__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ISBN 978-82-02-68366-5 Design: Bonanza Trykk: Livonia

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00 www.cdu.no

Cappelen Damm laererverk omslag.indd 1-2

N Y H E T E R T I L FA G F O R N Y E L S E N

Grunnskole LĂŚremidler 2020

14.05.2020 18:56


Innhold Skolen fra Cappelen Damm ...................................................................... 4 På vei mot fagfornyelsen ......................................................................... 6 1.–4. trinn ............................................................................................... 7 Norsk 1–4 ..........................................................................................................8 Matematikk 1–4 ................................................................................................9 Engelsk 1–4 .....................................................................................................10 Samfunnsfag 1–4 ...........................................................................................11 Naturfag 1–4 ...................................................................................................12 Harald og Bom ....................................................................................... 13 5.–7. trinn ............................................................................................. 15 Norsk 5–7 ........................................................................................................16 Matematikk 5–7 ..............................................................................................17 Engelsk 5–7 .....................................................................................................18 Samfunnsfag 5–7 ...........................................................................................19 Naturfag 5–7 ...................................................................................................20 Helsesista for alle .................................................................................. 21 8.–10. trinn ........................................................................................... 23 Norsk 8–10 ......................................................................................................24 Matematikk 8–10 ............................................................................................25 Engelsk 8–10 ...................................................................................................26 Samfunnsfag 8–10 .........................................................................................27 Naturfag 8–10 .................................................................................................28 Tysk 8–10 ........................................................................................................29 Mat og helse 8–10 ..........................................................................................30 Prisliste ................................................................................................. 31 Kontakt oss ........................................................................................... 42

Cappelen Damm laererverk v10.indd 3

14.05.2020 20:09


Skolen fra Cappelen Damm Nye digitale læremidler Lurer du på hvordan du skal skape engasjement, sikre god progresjon og få elevene til å oppleve mestring og læreglede? I Skolen finner du nye læremidler som vil ivareta akkurat dette. Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, musikk og mat og helse er allerede på plass. Snart vil Skolen fra Cappelen Damm tilby alle fag og de tjenestene du trenger for å drive undervisning i tråd med fagfornyelsen. Innenfor hvert fag og trinn finner du læringsstier med gode undervisningsopplegg og oppgaver for videre arbeid for elevene.

Dette er Skolen fra Cappelen Damm: • Alltid aktuell og oppdatert • Dekker alle kompetansemål • Enkel tildeling og differensiering • Tverrfaglige undervisningsopplegg • Stort bibliotek • Statistikk på grupper og enkeltelever

Biblioteket Biblioteket vårt har over 250 bøker og utvides stadig! Her finner du bøker i flere sjangre for alle alderstrinn. Vi tilbyr ny skjønnlitteratur og klassikere, tegneserier, faktabøker, podkaster og filmer. Per nå finnes nærmere 100 engelske titler. Du får også utvalgte barnebøker oversatt til en rekke ulike språk.

4

Cappelen Damm laererverk v10.indd 4

14.05.2020 20:09


Skolen.cdu.no

Tverrfaglig innhold Lurer du på hvordan du skal trekke folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling inn i undervisningen? Vi har laget innhold og serier som både inspirerer og åpner for utforskning og dybdelæring på tvers av fag. Møt for eksempel dukken BOM som har sin egen TV-kanal for de yngste elevene. Utforsk hvordan samfunnet egentlig fungerer sammen med Multiguru. Eller sjekk ut Skolens podkastserie der Helsesista snakker om alt fra dop og kroppspress til sex for første gang.

Nyttige verktøy som er enkle å bruke Med Skolen fra Cappelen Damm kan du planlegge undervisningen og sende innholdet direkte til elevene, og du vil alltid kunne følge arbeidet og den faglige progresjon i statistikkverktøyet. Som lærer har du tilgang til alle trinn i hvert fag. Det betyr at du kan tildele og tilrettelegge innhold fra alle trinn (1.–10.) til elevene dine. Vi henter all informasjon om elever, lærere og grupper fra Feide.

Logg deg på Skolen.cdu.no og sett i gang! 5

Cappelen Damm laererverk v10.indd 5

14.05.2020 20:09


På vei mot fagfornyelsen! Nylig var vi på besøk i en klasse for å teste ut et undervisningsopplegg om månelandingen og kappløpet mellom USA og det gamle Sovjetunionen. Elevene satte i gang med å lese, skrive og svare på spørsmål. De kunne raskt gjenfortelle historien om Armstrong, og si de berømte ordene «That’s one small step for man, one giant leap for mankind.» Plutselig rakte en av elevene opp hånda og spurte høyt: «Hvorfor skal vi egentlig lære dette?» «Hvorfor» er et helt sentralt ord i de nye læreplanene. Elevene skal vite hvorfor de blir satt til å lære om månelandingen, fake news, biedød, prosentregning og 22. juli – blant annet. Hvis ikke vi kan svare på hvorfor, vil undervisningen raskt virke meningsløs. Så, hvordan skaper vi mening for elevene? Mennesker forstår ny informasjon i lys av det vi vet fra før. Derfor er det viktig å koble ny kunnskap til det elevene allerede vet, og erfaringer de har gjort seg tidligere. Dette er et bærende prinsipp i fagfornyelsen og fundamentet for dybdelæring. Dybdelæring kan forstås som evnen til å tilegne seg stadig mer kompleks kunnskap. I vår globale virkelighet er det noe av det viktigste vi kan lære barna våre. Hvorfor elever skal lære om månelandingen, var med andre ord et godt spørsmål. I arbeidet med å utvikle nye læremidler skal vi aldri slippe elevenes hvorfor av syne. Læremidlene skal gi elevene kunnskap og samtidig inspirere dem til selv å trekke de verdifulle slutningene. Til det trenger de kildekritisk sans og læremidler som stimulerer til nysgjerrighet. Gjennom flere år har våre forfattere vært tett på skolen og utviklet læreverk av høy kvalitet til fagfornyelsen. Som forlegger på besøk i en skoleklasse forstår man raskt at ingen læremidler kan erstatte læreren. Våre nye læremidler skal hjelpe deg å gjøre undervisningen rikere og skolehverdagen enklere. Sammen skal vi ruste de unge for en framtid ingen kjenner. Jeg gleder meg til samarbeidet.

Fride Bergem, Forlagssjef

6

Cappelen Damm laererverk v10.indd 6

14.05.2020 20:09


1–

4

1.–4.

Mate ma tik k

trinn

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

–4

En ge l

1 sk

Nors

k 1–4 –4

Sa m f

Na

g1 fa

Cappelen Damm laererverk v10.indd 7

1–4

r tu

n un

g sfa

14.05.2020 20:09


Norsk 1–4

Forfattere: Marte Tovsrud Syverinsen, Karine Aambø og Sylvelin Vatle

Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm! Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som inspirerer og motiverer elevene til lesing og skriving.

Grunnbok

Arbeidsbok

Digital

Lærerveiledning

Norsk 1–4 er læreverket som: Bøkene har et lekent uttrykk med mange store bilder. På 1. og 2. trinn møter elevene tre herlige gjennomgangsfigurer som heter Snipp, Snapp og Snute. Bøkene har en tydelig struktur hvor elevene arbeider med lesing, skriving og muntlige ferdigheter i sammenheng. Kapitlene har konkrete mål for opplæringen, tilpassede og differensierte tekster, språk- og grammatikksider og lesetekster som legger til rette for leselyst og leseglede.

• har få bøker – bare to per trinn • er lett å forstå og enkelt å bruke • ivaretar de tverrfaglige temaene • vektlegger lek og kreativitet • arbeider systematisk med ord og begreper • har en helhetlig tilnærming til lese og skriveopplæringen

I lærerveiledningen får du konkrete tips og god veiledning til hver side i elevbøkene. I den digitale lærerressursen til boka i Skolen fra Cappelen Damm finner du tavlebøker, små filmer, hørespill, arbeidsark, lydfiler med mer. Norsk 1–4 fra Cappelen Damm sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

8

Cappelen Damm laererverk v10.indd 8

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

1.–4. trinn

14.05.2020 20:09


Matematikk 1–4

Forfattere: Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr

Hvordan kan du telle det du ikke ser? Hvor mange måter går det an å sortere på? Går det an å løse et problem på flere måter? Trenger vi egentlig 0, og hvor kommer penger fra? Så mye spennende å lære! Sammen med Mattis og vennene hans lærer elevene gjennom å undre og utforske på en leken og kreativ måte. Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm er skrevet til fagfornyelsen av forfatterne bak suksessen Radius 1–4. Temaene introduseres gjennom spennende rammefortellinger og sjarmerende figurer som elevene kan kjenne seg igjen i. Oppgavene i verket innbyr til aktiv samhandling og matematiske diskusjoner i klassen. Verket er et viktig verktøy for læreren i arbeidet med å hjelpe elevene til å reflektere og utvikle en helhetlig matematisk forståelse.

Grunnbok

Øvebok

Digital

Lærerveiledning

Med Matematikk 1–4 får du: • tydelig struktur og progresjon med fokus på dybdeforståelse • spennende oppgaver spesielt egnet for utforsking, problemløsing og matematisk samtale • kontekster hentet fra elevenes hverdag • flotte, barnevennlige illustrasjoner • en rik lærerveiledning med metodiske tips og det læreren trenger for å planlegge en spennende og variert undervisning • tips og råd til foresatte så de kan ta del i elevenes læring

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

1.–4. trinn

Cappelen Damm laererverk v10.indd 9

9

14.05.2020 20:09


Engelsk 1–4

Forfattere: Kristin Morten Johansen og Marianne Undheim Vestgård

Gekkoen Gary tar barna med på forunderlige eventyr hvor de kommer tett på alt fra sommerfugler til ekstremsport, fargerike barndomshjem i Zimbabwe og Englands aller største familie!

Grunnbok

Arbeidsbok

Digital

Lærerveiledning

Med Engelsk 1–4 får du: Engelsk 1–4 fra Cappelen Damm har et lekent og fargerikt uttrykk, og elevene utfordres til å ta språket i bruk. Ved å systematisk bygge videre på det de tidligere har lært, vil elevene se sammenhenger og selv ha mulighet til å utforske språket. Å kommunisere med mennesker fra ulike kulturer, innebærer kunnskap om- og forståelse for ulike tradisjoner og levesett. I Engelsk 1–4 er det faste

• systematisk innlæring av engelske ord og uttrykk • rikt illustrerte tekster på ulike nivå • muntlige og skriftlige oppgaver og aktiviteter som kan løses i grupper, sammen med læringspartner eller individuelt • tydelig progresjon og differensiering

innslag i hvert kapittel der elevene får innblikk i andre kulturer og kan sammenlikne med sitt eget liv.

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

10

Cappelen Damm laererverk v10.indd 10

1.–4. trinn

14.05.2020 20:09


Samfunnsfag 1–4

Forfattere: Magnus Henrik Sandberg, Anne Synnøve Steinset og Harald Stoltenberg

Gled deg til det nye samfunnsfagsverket fra Cappelen Damm! Elevboka for 1. og 2. trinn er en kombinert lese- og arbeidsbok.

Elevbok

Digital

Lærerens bok

I bøkene følger vi gjennomgangskarakteren Bom. Han er helt ny i verden og har fryktelig mye han lurer på og ønsker å utforske og lære. Uansett hvor han er eller hva han gjør, blir Bom satt i situasjoner som konkretiserer og levendegjør kjerneelementer og kompetansemål, og gir gode innganger til fagstoffet. Gjennom dilemmaer, problemstillinger og utforskende spørsmål ønsker vi å vekke elevenes engasjement og motivere til undring, utforsking og læring, både i og utenfor klasserommet.

Med Samfunnsfag 1–4 får du: • gode, nivåtilpassede fagtekster med engasjerende fortellergrep • strukturerte undervisningsopplegg som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring • oppgaver som vektlegger lek og kreativitet, men også refleksjon og kritisk tenking

På 3. og 4. trinn blir det en grunnbok for hvert årstrinn.

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

1.–4. trinn

Cappelen Damm laererverk v10.indd 11

11

14.05.2020 20:09


Naturfag 1–4

Forfatter: Heidi Antell Haugen og Liv-Tone Nilsen

Naturfag 1 + 2 fra Cappelen Damm Elevbok er en aktivitetsbok for 1. og 2. trinn, hvor elevene får utforske verden og naturen sammen med tvillingparet Marie og Isak. Hvert kapittel starter med en historie som skaper undring og legger til rette for dybdelæring. Eleven føres inn i hvert tema gjennom lekpregede og morsomme aktiviteter. Kapitlene avsluttes med en oppsummeringsside hvor elevene både skal vise hva de har lært og at de kan anvende kunnskapen. Hver oppsummering innleder med et tankevekkende og spennende dilemma. Til 3. og 4. trinn kommer det en grunnbok til hvert årstrinn.

Elevbok

Digital

Lærerveiledning

Med Naturfag 1–4 får du: • en helt ny serie naturfagbøker utviklet til fagfornyelsen • forslag til elevnære og morsomme aktiviteter som ivaretar kjerne elementene, tverrfaglige temaer og kompetansemål • tydelig struktur og sammenheng • morsomme dilemmaer til refleksjon • en praktisk lærerveiledning med metodisk stoff og varierte tilleggs oppgaver

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

12

Cappelen Damm laererverk v10.indd 12

1.–4. trinn

14.05.2020 20:09


internett. Han er født på internett, og har funnet et smutthull ut til virkeligheten, ut til oss. Han har en slags Google-hjerne, og vet en hel masse ting. Men samtidig vet han veldig lite om verden, og hvordan han skal manøvrere seg rundt. Det skal elevene hjelpe ham med å finne ut av og lære. Har du tenkt på hvordan møtet mellom Bom og elevene skal være? Det første jeg vil er at de skal like ham. Gjør de ikke det, så betyr ikke det han gjør noe for dem heller. Det skjer ganske ofte at Bom møter elever i klassen, og det er litt magisk. De blir veldig interessert, og de glemmer meg med én gang … Og det er

Harald og Bom

det jeg vil skal skje! Jeg vil at Bom skal være som en person.

Den rosa dukken og fagfornyelsen

De fleste vil kanskje først og fremst møte

Den lille dukken Bom skal spille en viktig

Bom i læringsstier og filmer i Skolen?

rolle i formidlingen av læringsinnhold for

Ja, han er i læringsstier, filmer og bøker,

1.–4.-klassinger, til de nye læreplanene.

og spiller for eksempel en viktig rolle i

Mannen bak Bom heter Harald Maxmillian

Samfunnsfag 1 + 2, men litt av tanken med

Stoltenberg. Fra 30 år med radio, TV, film,

Bom er at han skal ut og treffe elevene der

bøker og teater for barn, jobber han nå med

de er. Det er sånt folk ikke tenker på, men vi

læringsinnhold til fagfornyelsen, i Skolen

måtte lage Bom ganske lett og slitesterk.

fra Cappelen Damm. Etter å ha blitt med

Han skal dra mye rundt, og når han er ute

på innspilling av «Hvorfor-sangen», satte

i skoleklasser, så kaster de seg over ham og

vi oss ned med Harald for å snakke om

river og sliter, alle skal ha en bit av ham.

Bom, de nye læreplanene, og Skolen fra

Vi vil gjerne at mange forskjellige elever skal

Cappelen Damm.

bli kjent med Bom på sin egen måte. Disse møtene gjør noe med Bom også, og

Hvordan oppsto Bom?

det ønsker vi å vise i læremidlene våre.

Jeg ble spurt om jeg hadde lyst til å bli med og utvikle et konsept til de tverrfaglige

Hvorfor en dukke til fagfornyelsen?

temaene i fagfornyelsen og samfunnsfag

Bom kan snakke om alt mulig. Han har for

1–4. Det hadde jeg. Det begynte egentlig der,

eksempel intervjuet ungdomspolitikere, da

og så hadde vi mange møter i forlaget hvor

han skulle finne ut om politikk og hva politikk

vi jobbet, knadde, og tenkte ut konseptet.

er. Da satt han sammen med to ungdoms-

Min idé var at Bom skulle være helt ny i

politikere og intervjuet dem. Og … han er jo

verden. Tidlig i konseptutviklingen kom

veldig naiv, men han kan tillate seg å spørre

han fra en annen planet, og hadde nærmest

om alt mulig, nettopp fordi han er en dukke.

falt ned på jorda. Nå kommer han fra

Det er en styrke i det å være en dukke – det er 13

Cappelen Damm laererverk v10.indd 13

14.05.2020 20:09


mye lettere å snakke om både lette og alvorlige

å tenke at det har skjedd veldig mye fra da

ting.

jeg gikk på skolen selv. Disse tingene var jo helt fraværende. Men … dette med undring og

Så det er ikke bare gøy og lek, som i

utforsking har for meg alltid vært drivkraften

Hvorfor-sangen?

for alt, egentlig. Hvis du ikke har den undringen

Han gjør jo mye tøysete, men vi har gått mange

så kan jeg bare forestille meg at livet blir litt fattig.

runder med dette, altså. Det er ikke bare å ta en dukke og gå ut. Noe vi fant ut helt i begynnelsen

Hvordan er det å lage Skolen fra Cappelen

var at Bom måtte kunne snakke om hva som

Damm?

helst. Liv og død, og alt mulig. Da vi var hos

Jeg synes det vi holder på med er ganske unikt.

Barneombudet nå nylig, så snakket vi om

En ting er at vi gjennom Skolen holder på med

alvorlige ting, som familievold og barn som

undervisning, men jeg ser på det som et slags

er utsatt for ting … veldig alvorlige ting. Da må

frirom også – for alle elever, at vi skal favne alle.

jeg som skuespiller jobbe med stemmeføring

Det er litt klisjéaktig, men jeg mener det.

for å tune meg inn, sånn at det skal bli riktig

Jeg skulle ønske vi hadde det da jeg vokste

til settingen han er i.

opp. Et sted der man kunne gå og stille de spørsmålene det kan være litt vanskelig å stille

Er det noen av kjerneelementene i de nye

til lærerne eller medelevene. Alt det vi lurte på.

læreplanene du synes det er ekstra gøy å

Det er en jobb , dette, men det føles litt som

jobbe med når du lager læringsinnhold?

pionerarbeid. Det er spennende, det er gøy.

Det er vanskelig å si, for det er så spennende alt sammen, det er SÅ spennende. Det får meg til

14

Cappelen Damm laererverk v10.indd 14

14.05.2020 20:10


5.–7.

N

sk or

5–7

trinn

7 5– En

sk gel

Natu r fa

g

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

5–7 Sa m fu s nn

5–7

Cappelen Damm laererverk v10.indd 15

fag

M

atikk 5–7 m e at

14.05.2020 20:10


Norsk 5–7

Forfattere: Ingeborg Anly og Stig Erlend Kvinge

I Norsk 5–7 fra Cappelen Damm jobber elevene med lesing, skriving og muntlige ferdigheter i sammenheng. Verket setter dybdelæring i sentrum. Mange av kapitlene munner ut i elevprodukter der elevene kan anvende det de har lært på kreative måter. Grunnboka er en alt-i-ett-bok for eleven. Elevene har bare én norskbok å forholde seg til. Den har en tydelig progresjon og sikrer at elevene får god opplæring i faget. Verket gir fleksibilitet i kombinasjon med andre læringsressurser. Lærerveiledningen følger grunnboka side for side og inneholder mange konkrete tips og ideer til undervisningen. I tillegg får du en grundig innføring i det

Grunnbok

Digital

Lærerveiledning

Norsk 5–7 har: • rike oppgaver som engasjerer og aktiviserer • elevnære tekster som gir leselyst og skriveglede • begrepsopplæring som inkluderer og gir mestring • funksjonell grammatikk og språksider som skal tas i bruk • skriveopplæring som gir resultater

moderne norskfaget etter fagfornyelsen. I den digitale lærerressursen til boka finner du tavlebok, arbeidsark og lydfiler. Velger du Norsk 5–7, får du god sammenheng og progresjon i undervisningen, faglig trygghet og gode muligheter for vurdering og differensiering. De tverrfaglige temaene er bakt inn i bøkene, og du kan føle deg trygg på at alle dimen-

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

sjonene i den nye læreplanen er ivaretatt. 16

Cappelen Damm laererverk v10.indd 16

5.–7. trinn

14.05.2020 20:10


Matematikk 5–7

Forfattere: Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen

Matematikk 5–7 fra Cappelen Damm legger til rette for en variert undervisning som består av å tenke selv, å tenke sammen, å lytte til hverandres løsninger, å snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre. Verket er en videreutvikling av Radius 5–7. Elevene blir presentert for mange ulike regnestrategier og metoder, noe som legger til rette for modellering og anvendelser og trener opp evnen til abstraksjon og generalisering.

Grunnbok

Oppgavebok

Digital

Lærerveiledning

Matematikk 5–7 fra Cappelen Damm: • legger til rette for en variert matematikkundervisning • hjelper elevene med å utvikle gode og fleksible regnestrategier • legger til rette for dybdelæring • har en gjennomarbeidet progresjon

Hvert kapittel starter med en rammefortelling som illustrerer et matematisk problem, og alle kapitler har oppsummerende oppgaver som stimulerer til refleksjon og problemløsning.

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

5.–7. trinn

Cappelen Damm laererverk v10.indd 17

17

14.05.2020 20:10


Engelsk 5–7

Forfattere: Cecilie Solberg og Hege Dahl Unnerud

Nøkkelen til engelskundervisningen din finner du i Engelsk 5–7 fra Cappelen Damm. Læreverket utforsker fagets tre kjerneelementer, og hjelper elevene dine, skritt for skritt, mot å nå kompetansemålene for engelskfaget. I bøkene til Engelsk 5–7 møter dere en ryddig struktur og tydelig progresjon. Bøkene har få kapitler, og hovedtemaene er inndelt i delkapitler som legger til rette for dybdelæring. Tekster og oppgaver er tilpasset barn på forskjellige nivåer, og med ulike interesser. Den irske illustratøren Peter Donnelly har gjennom sine karakteristiske illustrasjoner gitt bøkene et morsomt særpreg som inspirerer til læring og leselyst. Engelsk 5–7 presenterer også autentisk engelskspråklig skjønnlitteratur for barn og unge i form av hele tekster og utdrag fra bøker. Tekstbøkene er

Grunnbok

Arbeidsbok

Digital

Lærerveiledning

I arbeid med Engelsk 5–7 fra Cappelen Damm vil elevene: • få et godt språklig grunnlag • bli gode brukere av engelsk, både muntlig og skriftlig • lære å innhente informasjon og uttrykke egne meninger • bli bevisste språklig og kulturelt mangfold • se sammenhenger mellom engelsk og eget språk, gjennom systematisk arbeid med ordinnlæring, setnings og tekststrukturer

bygd opp rundt elevnære temaer, med samlende og engasjerende innledninger til hvert deltema. Ønsker du deg et læreverk i engelsk hvor kjerneelementene faktisk er kjernen i undervisningen, hele tiden? Da er Engelsk 5–7 fra Cappelen Damm

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

læreverket for deg. 18

Cappelen Damm laererverk v10.indd 18

5.–7. trinn

14.05.2020 20:10


Samfunnsfag 5–7

Forfattere: Mette Bjerkaas, Helle Bones, Kjersti Veel Krauss og Øivind Stenersen

Samfunnsfag 5–7 fra Cappelen Damm tar fagfornyelsen, samfunnsfaget og først og fremst elevene på alvor. Med disse bøkene får du god hjelp til å skape levende og aktive samfunnsfagtimer. Vi tror på den gode historien som en engasjerende inngang til temaene i faget. Derfor har vi valgt en journalistisk tilnærming, der elevene møter ekte mennesker med ekte historier. Slik skaper vi nysgjerrighet og engasjement – et perfekt utgangspunkt for å få elevene til å reflektere og tenke selvstendig. Boka for 5. trinn åpner med et møte med Gerd på 100 år og Martin på 10. Hva kan elevene finne ut

Grunnbok

Digital

Lærerens bok

Med Samfunnsfag 5–7 fra Cappelen Damm får du: • tekster som skaper nysgjerrighet og engasjement • rike undervisningsopplegg som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring • engasjerende oppgaver som legger vekt på kreativitet, refleksjon og kritisk tenking

ved å høre hva disse to forteller om seg selv som 10-åringer? Med Samfunnsfag fra Cappelen Damm kan du føle deg trygg på at alle dimensjoner ved fagfornyelsen er godt ivaretatt.

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

5.–7. trinn

Cappelen Damm laererverk v10.indd 19

19

14.05.2020 20:10


Naturfag 5–7

Forfattere: Peter Jepsen og Ida Toldbod

Naturfag 5–7 fra Cappelen Damm er utviklet til fagfornyelsen. Et delikat design og en god vekting av kompetansemål, i kombinasjon med morsomme aktiviteter og en tydelig struktur, gjør verket enkelt å bruke. Grunnboka har en tydelig og oversiktlig struktur, og undring, refleksjon og naturfaglige tenkemåter er gjennomgående prinsipper i boka. Naturfag 5 fra Cappelen Damm Grunnbok er laget med utgangspunkt i det danske læreverket Sig’natur og

Grunnbok

Digital

Lærerens bok

Med Naturfag 5–7 fra Cappelen Damm får du: • elevnære tekster, oppgaver og aktiviteter som legger til rette for undring • tydelig og oversiktlig struktur • en grundig Lærerens bok

tilrettelagt for norske forhold og fagfornyelsen av Haakon K. Westlie og Kjetil Nordengen. Lærerens bok gir grundig og kyndig veiledning til alt fra førfaglige aktiviteter og bakgrunnsstoff til de enkelte delkapitlene og hjelp til vurdering.

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

20

Cappelen Damm laererverk v10.indd 20

5.–7. trinn

14.05.2020 20:10


Helsesista for alle! Tale Maria Krohn Engvik, kanskje bedre kjent under Snapchat-aliaset Helsesista, har på kort tid blitt en sterk og viktig samfunnsstemme gjennom sosiale medier. Titusenvis av ungdom fra hele Norge følger de daglige Snapchathistoriene hovedpersonen selv beskriver som «en dundrende miks av seriøs kunnskap, kreativ galskap, humor, kjærlighet og #happymoments». Som en del av Cappelen Damms digitale storsatsning mot fagfornyelsen, Skolen fra Cappelen Damm, har forlaget fått «hele Norges Helsesista» med på laget, i et samarbeidsprosjekt som angriper en av Krohn Engviks kjernesaker: tabuer. Vi huket tak i hovedpersonen selv, mellom slagene i hennes stadig travlere hverdag, for å bli litt bedre kjent med Helsesista. Du snakker mye om gutters mentale helse. Hvorfor er det så viktig å ha fokus på gutta? –Alle er like viktige, men jeg opplever at det ofte er mer fokus på jentene og hvordan de har det. Mange gutter skriver til meg og spør hvorfor det er så lite fokus på guttas psykiske helse

– de har jo alle tankene og følelsene, de også. Det er flere gutter og menn som tar livet sitt, og det er mange gutter og menn som går rundt og har det vanskelig uten at de føler at de kan snakke om det. Jeg tror det kan være litt trangere og vanskeligere å være gutt enn jente, noen ganger. Noen tror de må klare alt selv, være harde og tøffe, og at det er svakt å snakke om hvordan de føler og tenker, mens egentlig er det motsatt – det krever mye mot og styrke å si hvordan man føler inne i seg. Noe annet du har fokus på er #happymoments. Hva er et #happymoment? –Vi har det jo alle ganske dritt i livet iblant. Så på kjipe dager, eller helt vanlige dager, så er det litt godt å legge merke til sånne små øyeblikk der du kjenner inne i deg, at «nå er jeg glad», eller «nå har jeg det bra». Det er på en måte et lite lykkestreif som vi kan kjenne inne i oss. For eksempel i stad, da jeg fikk kaffe med mjølkeskvett, så var det et lite #happymoment for meg. Helst ting som ikke koster penger. Det er bare en følelse av glede, eller en god følelse som man får inne i seg.

21

Cappelen Damm laererverk v10.indd 21

14.05.2020 20:10


Du snakker om det mange opplever som de

vanskelig å vite hvor man kan få svar. For meg

vanskelige tingene. Har du noen tips til lærere,

er et viktig poeng med fagfornyelsen at man

om hvordan man bedre kan se elevene som har

skal klare å møte elevene og tenåringene der

det vanskelig?

de er, så det vi tar opp er ting de er opptatt av

–Jeg tror at vi kaller det de vanskelige tingene

og som er relevant for dem. Ting de ville lurt på

fordi vi oppfatter dem som vanskelige, mens vi

uansett om det sto på pensum eller ikke. Og så

egentlig snakker om helt normale, vanlige ting.

er det viktig fordi mange av tenåringene som er

Hvis vi snakker mer åpent om ting, så tror jeg

med i podkasten, som forteller sin historie med

det ikke blir så vanskelig lenger. Å tørre å være

Tale, opplever det som veldig viktig å få delt det

én som stiller åpne spørsmål, og tør å spørre

de har på hjertet. Det er en sterk direkte kobling

igjen og igjen, selv om man får «nei, alt er bra»-

for mange, som selv opplever seksuell forvirring,

svar, kan gjøre en forskjell. For å vise at man

angst eller hva det måtte være, men for de som

er en som tåler å høre om ting, så må man

ikke føler seg direkte truffet av tematikken i en

også tørre å snakke om ting. Å øve seg på det

episode.

er viktig, for det er ikke vanskelig, det er bare at vi ikke er vant til det.

Å møte elevene der de er Mia Langeland Rørvik er Cappelen Damms prosjektleder for Helsesista-samarbeidet, som har resultert i en podkast sentrert rundt det tverrfaglige temaet livsmestring. Hver episode beveger seg inn på én ungdoms historie, og takler alt fra skeivhet og seksuell identitet til å bære på vonde hemmeligheter og krangle med foreldre. Vi satte oss ned med Mia, for å høre om hennes tanker bak det ambisiøse Helsesista-prosjektet. –Dette er en av våre tilnærminger til det tverrfaglige temaet livsmestring. Der er det veldig mange store, underliggende temaer, og det kan være vanskelig å ta opp så viktige ting i tenåringenes liv uten at det blir på en formanende, ovenfra-og-ned måte. Helsesista har en stemme de kjenner, og som de lytter til, men da ofte stykkevis eller bruddvis i form av korte Snaps. Med dette prosjektet ville vi ta hennes trygge, gode stemme, og gi elevene mer, men tett og intimt på øret. Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor skal de likevel lytte? –I en episode er det ei som forteller om hennes opplevelse med å være skeiv i 8. klasse. Vi tar utgangspunkt i den historien og de personlige utfordringene hun sto overfor, men når du takler en unik historie som det kommer du veldig fort inn på store, universelle ting, som identitet, hvilke roller og båser vi setter oss selv og andre i, og det har vært en av grunntankene bak podkasten. At vi i hver episode tar tak i en enkelts opplevelser, men som rører ved tanker og følelser som gjelder oss alle. Så du trenger ikke gå i 8. klasse og være skeiv for å få noe ut av episoden. Hva håper du at elevene skal få ut av podkasten? –Jeg håper at de skal få en meningsfull time på skolen eller om ettermiddagen, avhengig av hvor og når de hører på podkasten, og så lager vi også undervisningsopplegg rundt episodene, der vi legger opp til diskusjon i klasserommet eller i grupper. Vi håper at den åpner elevenes forståelse av hvordan andre har det. Det er noe jeg synes podkast har en unik evne til. Det gir deg en unik forståelse av hvordan andre opplever ting.

–Det er viktig fordi man som ung går rundt med utrolig mange spørsmål, og det kan være 22

Cappelen Damm laererverk v10.indd 22

14.05.2020 20:10


Norsk 8–10

8.–10. trinn

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

a tem

tikk 8–10

En

Ma

ge

0 8–1 k ls

Na

Sa m fu

n

Tysk 8

–1 0

8–10 fag tur

ns

f

0 8–1 g a

Ma t

og

he – 10 lse 8

Cappelen Damm laererverk v10.indd 23

14.05.2020 20:11


Norsk 8–10

Forfattere: Marte Blikstad-Balas, Mette Haustreis og Christoffer Beyer-Olsen

I Norsk 8–10 fra Cappelen Damm møter elevene hele norskfaget gjennom hele skoleåret.

Grunnbok

Digital

Lærerens bok

Med vårt nye læreverk i norsk for ungdomstrinnet i klasserommet kan hele norskfaget integreres i undervisningsforløp som skaper sammenheng, gir tydelig progresjon og legger til rette for dybdelæring. Fagfornyelsen er her! Det nye norskfaget finner du i Norsk 8–10 fra Cappelen Damm. Lærerens bok – en helt ny type bok for læreren • Lærerens eneste bok, med samme visning av alle sidene som i elevboka • Ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering

Med Norsk 8–10 får du: • én elevbok per trinn med spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige temaer • en tydelig struktur bygd rundt kjerneelementene og de grunn leggende ferdighetene • lesevennlige innganger til fagstoffet • tekster og oppgaver på både hoved mål og sidemål i hvert kapittel • oppgaver til underveisvurdering i hvert kapittel, i både skriftlig og muntlig norsk

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

24

Cappelen Damm laererverk v10.indd 24

8.–10. trinn

14.05.2020 20:11


Matematikk 8–10

Forfattere: Espen Hjardar og Jan-Erik Pedersen

I Matematikk 8–10 fra Cappelen Damm møter elevene faget med en tydelig struktur og gjennomarbeidet progresjon bygd opp rundt kjerneelementene i læreplanen. Matematikk 8–10 fra Cappelen Damm er en videreutvikling av Faktor 8–10. Med vårt nye læreverk i matematikk for ungdomstrinnet får elevene anledning til å utforske, resonnere og argumentere for egne løsninger, samt oppøve evnen til kritisk tenkning. Lærerens bok – en helt ny type bok for læreren • Lærerens eneste bok, med samme visning av alle sidene som i elevboka • Ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete

Grunnbok

Oppgavebok

Digital

Lærerens bok

Med Matematikk 8–10 får du: • læringsforløp som legger til rette for dybdelæring og matematisk forståelse • tydelig struktur • gjennomarbeidet progresjon • utprøvde tekster og oppgaver • tydelig differensiering og oppgaver på tre nivåer • underveisvurdering, halv- og helårs vurdering

tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

8.–10. trinn

Cappelen Damm laererverk v10.indd 25

25

14.05.2020 20:11


Engelsk 8–10

Forfattere: Siri Mohammad-Roe og Tone Madsen

Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm setter språkfaget i sentrum. Gjennom dybdelæring, tydelig progresjon og systematisk stillasbygging blir elevene trygge engelskbrukere.

Grunnbok

Digital

Lærerens bok

Med Engelsk 8–10 får du: Med vårt nye læreverk i engelsk for ungdomstrinnet får eleven anledning til å oppleve, vurdere, forstå og reflektere over viktige og engasjerende temaer. Gjennom spørsmål som åpner for undring, vil elevene få trent opp sin evne til kritisk tenkning. Læreverket er en revisjon av Connect 8–10. Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm har alt du trenger for en motiverende engelskundervisning! Lærerens bok – en helt ny type bok for læreren

• kun én elevbok • en helt ny type bok for læreren • spennende, aktuelle og tverrfaglige tema som elevene kan reflektere over • engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter • både skriftlige og muntlige integrerte oppgaver for underveisvurdering • organisering av lærestoffet som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i engelskfaget

• Lærerens eneste bok, med samme visning av alle sidene som i elevboka • Ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering

26

Cappelen Damm laererverk v10.indd 26

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

8.–10. trinn

14.05.2020 20:11


Samfunnsfag 8–10

Forfattere: Liv Bredahl med flere

Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm tar for seg det nye samfunnsfaget som helhet, belyser alle de sentrale aspektene og problemstillingene i faget og ser sammenhengen mellom hendelser i nåtid og fortid. Bøkene inviterer elevene til refleksjon, diskusjon og undring gjennom engasjerende tekster og varierte oppgaver. Dette for at elevene skal bli bevisste og aktive medborgere med god evne til kritisk tenkning. Lærerens bok – en helt ny type bok for læreren • Lærerens eneste bok, med samme visning av alle sidene som i elevboka • Ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering Oppdatert! 8. trinnsboka tar også for seg koronaepidemien våren 2020 og de ulike samfunnsmessige konsekvensene.

Grunnbok

Digital

Lærerens bok

Samfunnsfag 8–10 er læreverket som har: • alt du trenger for å skape engasje ment og utforsking hos elevene • spennende samfunnsaktuelle temaer som elevene kan lese og reflektere over • tydelige temaer som gjør bøkene fleksible og enkle for læreren i sitt eget opplegg • kapitler som er forankret i læreplanens kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige temaer • fortløpende refleksjonsspørsmål knyttet til teksten og oppgavesett knyttet til hvert kapittel Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

8.–10. trinn

Cappelen Damm laererverk v10.indd 27

27

14.05.2020 20:11


Naturfag 8–10

Forfattere: Erik Steineger og Andreas Wahl

Naturfag 8–10 fra Cappelen Damm gir elevene den faglige tryggheten de trenger for å forstå hvorfor og hvordan vi skal ta vare på naturen, artene og oss selv. Læreverket har en tydelig struktur som er bygd rundt kjerneelementene i læreplanen og er en videreutvikling av Nova 8–10. Med vårt nye læreverk i naturfag for ungdomstrinnet får elevene utviklet sine kunnskaper og holdninger knyttet til naturen som omgir oss gjennom dybdelæring, undring, drøfting og argumentasjon. Lærerens bok – en helt ny type bok for læreren

Grunnbok

Digital

Lærerens bok

Med Naturfag 8–10 får du: • lesevennlige og rikt illustrerte tekster • tekster som inspirerer til nysgjerrighet og undring • læringsforløp som legger til rette for dybdelæring og helhetsforståelse • aktiviteter som skaper motivasjon og glede for naturfaget gjennom oppdagelser og praktiske erfaringer

• Lærerens eneste bok, med samme visning av alle sidene som i elevboka • Ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

28

Cappelen Damm laererverk v10.indd 28

8.–10. trinn

14.05.2020 20:11


Tysk 8–10

Forfattere: Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik

Tysk 8–10 fra Cappelen Damm handler ikke bare om hvordan språket er bygget opp, men viser elevene hvorfor det er gøy og nyttig å mestre tysk. Verket erstatter Jetzt 8–10 og kan brukes parallelt i samme klasse. I Tysk 8 skal elevene bli kjent med det tyske språket og med deler av Tyskland. De lærer blant annet å snakke om hobbyer, en sport de liker, om hverdagen sin og om familie og venner, og å bestille mat på kafé. De får også prøve seg på en reise til Berlin. I grunnboka møter elevene tekster om reelle situasjoner, og de motiveres til å snakke og skrive om ting de er opptatt av. Lærerens bok • Lærerens eneste bok, med samme visning av alle sidene som i elevboka

Grunnbok

Digital

Lærerens bok

Tysk 8–10 fra Cappelen Damm: • legger vekt på sammenhengen mellom tysk og andre språk elevene kan fra før • inviterer elevene til å lete etter mønstre i språket og forstå • legger til rette for at elevene skal ta språket i bruk • inspirerer elevene til å sammenlikne dagligliv, tradisjoner og skikker i tysk språklige land med egen hverdag og kultur

• Ekstra marg med fasit, nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

8.–10. trinn

Cappelen Damm laererverk v10.indd 29

29

14.05.2020 20:11


Mat og helse 8–10

Forfattere: Gunn Helene Arsky, Cathrine Borchsenius, Cathrine Fulland og Ranveig Hammeren

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm gir elevene trygghet til å ta i bruk og eksperimentere med redskaper og matlagingsteknikker som gjør at de kan lage god, sunn og bærekraftig mat.

Grunnbok

Digital

Lærerens bok

Med Mat og helse 8–10 får du: Læreverket er en videreutvikling av Mat og helse-boka 8–10 og har en tydelig struktur som er bygd rundt matvaregruppene i kostsirkelen og som følger helsemyndighetenes kostråd. Bak læreverket står det sterke fagfolk, og forfatterteamet er satt sammen av to ernæringsfysiologer og to lærere. Lærerens bok – en helt ny type bok for læreren • Lærerens eneste bok, med samme visning av alle sidene som i elevboka • Ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering

• beskrivelser av redskap og teknikker du bruker på kjøkkenet • tekster og oppskrifter som inspirerer til å lage sunn og god mat som er bra for miljøet • tekster og oppskrifter som gjør elevene kjent med egen og andres kultur • bevisstgjørende tekster om miljø og klima, ulike typer kostråd og matsikkerhet • øvingsoppgaver, refleksjonsoppgaver og praktiske oppgaver til hvert kapittel

Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn på skolen.cdu.no.

30

Cappelen Damm laererverk v10.indd 30

8.–10. trinn

14.05.2020 20:11


PRISLISTE TITTEL

ISBN

PRIS

Skolen fra Cappelen Damm Skolen 1–4 Total

978-82-02-68400-6

Bestilles på cdu.no

kr 199

Skolen 1–4 Norsk

978-82-02-61782-0

Bestilles på cdu.no

kr 79

Skolen 1–4 Matematikk

978-82-02-61817-9

Bestilles på cdu.no

kr 79

Skolen 1–4 Engelsk

978-82-02-61819-3

Bestilles på cdu.no

kr 79

Skolen 1–4 Samfunnsfag

978-82-02-68391-7

Bestilles på cdu.no

kr 59

Skolen 1–4 Naturfag

978-82-02-68393-1

Bestilles på cdu.no

kr 59

Skolen 5–7 Total

978-82-02-68401-3

Bestilles på cdu.no

kr 199

Skolen 5–7 Norsk

978-82-02-61816-2

Bestilles på cdu.no

kr 79

Skolen 5–7 Matematikk

978-82-02-61818-6

Bestilles på cdu.no

kr 79

Skolen 5–7 Engelsk

978-82-02-61820-9

Bestilles på cdu.no

kr 79

Skolen 5–7 Samfunnsfag

978-82-0261822-3

Bestilles på cdu.no

kr 59

Skolen 5–7 Naturfag

978-82-02-61821-6

Bestilles på cdu.no

kr 59

Skolen 8–10 Total

978-82-02-68402-0

Bestilles på cdu.no

kr 199

Skolen 8–10 Norsk

978-82-02-68395-5

Bestilles på cdu.no

kr 79

Skolen 8–10 Matematikk

978-82-02-68396-2

Bestilles på cdu.no

kr 79

Skolen 8–10 Engelsk

978-82-02-68397-9

Bestilles på cdu.no

kr 79

Skolen 8–10 Samfunnsfag

978-82-02-68399-3

Bestilles på cdu.no

kr 59

Skolen 8–10 Naturfag

978-82-02-68398-6

Bestilles på cdu.no

kr 59

Prisene gjelder per elev per skoleår. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 31

31

14.05.2020 20:11


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

PRIS

Norsk 1 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-57599-1

978-82-02-57600-4

kr 359

Norsk 1 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Norsk 1 fra Cappelen Damm Bokstavbok

978-82-02-56020-1

978-82-02-56025-6

kr 249

Norsk 1 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-63839-9

Fellesutgave

kr 599

Norsk 2 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-67084-9

978-82-02-67104-4

kr 369

Norsk 2 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Norsk 2 fra Cappelen Damm Arbeidsbok

978-82-02-67105-1

978-82-02-67106-8

kr 269

Norsk 2 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-63840-5

Fellesutgave

kr 599

Norsk 3 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56138-3

978-82-02-56139-0

kr 369

Norsk 3 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Norsk 3 fra Cappelen Damm Arbeidsbok

978-82-02-57602-8

978-82-02-57603-5

kr 269

Norsk 3 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-66755-9

Fellesutgave

kr 599

Norsk 1–4 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

Norsk 1–4 fra Cappelen Damm

kr 89

kr 89

kr 89

kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 4. trinn kommer i 2021.

Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm Matematikk 1A fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-60726-5

978-82-02-60727-2

kr 149

Matematikk 1B fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-60728-9

978-82-02-60730-2

kr 149

Matematikk 1 fra Cappelen Damm Øvebok

978-82-02-60731-9

978-82-02-60732-6

kr 149

Matematikk 1A fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-63842-9

Fellesutgave

kr 219

32 Prisene gjelder til og med 31. desember 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 32

14.05.2020 20:11


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

PRIS

Matematikk 1B fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-66899-0

Fellesutgave

kr 219

Matematikk 2A fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-60734-0

978-82-02-60735-7

kr 219

Matematikk 2B fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-60736-4

978-82-02-60737-1

kr 219

Matematikk 2 fra Cappelen Damm Øvebok

978-82-02-60752-4

978-82-02-60753-1

kr 179

Matematikk 2A fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-66900-3

Fellesutgave

kr 219

Matematikk 2B fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-66901-0

Fellesutgave

kr 219

Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm Tallkort

978-82-02-65649-2

Fellesutgave

kr 191

Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm Tallinje til bruk på gulv

978-82-02-63450-6

Fellesutgave

kr 191

Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm Tallslange 1-100

978-82-02-65214-2

Fellesutgave

kr 191

Matematikk 1–4 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 3. og 4. trinn kommer i 2021.

Engelsk 1–4 fra Cappelen Damm Engelsk 1+2 fra Cappelen Damm Workbook

978-82-02-56027-0

Fellesutgave

kr 189

Engelsk 1+2 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-65053-7

Fellesutgave

kr 599

Engelsk 1+2 fra Cappelen Damm Flash Cards

978-82-02-60806-4

Fellesutgave

kr 431

Engelsk 3 fra Cappelen Damm Textbook

978-82-02-60676-3

978-82-02-60677-0

kr 239

Engelsk 3 fra Cappelen Damm Textbook Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Engelsk 3 fra Cappelen Damm Workbook

978-82-02-60675-6

978-82-02-60680-0

kr 179

Engelsk 3 fra Cappelen Damm Flash Cards

978-82-02-60807-1

Fellesutgave

Kr 431

Engelsk 3 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-66800-6

Fellesutgave

kr 599

Engelsk 4 fra Cappelen Damm Textbook

978-82-02-60681-7

978-82-02-60682-4

kr 239

kr 59

Prisene gjelder til og med 31. desember 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 33

33

14.05.2020 20:11


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

PRIS

Engelsk 4 fra Cappelen Damm Textbook Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Engelsk 4 fra Cappelen Damm Workbook

978-82-02-60683-1

978-82-02-60685-5

kr 179

Engelsk 4 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-67243-0

Fellesutgave

Kommer i 2021

Engelsk 4 fra Cappelen Damm Flash Cards

978-82-02-60808-8

Fellesutgave

Kommer i 2021

Engelsk 1–4 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

kr 69

kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31

Samfunnsfag 1–4 fra Cappelen Damm Samfunnsfag 1+2 fra Cappelen Damm Elevbok

978-82-02-63211-3

978-82-02-63212-0

kr 219

Samfunnsfag 1+2 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-63843-6

Fellesutgave

kr 599

Samfunnsfag 1–4 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 3. og 4. trinn kommer i 2021.

Naturfag 1–4 fra Cappelen Damm Naturfag 1+2 fra Cappelen Damm Elevbok

978-82-02-57264-8

978-82-02-60712-8

kr 229

Naturfag 1+2 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-63844-3

Fellesutgave

kr 599

Naturfag 1–4 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 3. og 4. trinn kommer i 2021.

34 Prisene gjelder til og med 31. desember 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 34

14.05.2020 20:11


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

PRIS

Norsk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56021-8

978-82-02-56142-0

kr 599

Norsk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 149

Norsk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 149

Norsk 5 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-63841-2

Fellesutgave

kr 599

Norsk 6 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56176-5

978-82-02-56177-2

kr 599

Norsk 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 149

Norsk 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 149

Norsk 6 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-64440-6

Fellesutgave

kr 599

Norsk 7 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-57610-3

978-82-02-57611-0

kr 599

Norsk 7 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 149

Norsk 7 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 149

Norsk 7 fra Cappelen Damm Lærerveiledning (2021)

978-82-02-64441-3

Norsk 5–7 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

Norsk 5–7 fra Cappelen Damm

Fellesutgave

Kommer i 2021 kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31

Matematikk 5–7 fra Cappelen Damm Matematikk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56024-9

978-82-02-56092-8

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 89

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 89

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Oppgavebok

978-82-02-60768-5

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Bestilles på cdu.no

978-82-02-60799-9

kr 359

kr 279 kr 89

Prisene gjelder til og med 31. desember 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 35

35

14.05.2020 20:11


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

PRIS

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Oppgavebok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-64443-7

Fellesutgave

kr 599

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56093-5

978-82-02-56094-2

kr 359

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 89

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 89

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Oppgavebok

978-82-02-60800-2

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 89

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Oppgavebok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 89

Matematikk 6 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-64444-4

Matematikk 5–7 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

kr 89

978-82-02-60801-9

Fellesutgave

kr 279

Kommer i 2021 kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 7. trinn kommer i 2021.

Engelsk 5–7 fra Cappelen Damm Engelsk 5 fra Cappelen Damm Textbook

978-82-02-56048-5

978-82-02-60688-6

kr 359

Engelsk 5 fra Cappelen Damm Textbook Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 89

Engelsk 5 fra Cappelen Damm Textbook Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 89

Engelsk 5 fra Cappelen Damm Workbook

978-82-02-60692-3

978-82-02-60693-0

kr 179

Engelsk 5 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-63845-0

Fellesutgave

kr 599

Engelsk 6 fra Cappelen Damm Textbook

978-82-02-60622-0

978-82-02-60689-3

kr 369

Engelsk 6 fra Cappelen Damm Textbook Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 89

Engelsk 6 fra Cappelen Damm Textbook Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 89

36 Prisene gjelder til og med 31. desember 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 36

14.05.2020 20:11


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

PRIS

Engelsk 6 fra Cappelen Damm Workbook

978-82-02-60694-7

978-82-02-60696-1

kr 179

Engelsk 6 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

978-82-02-66989-8

Fellesutgave

kr 599

Engelsk 5–7 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 7. trinn kommer i 2021.

Samfunnsfag 5–7 fra Cappelen Damm Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56062-1

978-82-02-60794-4

Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 119

Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 119

Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-51477-8

Samfunnsfag 5–7 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

Fellesutgave

kr 489

kr 599 kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 6. og 7. trinn kommer i 2021.

Naturfag 5–7 fra Cappelen Damm Naturfag 5 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56063-8

978-82-02-60788-3

Naturfag 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

Ikke fastsatt

Naturfag 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

Ikke fastsatt

Naturfag 5 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-51476-1

Naturfag 5–7 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

Fellesutgave

kr 369

kr 599 kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 6. og 7. trinn kommer i 2021.

Prisene gjelder til og med 31. desember 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 37

37

14.05.2020 20:11


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

PRIS

Norsk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-49496-4

978-82-02-58578-5

kr 649

Norsk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på unibok .no

kr 169

Norsk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

Norsk 8 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-54417-1

Fellesutgave

kr 659

Norsk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56022-5

978-82-02-60478-3

kr 649

Norsk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på unibok .no

kr 169

Norsk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 169

Norsk 9 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-65793-2

Norsk 8–10 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

Norsk 8–10 fra Cappelen Damm

Fellesutgave

kr 659 kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 10. trinn kommer i 2021.

Matematikk 8–10 fra Cappelen Damm Matematikk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56026-3

978-82-02-56097-3

Matematikk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 129

Matematikk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 129

Matematikk 8 fra Cappelen Damm Oppgavebok

978-82-02-60738-8

Matematikk 8 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 99

Matematikk 8 fra Cappelen Damm Oppgavebok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 99

Matematikk 8 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-64670-7

Fellesutgave

kr 659

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56132-1

978-82-02-56133-8

kr 499

978-82-02-60739-5

kr 499

kr 359

38 Prisene gjelder til og med 31. desember 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 38

14.05.2020 20:11


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 129

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 129

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Oppgavebok

978-82-02-60740-1

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Oppgavebok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 99

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Oppgavebok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 99

Matematikk 9 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-65789-5

Matematikk 8–10 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

kr 300

Bestilles på cdu.no

kr 359

978-82-02-60741-8

Fellesutgave

PRIS

kr 359

kr 659

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 10. trinn kommer i 2021.

Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm Engelsk 8 fra Cappelen Damm Student's Book

978-82-02-56068-3

978-82-02-60668-8

Engelsk 8 fra Cappelen Damm Student's Book Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 129

Engelsk 8 fra Cappelen Damm Student's Book Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 129

Engelsk 8 fra Cappelen Damm Teacher's Book

978-82-02-65795-6

Fellesutgave

kr 659

Engelsk 9 fra Cappelen Damm Student’s Book

978-82-02-60669-5

978-82-02-60670-1

kr 529

Engelsk 9 fra Cappelen Damm Student's Book Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 129

Engelsk 9 fra Cappelen Damm Student's Book Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 129

Engelsk 9 fra Cappelen Damm Teacher's Book

978-82-02-65796-3

Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

Fellesutgave

kr 519

kr 659 kr 300

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 10. trinn kommer i 2021.

Prisene gjelder til og med 31. desember 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 39

39

14.05.2020 20:11


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

PRIS

Samfunnsfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56060-7

978-82-02-60813-2

kr 569

Samfunnsfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 149

Samfunnsfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 149

Samfunnsfag 8 fra Cappelen Lærerens bok

978-82-02-64458-1

kr 659

Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

kr 300

Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 9. og 10. trinn kommer i 2021.

Naturfag 8–10 fra Cappelen Damm Naturfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-56061-4

978-82-02-60815-6

Naturfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 139

Naturfag 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 139

Naturfag 8 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-64451-2

kr 659

Naturfag 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-59591-3

Naturfag 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 139

Naturfag 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 139

Naturfag 9 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-64452-9

kr 659

Naturfag 8–10 fra Cappelen Damm Lærerressurser

Bestilles på cdu.no

kr 300

978-82-02-60817-0

kr 519

kr 519

Elevressurser i Skolen fra Cappelen Damm, se s. 31 10. trinn kommer i 2021.

40 Prisene gjelder til og med 31. desember 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 40

14.05.2020 20:11


TITTEL

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

PRIS

Tysk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-68282-8

978-82-02-68442-6

kr 519

Tysk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 129

Tysk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 129

Tysk 8 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-68449-5

Fellesutgave

kr 659

Tysk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-68283-5

978-82-02-68447-1

kr 519

Tysk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 129

Tysk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 129

Tysk 9 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-68450-1

Fellesutgave

kr 659

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm Grunnbok

978-82-02-68286-6

978-82-02-68407-5

kr 479

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Bestilles på cdu.no

kr 129

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm Grunnbok Brettbok

Bestilles på brettboka.no

kr 129

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm Lærerens bok

978-82-02-68408-2

Tysk 8–10 fra Cappelen Damm

10. trinn kommer i 2021.

Mat og helse 8–10 fra Cappelen Damm

Fellesutgave

Kommer i 2021

Prisene gjelder til og med 31. desember 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer. Priser på mva-pliktige produkter er oppgitt ekskl. mva.

Cappelen Damm laererverk v10.indd 41

41

14.05.2020 20:11


Kontakt oss!

Les mer og bestill på cdu.no Bestillinger og lisenser

Spørsmål om læreverk og innhold

Kontakt vår kundeservice

Kontakt markedsavdelingen

21 49 70 00

21 61 66 71

cdukunde@cappelendamm.no

grunnskole@cappelendamm.no

Vigdis Pedersen

Kine Sundby

Markedsansvarlig språk og samfunnsfag vigdis.pedersen@cappelendamm.no 913 21 596

Salgs- og markedskonsulent kine.sundby@cappelendamm.no 938 84 842 (permisjon til august)

Cathrine Taxt-Bassant

Henriette Garnaas

Markedsansvarlig språk og samfunnsfag cathrine.taxt-bassant@cappelendamm.no 900 64 117

Salgs- og markedskonsulent henriette.garnaas@cappelendamm.no 988 43 193

Hilde Bjørklund

Anette Buck Christoffersen

Markedsansvarlig realfag hilde.bjorklund@cappelendamm.no 930 85 213

Salgs- og markedskonsulent annette.buck.christoffersen@cappelendamm.no 917 44 042

Fredrik Pharo

Anja Gustavsen

Salgs- og markedssjef fredrik.pharo@cappelendamm.no 478 58 384

Webredaktør anja.gustavsen@cappelendamm.no 952 09 218

42

Cappelen Damm laererverk v10.indd 42

14.05.2020 20:12


Illustrasjoner Forside:

Mona Finden

Side 4:

Getty Images, Ingebjørg Faugstad Mæland

Side 5:

Tale Maria Krohn Engvik, Mona Finden, Getty Images

Side 6:

Ansgar Valbø

Side 7:

Fredrik Rättzén, Leonard Furuberg, Ingebjørg Faugstad Mæland, Bård Sletvold Torkildsen

Side 8:

Fredrik Rättzén

Side 9:

Fredrik Rättzén

Side 10:

Bård Sletvold Torkildsen

Side 11:

Leonard Furuberg

Side 12:

Ingebjørg Faugstad Mæland

Side 13:

Ansgar Valbø

Side 14:

Leonard Furuberg

Side 15:

Mona Finden, Peter Donnelly, Christian Bloom, Henning Skogstad, Getty Images / titoOnz

Side 16:

Mona Finden

Side 17:

Henning Skogstad

Side 18:

Peter Donnelly

Side 19:

Christian Bloom

Side 20:

Getty Images / titoOnz

Side 21:

Tobias Mant

Side 23:

Getty Images / RHJ, Getty Images / xavierarnau , Svein Brimi, Maciej Sidorowicz, Getty Images / Nikolay Tsuguliev, Getty Images / James Woodson

Cappelen Damm laererverk omslag.indd 3-4

Side 24:

Getty Images / Nikolay Tsuguliev, Getty Images / James Woodson

Side 25:

Maciej Sidorowicz

Side 26:

Shutterstock / Irina Bg, Getty Images / Volodymyr Goinyk

Side 27:

Getty Images / xavierarnau

Side 28:

Getty Images / RHJ

Side 29:

Unsplash.com / Alana Harris

Side 30:

Svein Brimi

Side 42:

Ansgar Valbø

14.05.2020 18:56


ISBN 978-82-02-68366-5 Design: Bonanza Trykk: Livonia

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00 www.cdu.no

Cappelen Damm laererverk omslag.indd 1-2

N Y H E T E R T I L FA G F O R N Y E L S E N

Grunnskole LĂŚremidler 2020

14.05.2020 18:56

Profile for Cappelen Damm

Grunnskolekatalog Cappelen Damm 2020