

Oksygen

He

Litium

Li

Kalsium

K

Svovel

Ca

Helium

O

Kalium

S

Hydrogen

Hefte1 bm red  
Hefte1 bm red