Profile for Cappelen Damm

Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap Bla i bok  

Denne boka er i første rekke utarbeidet for pedagoger og spesialpedagoger, men vil være velegnet også i helse-, sosial- og samfunnsfag. Boka...

Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap Bla i bok  

Denne boka er i første rekke utarbeidet for pedagoger og spesialpedagoger, men vil være velegnet også i helse-, sosial- og samfunnsfag. Boka...