__MAIN_TEXT__

Page 1

Elev 1-7_Layout 1 07.05.13 13:17 Side 1

1–7

Elevmangfold i skolen 1–7 er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 1.–7. trinn i skolen. Boka presenterer og drøfter forskning som er relevant for lærerstudenter, og har opp-

POSTHOLM • MUNTHE • HAUG • KRUMSVIK (red.)

Elevmangfold i skolen

merksomheten rettet mot elevmangfoldet i skolen.

blir tatt opp i boka, er tenkt å bidra til at leseren forstår mer av hvordan det er å være barn og ungdom i dagens skole og samfunn. Kapitlene omhandler barns oppvekstsvilkår, utviklingspsykologi, livssynsmangfold, kriser og traumer, flerkulturalitet og etnisitet, kjønn og kjønnsidentitet og faglige behov og utvikling. Kapitlene gir også innsikt i FNs barnekonvensjon og opplæringsloven, som utgjør viktige rammer for læreres arbeid i skolen. Innholdet i kapitlene knyttes til konkrete praksiseksempler som er relevante for trinnene som utdanningen kvalifiserer for. Boka henvender seg også til lærerutdannere, lærere og forskere og andre som er interessert i skole og utdanning.

Elevmangfold i skolen

Elevmangfold i skolen 1–7 er den andre boka i serien av tre grunnbøker i faget pedagogikk og elevkunnskap for trinnene 1–7. Temaene som

1–7

ISBN 978-82-7634-886-6

hoyskoleforlaget.no

POSTHOLM • MUNTHE • HAUG • KRUMSVIK (red.)

Elevmangfold i skolen 1–7

Profile for Cappelen Damm

Elevmangfold 1 7 bla i bok  

Elevmangfold 1 7 bla i bok