Page 1

Faith Gabrielle Guss har skrevet to bøker med fellestittelen Barnekulturens iscenesettelser. I den første boken, Lekens dynamiske verdener, skriver hun om kunstfaglige aspekter ved lek som supplerer samfunnsfaglige perspektiver. I den andre boken Dramaturgiske spiraler skriver Guss om dramaturgisk komposisjon og gjensidig berikende spiralvirkninger mellom lek, teaterkunst og dramapraksiser for/med barn.

Profile for Cappelen Damm

Faith Guss: Barnekulturens iscenesettelser  

Faith Gabrielle Guss har skrevet to bøker med fellestittelen Barnekulturens iscenesettelser. I den første boken, Lekens dynamiske verdener,...

Faith Guss: Barnekulturens iscenesettelser  

Faith Gabrielle Guss har skrevet to bøker med fellestittelen Barnekulturens iscenesettelser. I den første boken, Lekens dynamiske verdener,...