Page 1

Bjørn Arild Ersland og Tiril Valeur

LES

Ein hemmeleg ting i sekken

Kaleido Les er ein del av Cappelen Damms norskverk Kaleido 1–4. Kaleido Les er norskprodusert og inneheld 40 titlar fordelte på fire nivå, 10 titlar på kvart nivå. Bøkene kan brukast fleksibelt på 1. og 2. trinn. Kaleido Les grøn (nivå 1) følgjer i dei første bøkene bokstavprogresjonen i Kaleido lese- og skrivebok 1A for 1. trinn. Kaleido Les blå (nivå 2) bruker alle bokstavane i alfabetet, men har få ord og korte setningar. Kaleido Les gul (nivå 3) har korte setningar og litt meir tekst. Kaleido Les rød (nivå 4) har lengre tekstar for dei som treng utfordringar. Kaleido Les passar godt til veileda lesing, men kan òg brukast til klassebibliotek og lystlesing. På Kaleidos nettstad på cdu.no finst det fleire arbeidsoppgåver til småbøkene.

I S B N 978-82-02-41754-3

9

Nynorsk

Omslag nivå 4.indd 9

Bokmål

ISBN 978-82-02-41754-3

788202 417543 www.cdu.no

17.07.13 10:46


Kaleido Les NIVÅ 4

Nivå 4 inneheld desse titlane: Fingeren Noregs største skatt Mat ein edderkopp Flagg Dykking

Ein farleg katt Ein hemmeleg ting i sekken Lego Hund Kroppen

Les saman.

Kva skal Tobias gjere hos Trung? Korleis trur du gutane har det? Kva har Tobias med seg i sekken?

© 2013 CAPPELEN DAMM AS ISBN 978-82-02-41754-3 1. opplag 2013 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale, kan føre til erstatningsansvar og inndraging og straffast med bøter eller fengsel. Redaksjon: Hege Alnæs og Elisabeth Flood Strøm Nynorsk utgåve: Elisabeth Flood Strøm Illustrasjonar: Tiril Valeur Omslagsdesign: Mette Gundersen / substansdesign.com Sats: Cappelen Damm / Kristin Gjestrum Trykk og innbinding: Livonia Print SiA, Latvia 2013 www.cdu.no

Nivå 4_innside.indd 7

17.07.13 10:58


Kaleido Les NIVÅ 4

Nivå 4 inneheld desse titlane: Fingeren Noregs største skatt Mat ein edderkopp Flagg Dykking

Ein farleg katt Ein hemmeleg ting i sekken Lego Hund Kroppen

Les saman.

Kva skal Tobias gjere hos Trung? Korleis trur du gutane har det? Kva har Tobias med seg i sekken?

© 2013 CAPPELEN DAMM AS ISBN 978-82-02-41754-3 1. opplag 2013 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale, kan føre til erstatningsansvar og inndraging og straffast med bøter eller fengsel. Redaksjon: Hege Alnæs og Elisabeth Flood Strøm Nynorsk utgåve: Elisabeth Flood Strøm Illustrasjonar: Tiril Valeur Omslagsdesign: Mette Gundersen / substansdesign.com Sats: Cappelen Damm / Kristin Gjestrum Trykk og innbinding: Livonia Print SiA, Latvia 2013 www.cdu.no

Nivå 4_innside.indd 7

17.07.13 10:58


LES

Ein hemmeleg ting i sekken

Tekst: Bjørn Arild Ersland Illustrasjonar: Tiril Valeur Nynorsk

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 1

17.07.13 10:55


I dag skal Tobias p책 overnatting. Han skal sove hos Trung. 2

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 2

17.07.13 10:55


Dei skal ete taco og sj책 p책 tv. 3

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 3

17.07.13 10:55


Tobias har pakka sekken. Tannbørste, godteri, bamse, pyjamas. 4

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 4

17.07.13 10:55


I sekken har Tobias ein hemmeleg ting. 5

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 5

17.07.13 10:55


Tobias seier god natt til mamma og pappa. 6

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 6

17.07.13 10:55


Tobias kryp gjennom hekken. 7

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 7

17.07.13 10:56


Trung har funne ein ekstra madrass. Tobias gøymer bamsen og pyjamasen under dyna. 8

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 8

17.07.13 10:56


Den hemmelege tingen ligg gøymd i sekken. 9

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 9

17.07.13 10:56


Tobias og Trung et godteri i stua. Tobias blir stappmett av taco. 10

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 10

17.07.13 10:56


Trung sovnar framfor tv-en. No m책 Tobias ogs책 leggje seg. 11

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 11

17.07.13 10:56


Det er heilt stille i rommet. Han høyrer Trung puste. 12

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 12

17.07.13 10:56


Tobias kikkar ut av vindauget. Det er mørkt heime hos mamma og pappa. 13

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 13

17.07.13 10:56


Tobias kjenner ein klump i magen. Han vil heim. 14

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 14

17.07.13 10:56


Heldigvis hugsa han den hemmelege tingen. Tobias snik seg gjennom hekken. 15

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 15

17.07.13 10:56


Det er herleg og varmt under dyna til mamma. 16

4_7_En hemmelig ting i sekken.indd 16

17.07.13 10:56


Bjørn Arild Ersland og Tiril Valeur

LES

Ein hemmeleg ting i sekken

Kaleido Les er ein del av Cappelen Damms norskverk Kaleido 1–4. Kaleido Les er norskprodusert og inneheld 40 titlar fordelte på fire nivå, 10 titlar på kvart nivå. Bøkene kan brukast fleksibelt på 1. og 2. trinn. Kaleido Les grøn (nivå 1) følgjer i dei første bøkene bokstavprogresjonen i Kaleido lese- og skrivebok 1A for 1. trinn. Kaleido Les blå (nivå 2) bruker alle bokstavane i alfabetet, men har få ord og korte setningar. Kaleido Les gul (nivå 3) har korte setningar og litt meir tekst. Kaleido Les rød (nivå 4) har lengre tekstar for dei som treng utfordringar. Kaleido Les passar godt til veileda lesing, men kan òg brukast til klassebibliotek og lystlesing. På Kaleidos nettstad på cdu.no finst det fleire arbeidsoppgåver til småbøkene.

I S B N 978-82-02-41754-3

9

Nynorsk

Omslag nivå 4.indd 9

Bokmål

ISBN 978-82-02-41754-3

788202 417543 www.cdu.no

17.07.13 10:46

Profile for Cappelen Damm

Ein hemmeleg ting i sekken, nynorsk  

Kaleido LES. Cappelen Damm

Ein hemmeleg ting i sekken, nynorsk  

Kaleido LES. Cappelen Damm