__MAIN_TEXT__
Profile for Cappelen Damm

Den intensive leseopplæringen Bla-i-bok  

I denne boka følger forfatterne tre sjetteklassinger gjennom tilpassede lesekurs på skolen. Elevene har brukt mesteparten av sin skoletid på...

Den intensive leseopplæringen Bla-i-bok  

I denne boka følger forfatterne tre sjetteklassinger gjennom tilpassede lesekurs på skolen. Elevene har brukt mesteparten av sin skoletid på...