Page 11

9

Studer figurene under. Hvilken er den beste modellen av et atom? Sett kryss i riktig boks. n

p = proton

e

n = nøytron

e e e e

p e e n n e p

e = elektron

B

p

p n n p

e

p

A

C

n

e

p

p n

D

1.4

OPPGAVER • ATOMER

1.3

p n e p e n

e

E

Under ser du en enkel modell av et atom. Skriv kjerne, elektron og tomrom på riktig sted på figuren.

Hefte1 bm red  
Hefte1 bm red