Issuu on Google+

Anne-L ise Gjerd r um Esp en Skovd a hl

Tusen millioner

Tusen millioner 1–4 tar deg med inn i matematikkens verden med eventyr, sanger, lek og spill. Den rolige progresjonen og tydelige differensieringen gjør at alle kan arbeide på sitt eget nivå, og i ulik hastighet innenfor hvert enkelt kapittel. Læreverket egner seg godt for veiledet matematikk­undervisning.

k

un n b o r G

Grunnbok 1A • B okm å l

Grunnbok A og B Oppgavebok Jeg regner nøtter (2. til 4. trinn) Oppgavekort (2. til 4. trinn) Lærerens bok A og B Fasit til oppgavebok (4. trinn)

Tilleggsmateriell: Tellevers om tusen ting (bildebok) Cd med sanger Tallbilder Tallstråler Regneperler

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

Tusen millioner •

Læreverket består av:

Fagnettsted: http://tusenmillioner.cappelendamm.no

ISBN 978-82-02-32932-7

Bo kmål

www.cappelendamm.no

1A


Anne-Lise Gjerdrum • Espen Skovdahl I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen

n nbo ru

1A

k

G

T usen millioner Bokmål

Tusen millioner sommerfugler danser tusen millioner smyger, smetter, sanser lille sommerfugl ikke fly din vei sett deg på min hånd så jeg kan telle deg telle tusen millioner

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 1

14/4/11 13:01


Velkommen til Tusen millioner! Hvert kapittel i grunnbøkene er merket med et eget symbol som går igjen i de ulike ­­­ kompo­nentene til læreverket. Dermed kan du arbeide på forskjellig nivå, og i ulik hastighet, innenfor det samme kapitlet. På slutten av hvert kapittel er det en liten test, Prøv deg selv, som du regner før du arbeider videre med ekstraoppgaver bak i boka. I det siste kapitlet får du repetert lærestoffet fra det siste halvåret. For differensiering, anbefaler vi i tillegg å arbeide med oppgavebøkene og ­oppgavekortene, eller med oppgaver på nettsidene til Tusen millioner. Vi håper du får mange morsomme matematikktimer med Tusen millioner! Hilsen forfatterne

© CAPPELEN DAMM AS, 2011 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstillng og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Tusen millioner følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget matematikk og er lagd til bruk på grunnskolens barnetrinn. Illustratører: Anne Holt og John Thoresen Omslagsillustrasjon: Anne Holt Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Forlagsredaktør: Espen Skovdahl Trykk og ferdiggjøring: Livonia Print SIA, Latvia 2011 Utgave 3 Opplag 1 ISBN 978-82-02-32932-7 www.cdu.no http://tusenmillioner.cappelendamm.no

2

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 2

14/4/11 13:01


Innhold

Tallene 1, 2 og 3

4

Prøv deg selv

21

Ekstraoppgaver

85

Tallene 4, 5 og 0

22

Prøv deg selv

39

Ekstraoppgaver

87

Tallene 6 og 7

40

Prøv deg selv

53

Ekstraoppgaver

89

Tallene opp til 12

54

Prøv deg selv

71

Ekstraoppgaver

92

Geometri og måling

72

Prøv deg selv

80

Ekstraoppgaver

95

Repetisjon

81

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 3

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

14/4/11 13:01


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • 1-, 2- og 3-mengder • tallsymbolene 1, 2 og 3 • størrelse • lengde

4

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 4

14/4/11 13:01


Kapittel 1 Tallene 1, 2 og 3

Tell ballongene og tegn like mange streker.

7

Bursdagssang til Hare Hopp

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 5

5

14/4/11 13:01


en

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell og lag regnefortellinger.

1 er en bamse

som labber av sted 6

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 6

5

Tellevise

14/4/11 13:01


Øv på å skrive 1-tall.

1 •

Sett ring rundt 1-mengdene.

1 7

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 7

14/4/11 13:01


Pek pĂĽ bildene og syng.

Et hoppetau

en pram

to lokk

to hus

to baller

sitron 8

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 8

to gjess

en sau

og to lam i en søledam

en kokk

en bil

en pil

og en mus

og en sparegris

og sjokoladeis

og en kasse med brus

en mĂĽne som lyser om natten

en mus som blir fanget av katten 9

Et hoppetau (mel. Sønnavindsvalsen)

14/4/11 13:01


Sett blått kryss på den største figuren. Deretter setter du rødt kryss på den minste figuren.

• La barna fortelle om størrelsen til bamsene øverst på siden.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 9

9

14/4/11 13:01


to 11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell ekornene og lag regnefortellinger.

2 er to ekorn i et furutre

10

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 10

5

Tellevise

14/4/11 13:01


Øv på å skrive 2-tall.

2 •

Sett ring rundt 2-mengder.

2 11

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 11

14/4/11 13:01


Hjelp bamsen med å finne veien til blåbærspannet.

Hjelp ekornet med å finne veien til nøttene.

12

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 12

14/4/11 13:01


Sett blått kryss på den lengste figuren. Deretter setter du rødt kryss på den korteste figuren.

• La barna fortelle om lengden til fiskene øverst på siden.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 13

13

14/4/11 13:01


Fargelegg fiskene og harene i riktige farger.

1

1

2 3

2 2

1

1

3

3

• 14Fortell eventyret om Bukkene Bruse og dramatiser.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 14

14/4/11 13:01


Tell figurene og tegn like mange streker.

15

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 15

14/4/11 13:01


tre 11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell endene og lag regnefortellinger.

3 er tre ender

som svømmer i en dam 16

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 16

11

Tre smĂĽ ender

14/4/11 13:01


Øv på å skrive 3-tall.

3 •

Sett ring rundt 3-mengdene.

3 17

r

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 17

14/4/11 13:01


Fargelegg dyrene i riktige farger.

2

1 2

3

18 • Fortell eventyret om Pannekaka og dramatiser.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 18

14/4/11 13:01


Tell figurene og tegn like mange streker.

19

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 19

14/4/11 13:02


Sett ring rundt riktig tall.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 20

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 20

13

Pepperkakebakevise

14/4/11 13:02


Prøv deg selv Skriv tallene.

1 2 3

Hvor mange?

Ekstraoppgaver side 85

21

83791_tusen millioner 1A grund_r1.indd

21

15/4/11

11:32


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • 4-, 5- og 0-mengder • tallsymbolene 4, 5 og 0 • høyde • venstre og høyre • antall

22

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 22

14/4/11 13:02


Kapittel 2 Tallene 4, 5 og 0

Trekk strek mellom samme antall.

14

Per Olsson hadde en bondeg책rd

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 23

23

14/4/11 13:02


fire

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell lammene og lag regnefortellinger.

4 er fire

smĂĽ hvite lam 24

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 24

5

Tellevise

14/4/11 13:02


Øv på å skrive 4-tall.

4

1

• 2 •1 • 2 • • • • • • • • •

• • • • • • • •

Sett ring rundt riktig tall.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 25

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 25

14/4/11 13:02


Pek på bildene og syng.

1 heks

1 hest

1 kjeks

2 hus

1 sau som hopper tau

og her 1 troll som spiser mat

6 frosker på 1 fat

2 krus

5 griser i 1 trau

3 katter leker med 1 mus

og her er 4 tissemaur på ryggen til 1 dinosaur

nå kan jeg telle mine tær, at 5 og 5 er 10, se her

at Per og Pål og jeg er 3, det kan vel alle se! 26

• Mel. Da klokka klang

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 26

14/4/11 13:02


Tell figurene og tegn like mange streker.

27

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 27

14/4/11 13:02


Sett blått kryss på den høyeste figuren. Deretter setter du rødt kryss på den laveste figuren.

28

• La barna fortelle om høyden til tårnene øverst på siden.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 28

14/4/11 13:02


Tell fuglene. Tegn like mange fugler pü greinene til høyre.

29

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 29

14/4/11 13:02


FEM

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell hønene og lag regnefortellinger.

5 er fem høner

som legger egg 30

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 30

5

Tellevise

14/4/11 13:02


Øv på å skrive 5-tall.

5 2

1

• •

1

2

Hvor mange øyne?

5

31

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 31

14/4/11 13:02


Sett blått kryss på høna med flest egg. Deretter setter du rødt kryss på høna med færrest egg.

32

• La barna fortelle om eggene øverst på siden.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 32

20

Reven er i hønsehuset

14/4/11 13:02


Trekk strek til riktig tall. 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

33

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 33

14/4/11 13:03


NULL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lag regnefortellinger.

34

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 34

14/4/11 13:03


Øv på å skrive 0-tall.

0 •

Tell fruktene på fatet. Hvor mange er det av hver?

35

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 35

14/4/11 13:03


Tell figurene og tegn like mange streker.

36

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 36

14/4/11 13:03


r

3k 2 kr

2 kr 5 kr 4 kr

Fargelegg riktig antall kroner.

37

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 37

14/4/11 13:03


Tell dyrene. Skriv riktig tall.

4

38

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 38

14/4/11 13:03


Prøv deg selv Skriv tallene.

4 5 0

Trekk strek til riktig tall. 0 1 2 3 4 5

Trekk strek fra terningene til riktig tall.

1

2

3

4 5 Ekstraoppgaver side 87

39

83791_tusen millioner 1A grund_r1.indd

39

15/4/11

11:33


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • 6- og 7-mengder • tallsymbolene 6 og 7

40

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 40

14/4/11 13:03


Kapittel 3 Tallene 6 og 7

Trekk strek mellom samme antall.

• Fortell eventyret om Snehvit og de sju dvergene.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 41

41

14/4/11 13:03


SEKS 11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell hanene og lag regnefortellinger.

6 er seks haner

med sporer og skjegg 42

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 42

5

Tellevise

14/4/11 13:03


Øv på å skrive 6-tall.

6 •

Hvor mange øyne?

43

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 43

14/4/11 13:03


Trekk strek fra 0 til 7.

Tell fra 0 til 7 og tilbake igjen!

44

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 44

14/4/11 13:03


Lag et diagram som forteller hvor mange baller det er av hver farge.

45

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 45

14/4/11 13:03


SJU 11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell kattene og lag regnefortellinger.

7 er sju katter

som bor i et hus 46

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 46

5

Tellevise

14/4/11 13:03


Øv på å skrive 7-tall.

7 •

Hjelp prinsen med å finne veien til Snehvit.

Skriv nabotallene.

5

7

6 47

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 47

14/4/11 13:04


34

33

32

31

30

35

29

36

28

37 26 25

3

4

Spill spillet om Rødhette og ulven. Dere trenger en brikke hver og en terning. Lag regler selv.

40

23

6

41

22

42

7 9

20

10

19

11

18

12

17 16

15

14

43

21

8

48

39

24

5

13

38

44

45 46

47 48

50

27

2

49

1

• Fortell eventyret om Rødhette og ulven.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 48

14/4/11 13:04


67

66

65

64

63

68

62

69

100

61

70 96

95

59

94

58

73

57

74

56

92

76

90

89

77

88

78 79

87 85

84

83

54

53

81

86

80 82

55 52

93

75

91

51

98

60

72

50

97

99

71

49

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 49

14/4/11 13:01


7 kr

6 kr

4 kr

r

3k

2 kr

5 kr

Fargelegg riktig antall kroner.

50

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 50

19

Kjøpevise

14/4/11 13:02


Trekk strek til riktig tall. 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

51

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 51

14/4/11 13:02


Skriv tallene som mangler.

0 2 4 6

1 3 7

0 4 6 2 5 7 0

1 3 6 52

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 52

14/4/11 13:02


Prøv deg selv Skriv tallene.

6 7

Trekk strek til riktig tall. 0 1 2 3 4 5 6 7

Tegn riktig antall. Velg selv hva du vil tegne.

6 Ekstraoppgaver side 89

83791_tusen millioner 1A grund_r1.indd

53

7 53

15/4/11

11:33


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • 8-, 9- og 10-mengder • tallsymbolene 8, 9 og 10 • 11- og 12-mengder • tallsymbolene 11 og 12

54

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 54

14/4/11 13:02


Kapittel 4 Tallene 8, 9, 10, 11 og 12

Tell figurene og tegn like mange streker.

• Fortell eventyret om Bymusa og fjellmusa.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 55

55

14/4/11 13:02


11 12 1 2

10

ÅTTe

9

3 4

8 7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell musene og lag regnefortellinger.

8 er åtte små vimsete mus

56

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 56

5

Tellevise

14/4/11 13:02


Øv på å skrive 8-tall.

8 •

Hvor mange øyne?

57

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 57

14/4/11 13:02


Tegn en fisk pü hver krok. Hvor mange fisker er det pü hvert snøre?

_ fisker 58

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 58

_ fisker

_ fisker 24

Fiskevise

14/4/11 13:02


Tegn flere fisker slik at det blir riktig antall.

4

6

5

7

8

3

6

5

4

7

3

8 59

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 59

14/4/11 13:02


NI 11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell kalvene og lag regnefortellinger.

9 er ni kalver

i sprett og hopp 60

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 60

5

Tellevise

14/4/11 13:03


Øv på å skrive 9-tall.

9 •

Hvor mange leker?

Tegn riktig antall. Velg selv hva du vil tegne.

8

9 61

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 61

14/4/11 13:03


4 kr

6 kr

7 kr

2 kr 4 kr

Fargelegg riktig antall kroner.

62

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 62

18

Kjøpevise

14/4/11 13:03


Lag et diagram som forteller hvor mange det er av hver.

63

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 63

14/4/11 13:03


11 12 1

TI

2

10 9

3 4

8 7

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell hestene og lag regnefortellinger.

10 er ti hester

i trav og galopp 64

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 64

5

Tellevise

14/4/11 13:03


Øv på å skrive 10-tall.

10 •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Skriv nabotallene.

23 45

5

9 7

8

Hvor mange øyne?

65

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 65

14/4/11 13:03


ELLEVe 11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tell krokodillene og lag regnefortellinger.

11 er elleve

ville krokodiller 66

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 66

5

Tellevise

14/4/11 13:03


Trekk strek til riktig tall.

8 9 10 11

Tegn flere figurer s책 det blir riktig antall.

10

11 67

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 67

14/4/11 13:03


11 12 1 2

10

TOLV

9

3 4

8 7

6

5

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tell apene og lag regnefortellinger.

12 er tolv aper

med hatt og grønne briller 68

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 68

5

Tellevise

14/4/11 13:03


Trekk strek til riktig tall.

9 10 11 12

Tegn flere figurer s책 det blir riktig antall.

11

12 69

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 69

14/4/11 13:03


Trekk strek fra 0 til 12.

Trekk strek fra 12 til 0.

70

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 70

14/4/11 13:03


Prøv deg selv Hvor mange?

Tegn riktig antall. Velg selv hva du vil tegne.

9

8

7

10

9

Tegn riktig antall øyne.

8

Ekstraoppgaver side 92

83791_tusen millioner 1A grund_r1.indd

71

71

15/4/11

11:33


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • trekant, kvadrat, rektangel og sirkel • kanter og hjørner • mønster • 1 kr, 5 kr og 10 kr

72

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 72

14/4/11 13:04


Kapittel 5 Geometri og mĂĽling

Hvor mange kanter har kortene?

Dette kortet har 4 kanter.

• Fortell eventyret om Julegavetoget.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 73

73

14/4/11 13:04


Hvor mange hjørner har bitene i stjernekikkerten? Fargelegg bitene i riktige farger.

3 4 5 6 74

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 74

14/4/11 13:04


Hvor mange av hver figur?

_ trekanter

_ firkanter

_ sirkler 75

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 75

14/4/11 13:04


Fortsett mønstrene.

76

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 76

14/4/11 13:04


Lag mønster. Hvilke farger skal de neste perlene ha?

Finn på mønster selv.

• La barna lage egne mønstre med perler og fortelle om dem.

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 77

77

14/4/11 13:04


Hvor mange kroner?

5

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

78

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 78

14/4/11 13:05


Veksle til kronestykker.

79

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 79

14/4/11 13:05


Prøv deg selv Hvor mange kanter?

Hvor mange hjørner?

Hvor mange kroner?

kr

kr

kr

kr

Ekstraoppgaver side 95

80

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 80

14/4/11 13:05


Kapittel 6 Repetisjon

Hvor mange ballonger?

Tegn riktig antall. Velg selv hva du vil tegne.

2

3

1

Trekk strek fra terningene til riktige tall.

3

2 1 81

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 81

14/4/11 13:05


Hvor mange?

Tegn riktig antall. Velg selv hva du vil tegne.

4

5

Hvor mange øyne?

Skriv nabotallene.

1

4 5

2

4 3

82

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 82

14/4/11 13:05


Hvor mange?

Skriv tallene som mangler.

0 2 3 7

1 3 5 7

0 4 7

Hvor mange øyne?

83

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 83

14/4/11 13:05


Hvor mange?

Skriv nabotallene.

7 4

9 9

8 6

Hvor mange kanter?

Hvor mange kroner?

kr

kr

84

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 84

14/4/11 13:05


Ekstraoppgaver Lag et diagram som forteller hvor mange sommerfugler det er av hver farge.

85

83791_tusen millioner 1A grund_r1.indd

85

15/4/11

11:33


Trekk strek mellom like mange pakker.

Tegn flere ballonger s책 det blir riktig antall.

2

3

1

3

2

3

Oppgavebok side 4

86

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 86

14/4/11 13:05


Hvor mange?

Tegn riktig antall. Velg selv hva du vil tegne.

4

3

5 87

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 87

14/4/11 13:05


Trekk strek til riktig tall.

2 3 4 5

Hvor mange øyne?

Skriv nabotallene.

1

3 4

0

2 5

Oppgavebok side 12

88

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 88

14/4/11 13:05


Hvor mange?

Tegn riktig antall. Velg selv hva du vil tegne.

6

5

7

4

3

5 89

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 89

14/4/11 13:05


Trekk strek fra 0 til 7.

Trekk strek fra 7 til 0.

Skriv nabotallene.

2 6 1

4

6 7 3

5 5

Tegn riktig antall øyne.

4

6

5

3

90

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 90

14/4/11 13:05


Trekk strek mellom like mange baller.

Oppgavebok side 20

91

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 91

14/4/11 13:05


Trekk strek til riktig tall.

7 9 8 10

Skriv nabotallene.

6 8 9 7

56 8 3

45 8 2

92

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 92

14/4/11 13:05


Tell og tegn like mange streker.

93

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 93

14/4/11 13:05


Trekk strek fra 0 til 12.

Trekk strek fra 12 til 0.

Skriv nabotallene.

6

7 9

7

8 10

Hvor mange øyne?

Oppgavebok side 28

94

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 94

14/4/11 13:05


Du trenger papir i forskjellige farger.

Lag en julelykt.

Lag en julekurv.

95

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 95

14/4/11 13:05


Fargelegg julekurvene i riktige farger.

7 8 9 10

Oppgavebok side 36

96

83791_tusen millioner 1A grund_.indd 96

14/4/11 13:05


Tusen millioner 1A Grunnbok