Page 13

11

Hvilken påstand om elektriske ladninger er sann? Sett kryss i tabellen under.

Påstand

1.8

a

Ulike ladninger tiltrekker hverandre, mens like ladninger frastøter hverandre.

b

Alle elektriske ladninger tiltrekker hverandre.

c

Alle elektriske ladninger frastøter hverandre.

d

En elektrisk ladning gir alltid strøm eller en gnist.

Hvilken partikkel har ikke elektrisk ladning? Sett kryss i tabellen under. Elektrisk nøytral partikkel

1.9

Svar

a

Nøytronet

b

Protonet

c

Elektronet

d

Ionet

Svar

Hvilke er de to tyngste partiklene i et atom? Sett kryss i tabellen under. Tyngste partikler i et atom a

Protoner og elektroner

b

Protoner og nøytroner

c

Elektroner og nøytroner

Svar

OPPGAVER • ATOMER

1.7

Hefte1 bm red  
Hefte1 bm red